Stikkordarkiv for arbeiderbevegelsen

Høyrepopulismens frammarsj og dagens kapitalisme

Av Johan Petter Andresen Kapitalismens systemkrise arter seg på mange måter. Nedgang i BNP-vekst tiår for tiår. Økende arbeidsløshet/undersysselsetting tiår for tiår. Overkapasitet i industri- og tjenesteproduksjonen. Overflødig pengekapital som ikke finner tilstrekkelige investeringsmuligheter, periodiske finanskriser og såkalte «bobler» (raske prisfall etter vedvarende prisstigning) mm. Sentralisering av kapitalen og utvidelse av markedet Fram til for…

Sauda! Streik!

Saudastreiken var en arbeidskonlikt ved Sauda Smelteverk  i 1970. Streiken omfattet 240 ovnshusarbeidere og varte i nær fem uker, fra 2. juni til 3. juli.

I 1972 utga Tor Obrestad  romanen Sauda! Streik! om denne streikekampen. I 1975 lagde Oddvar Bull Tuhus filmen Streik! basert på denne romanen etter et manus han skrev sammen med Lasse Glomm. Saudastreiken var en av de politisk viktigste streikekampene på 1970-tallet.

Filmen er nå lagt ut på nrk.no.

sauda streik