Kunstig kjøtt fra 3D-printeren

0
Skjermdump fra video.

«Klima» og «grønt» begrunner store inngrep.

Laboratoriekjøtt fra 3D-printeren: Great Reset på spisebordet

Av Daniel Matissek, auf1.info

Daniel Matissek.

I EU er det nå en tillatt praksis at man uten videre tilsetter insektmel i basisvarer. Men neste fase i planleggingen av perverse spisevaner er allerede under utvikling. Det de globalistiske arkitektene bak en totalt overvåket, gjennomrasjonert og angivelig «smart» framtid nå har i tankene, er: kunstig kjøtt fra 3D-printeren.

I klimahysteriets navn blir den nye fattigdommen ikke bare skapt ved å gi avkall på økonomisk vekst, men også ved bevisst å vende tilbake til det som man rett og slett må kalle førsivilisatoriske vaner. I dette inngår ikke bare det å spise alger, ormer, gresshopper eller avfall i «bærekraftens» navn, men også utvikling av kunstig produsert mat.

«Bærekraftig alternativ» for dem som liker å eksperimentere

I tråd med dette legger EU nå ikke bare opp til at man skal spise insekter, men det arbeides også febrilsk med produksjon av syntetiske matvarer. I Roma er det nylig blitt åpnet en restaurant som tilbyr kjøtt som har blitt produsert i en 3D-printer. De som driver restauranten, anser dette for å være et «bærekraftig alternativ». Derfor har man etablert seg i et fornemt distrikt der man er omgitt av dyre restauranter som tilbyr ekte kjøtt. Spisestedet «Impact food» i Roma kaller seg «det første bærekraftige steakhouse i hovedstaden», og ønsker å tiltrekke seg kunder som er villige til å eksperimentere med laboratoriedyrket kjøtt. Kjøttet blir produsert lag for lag uten animalske ingredienser i en prosess som foregår i en 3D-printer og skal da «ikke være mulig å skille» fra ekte kjøtt.

Kulturelt barbari

Den blandingen som trengs til hver enkelt type kjøtt, blir levert fra USA. Da erstattes fett med kokosolje og animalsk protein med erteprotein. Smaksstoffer, vann og vitaminer tilsettes også. Kritikere og eksperter på ernæringskultur snakker om et «kulturelt barbari». Det er vel grunn til å tvile på om de tradisjonselskende italienerne, som er så stolte av sitt kjøkken, vil sette særlig pris den slags postmoderne «innovasjoner».

Vil en i fremtiden kunne produsere maten hjemme i en slik maskin?

Men også i Tyskland jobbes det allerede febrilsk med kjøttproduksjon fra 3D-printere. Det kan riktignok ennå ta noe tid før dette kjøttet er klart for markedet, forklarer Petra Kluger fra Hochschule Reutlingen. «Takket være forskningen på området er det imidlertid mulig å tenke seg wienerpølser eller fyll til ravioli og Maultaschen med det kunstige kjøttet om noen år», signaliserer hun.

Myndighetene ligger allerede på lur

Det hevdes at «kulturkjøttet», som laboratoriekjøttet her eufemistisk kalles, hjelper folk med å få nok næring og også bidrar til å redusere utslippene av klimagasser og til å spare vann og arealer.

Med innføringen av dette begrepet har man sørget for at denne høyst unaturlige og genuint frastøtende utviklingen vil være sikret politisk støtte: Når dette kjøttsubstratet først er fullstendig utviklet, kan man forvente at det blir vedtatt lover som gjør forbruket obligatorisk, eller som gjør vanlig kjøtt enda dyrere. Den grønne landbruksministeren, Cem Özdemir, venter bare på en slik mulighet.

Globalistiske eliter opptrer som verdens grønne samvittighet

For i klimadiktatets navn er ingen perversjon for absurd, vemmelse ikke noe argument og matkultur bare en irriterende arv. Når menneskene bare får lov til å eksistere for det formål å permanent minimalisere sine økologiske fotavtrykk, er det verdens grønne samvittighet i form av overnasjonale globalistiske eliter som avgjør hvordan den enkelte får lov til å leve, eller rettere sagt å vegetere.

Og i dette inngår, i tillegg til en begrensning av den enkeltes boareal, bevegelsesradius, forbruksvaner, pengeforbruk og antall etterkommere, også kostholdet. Klimanøytralitet er alt, livskvalitet og individuell frihet er ingenting!

Tredelt marked for «kjøtt»

USA, Nederland, Japan og Israel er foregangsland når det gjelder å innføre det postkulinariske marerittet som den 3D-produserte kunstige maten representerer. Konserner som Merck og Nestlé driver stadig utviklingen framover.

Ifølge Thomas Herget, som er leder for Mercks Innovation Hubs i California og Kina, vil kjøttmarkedet snart bli delt i tre: En tredjedel vil være konvensjonelt kjøtt fra slakterier, en tredjedel vil være plantebasert, og den siste tredjedelen vil komme «fra bioreaktorer». Og framtiden vil da helt klart tilhøre den siste kategorien. Vel, god appetitt!

Menneske og natur blir syntetisert

Dermed har man nådd nok en etappe på veien mot transhumanismen: Mennesket skal fremmedgjøres mer og mer fra sitt naturlige livsgrunnlag og holdes som kveg i en nysosialistisk knapphetsøkonomi – og alt i naturvernets navn, et naturvern som er degenerert til «klimavern», og som ikke lenger har noe å gjøre med hverken natur eller naturlighet.

For i virkeligheten blir livet gjort stadig kunstigere og mer unaturlig. En globalistisk agenda vil redde menneske og natur ved å syntetisere begge. Men dermed går jo nettopp tilknytningen til naturen tapt. Det som da blir igjen, er en grusom dystopi hvor livet er en skrekktilværelse som overvåkes av fanatikere.

Oversatt av Rune G. for Derimot.no.

https://auf1.info/laborfleisch-aus-dem-3d-drucker-great-reset-auf-dem-esstisch/

Daniel Matissek er en journalist med røtter i Pfalz, jobber ikke bare for AUF1 men også for ulike tyskspråklige uavhengige medier (inkludert «Journalistenwatch.com»).

Forrige artikkelGlenn Greenwald: Mediene avslørte at de jobber for FBI og CIA
Neste artikkelSpotlight Conference i Stavanger streames
skribent
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.