Nå handler det ikke lenger om klima. Dette er rå klassekamp.

51
Det folkelige opprøret ulmer i Europa. I Frankrike har det slått ut i åpne flammer. Shutterstock.

Årets møte i World Economic Forum (WEF) viser på en overtydelig måte at de rikeste multinasjonale selskapene i verden nå akter å bruke «klima» som et påskudd for å drive igjennom sin dagsorden og sikre sin politiske og økonomiske kontroll over kloden. Dette er den rikeste 0,001-prosentens beinharde klassekamp mot resten av oss.

Deres aganda skal drives og tvinges fram gjennom FN-systemet som WEF allerede har tatt nakketak på. Der heter det Agenda 2030, som er det statsminister Erna Solberg er ansatt for å holde på med. Det blir kalt «bærekraft» og det skal naturligvis skje «fordi klima». Men det har fint lite med både bærekraft og klima å gjøre. «Klima» og klimapanikk brukes bare som slegger som skal rive ned all motstand som ellers ville bli reist mot en så hensynsløs og massiv overføring av økonomiske ressurser og politisk kontroll som det vi nå står overfor.

Les: «Klimakur 2030» – et program for å rasere Norge

Her hjemme har disse planene fått sitt første konsentrerte uttrykk gjennom regjeringas Klimakur 2030, som ble presentert av det partiet som presterer å overgå FRP når det gjelder å være reaksjonært i internasjonale spørsmål, nemlig småpartiet Venstre.

Hva mener vi om global oppvarming og menneskelig påvirkning på klimaet?

Et par lesere har kritisert oss for å «svikte klimakampen» fordi vi ikke skriver så mye om klima som vi gjorde for eksempel i 2012–2013. Kritikken er uriktig. Men å gjenta det vi skrev for 6-7 år siden er å slå inn åpne dører. Nå er ikke problemet at folk ikke er oppmerksomme på menneskelig påvirkning på klimaet. Nå er problemet at dette brukes i en klassekamp som handler om noe helt annet.

La oss derfor presisere vårt redaksjonelle standpunkt:

Vi mener at det er grunnlag for å si at det pågår en global oppvarming og at for første gang i historien er den menneskelige påvirkninga så stor at den bidrar til denne globale oppvarminga.

Dette er vår beste vurdering av det forskningsbaserte materialet vi har vært i stand til å sette oss inn i. Men vi er ikke forskere, og vil ikke late som om vi er det. Skulle seinere forskning vise at vi tar feil når det gjelder klimaet, vil vi forandre oppfatning. Samtidig forsvarer vi falsifikasjonsprinsippet i vitenskapsteorien. Forskning skal prøve å falsifisere vedtatte sannheter, og jo mer en teori motstår falsifikasjon, jo sterkere står den. Forsøkene på å bringe kritikere til taushet, slik også NRK nå legger opp til, strider derfor mot grunnleggende vitenskapsteoretiske prinsipper. Hvis vi forutsetter at forskninga bak IPCC-rapportene er sunn, burde kritikerne få forskningsmidler for å prøve å falsifisere dem, og ikke bli stemplet som vantro.

Vi mener også at det pågår en så massiv rovdrift på hele økosystemet at det kan føre til sivilisasjonssammenbrudd i vårt århundre. Drivkraften bak dette er kapitalismens systemnødvendige evige vekst. Hvis man advarer mot menneskeskapt påvirkning av klimaet, og ikke vil avskaffe kapitalismen, så er man ikke seriøs. En «grønn kapitalisme» er en umulighet.

Naturen er sjefen

Vi mener samtidig at det er misforstått og en overdrivelse å hevde at all global oppvarming skyldes menneskelig aktivitet. Det er en overdrivelse av den betydninga vi mennesker har, som grenser til hybris. Det er naturen som er sjef. Klimaet på jorda har vekslet fra isplaneten til ørkenplaneten gjennom hundrevis av millioner år, fullstendig uten menneskelig påvirkning. I året 1816 var det ikke sommer i Norge eller på den nordlige halvkula. Det skjedde en umiddelbar og drastisk klimaforverring som førte til uår og katastrofale forhold, til epidemier og hungersnød. Årsaken var et eksplosivt utbrudd fra vulkanen Tabora i det nåværende Indonesia. Slike ting har skjedd mange ganger i historien. I årene 535 og 536 etter vår tidsregning skjedde det en liknende katastrofe da sola i to år «var uten styrke» og folk sultet i hjel i hopetall. Det skyldtes sannsynligvis også en vulkaneksplosjon. Naturen er sjef. Ingenting av det vi mennesker kan gjøre, bortsett fra atomkrig, kommer opp mot dette.

Det ville være uhyre overraskende og stride med all erfaring om ikke også naturen skulle ha noe av ansvaret for den globale oppvarminga vi opplever nå. Vi mennesker må nok nøye oss med å ha bare en del av «æren».

Men i dag handler det ikke om klima – det handler om en brutal klassekamp

Nå sier de rikeste milliardærene i verden med Michael Bloomberg og BlackRocks Larry Fink i spissen, EU-kommisjonen og World Economic Forum at de skal «redde klimaet». Men når man ser på hva de faktisk går inn for har det ingen slik effekt. Det de derimot gjør er å bruke det vi må kunne kalle klimapanikk til å trumfe igjennom en massiv overføring av makt, økonomiske og materielle ressurser og kontroll til organer som er kontrollert av milliardærene.

Sånn sett har Greta Thunberg rett når hun sier: «Dere hører på meg, men dere lytter ikke!» Hennes rolle er bare å markedsføre behovet for en sjokkdoktrine. Og ingen har heller tenkt å følge de kravene hun stilte i Davos. Hun krevde blant annet at selskaper og land skulle «umiddelbart og fullstendig trekke seg ut av fossil energi.» Og det skulle ikke «gjøres innen 2050, 2030 eller til og med 2021, vi vil at dette skal gjøres nå.»

Spør norske partier som beundrer Thunberg om de har tenkt å stanse oljeutvinninga i Nordsjøen fra dette øyeblikk, slik hun krever. Ingen av dem vil si ja til dette, for selv de innser at det ville være galimattias.

Agenda 2030 og Klimakur 2030

Det som derimot skjer er en massiv kampanje for å bruke «klima» som slegge for å slå i stykker de siste restene av demokrati og nasjonal sjølråderett for å tvinge gjennom en privatisering av almenningen som det aldri hadde vært mulig å få aksept for hvis det ikke var for «klima».

Les: Milliardærklubben vil omdanne kapitalismen innen 2030

I multimilliardærenes verden er de våre rette hyrder til å lede den menneskelige saueflokken inn på den rette vei. Dette kommer veldig klart fram i 2020-utgaven av Davos-manifestet:

«Et selskap som har en multinasjonalt virksomhet, tjener ikke bare alle interessenter (stakeholders) som er direkte engasjert, men fungerer selv som en interessent – sammen med regjeringer og sivilsamfunn – i vår globale fremtid. Korporasjonenes globale statsborgerskap krever at et selskap utnytter kjernekompetansen, sitt entreprenørskap, sine ferdigheter og relevante ressurser i samarbeid med andre selskaper og interessenter for å forbedre verdenssituasjonen.»

Dette er Agenda 2030. Det er for dette formålet World Economic Forum har inngått et partnerskap med FN som gjør at de multinasjonale selskapene nå vil være representert i og ha ei styrende hand med i alle viktige FN-fora.

Werner Hoyer, som er president for European Investment Bank, forklarer denne strategien på Project Syndicate. (Project Syndicate er sponset av blant annet George Soros og Bill og Melinda Gates.) I artikkelen How to Finance the Green Transition skriver han:

«Gitt omfanget av klimakrisen, beveger vi oss ikke så raskt som vi burde være. Vi har sittet fast i andre gir for lenge. Å få fart på endringstakten vil kreve en kombinasjon av innsats fra alle aktører, offentlige og private.

Heldigvis er det allerede en voksende privat sektor koalisjon dedikert til å bekjempe klimaendringer, gjennom arbeidet med Climate Finance Leadership Initiative (CFLI). Ledet av Michael Bloomberg, FNs spesialutsending for klimahandling, ble CFLI opprettet for å mobilisere privat kapital på globalt nivå som svar på denne kritiske saken. Denne måneden ga CFLI ut en ny rapport, Financing the Low Carbon Future, som skisserer måter grønn finans kan skaleres opp for å støtte en ordnet overgang til en lavkarbonøkonomi, og identifiserer muligheter for offentlig-private partnerskap for å oppfylle målene for klimaavtalen i Paris i 2015.»

