Av Anders Nordstad. Jeg skjønner hvorfor dagligvarekjedene ikke har dette som slagord. Jeg er ikke dum. Men det er nettopp dette de burde hatt som slagord. Hvis de hadde hatt noe ønske å komme ut av det...
Erik Plahte Av Erik Plahte. Dette er 10. og siste del i en serie om natur, miljø, økonomisk vekst og kapitalisme. Hver del kan leses uavhengig av de øvrige. Er det mulig for et kapitalistisk system, som har privatøkonomisk...
Dokumenter innhentet gjennom en forespørsel om informasjonsfrihet sendt inn av et medlem av det nederlandske representantenes hus avslørte at den nederlandske regjeringa samarbeider med World Economic Forum (WEF)  for å iverksette The Great Reset. Av: Mary Villareal, Natural News. Pepijn van...
Vi må forlange at de som har fått mandat til å forvalte, høste og kultivere naturen må utføre det på naturens bærekraftige premisser. Nå har det utviklet seg til et økonomisk industrieventyr, hvor kommersielle interesser kommer først. Av Romy...
Ifølge det nye TV-programmet til Thomas Seltzer om amerikanske samfunnsforhold, så lyver politikerne i USA så mye og så konsekvent at halvparten av amerikanerne heller ikke tror på det som faktisk er sant. Omtrent det samme kan sies om den norske energipolitikken.
Fra 2023 kommer det nye miljøkrav til offentlige innkjøp av mat. Det offentlige skal nå sørge for klimavennlige matvalg i offentlige institusjoner som barnehager, sykehjem og i offentlige kantiner. Men det er ikke lov å stille krav om norsk opprinnelse i offentlige anskaffelser.
…om det er norske eller utenlandske eiere er det ikke lett å finne ut av. 85 prosent av produktivt skogareal er i privat eie, ingen andre land i Europa har mer skog eid av enkeltpersoner enn Norge. Datagrunnlaget for eiendommene er ikke godt nok...
Av Odd Handegård. Det er et viktig poeng i den norske energidebatten at partiene på venstresida (pluss Venstre) på ramme alvor tror at kloden er på vei til å brenne opp, hvis vi ikke raskt gjør noe drastisk for å...
Jeg har behov for å stole på politiet. Av Steven Crozier. Det siste året har politiet forlenget oppholdsforbudet i midten av Frøya, pålagt av politimesteren etter mange anmeldelser fra utbygger. De fleste anmeldelsene er dog kommet fra vindkraftmotstandere, og er...
Av Odd Handegård. Bjørn Vassnes er forskningsjournalist i Klassekampen. Den 14. oktober hadde han en kronikk i Aftenposten der han tok utgangspunkt i at «nettmediene flommer over av «fake news», konspirasjonsteorier og falske beskyldninger». Han går heldigvis mot sensur av...