Av Eva Thomassen. Så skjer akkurat det som ikke måtte skje eller skjedde det ikke? Et nytt «falsk flagg»? Fra jubel i gatene i Damaskus og takknemmelighet og lettelse hos sivile som ble reddet ut gjennom de humanitære korridorene, trodde alle at nå var det slutt på terroren fra alle terrorgruppene i Øst-Ghouta. Det som skjer nå er det verst tenkelige...
Av Terje Alnes. Kontroversielle utspill sikrer Sylvi Listhaug toppoppslag gang etter gang. Slik fremstår redaksjonene som viljeløse redskaper i manipulatorens tjeneste. Sylvi ringer, media bringer … mikrofoner og kameraer. Et nylig eksempel er medienes dekning av 1. mai. På arbeidernes internasjonale kampdag hadde Listhaug stilt seg opp på torget i...
Nettjenesten Storyboard lager statistikk over trafikken på nettet. Blant de statistikkene de produserer er oversikter over hvilke nettsteder som har mest treff måned for måned. Den såkalte faktasjekkeren Faktisk.no har en artikkel om dette basert på statistikken for mai 2018. Der avslører de at et par av de sidene...
video
De amerikanske intellektuelle Stephen Cohen og John Mearsheimer kommenterer den kritiske internasjonale situasjonen og det desperate behovet for avspenning mellom USA og Russland.
Syria forbereder seg på å frigjøre Idlib, det siste store området som er under kontroll av terroristene. Dette ønsker USA å unngå, og det offisielle propagandaorganet New York Times rykker ut med rosende omtale av terroristene. I en rapport i «den grå dame», som avisa også kalles, blir terroristene fra...
Europaparlamentet har behandlet en rapport som viser at «medlemsstatene systematisk har unnlatt å følge reglene når det gjelder eksport av våpen» og har tatt til orde for «en mekanisme som skal sørge for at medlemsstatene ikke bryter disse reglene i framtida». Parlamentarikerne sier at de er «sjokkert over den mengden...
Lørdag: Media på tiltalebenken 11.00: Registrering åpner 12.00: Offisiell åpningPresentasjon av konferansen, bakgrunn, motivasjon. Begrepsavklaring: Internasjonal lov, Folkerett, Suverenitet, Verdenssamfunnet, FN’s statutter, Propaganda, Imperialisme. Kampen om historien...
Vi har avslørt at det såkalte Institute of Statecraft, som er finansiert av den britiske hæren og det britiske forsvarsdepartementet opererer med et nettverk av såkalte nasjonale "klynger" som skal drive psykologisk krigføring med sikte på å påvirke, mediene, politikerne og beslutningstakere i blant annet Norge....
NewsGuard er et tilleggsprogram for nettlesere. Hensikten er å vurdere et nettsteds troverdighet. Langlesing. Denne artikkelen er en oversatt og bearbeidet versjon av en artikkel som ble publisert i Les Crises. Bearbeiding og oversettelse er gjort av Midt...