Redd Barna: TV-aksjonen 2023 – Syria

0
TV-aksjjonen 2023: «Jeg tror ikke jeg kan gi deg svar du er fornøyd med».

Har folk krav på å få vite til hva, til hvem og hvor 270 millioner kroner går? Jeg mener ja. Det er en nasjonal TV-aksjon som er godkjent av NRK. Det er penger nordmenn har gitt fra egen lomme. Redd Barna er en internasjonal bistandsorganisasjon.

Eva Thomassen.

Vaskeseddelen

Redd Barna har årets TV-aksjon.

Pengene går blant annet til:

 • å gi barn muligheten til å gå på skolen
 • å gjenforene barn med familien de har kommet bort fra
 • å støtte tidligere barnesoldater
 • trygge lekeområder der barn kan utfolde seg 
 • hjelp til å håndtere vonde opplevelser
 • at barn som har flyktet til Norge, opplever mestring og felleskap 

Pengene fordeles mellom prosjekter i Ukraina, Syria, Bangladesh, Sør-Sudan, DR Kongo og Norge.

Syria er et av landene som skal nyte godt av millioner fra innsamlingen til Redd Barna.

Syria

Med midlene fra TV-aksjonen skal vi:

• Hjelpe barn med å bearbeide vonde opplevelser gjennom blant annet samtaler, kunst og lek

• Jobbe for at barn som har mistet skolegang, får komme tilbake til skolen

• Sørge for at alvorlig underernærte barn får behandling og oppfølging

«Nord-Syria»

Redd Barna har bred tilstedeværelse i Syria, og møter barn i mange ulike situasjoner. Det gjelder barn som bor i flyktningleirer for internt fordrevne, barn som sitter i interneringsleirer, barn på flukt og andre barn i Nord-Syria.

Det er ikke noe sted i Syria som heter «Nord-Syria». Derimot er det et sted nord i Syria som heter Idlib. Det siste området som er kontrollert av terrorgrupper. Der holder Redd Barna til. Dit går pengene folk har gitt Redd Barna under denne TV-aksjonen.

Interneringsleirer

Redd Barna skriver at de gir bistand til interneringsleirer. Mener Redd Barna interneringsleiren Al-Hol der IS-medlemmer er internert? Der Bærum-søstrene, andre norske IS-medlemmer og 65 000 kvinner og barn fra 60 land holdes innesperret fordi hjemlandene ikke vil ha dem hjem. Det må Redd Barna mene. Det er ikke andre steder i Syria det er interneringsleirer.. De som holdes innesperret i interneringsleirer blir av hjemlandene betraktet som terrorister. I fengsler i samme område nordøst i Syria sitter mannlige IS-terrorister innesperret. IS-medlemmene har blitt fraktet dit fra områder kontrollert av IS og andre terrorgrupper når disse områdene er befridd. Et av områdene er Idlib. Der gir Redd Barna bistand. Det betyr at Redd Barna gir bistand til IS-terrorister før de blir tatt til fange og etter de befinner seg innesperret i interneringsleirer og fengsler.

Man kan selvfølgelig argumentere med at barna i disse interneringsleirene har det grusomt og at de trenger bistand. Al-Hol leiren ligger i Syria. Barna er Syrias ansvar. Redd Barna oppholder seg ulovlig i Syria. Det er ikke norske myndigheter som har ansvaret i dette området, Det er det syriske myndigheter som har. Syria samarbeider med Røde Kors som oppholder seg lovlig i Syria. Som sammen med Syrias Røde Halvmåne gir bistand i Al-Hol leiren. At bistandsmidler fra UD gjennom blant annet Redd Barna brukes i Al-Hol er med på å holde kvinner og barn der i stedet for at Norge og andre land blir presset til å hente dem hjem i samarbeid med syriske myndigheter.

«Partnerorganisasjoner»

Redd Barnas partnerorganisasjoner i Syria jobber for å gi støtte og utdanning til barn i regionen. De har etablert utdanningssentre, tilbyr ulike tjenester og psykologisk hjelp til både elever og ansatte. Målet er at barn skal få tilgang til utdanning til tross for den utfordrende situasjonen med krig og fordrivelse.

Hvem er partnerne og hvor holder de til og hva slags utdanning støtter Redd Barna i Idlib og i de andre områdene som Redd Barna stakk fra sammen med terroristene da den syriske hæren befridde områdene?

