Stikkordarkiv for eøs

Sosial dumping som forretningsmodell

Metodene til vikarbyrået Orange Helse AS er et eksempel på sosial dumping i norsk arbeidsliv. Samtidig viser det hva som skjer når myndighetene liberaliserer arbeidsmarkedspolitikken og gir selskapene frie tøyler på tvers av landegrensene. «Sosial dumping er én av hovedutfordringene i arbeidslivet. Vi risikerer å få en dårligere standard for arbeidsmiljø der kriminelle aktører også…

– Lavtlønte innvandrere utkonkurrerer nordmenn

Arbeidsinnvandrere har i stor grad fått de nye jobbene i bransjer som bygg, renhold og servering, viser ny rapport. En årsak er lavere lønn. Dette skriver NRK, og fortsetter: Siden 2003 er det skapt 450 000 flere jobber i Norge. Mange av de nye jobbene er fylt av arbeidsinnvandrere. En undersøkelse fra Senter for lønnsdannelse,…

Vil vi ha en sosialistisk fagbevegelse?

Det er grunn til å hevde at fagbevegelsen har mistet sin politiske kampkraft. Det er en alvorlig situasjon, som i økende grad preger fagbevegelsens manglende evne til å ta de politiske utfordringene. Det gjelder vesentlige faglig-politiske spørsmål som retten til faste jobber med kollektive tariffavtaler, en arbeidsmiljølov, ikke bare for vern, men retten til å…

Systemforståelse som mental hygiene (Del 4)

Finanskapitalismen fungerer som parasitter på realøkonomien og de statlige overbygningene. Mål- og resultatstyring tar utgangspunkt i det finansielle eierperspektivet, og er en typisk autoimmun sykdom. Begge lidelsene medfører en snikende mistenksomhet og fryktkultur som hemmer evnen til å lære av erfaringen og tilpasse seg endrede betingelser og ny kunnskap. Begge lidelsene projiserer det nedarvede imperialistiske…

Systemforståelse som mental hygiene

I første del av dette kapittelet om TRAUME, TABU OG KATARSIS, forklare jeg hvordan EØS-avtalen var og er en forbrytelse mot folkestyret. Alle vet jo egentlig dette. Fremtredende jurister og EU tilhengere kaller EØS «en konstitusjonell katastrofe». Jonas Gahr Støres navn er for all fremtid forbundet med dette sviket mot konstitusjonen. Dette er ikke til…

EØS, traume, tabu og katarsis

I denne første delen av kapittelet om TRAUME, TABU OG KATARSIS fremstiller jeg EØS-avtalen som et traumatisk overgrep mot folkestyret vårt. I den andre delen skal jeg komme tilbake med en beskrivelse av hvordan målstyringsvanviddet i forlengelsen av dette overgrepet mot folkestyret underminerer den allmenne respekten for faglighet og arbeid i det norske samfunnet. I…

EØS-avtalens sanne ansikt

I den åndelige og moralske forvirringen som rådet i det romerske imperiets endetid, hendte det at voksne menn kastrerte seg selv i religiøs ekstase med håp om opprykk i de åndelige hierarkier. Men det var den kyniske finansielle utbyttingen av koloniene som forårsaket Romerrikets endelige fall. Tilsvarende åndelig og moralsk forvirring og kynisk utbytting karakteriserer…

Regjeringen og Arbeiderpartiet legger Norge inn under EUs finanskontroll

“Stortingets finanskomité sier seg villig til å bruke mindre enn fem uker på å avgjøre en av de største overføringene av makt til EU. Europarettsekspert rister på hodet over lynrask europeisering av norsk Finanstilsyn.” Dette skriver ABC Nyheter om det som er den største avståelsen av norsk suverenitet siden EØS-avtalen ble inngått. Vedtaket skal altså…