Etterretningsloven: Nå starter masseovervåkingen

7
Illustrasjon: Shutterstock

Som ventet vedtok Stortinget regjeringas forslag til ny etterretningslov. Bare Rødt, SV og MDG stemte i mot. I et par avstemninger fikk de følge av Venstre. Det betyr at all din digitale aktivitet vil bli overvåket av Forsvarets etterreningstjeneste.

Advokatforeningen har kalt lovforslaget «uforsvarlig» i sitt høringssvar, og omtaler følgene som «masseovervåkning». Datatilsynet har kommet med krass kritikk, og alle presseorganisasjonene mener loven vil undergrave kildevernet. I tech-bransjen har det blitt startet et opprop mot den nye loven, undertegnet av et bredt spekter av aktører, skrev Thomas Lie-Gjeseth i en kronikk i Dagbladet.

I en annen kronikk med tittelen Slik kvitter vi oss med frihetene, skrev John O. Egeland i april:

Formålet er ikke å etablere en generell statlig kontroll med hva vi sier og hvem vi kommuniserer med. Innhentingen av data må ha etterretningsformål. Det nye – og skremmende – er hvordan denne innhentingen nærmest er grenseløs. Kommunikasjonskontroll er i seg selv ikke noe nytt. Men slik overvåking har alltid vært fundert på prinsippet om konkret mistanke om straffbare forhold. Den nye loven gir e-tjenesten tilgang til all digital kommunikasjon uten at det foreligger et slikt grunnlag.

Og han avslutter kronikken slik:

De siste tiårene har listen over skjulte overvåkings- og kontrollmetoder est ut. Her kan man virkelig snakke om formålsutglidning. Den nye loven bryter de siste sperringen på veien inn til et overvåkingssamfunn der det ikke kan finnes noe ekte privatliv. Loven avskaffer et sentralt prinsipp i rettsstaten: At det må foreligge skjellig grunn til mistanke mot noen for å anvende tvangsmidler mot dem. Resultatet vil bl.a. bli nedkjøling av den offentlige debatten gjennom taushet og selvsensur.

I regjeringen har Venstre tatt dissens mot de farligste delene av e-loven. Advokatforeningen, Datatilsynet og andre har pekt på faren for menneskerettsbrudd. Ellers er det stort sett illevarslende stille. Slik kvitter vi oss med frihetene.

– Norge har innført et slags halvdiktatur

Den svenske statsviteren Staffan I. Lindberg, som er professor ved Göteborgs universitet, ble svært overrasket og rystet da regjeringa Solberg la fram sitt forslag til unntakslov i mars 2020. Han kommenterte dette i en artikkel i svenske DN under tittelen ”Bekämpningen av corona hotar avskaffa demokratin”.

I en kommentar til avisa Børsen sa Lindberg:

– Jeg ble veldig overrasket da Erna Solberg la fram det opprinnelige forslaget. Bare tanken på at man kunne finne på å legge fram et så radikalt forslag i Norge var overraskende.

Og forslaget var jo så ytterliggående at Erna Solberg sjøl måtte prøve å mildne kritikken gjennom å forsikre om at:

Dette var ikke et forsøk på statskupp, det var et forsøk på å få hverdagen til folk til å fungere.

Nå ble som kjent loven dempet noe gjennom behandlinga i Stortinget, men selv den loven som ble vedtatt enstemmig av Stortinget avskaffet midlertidig en lang rekke demokratiske rettigheter som grunnloven i prinsippet garanterer, slik som møte-, forsamlings- og demonstrasjonsfrihetene. Eller som professor Lindberg sa: «Nå ender de i stedet opp med et slags halvdiktatur i Norge.»

Og det er symptomatisk for denne regjeringa og den politiske situasjonen i Norge at en etterretningslov som innfører masseovervåking blir vedtatt i en periode da det i praksis har vært forbudt å demonstrere mot den. Og det kan Erna Solberg og hennes regjering gjøre fordi de praktisk talt ikke har noen opposisjon.


Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for tjatta tjatta says:

  Artig at disse unntakslovene eksplisitt setter grunnlovens paragraf om ytring og forsamlingsrett til side mens BLM demonstrasjonen godkjennes av politi, presse og politikere med henvisning til hvor viktig disse rettighetene er. Da er det innført en juridisk sedvane at disse kan bestemme hvilke meninger som har denne retten. Dvs et diktatur

 2. De samme folkene som brakte oss ISIS og ulovlig krig mot Syria vil nå ha overvåkning av landets borgere.

  Alle NATO-land bidrar til al-Qaeda / ISIS.
  Når al-Qaeda sprengte tog i Madrid prøvde den spanske regjeringen - altså de som stod bak - å legge skylda på baskerne.

