Julehilsen fra Norsk Folkehjelp

0
Bakgrunnsbilde: Fra et kurs arrangert av Norsk Folkehjelps partner i Idlib. Innfelt: Norsk Folkehjelps julehilsen.

«IKKE GLEM MEG»! 

Av Eva Thomassen.

«Kjære Eva Thomassen

Takket være deg har mennesker i nød over hele verden fått hjelp. Jeg vil du skal vite at jeg er svært glad for at du er en god støttespiller for oss. Du er med på å sørge for at hjelpen ikke stopper opp selv med koronastengte grenser. Derfor har jeg lyst til å skrive til deg nå når julen nærmer seg, og fortelle deg litt om det jeg opplever i jobben som generalsekretær i Norsk Folkehjelp (NF, min anm.), både på godt og vondt. Det er vondt å se de ufattelige vanskelige situasjonene mange befinner seg i. Takket være våre samarbeidspartnere har vi fortsatt et hjelpeapparat i gang, selv i områder med stengte grenser.  Og det er godt å se gleden de opplever når de får hjelp. Jeg håper du kan tenke deg å gi et gavebidrag ved å bruke giroen som ligger ved dette brevet. 

Behovet for nødhjelp inne i Syria er alarmerende. Mer enn 13,5 millioner mennesker trenger humanitær bistand. »

Det er riktig det Norsk Folkehjelp  skriver at 13,5 millioner syrere trenger humanitær bistand i Syria, men det er bare det at NF ikke yter humanitær bistand til den delen av befolkningen som bor i regjeringskontrollerte områder, der 97% av den syriske befolkningen bor. 

Videre står det i julehilsenen

«Norsk Folkehjelp samarbeider med partnere som både driver matutdeling og gir kontantstøtte slik at folk selv kan kjøpe det de trenger til livsopphold. Støtten rettes inn mot de mest sårbare, for ek­sempel enslige kvinner med barn og familier med funksjonshemmede eller syke familiemedlemmer, som vanskelig kan klare seg selv. Norsk Folkehjelps partnere kjenner lokalsamfunne­ne der de yter bistand godt og slik bidrar de også til at disse samfunnene er rustet til å tåle de store påkjenningene de er utsatt for.«

 Mitt bidrag skal altså gi «håp og glede til de som trenger det». Jeg er med på å dekke grunnleggende behov som  «mat, vann og varme, kanskje gjennom en nødrasjon som et pledd, et kokekar og en matkasse, gjennom såkorn til bønder».

Tilskudd fra UD

Men, trenger Norsk Folkehjelp penger fra meg?

Norsk Folkehjelp har for 2020 fått nærmere 25 millioner i tilskudd fra UD til «Vulnerable populations protected against hunger and malnutrition». Til «Lives saved, suffering alleviated and human dignity protected».

Det blir mye vann, varme og såkorn av 25. millioner kroner.

Minerydding

For 2020 får NF 4 millioner til minerydding i Syria på tross av at NF ikke driver med minerydding i Syria…

«På nåværende tidspunkt driver Norsk Folkehjelp ikke med minerydding i Syria. