USAs regjeringsrapport: – ISIS en ubetydelig trussel i Irak og Syria

0
Fra den amerikanske generalinspektørens rapport.

En ny rapport fra USAs regjering slår beina under Pentagons påstand om at ISIS er i sterk framgang og at det er hovedgrunnen til at USA må opprettholde sine ulovlige baser i Irak og Syria. Kvartalsrapporten fra den såkalte Operation Inherent Resolve (OIR) sier om ISIS at «Gruppa er militært beseiret og ute av stand til å sette i gang store, komplekse angrep innenlands eller eksternt».

Rapporten fra generalinspektøren for det amerikanske utenriksdepartementet, forsvarsdepartementet og USAID utført mellom 1. oktober og 31. desember 2023 har fastslått at ISIS utgjør en minimal trussel i Irak og Syria, og reiser dermed spørsmål om holdbarheten i Pentagons insistering på å beholde amerikanske tropper i de to landene. Dette skriver The Cradle.

Fra LEAD INSPECTOR GENERAL REPORT TO THE UNITED STATES CONGRESS

«I løpet av kvartalet fortsatte ISIS å operere i en overlevelsesstilling i både Irak og Syria. Gruppa forble militært beseiret, ute av stand til å sette i gang store, komplekse angrep innenlands eller eksternt, selv da koalisjonsstyrker økte sitt fokus på beskyttelse av egne styrker på grunn av angrep fra Iran-tilknyttet militsgruppe».

Kvartalsrapporten om den såkalte Operation Inherent Resolve (OIR) fastslår, og bemerker at gruppas «kapasitet til å utføre opprørsaktiviteter forble sterkt svekket».

Videre mangler ISIS for øyeblikket «motivasjonen og evnen til å rette angrep mot USAs territorium», ifølge rapporten. I tillegg har inngrep mot organisasjonens økonomi gjort at den ikke er i stand til å betale sine krigere regelmessig, mens utbetalinger til ISIS-ledere gjøres «sporadisk» med midler gravd opp fra penger skjult i Irak og Syria.

Terrorgruppas svake stilling i Irak og Syria står i sterk kontrast til uttalelsene fra amerikanske militære tjenestemenn, som understreker at Pentagon har «ingen planer» om å trekke seg fra noen av landene til tross for økende politisk press for å gjøre det.

«Samtalene i Irak tjener til å bekrefte koalisjonens forpliktelse til ikke bare å støtte de irakiske sikkerhetsstyrkene og forhindre ISIS gjenoppblomstring, men ytterligere å sikre framtida til Irak», sa Pentagon-talsmann Major Pete Nguyen denne uka, og la til at tjenestemenn «forblir engasjert i en koordinert og bevisst prosess med regjeringen i Irak for å diskutere utviklingen av Defeat-ISIS Global Coalitions militære oppdrag på en måte som bevarer gevinster og bidrar til å sikre at ISIS aldri igjen kan gjenoppstå».

«Akkurat nå kjenner jeg ikke til noen planer [for en tilbaketrekning]. Vi fortsetter å være veldig fokuserte på oppdraget om å sørge for et nederlag for ISIS», sa Pentagon pressesekretær Patrick Ryder forrige måned.

Omtrent 2500 amerikanske soldater er igjen i Irak, og trosser en parlamentarisk avstemning der i 2020 om å trekke tilbake tillatelsen til USA til å operere på irakisk jord. Avstemningen kom som svar på det amerikanske attentatet mot den iranske antiterrorkommandanten general Qassem Soleimani og nestleder for de populære mobiliseringsenhetene (PMU), Abu Mahdi al-Muhandis, i Bagdad.

«Begrunnelsen for tilstedeværelsen av den internasjonale koalisjonen var å konfrontere ISIS, og i dag representerer ikke organisasjonen en trussel mot den irakiske staten», sa Iraks statsminister Mohammed Shia al-Sudani til journalister i januar i år.

I Syria hevder Pentagon å ha 900 soldater, som kontrollerer omtrent en tredjedel av landet og regelmessig plyndrer olje for å subsidiere det kvasi-uavhengige kurdiske territoriet som er etablert i det nordøstlige området. 

Som en følge av dette lever flertallet av syrere i fattigdom, og får bare noen få timer med elektrisitet per dag mens økonomien fortsatt er lammet takket være amerikanske sanksjoner.

Til tross for vurderinger fra den amerikanske regjeringas vaktbikkjer, har ISIS fått en «gjenoppblomstring » i Irak og Syria helt siden lokale motstandsfraksjoner begynte å angripe amerikanske baser i regionen til støtte for palestinere i Gaza.

Ifølge en undersøkelse fra The Cradle spiller den amerikanske hæren en avgjørende rolle for å la ISIS gjenvinne terreng. Den irakiske parlamentsmedlem Hassan Salem bekreftet «det er tusenvis av ISIS-medlemmer i [Houran-dalen] som mottar opplæring i private leirer, under amerikansk beskyttelse», og bemerket at amerikanske styrker har «overført hundrevis av ISIS-medlemmer av forskjellige nasjonaliteter til dette området».

Tidligere brukte amerikanske og allierte etterretningsbyråer ISIS til å angripe de syriske og irakiske hærene som en del av deres innsats for å gjennomføre regimeendring i Damaskus fra 2011 og for å avsette den tidligere irakiske statsministeren Nouri al-Maliki i 2014.

Den stygge hemmeligheten er at ISIS er skapt av USA og et par av oljestatene i regionen for å gi USA påskudd til intervensjon.

Norge har fortsatt soldater ulovlig i Irak og Syria. Det er på tide at noen politikere viser nok ryggrad til å kreve soldatene hjem.

Forrige artikkelUSAs oljereserver og politikk
Neste artikkelStor avsløring: CIA fikk utenlandske allierte til å spionere på Trump-teamet