Områdene Redd Barna har operert i og hvilke terrorgrupper som hadde kontroll der. Det er Al-Qaida-tilknyttede terrorgrupper:

Skolene Redd Barna støttet

Hva slags skolegang fikk barn der Redd Barnas partnerorganisasjoner fikk penger fra norske skattebetalere å drifte?

2019

Hvilken læreplan følger Redd Barna i Syria? Her:

2019

Hva er realitetene på bakken der Redd Barna har satt bort «utdanningen» av syriske barn til «lokale partnere». Her:

2023

Siden Syria er befridd og regjeringskontrollert bortsett fra Idlib og det USA-okkuperte Nordøst-Syria, er det naturlig å høre om Redd Barna nå gir bistand til de over 90% av barna som bor i regjeringskontrollerte områder. Som går på offentlige skoler og følger læreplan i henhold til kompetansemålene for syrisk skole. Barn som går på skoler i områder kontrollert av terrorgrupper har mistet skolegang fordi de lokale partnerne er islamister og underviser etter sharialover. Det betyr at syriske barn mister mange år av skolegangen fordi de er holdt unna ordinære læreplaner. Norge tillater ikke skoler der islamister underviser barn i sharia der eneste lærebok er Koranen.

Jeg kontakter Redd Barna og spør til hva, til hvem og hvor pengene øremerket Syria går:

Meg

Hei,

Ser at noe av pengene fra innsamlingen skal gå til Syria. Jeg lurer på hvor helt konkret dere jobber-

mvh Eva Thomassen

Redd Barna

Hei Eva. Dette har vi svart deg på veldig mange ganger. Jeg tror ikke vi skal gå inn i denne diskusjonen en gang til. Hilsen Anne i Redd Barna  

(Jeg husker ikke når vi sist snakket sammen, men det er for flere år siden, min anm.)

Meg

Hei,

Ok, men betyr det at dere er i de samme områdene som dere har vært siden sist vi snakket sammen?

Redd Barna

Hei igjen. Du kan lese hva pengene skal gå til i Syria her: https://tvaksjonen.no/aktuelt/dette-gaar-pengene-til-2023/

Meg

Hei,

Takk. Jeg leste det. Hvem er det som skal stå for hjelpen dere skal gi?

Redd Barna

Hei igjen. Jeg kommer ikke til å svare noe mer, Eva. Denne runddansen har vi vært gjennom før. Jeg tror ikke jeg kan gi deg svar du er fornøyd med, så da bruker jeg tiden min på noe annet. Ha en fin dag.

Meg

Hei

Det er lenge siden vi har snakket sammen. Mye har skjedd. Jeg ber om svar på kun et spørsmål. Hvor i Syria jobber dere nå? Ett ord.

Dere har fått 270 millioner kroner av oss og vil ikke svare på hvem som får pengene, hvordan de skal brukes eller hvor pengene skal havne i Syria. Helt konkrete spørsmål burde gi helt konkrete svar?

Samtalen slutt

Hun sier hun vil ikke svare fordi hun har gjort det før og vil bruke tiden sin på noe annet. Hun tror ikke hun kan gi meg svar som jeg blir fornøyd med. Nei vel. Det siste er helt sant. Spørsmålet er om folk som har gitt 270 millioner kroner ville være fornøyd med svarene? Kanskje jeg sitter på svarene hun ikke vil gi meg? Helt siden 2013 har jeg sittet på svarene. De svarene er ubehagelige. Ikke for Redd Barna. De har visst hva de har gjort i Syria siden 2013. Det har alle de andre norske bistandsorganisasjonene også gjort. De har fått tilskudd fra UD til terrorfinansiering. Det har som formål å forlenge krigen, holde proxykrigerne med bistand i håp om at befolkingen vil vende seg mot egen regjeringen slik at denne blir styrtet. Kombinert med dødbringende sanksjoner.

2017

Faktisk.no

Faktisk.no ble etablert i 2016. De skulle faktasjekke politikere. Så plutselig faktasjekker de meg. Hvorfor? Jeg hadde skrevet en artikkel om norske bistandsorganisasjoner. Min påstand var at norske bistandsorganisasjoner ikke kan redegjøre for hvor norske bistandsmidler går og at de ikke kan dokumentere at de ikke går til terrorgrupper. Hvem som har bestilt denne faktasjekken vet jeg ikke. Men, hvem ville ha interesse av at det ble gjort? For det var åpenbart et bestillingsverk.

