Debatt: Klimaalarmisme

0

Svar til Erik Plahte.

Jon Sandvik skriver her et svar til Erik Plahtes artikkel Virkelighetsfjernt klimastandpunkt. Den var en kritikk av Sandviks bokanmeldelse som vi publiserte 10. oktober under tittelen Vitenskap og profetier. I dag publiserer vi også et svar fra Geir Hasnes og i morgen kommer del 2 i Plahtes kritikk av Sandvik. Det later til at vi faktisk er i ferd med å få en klimadebatt. – Red.


Klimakunnskapskrisen

Av Jon Sandvik.

I en bokanmeldelse av Geir Hasnes bok «Klimakunnskapskrisen» for noen uker siden, sa jeg meg enig med Hasnes’ konklusjon, at det ikke finnes noen klimakrise. Erik Plahte (steigan.no 6 november) er uenig i dette. Men han argumenterer ikke. Hva utgjør klimakrisen, Plahte?

Han sier at; «De som har opplevd de enorme skogbrannene som har rast flere steder i verden, voldsomme flommer, ekstrem tørke og hetebølger som truer med å gjøre områder med millioner av mennesker ubeboelige» (mener at det er en klimakrise).

Jeg viste i anmeldelsen til Bjørn Lomborgs «False alarm» (som du lett får tak i fra Amazon Kindle for noen kroner) hvor han avviser alle de alarmistiske påstandene som Plahte legger fram, her for eksempel skogbranner:

En annen kritisk bok er «Apocalypse never» av Michael Shellenberger (også tilgjengelig på Kindle for noen kroner).

Noe Plahte også kunne gjort var å argumentere for hvorfor global oppvarming skulle føre til ekstremvær. Fordi i forrige århundre var det nettopp det omvendte forholdet som var god latin – at istidene var preget av ekstremvær mens mellomistidene var relativt stabile.

For et halvt år siden skrev jeg en litt lenger artikkel hvor jeg forsøkte å drøfte «Klima» i et geologisk perspektiv: https://www.sandwiki.no/post/spekulasjoner-om-klima

Her gjenga jeg Willis Eschenbachers kryssplotting av temperatur mot CO2 for de siste 67 millioner år. Figuren illustrerer hvor vanskelig det er å attribuere temperaturendringer til endringer i CO2, eller omvendt. Den viser perioder hvor temperaturen endrer seg kraftig mens CO2 er nær konstant, og perioder hvor CO2 endrer seg kraftig mens temperaturen holder seg nær konstant. Modeller dette!

I mitt yrkesaktive liv har jeg hatt mitt virke i periferien av akademia. Jeg har vært en arbeidende geofysiker. Blant oss het det litt respektløst om akademikerne at de var «Powerpoint-geofysikere». Problemet for teoretikere er at de ser muligheter overalt – ting som kanskje kan skje, dersom hvis… Vi praktikere er mer opptatt av hvor sannsynlig eventuelle katastrofer vil være.

Jeg redigerte et nummer av Røde Fane (AKP’s teoretiske tidskrift) om Klima på 80-tallet. Siden da har jeg vært klimarealist.


Les også:

Jon Sandvik: Vitenskap og profetier.

Erik Plahte: Virkelighetsfjernt klimastandpunkt.

Forrige artikkelDagens Sokrates
Neste artikkelDebatt: Den virkelighetsfjerne klimakrisen