Bluffhistorikern Henrik Arnstadt

10
Den svenske arbeiderbevegelsen når det gjaldt dens holdning til Norges rett til å gå ut av unionen. Mye takket være arbeiderklassens mobilisering i Sverige ble det ikke krig mellom de to landene i 1905. Fotomontasje.

Bengt Johansson skriver om hur ”historikern” Henrik Arnstadt bluffar om ”rasismen” mot det norska folket.

Av Bengt Johansson.

Bengt Johansson

Den så kallade historikern Henrik Arnstadt gör sig allt löjligare.

Se hans tweet (bilden) där han försöker få det till att det svenska folket agerade rasistiskt mot de norska män och kvinnor som flydde undan de tyska nazisterna under ockupationen av Norge under andra världskriget.

Hans resonemang är historiskt grundfalskt men jag antar att han måste ta till lögnen för att kunna knyta ihop beskyllningarna om att dagens svenska folk är rasistiskt.

Bakgrunden är ju att Sverige och Norge på grund av napoleonkrigen bildade union. Den varade mellan 1814-1905. Under denna tid växte en allt större självständighet fram.
De bildade egna instutioner, egen parlamentarism och 1899 tog de fram en egen flagga.

1905 tyckte norrmännen att det var dags att upplösa unionen och bilda ett självständigt Norge. Detta satte sig den svenska överklassen emot. Risken för krig ökade och var nära sommaren 1905.

Det var den svenska arbetarrörelsen som stoppade kriget mot norrmännen. Man hotade bland annat med att vägra värnplikt och att ställa till med storstrejk. Dessa hot var högst reella och överheten backade (för att göra en lång historia kort). Norge blev självständigt.

Under andra världskriget var det den svenska arbetarklassen som arbetade mest mot och avskydde nazismen. Vår svenska överklass däremot, var ordentligt tyskvänlig, även dåvarande kungahuset.

Ett exempel är de tyska trupptransporterna genom Sverige. De möttes på många håll av uppretade arbetare som ville stoppa hjälpen till nazisterna.

När Norge blev ockuperat gick norrmännen över till både gerillakrig och sabotageverksamhet som att spränga broar, tåg, tågräls, båtar, vägar etc, samt försöka ta ihjäl så många tyska soldater och framförallt tyska befäl, som möjligt.

Denna verksamhet ledde till att de jagades av tyskarna, inte minst Gestapo som också var verksamt i Norge. Många var de norska hjältar, både kvinnor och män som tvingades fly till Sverige.

Men i Sverige organiserades hjälplinjer och man tog emot mängder av frihetskämpar. Detta organiserades främst av folk i arbetarklassen.

En av de norska hjältarna var min pappas brors blivande fru. En norska som hade sprängsabotage som specialitet.

Arnstadt påstår att det svenska folket agerade rasistiskt mot norrmännen.

Det är en stor fet lögn. 
Rasismen, eller rättare sagt herrefolksmentaliteten, stod den svenska överklassen för.
Medan arbetarklassen stödde och praktiskt hjälpte frihetskämparna från vårt västra broderland.

Arnstadt ljuger och relativiserar för att få ihop en (lika lögnaktig) berättelse om dagens Sverige och svenska folk så att han och den ”goda” delen av medelklassen kan fortsätta att känna sig god i sin kamp för världens flyktingar och därmed också fortsätta håna den verklighet och den oro över arbetslöshet, sociala nedskärningar med mera som vanligt folk med vanliga inkomster känner i sin vardag.

Arnstadt och hans vänners ständiga försök att utmåla dessa miljoner svenskar som rasister, fäster inte längre. Tolkningsföreträdet håller på att glida dem ur händerna.

Risken är att dessa medelklassmänniskor, som idag lever gott med bra jobb och fina hus, riskerar att utvecklas till de ”goda fascisterna” den dag deras villkor är hotade. Då kan de komma att skylla allt på de ”lågutbildade hillbillies” de redan idag föraktar.

Det är genom att organisera en ny arbetarrörelse som förmår ge människorna både styrka och hopp tillbaka, att en solidarisk och bättre värld är möjlig, som vi tillsammans kan vända en sådan utveckling.

Bengt Johansson, ordförande, folkrörelsen och partiet 24:7

KampanjeStøtt oss

Kommentarer

 1. Avatar for terryjack terryjack says:

  Vemmelig. Rett og slett

 2. Avatar for Thorvald Thorvald says:

  Meget godt skrevet.

  Min mormor, morfar og grand onkel var en del av et nettverk som blant annet hjalp motstandsfolk å flykte til Sverige. En annen viktig jobb var å mate russiske krigsfanger.

  Jeg har ihvertfall hørt at svenskene på gulvet altså s arbeiderne var på vår side, imens det var bedrift eiere og andre i overklassen man måtte passe seg for.