Faktisk.no ser på Flyktningehjelpen, Norsk Folkehjelp, Kirkens Nødhjelp, NORWAC og Redd Barna for å dokumentere om mine påstander stemmer.

Faktisk.no:

Det er særlig den følgende påstanden vi skal se nærmere på her (oversatt til norsk): 

Ingen av hjelpeorganisasjonene vil redegjøre for hvem som er mottakere av de norske skattepengene, eller hva de blir brukt til. Spørsmålet blir: Hvorfor vil de ikke dette. Vet de det kanskje ikke selv?

Er det slik at hjelpeorganisasjonene ikke redegjør, eller ønsker å redegjøre for hva norske skattepenger blir brukt til?


Redd Barna

I sommer (2016 min anm.) leverte de en sluttrapport til UD der de redegjør for hvordan de har brukt 50 millioner kroner på en rekke forskjellige utdanningstiltak. I den versjonen av rapporten som det er lenket til her, er stedsnavn og navn på samarbeidende organisasjoner slettet. Redd barna rapporterer også detaljert om de enkelte prosjektene. Deres største prosjekt handler om trygg skolegang for barn.

Rapportene er skrevet for internt bruk i bransjen, og inneholder blant annet avsnitt som dette.

Uansett om rapporten er vanskelig tilgjengelig viser den hvordan Redd Barna rapporterer til UD om bruken av de bevilgede pengene.

I sin jakt på fakta som skal motbevise min påstand legger faktisk.no ved en rekke interne rapporter mellom UD og bistandsorganisasjonene. Den interne korrespondansen viser nettopp at påstandene mine er korrekte. Faktisk.no har sladdet deler av rapportene slik at jeg, ingen, skal se sannheten.

Rapportene faktisk.no viser til ble skrevet i 2016. Handlet om Redd Barnas operasjoner i Syria i 2012, 2013, 2014 og 2015. På den tiden var få områder befridd i Syria. Ser man på rapporten fra Redd Barna så oppholder de lokale partnerne seg i de terrorkontrollerte områdene. Når det står Aleppo med sladding rett foran Aleppo betyr det Øst-Aleppo. Øst-Aleppo var kontrollert av Al-Nusra og ble ikke befridd før desember 2016. Men, hvorfor skulle vi ikke få vite at Redd Barna jobbet i Øst-Aleppo? … Videre kan vi lese at de bruker skattepenger i Idlib og Hama. Kontrollert av Al-Nusra. De skriver videre at de i 2013 holder til i områdene rundt Damaskus. Som vi vet lå Yarmouk, Øst-Ghouta og Douma utenfor Damaskus. Kjente steder kontrollert av terrorgruppene Jaish al-Islam og IS.

Hvorfor ble det sladdet for oss? Hadde UD og bistandsorganisasjonene noe å skjule? Hvorfor sladdet faktisk.no rapportene?

Utdrag fra rapportene mellom Redd Barna og UD

http://res.cloudinary.com/faktisk/image/upload/s–xFgoCgVy–/ph9lq0pulwaiqf7mlwhx

http://res.cloudinary.com/faktisk/image/upload/s–TRdW5nVQ–/gf6o7ezduk8bq5bmybna

Udokumentert

Thomassen påstår i artikkelen sin at det ikke er villighet blant norske hjelpeorganisasjoner til å fortelle hvordan de bruker pengene de får fra den norske staten til å jobbe i Syria. 

Men denne gjennomgangen viser at organisasjonene rapporterer detaljert til UD om pengebruken, både når midlene blir tildelt, underveis ved eventuelle endringer og i sluttrapporter etter at prosjektperioden er over.

Det er en viss tilbakeholdenhet med å rapportere offentlig om nøyaktig hvor de jobber og hvem de samarbeider med. Denne tilbakeholdenheten skyldes sikkerhetssituasjonen i Syria. Hjelpeorganisasjonenes medarbeidere balanserer daglig hensynet mellom å få arbeidet utført og det å provosere minst mulig i et voldelig miljø preget av mistenksomhet og konspirasjonsteorier.

