Når skal vi slutte med denne galskapen presentert som «det grønne skiftet»?

0

Produksjon av kjøtt presenteres som en viktig årsak til menneskeskapte klimaendringer og må med alle midler stoppes. Slikt skrives det mye om i media om dagen. Oslo-byrådet vil ikke servere kjøtt i barnehager, skriver VG i går 9.mai.

Av Romy Rohmann.

Byrådet i Oslo vil av miljøhensyn fjerne kjøtt i måltidene i barnehager, aktivitetsskoler (AKS) og fritidsklubber i hovedstaden.

Raymond Johansens byråd sender denne uken på høring en handlingsplan for sunn, bærekraftig og mer plantebasert mat og reduksjon av matsvinn.

Vi har tatt mål av oss til å halvere kjøttforbruket i kommunen på grunn av klima og natur – og fordi det er bra å spise mer plantekost, sier finansbyråd Einar Wilhelmsen fra Miljøpartiet det grønne (MDG).

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/wAbdQA/oslo-byraadet-vil-ikke-servere-kjoett-i-barnehager?fbclid=IwAR2EiJ3_PT4PrUQ4skXh-gfZoswswwGSsnWElYhRftrm3LHvtFLH2wluuNQ

Kjøtt har vært vanlig mat for mennesker siden menneskehetens begynnelse. Det har aldri tidligere vært nødvendig å rettferdiggjøre spising av animalsk protein – før nå.

I tillegg til at vi møtes med dirkete forbud mot kjøttkonsum enkelte steder, blir det også foreslått andre tvangsstrategier, som å endre landbrukssubsidier og handelslover, endre kosthold på sykehus og skoler, legge til advarselsetiketter og ulike avgifter, inkludert spesifikke avgifter på kjøtt og mer generaliserte karbonavgifter. De nye kostholdsrådene i Norge går inn for langveis import framfor kortreist beitebasert kjøtt og kaller det «bærekraftig».

Det vises til forskere ved Oxford University som hevder at kjøtt- og meieriproduksjonen er ansvarlig for 60% av klimagassutslippene fra landbrukssektoren. De hevder også at storfe bruker 83 % av tilgjengelig jordbruksland mens de bare leverer 18% av kaloriene og 37% av diettproteinet.

Men miljøhensyn kan ikke være det eneste hensynet. Menneskers helse må også vurderes, og forskere advarer om at vi praktisk talt ikke vet noe om de langsiktige helseeffektene av dyrkede og plantebaserte kjøttalternativer. En nylig undersøkelse oppdaget at plantebasert kjøtt inneholder store mengder antinæringsstoffer som hindrer kroppens absorpsjon av mineraler som jern og sink, noe som kan føre til problematiske ernæringsmangler.

Som et ledd i kampen for å få kontroll over matforsyningen, The Great Food Reset, blir vi nå servert at kjøttspising er kjernen i menneskeskapte klimaendringer og må stoppe for å «redde planeten».

Allerede i 2019 gikk en britisk rettssaksadvokat så langt som å oppfordre til nye lover for å forby spising av kjøtt for å beskytte miljøet, og vi ser at denne typen uvettige forslag har det bare blirr flere og flere av etter hvert.

https://www.theguardian.com/environment/shortcuts/2019/sep/23/should-meat-be-banned-save-planet-new-laws-environment

I en artikkel i Global Research den 5.mai skriver Dr. Joseph Mercola en svært god artikkel: Will Meat be Banned?

Her tar han blant annet opp at miljøhensyn ikke kan være det eneste hensynet vi skal ta i forhold til menneskers kosthold, menneskers helse må også tas i betraktning, og forskere advarer om at vi praktisk talt ikke vet noe om de langsiktige helseeffektene av dyrkede og plantebaserte kjøttalternativer.

Mercola viser til at viktige løsninger på miljøutfordringene i landbruket ikke tas opp. For eksempel er regenerativt jordbruk ikke en gang en del av diskusjonen. Det blir med vilje ignorert, og det betyr bare at det ikke er noe ønske om å løse et faktiske problemer. Intensjonen er å kontrollere matforsyningen og sørge for at all mat er patenterbar og eid av noen.

Hele artikkelen kan leses her: Will Meat be Banned?

Vi har tidligere skrevet om nytten av beitedyr i utmarka både for naturmangfoldet og miljøet, og dette kjøttet er antakelig noe av det mest «bærekraftige» vi kan spise i Norge.

Da er det godt at det har kommet en FN-rapport som slår et slag for egg, kjøtt og melk.

FN-organisasjonen slår et slag for å spise mat fra dyr. Denne rapporten kommer samtidig som de nye kostholdsrådene er ute på høring i Norge, og kunne ikke kommet på et bedre tidspunkt.

Vi har skrevet om arbeidet med de nye nordiske kostholdsrådene, og hvordan forsker etter forsker har trukket seg fra arbeidet da de verken opplever rådene som «bærekraftige» eller «miljøvennlige». Vi kan også trekke fram at det norske kjøttet utmerker seg ved lite anitbiotikabruk i forhold til importert kjøtt.

Denne FN rapporten sier at animalsk mat har en plass i et sunt kosthold. Rapporten slår fast at animalsk mat er nødvendig for barn og gravide

I rapporten skriver de at protein, fettsyrer, jern, kalsium, sink, samt en rekke vitaminer og syrer som vitamin A og B12, kreatin og taurin er viktig for helse og utvikling.

Disse stoffene har vi aller best tilgang til gjennom kjøtt, egg og melkeprodukter.

https://news.un.org/en/story/2023/04/1135972


Les også:

Kunstig kjøtt fra 3D-printeren

De vil tydeligvis at vi skal leve av larver, insekter og kunstig kjøtt

Kunstig kjøtt. Den merkelige saka om Dr. Jekyll og Mister Gates.

Danske Saxo Bank tror på kjøttforbud neste år

Forrige artikkelUkraina fengsler USAs kommentator Gonzalo Lira for å ha fortalt ubehagelige fakta
Neste artikkelPakistans tidligere statsminister Imran Khan arrestert