Bloomberg er en av verdens absolutt rikeste mennesker. I 2019 plasserte Forbes ham på 8. plass blant verdens milliardærer. I 2017 etablerte han Bloomberg Global Business Forum, som han knyttet til Clinton Global Initiative, og med Bill Clinton som første taler. Der var også Verdensbankens direktør Jim Kim og lederen for UN Framework Convention on Climate Change Patricia Espinosa.

De multinasjonale selskapene har vi WEF tatt kontroll over FN-systemet gjennom en «partnerskapsavtale», og de vil bruke dette til å drive gjennom sin agenda via verdensorganisasjonen.

Dette er rå klassekamp fra milliardærene sier, og det bekrefter igjen det milliardæren Warren Buffett har sagt:

Det pågår en klassekrig, det er riktig. Men det er min klasse, den rike klassen, som fører denne krigen – og vi vinner.

Klimakur 2030 skal rasere norsk landbruk og matproduksjon «fordi klima».

«Klimakur 2030» – et program for å rasere Norge

Regjeringas Klimakur 2030 er en del av denne klassekrigen. Med «klima» som påskudd tar Solbergregimet med globalistpartiet Venstre i spissen sikte på i løpet av ti år å rasere og forvandle Norge til det ugjenkjennelige. Norsk lanbruk og det norske kulturlandskapet skal ødelegges, utvilsomt til glede for globale agrobusiness. Fjellheimen og skjærgården skal sprenges i stykker og gjennomskjæres av anleggsveier for å bygge en vindindustri som bare spekulantene har interesse av. Og strømprisene skal mangedobles, noe som ikke minst de fattigste familiene vil oppleve som et hardt inngrep i dagliglivet.

Og ikke glem at Emmanuel Macrons ekstraskatt på drivstoff var en såkalt «klimaskatt», og at den utløste den største klassekampen i nyere europeisk historie gjennom de gule vestenes opprør. Underklassene, pensjonistene og periferien i Frankrike har gått til opprør mot overklassens «klima»politikk fordi den først og fremst er de rikes kamp mot de fattige. Når Solberg & co år tredoblet strømprisene her til lands, blir det nok gule vester å se her også. Foreløpig er det utkantnorge, og ikke minst folk på Frøya som har reist opprørsfanen. Måtte det bli mange flere.

Nå handler det ikke om «klima». Det pågår en voldsom klassekamp og kamp for å ta fra oss de siste restene av nasjonal sjølråderett og demokrati. I den kampen bør man samle alle som kan samles på de undertryktes side, uansett hva de måtte mene om årsakene til den globale oppvarminga.


Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for Johnny Johnny says:

  Menneskeskapt global oppvarming forårsaket av CO2-utslipp er en hypotese, og noen forskere påstår at “bevisene er så overveldende er det er ikke tvil”.

  Men en hypotese kan aldri bevises 100%, en hypotese er kun en gjetning om hva som vil skje, og det er kun gjennom klimamodellene at forskerne får bekreftet denne hypotesen, og ikke fra observerte data i naturen! Legg merke til at målinger er en observasjon, ikke en gjetning eller forutsigelse. Så langt har ikke klimamodellene klart å forutsi hva som vil skje, det har vært store feil i klimamodellene og derfor endres de hele tiden etterhvert som nye målinger kommer til.

  Det man kan slå fast med 100% sikkerhet er følgende: Forskere som påstår at “bevisene er så overveldende er det er ikke tvil” har ikke noe vitenskapelig grunnlag for påstanden, og dette gjelder også konklusjonene gjort av redaksjonen på steigan.no!

 2. " Forskning skal prøve å falsifisere vedtatte sannheter, og jo mer en teori motstår falsifikasjon, jo sterkere står den." - Man vedtar ikke hypoteser som sannheter. Man verifiserer dem gjennom forskning. Uten vitenskapelig verifisering ingen sannhet! Drivhuseffekten er ikke verifisert gjennom observasjoner / målinger. Bruken av modeller er kvasivitenskap.

 3. Avatar for AnneBrit AnneBrit says:

  Og der kom du og understreket poenget mitt - da jeg hevdet at venstre-siden er full av intellektuelt late.
  Hvis det er din forståelse av debatten, anbefaler jeg å finne noe annet å tenke på.
  Vitenskapsforståelse er over ditt hode.

  Det var jo nettopp derfor vi (jeg var en av dem) omfavnet klimamodellene. Da trengte vi ikke å gjøre det.

 4. Avatar for Johnny Johnny says:

  Det har de dessverre gjort for lenge siden.

  Man skal hverken tvile eller tro på forskningen, man skal forholde seg til data som samles inn. Den røde linjen i tabellen under viser forutsigelsene til IPCC, de andre punktene viser målt temperaturdata. Dette kalles falsifisering, og hypotesen til IPCC ble med dette avkreftet. Man hva gjør IPCC, de svarer med å endre klimamodellen, så kommer en ny falsifisering, og så en ny endring av klimamodellen, dvs. en evig runddans!

  Dette avfeier jeg som retorikk!

  Det finnes haugevis med litteratur angående dette.

  Kapitalistene tviler ikke, men det er mange som tror at kapitalisme er manna fra himmelen.

  Nå tror jeg du skal ta deg en bolle, og tenke litt!

 5. Avatar for AnneBrit AnneBrit says:

  Ja tesla-aksjen er en god indikator. De er utpekt til det nye Enron. Det er derfor “institusjonene” strømmer til - fordi de er såkalt “dumb money”.

  Markedet er så rigget at det har ingen sannhetsverdi, og investorene elsker opplegg der samfunnet tar risikoen, mens de kan høste gevinsten.

 6. Det mest komiske av alt er at folk går mann av huse hvert 4 år for å gi fra seg makten og la de som vil utslette siste rest av demokrati og selvråde rett få den.

  I et samfunn som ikke bærer preg av alvorlig sykdom så ville det vært stikke motsatt, folk ville brukt makten sin til å fjerne disse som vil fjerne oss.

  Det er sola og tildels vulkaner som styrer klimaet og slik har det vært i milliarder av år, man er åpenbart sinnssyk om man tror noe annet.

  Norge er med i en gruppe på 26 medlemsland i FN som prøver å få gjennom at FN sikkerhetsråd ikke kan blokkere vedtak som å bombe bort land som står mot Syria og Jemen som Russland og Kina har gjort for å skape en totalitær verdensorden, et globalt diktatur.

  Det er ene og alene grunnen til at Norge har kjøpt flyvende kallekuner F-35 og gitt 13,5 milliarder til terrorgruppene i Syria.

  Mao så sier de rett ut at når folk gjør opprør og kaster sine ledere som i Jemen så skal et samlet FN bombet landet til grus og få dem under det globale diktaturet igjen.

  Det er ene og alene grunnen til at Norge bruker milliarder på hemmelige møter med andre land i hele verden, for å få på plass et slikt vanvittig vedtak som er så ekstremt at selv den mest fantasifulle scifi forfatter ikke kunne kommet på det engang.

  Klarer befolkningen i Frankrike å kaste Makronregjeringen og ta makten tilbake så vil Norge og resten av FN bombe dem tilbake.

  Russland og Kina står imot, vi har vel alle sett hva som skjer dem dem den siste tiden ? Vil de underkaste seg eller slå tilbake ?

  Alt handler nå om er å sikre seg best mulig plass med mest mulig makt i den nye verdensorden, det globale diktaturet. og Solbergregimet bruker folkets skattepenger til å kjøre over folket som en bulldoser for å få mest mulig makt.

  Klimanazistene er identiske med de samme nazistene som fikk det tredje riket til makten, fanatikere totalt blendet av å se at det kun fører til egen undergang.

  Det som skjer fremover er at Tyrkia og Russland vil brake sammen, Tyrkia brukes som et NWO land som skal starte krigen mot Russland.

  I Frankrike vil folket seire, noe som fører til at NWO vil bruke Spania til å starte krig mot Frankrike, med samme oppskrift de brukte mot Syria, Jemen, brukte mot Libya osv …

  Den som peker seg ut som den nye lederen for det kommende globale diktaturet, det tredje rike 2 er ingen ringere enn Obama.

  Når vi kommer så langt så skal jeg fortelle resten av historien. :wink:

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

41 flere kommentarer

Deltakere

Historisk kommentararkiv

51 KOMMENTARER

 1. […] Vi menar också att det pågår en så massiv rovdrift på hela ekosystemet att det kan leda till civilisationens sammanbrott i vårt århundrade. Drivkraften bakom detta är kapitalismens system-nödvändiga eviga tillväxt. Om man varnar för mänsklighetens påverkan på klimatet, och inte vill avskaffa kapitalismen, så är man inte seriös. En «grön kapitalism» är en omöjlighet.” / Pål Steigan Källa: https://steigan.no/2020/02/na-handler-det-ikke-lenger-om-klima-dette-er-ra-klassekamp/ […]

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.