Men til UD rapporterer organisasjonene detaljert om hvor og med hvem de jobber. Faktisk.no har sett denne dokumentasjonen usladdet. Det er derfor ikke dekning for å si at hjelpeorganisasjonene ikke vil redegjøre for hvem som mottar støtte. Dokumentasjonen det er lenket til her viser tydelige eksempler på hvordan det rapporteres.

https://www.faktisk.no/artikler/z92d0/norske-hjelpeorganisasjoner-i-syria-vil-ikke-redegjore-for-hvem-som-er-mottakere-av-norske-skattepen

Rapporten blir til og med publisert og slått opp på forsiden av VG:

Norad rapport 2016

I mai 2016 slapp Norad en evaluering av den norske bistanden til Syria. Konklusjon er at bistanden i stor grad er basert på tillit til organisasjoner som myndighetene har forholdt seg til lenge. For eksempel Redd Barna.

Her konkluderes det med at UD ikke baserer seg på dokumentasjon av hvordan bistandsorganisasjonene forvalter bistandsmidlene. Noe faktisk.no hevder de gjør. UD baserer seg kun på tillit til Redd Barna og andre bistandsorganisasjoner de har forholdt seg til lenge. Det sitter 3 personer i UD som «gir ut» penger til norske bistandsorganisasjoner som opererer i Syria. Norsk Folkehjelp, Flyktningehjelpen, Redd Barna, Kirkens Nødhjelp, CARE, Røde Kors, NORWAC, Leger uten grenser får penger de ikke trenger å redegjøre for bruken av.

https://www.norad.no/contentassets/3596a07bec5c4bc081b773629fd9e4cf/syria-evaluation-report.pdf


Riksrevisjon

Norsk bistand til Syria-krisa

2016–2021

Riksrevisjonen har foretatt en granskning av norsk bistand til Syria i perioden 2016-2021. Krigen har vart siden 2011. Norge har brukt 18 milliarder på krigen.

 Rapporten ble ferdigstilt i juni 2023

Krass kritikk av norsk bistand til Syria:

Mangelen på dokumentasjon er oppsiktsvekkende

Utenriksdepartementet er for dårlig til å dokumentere resultatene av milliardbistanden til Syria, konkluderer Riksrevisjonen i en ny rapport. – Mangelen på dokumentasjon av resultater er oppsiktsvekkende, sier riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen til Panorama.

https://www.panoramanyheter.no/bistand-riksrevisjonen-syria/mangelen-pa-dokumentasjon-er-oppsiktsvekkende/338239

Det går ei vesentleg mengd norske bistandsmidlar til Syria-krisa. Utanriksdepartementet har ikkje sikre god nok dokumentasjon av resultat og ikkje gjort vurderingar av dei. Det inneber at departementet ikkje har lagt til rette for å sikre at flest mogleg menneske får nødvendig hjelp. Det er ikkje tilfredsstillande, seier riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

– For eksempel er det et tydelig signal fra norske myndigheter at man ikke skal gi bevilgninger til syriske myndigheter. Men Norge gir bevilgninger til Unicef, som igjen gir støtte til syriske myndigheter. Denne typen problematikk hadde det ikke vært urimelig at man hadde drøftet med Stortinget, sier Schjøtt-Pedersen.

«Den norske bistanden til Syria har vært mangelfull og har i liten grad bidratt til å nå fastsatte mål, konkluderer Riksrevisjonen i en ny rapport».

 • Utanriksdepartementet ikkje har sikra seg god nok dokumentasjon av resultata frå alle tilskotsmottakarane, og heller ikkje har gjort systematiske vurderingar av resultata for bistandsprosjekta.
 • dokumentasjonen og arkiveringa til Utanriksdepartementet er mangelfull og lite oversiktleg.
 • Dokumentasjonen og arkiveringa til Utanriksdepartementet av relevant informasjon om tilskotsforvaltninga knytt til Syria-krisa er mangelfull og lite oversiktleg.
 • Rapportane er lagra på nettsidene til tilskotsmottakaren, det er ikkje tilstrekkeleg sporbart.
 • Konsekvensane av mangelfull sporbarheit blir særleg tydeleg i oppfølginga av tilskot til multilaterale organisasjonar.

https://www.riksrevisjonen.no/globalassets/rapporter/NO-2022-2023/norsk-bistand-til-syria-krisa-20162021.pdf

https://kommunikasjon.ntb.no/pressemelding/17972660/utanriksdepartementet-gjer-ikkje-nok-systematiske-vurderingar-av-resultat-av-bistanden-til-syria-krisa?publisherId=17846918&lang=no

Utanriksdepartementet har eit ansvar for å sikre god resultatinformasjon, også når situasjonen er krevjande. Dei skal kontrollere og vurdere rapportane tilskotmottakaren sender inn om måloppnåing i prosjekta. Dette skal departementet dokumentere, men det har i mange tilfelle ikkje blitt gjort.