  Ingen i Norge idag snakker om svensk rasisme mot norske, utenom kanskje en bi setning om den nedlatende holdning eliten hadde

 3. Avatar for tjatta tjatta says:

  Det har åpenbart blitt et fattigere språk når man må snakke om rase i forhold til motsetninger mellom nordmenn og svensker.

 4. Avatar for Lars Lars says:

  En bra artikkel.

  Men det følgende er dog en særlig kraftig overdrivelse.
  När Norge blev ockuperat* gick norrmännen över till både gerillakrig och sabotageverksamhet som att spränga broar, tåg, tågräls, båtar, vägar etc, samt försöka ta ihjäl så många tyska soldater och framförallt tyska befäl, som möjligt.”

  Faktum er at den norske motstandsbevegelsen Milorg - som etter krigen har tatt og fått all ære for all motstand under krigen - gjorde svært lite reell motstand under krigen. Pga frykten for tyske represalier mot den norske befolkning.
  Før høsten 1944 gjennomførte Milorg ikke aksjoner. Men først noen ifra høsten 1944 da det var klart for alle at Tyskland kom til å tape krigen. Ifra sommeren 1944 forventet man på Alliert side at det tyske sammenbrudd ville komme innen jul 1944. Dette var den norske regjering, og Milorgs leder Jens Christian Hauge som var stasjonert i London sammen med den norske regjering, utmerket vel informert om.
  Da den tyske motstand viste seg seigere enn forventet og Tyskland holdt ut 4-5 måneder ekstra til 8. mai 1945, medførte det at Milorg fikk noen måneder ekstra å gjøre noen flere aksjoner. Aksjoner som var totalt unødvendige og som betydde null for krigens utfall. Som samtlige av samme årsak ifra sommeren 1944 også var. Annet enn å ødelegge, skade og drepe helt unødvendig. Og selvsagt pynte på bildet av faktisk utført motstand under krigen med tanke på etterkrigstidens bedømmelse av krigsinnsatsen. Og trolig også av hensyn d.s. mhp. London-regjeringen, og personlig vinning for Milorglederen som ble norsk forsvarsminister i drøye 6 år etter krigen ifra 1945.

  Den norske motstandsbevegelsen som faktisk gjennomførte sabotasjeaksjoner og likvideringer ifra 1941 var den kommunistiske Sunde gruppen. Den ble nedlagt i 1944 på ordre ifra Moskva. Men fikk lite og ingen ære etter krigen. Istedet ble Sunde anklaget for spionasje og dømt i 1954.
  Den norske behandlingen av Sunde gruppen og Sunde er av det mest skammelige i norsk krigs- og etterkrigshistorie.

  Fakta fortsatt mange nordmenn ikke vil erkjenne. De fleste vet dette ikke engang.

 5. Avatar for runeulv runeulv says:

  Dette er nok riktig.

  Etter at MolotovRibbentrop pakten gikk i oppløsning fordi krigen mellom Tyskland og Sovjetunionen startet, mao.

  Når han ventet på order fra Moskva før motstandskampen begynte, og la den ned på orde fra Moskva også, så skal man ikke se bort i fra at han var skyldig i spionasje.

 6. Avatar for Lars Lars says:

  Runeulv:
  “Når han ventet på order fra Moskva før motstandskampen begynte, og la den ned på orde fra Moskva også, så skal man ikke se bort i fra at han var skyldig i spionasje.”
  Siden Soviet var de facto alliert med London-regjeringens Norge ifra Barbarossa i juni 1941, er det gjengitte du sier både fundamentalt og gjennomgående galt.
  Det var ingen øvrig motstandsbevegelse i Norge i 1940-1941. Som sagt, den øvrige (beskjedne) motstandsbevegelse kom først i 1944-1945.

 7. Avatar for Lars Lars says:

  Hele din argumentasjon for din konklusjon “…så skal man ikke se bort i fra at han var skyldig i spionasje”, er i sin helhet grunnleggende og fundamentalt gal.
  Av den helt åpenbare grunn jeg har oppgitt.

  “Er det kanskje “både fundamentalt og gjennomgående galt” fordi Sovjet var den gode siden, i dine øyne?”
  Nei.
  I de “Alliertes” øyne var de “Allierte” den gode siden, inkl. “Allierte” Sovjetunionen. Dette er noe alle med et minimum av 2. verdenskrigskunnskap vet.
  Mens derimot i Aksemaktenes øyne var Aksemaktene den gode siden.

 8. Avatar for runeulv runeulv says:

  Det er ikke åpenbart at en moskvatro person ikke har vært skyldig i spionasje, og et par setninger med ordkløveri er i hvertfall ikke nok til å motbevise en norsk lagrett.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

2 flere kommentarer

Deltakere