LO regner motstandere av rådende kraftpolitikk som «marginale grupper»

0
Fra LO-kongressen. Fri Fagbevegelse

Høyresidas seier på LO-kongressen åpner for stadig større EU-styring av norsk kraft. 

Av Jan Christensen, Drammen Nei til EU.

LO-kongressen er avsluttet. 

Som LO-medlem og EU/EØS-motstander er jeg i hovedsak skuffet. Viktige forslag om norsk kraft ble ikke en gang diskutert. Kongressen etterlyste mer kunnskap før den kunne ta standpunkt. Kunnskapen fantes i rikt monn i kongress-salen. Problemet var at et flertall av delegatene ikke ville høre på den. Dermed ble viktige avgjørelser utsatt – til glede for høyrekreftene og energilobbyen. Gjennom sin passivitet har kongressen åpnet for stadig større EU-styring av norsk kraft. 

På det energipolitiske område framstod Kongressens flertall som et haleheng til høyresiden i Arbeiderpartiet. Her synes blant annet å rå en misforstått internasjonalisering med Europa, og en en manglende solidaritet med de fattige landene i Afrika og Asia. 
EUs feilslåtte energipolitikk har nå blitt en del av ditt og mitt ansvar. Vi skal betale prisen. Kongressen tror at norsk kraft kan redde Europa, men ønsker ikke å diskutere konsekvensene for norske arbeidsplasser og vanlige folks økonomi. 

Det er mange alternative stemmer i energidebatten. Nei til EU er blant de som har utgitt solide kraftanalyser og pekt på hvor viktig det er at vi tar nasjonal og politisk styring over strømmen. 
At et flertall av LO-kongressens delegater ikke har fått dette med seg, eller velger ikke å ta hensyn til disse, kan ha mange årsaker. En kan være at fred og fordragelighet er viktigere enn politisk kamp på områder som angår folk flest. En annen kan være at et flertall av kongressens deltakere mangler klare holdninger på dette med strøm som en viktig del av vår infrastruktur.

Rådgiver Jan Steinholt i Nei til EU skrev før kongressen tok til, at den i verste fall kunne ende opp med å stille enda vagere krav enn de som regjeringspartiene har forplikta seg til i Hurdalsplattforma. Han har dessverre fått rett.

Vi EU/EØS-motstandere bør spesielt merke:

  • Kongressen krevde ikke at eventuelle nye utenlandskabler skulle driftes av det offentlige (Statnett). De sa heller ikke nei til bygging av nye utenlandskabler.
  • Kongressen avviste et forslag om økt politisk kontroll over krafta og at eksport av elektrisk kraft måtte begrenses. De ønsket ingen begrensninger av krafteksport ved lav fyllingsgrad i kraftmagasinene. De hadde ingen mening om privat kraftspekulasjon, og hvordan motvirke varig høye strømpriser.
  • Kongressen ville heller ikke ha noe av noe som helst vurdering om Norges forhold til EUs energiunion eller ACER. For Kongressen var det uviktig om norske folkevalgte eller EU-byråkrater styrte krafta vår.
     

Foruten et delegatflertall, stod også sekretariatet og en enstemmig redaksjonskomite bak «tilres ikke». Fellesforbundets leder Jørn Eggum, syntes avvisningene var «progressiv politikk». For å kunne ta standpunkt ønsket han mer kunnskap om ulike løsninger. 

At Klima- og miljøvernminister Barth Eide berømmet kongressens vedtak om strøm og EØS, var ikke uventet. Han trodde vedtakene var veldig bra både for LO og Norge, og mente det var marginale grupper som hadde gjort ganske mye ut av seg.

Takk for den. Så tilhører jeg her en marginal gruppe. For øvrig sammen med tidligere LO-leder Flåthen, Lier-Hansen i Norsk industri, Eivind Reiten, energilovens «far» – og alle de som mener at energipolitikken til tidligere og nåværende regjeringer er en trussel både mot en anstendig levestandard og et trygt arbeidsliv.

Dette innlegget er tidligere publisert i medlemsbladet til Drammen Nei til EU.

Les også: LO-ledelsen knuste all kraftopposisjon på kongressen

Forrige artikkelElon Musk: – Hvorfor får vi ikke se lista over kundene til Epstein og Maxwell?
Neste artikkelBrotsverk i norsk barnevern – historie eller dagsaktuell praksis?
skribent
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.