 3. Når folk kan overvåkes uten at mistanke om straffbart forhold foreligger, kan det brukes til politisk overvåking. I Sovjetunionen og Øst-Tyskland ble folk overvåket og informasjon om enkelte innhentet og samlet i arkiver uten at de hadde overtrådt en lov.

  Dette gjør at den som kritiserer myndigheter og makthavere, noe som ennå ikke er forbudt her, kan bli overvåket hvis makthaverne mener at kritikeren er brysom og påvirker mange med sine meninger. Hvis styresmaktene vil vite hvem som skjuler seg bak en “digital maskering” som de kaller et nickname/profilnavn, kan e-tjenesten lett finne ut hvem det er.

  Dette kan eventuelt skremme noen fra å kommentere innlegg hvis det kan resultere i overvåkning av hele vedkommendes digitale kommunikasjon. Noe som makthavere kan ønske seg, for representanter for etablissementet har beklaget demokratiseringen som Internet har innført.

  Det at Internet har gitt mange vanlige mennesker en mulighet til å publisere sine meninger, noe de ikke ikke hadde da bare det trykte ord fantes, fordi da måtte leserinnlegget i papiravisen godkjennes av en redaktør som representerte eiernes interesser.

 4. Målet er jo å lage en mappe på brysomme statsministrer /presidenter som Trump / journalister++
  deretter sjekker man dem ut om de har betalt skatt til rett tid, om de har barn som kan fratas dem osv.
  ett eller annet som kan få dem oppsagt eller få dem til å bli diskreditert i media.

  Vi må regne med at dette systemet allerede er så godt utbygd at dersom du er brysom vil du ikke få byggetillatelse, eller konsesjoner for næringsvirksomhet.
  I Israel defineres palestinere generelt som “brysomme”, og John Kerry fant ut at av alle byggetillatelser i Israel (vestbredden inkludert) gikk bare 0.25% til palestinere. 99,75% av byggetillatelsene gikk til israelere.
  Så heter det etterpå at israelerne har mere tæl enn palestinere. Palestinerne gjør ingenting. De vil bare ha dagpenger.
  Min teori er at alle “konsesjoner” og “regler” dreier seg om politisk kontroll. Det har alltids vært slik at en frittalende prest ville bli erklært som “terrorist” eller noe sånt. Du kan ikke være lege uten å risikere oppsigelse, eller jurist med interesse for menneskerettigheter. Og har de ikke noe bedre, så erklærer de brysomme folk som “sinnsyke”, jfr. Synnøve Taftø etter at hun avslørte EU-banden i Norge.

  I tilfelle Trump har de prøvd alt mulig
  -skatteunndragelse
  -rasisme
  -sexisme
  -spion for Russland
  -seksuelt pervers
  -sinnsyk
  (alt sammen gjentatt av Dagbladet og VG)

  Nå tror 90% av oss nordmenn at Trump “mangler kvalifikasjoner” for å være president. Hver dag er media full av mobbing angående Trump. Media er blitt latterlige.
  Jeg impliserer her at også norske media er mobbemedia.

  https://www.youtube.com/watch?v=DWam9FSRvGI
  Candace Owens avslører dem
 5. Avatar for tjatta tjatta says:

  Om man ønsker et vitalt samfunn med edge på framtiden innfører man ikke slike tiltak da de virker kun hemmende. Så dette er noe som drives fram av folk som ikke vil oss noe godt. De ønsker kun å plyndre oss uten motstand. Det er det det legges opp til.

 6. Avatar for INK INK says:

  Det har jo for så vidt skjedd her også. Det var vel mange for en tid siden som fant ut at de hadde “mappe” hos pst uten at de hadde brutt noen lov.

 7. Avatar for aford aford says:

  Etterretningsloven: Nå starter masseovervåkingen

  Nei. Endringer i lovverket som gjelder etterretning (informasjonsinnhenting/ -kontoll og overvåking), er alltid en operasjon for å få eksisterende praksis inn i lovlige former. Først endres praksis, og så, når den har sklidd tilstrekkelig ut ifht. gjeldende lovverk, endres lovverket for at aktiviteten skal ha legitimitet og ikke behøve å fornektes. Så strekkes strikken i praksis et stykke til, til den nye praksisen er blitt så innarbeidet at også den må legaliseres. Det er det medrivende Surveillance Shuffle-groovet, og man kan telle til to: Én for å flytte praksis, to for å flytte loven etter; én - to - én - to - flytt praksis - flytt lov - flytt praksis - flytt lov, osv.

  Så nyheten er egentlig:

  Etterretningsloven: Nå ble forrige fase av masseovervåkingen nettopp legalisert

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere