Av Christina Fjeldavli «Fosen-utbyggingen er et fantastisk kinderegg», sa Høyres Tina Bru i et intervju med Dagens Næringsliv 23. februar 2016. Vindkraftutbygningsselskapet Fosen Vind, hvor Statkraft er den største eieren, startet utbyggingen i 2016, før erstatnings- og gyldighetsspørsmålet var avgjort rettslig. Selskapet klarte nemlig å skaffe...
Av Lars Birkelund. I det som tegner til å bli en lang serie om norske mediers sensur til fordel for NATO og Norges utenrikspolitikk har vi kommet til Bergens Tidende. 15. mars sendte jeg en kommentar til  Morten Myksvolls artikkel...
Av Are Dammann og Elin Leer-Salvesen I en kronikk 21.5.2021 hevdet Norges Naturvernforbund at «olje og gass går ut på dato», med henvisning bl.a. til en IEA- rapport som sier at «fornybare kilder produserte mer elektrisitet enn fossile kilder i Europa for første gang...
FN vurderer en kontroversiell form for geoengineering, som involverer sprøyting av sulfat-aerosoler i jordas stratosfære for å endre klimaet - med ukjente og potensielt katastrofale virkninger. Dette skriver Dr. Joseph Mercola i en analyse. Ifølge en Reuters-rapport vurderes det nå "kontroversielle metoder" for geoengineering...
Av Odd Handegård. Et nytt globalt klimamøte startet i Glasgow 31. oktober 2021. Omtalen av utsiktene for å lykkes varierer – fra en viss optimisme til en ganske dyp pessimisme. Det enkle klimamålet er å erstatte fossil energi med fornybar...
Av Ove Bengt Berg. De høye strømprisene faller ikke plutselig ned fra himmelen. De er et resultat av en bevisst politikk gjennm mange tiår. Det som er hovedpoenget med tilrettelegginga av salget av norsk strøm til Europa med utenlandskablene, er...
Av Einar Flydal. «Kunnskapsgrunnlag om virkninger av vindkraft på land» er tittelen på en utredning som nylig ble lagt fram av NVE.  Denne utredningen følger opp en stortingsmelding, og skal tydeligvis bane vei for den storstilte utbyggingen av vindkraft...
Et levedyktig jordbruk er avgjørende for det grønne skiftet som alle nå snakker så pent om. Men Regjeringas svar er at de vil nedlegge 500 fjøs i Agder innen 2030. Kulturbeitene skal gro igjen, og matvareberedskapen svekkes. Av Øyvind Andresen.
Vindkraftlobbyen forsøker å flytte debatten litt. Vi tar den tilbake. Eivind Salen fra Motvind Norge skriver her om vindkraftprosjektet på Buheii og forteller om hvordan internasjonal finanskapital driver spekulasjon med norsk natur. Han spør også om noe liknende kan skje på Øyfjellet.
Vindkraftvandalene raserer naturperlen. Foto: Motvind Norge