Før tildeling av prosjektmidlar har Utanriksdepartementet vurdert korleis mottakaren skal følgje opp resultat i berre 10 av 25 prosjekt, synar undersøkinga. Etter tildeling finn Riksrevisjonen skriftlege vurderingar av måloppnåing i berre 3 av dei 25 prosjekta.

– Rapporten bekrefter også at norske bistandsmidler ikke skal gis til syriske myndigheter. Hvorfor ikke kan man undre seg over. Over 90% av den syriske befolkningen bor i regjeringskontrollerte områder. Men, dette beviser og bekrefter at bistandsorganisasjonene handler i tråd med norsk utenrikspolitikk. Norge gjør det USA ber oss om å gjøre. Når USA vil ha regimeskifte så deltar Norge. I 2011 i Libya. Fra 2011 til dags dato i Syria. USA setter kun passende navn på krigene sånn at vi skal tro at vi er på demokratitokt. Vi skal hjelpe befolkningen så å si i et «folkelig opprør».

«Jeg tror ikke jeg kan gi deg svar du er fornøyd med».

Hva med resten av Norge? Er de fornøyd med at pengene deres går til terrorfinansiering? Vi vet ikke hvor mange millioner norske kroner som går til Syria av de 270 millionene Redd Barna fikk av det norske folk. Kanskje vi burde kreve å få vite hvor mange millioner, hva pengene skal brukes til og hvem som får dem. Vi bør kreve kvittering fra sluttmottakeren. Men, viktigst: Hvorfor samarbeider ikke Redd Barna med syriske myndigheter i stedet for å overlate pengene til terrorgruppa HTS i Idlib som kontroller all bistand i Idlib. Terrorister er helt avhengig av bistand utenfra.

Jeg tør påstå at hadde det ikke vært for bistandsorganisasjonene hadde ikke Idlib blitt dette arnestedet for terrorgrupper. Langt færre terrorister hadde valfartet til Syria. Idlib ligger rett ved grensen mot Tyrkia og har vært inngangsportalen for terrorister og bistand.

 Idlib er helt avhengig av bistand utenfra. Og, bistand har de fått. Milliarder av dollar er brukt på Idlib. Det er fraktet hele sykehus, protesefabrikker, enorme haller med medisinsk utstyr, mat, våpen, pengene flyter. Å krige i over 12 år koster penger. Norske bistandskroner kommer godt med.

Svingdøra

Vi vet ikke hvor pengene blir av. Det vil vi heller aldri få vite om de 75 milliarder kronene som i 2023 er «donert» Ukraina. Bistandsorganisasjonene får penger for å bedrive norsk utenrikspolitikk på grasrota. Regjeringen og bistandsorganisasjonene er gjensidig avhengig av hverandre.

De som blir generalsekretærer i bistandsorganisasjonene har tidligere vært ansatt i statsapparatet. Hvor mange hatter har ikke Jan Egeland hatt på? Han er nå generalsekretær i Flyktningehjelpen. Nylig avgått byrådsleder Raymond Johansen har fått jobb som generalsekretær i Norsk Folkehjelp.

Jeg er på mange måter fornøyd med svaret jeg ikke fikk fra Redd Barna. Jeg har hatt rett i alle disse årene. Jeg har også vært i Syria fem ganger under krigen. Noe Redd Barna ikke har vært. De tør ikke. Det er for farlig i områder kontrollert av terrorgrupper. De overlater heller pengene til «partnere» som er del av terrornettverket i området. Det er dessverre uinteressant at jeg har rett. Det alvorlige er at bistandsorganisasjoner ikke blir straffet for terrorfinansiering. Terrorfinansiering er nemlig straffbart.

Redd Barna og Syria

Forrige artikkelStrøm og sjokk
Neste artikkelFøles det ikke herlig å være sponsor for Oslos juridiske og offentlige elite?