Utmarksbeite har et stort potensial for framtidig matproduksjon

45 % av Norges areal er utmarksareal og dette kan brukes i matproduksjonen, men innhøstinga er det bare beitedyra som kan stå for. Skal vi ha et landbruk i Norge som i større grad baserer seg på lokale ressurser betyr det at vi må ta i bruk den beiteressursen som ligger i utmarka. Av Romy … Fortsett å lese Utmarksbeite har et stort potensial for framtidig matproduksjon