250 vannkraftverk i Norge eies fra skatteparadiser

0
Bildet viser det historiske Tinfos kraftverk 1 i Notodden. 36% av aksjene i Tinfos eies av tyske Aguila Capital via fondet ACE HYDRO NORWAY S.A.R.L. i Luxembourg. foto: Wikimedia

Omlag 100.000 husholdninger mottar i dag strøm fra norske vannkraftverk med hemmelige eiere, ifølge en ny kartlegging.

Dagens Næringsliv publiserte 25. november 2022 en omfattende oversikt over nesten 10.000 eiendommer som har hemmelige eiere i skatteparadiser.

Blant disse er rundt 250 vannkraftverk. Nesten 18 prosent av de små vannkraftverkene har ukjente eiere, ifølge DN.

– Konsesjonen gis til et selskap, men det stilles ikke krav til å dokumentere eierskap, skriver Carl Andreas Veie, i Energi- og konsesjonsavdelingen Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) til avisen.

Han sier at det ikke stilles krav om opplysninger når aksjeposter får ny eier. Det stilles heller ingen krav om å dokumentere eierskapet bakover i flere ledd. Det samme gjelder vindkraftverk.

– Når det gjelder utenlandsk eierskap er det ofte svært vanskelig å spore dette videre ved hjelp av offentlig tilgjengelig informasjon. Skatteetaten har bare informasjon om det første nivået med utenlandsk eierskap, noe som begrenser hvor god oversikt vi har om bakenforliggende utenlandsk eierskap, sier Veie.

Dagens Næringsliv avslørte 29/1 2022 i en stor reportasje hvordan 1350 eiendommer i Norge eies fra skatteparadiset Luxembourg. Ikke minst gjelder det vindmøller og vannkraftverk som kontrolleres av skjulte eiere i storhertugdommet i hjertet av EU. Salget av norsk kraftproduksjon til internasjonal finanskapital har tatt av det siste tiåret.

Tidligere ville politikerne stoppe utenlandske oppkjøp av norsk kraft. Nå er det motsatt. Slike oppkjøp blir oppmuntret av det offisielle Norge. Eva Nordlund i Nationen skriver 15/8 – 21:

«Trapper opp salget av Norge. En måned før valget trapper regjeringa opp salget av Norge. Til glede for Aquila Capital og andre internasjonale storaktører.»

For mindre vannkraftverk gjelder ikke kravet til offentlig eierskap. De private kraftselskapene står for ca 7 % av samla kraftproduksjon i Norge. 

Les Øyvind Andresen: Norske vannkraftverk er også eid fra skatteparadis

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelHvem har ansvar når turgåere og friluftsfolk kommer i konflikt med beiterett og sårbar natur?
Neste artikkelPfizers administrerende direktør med villedende uttalelser om barnevaksiner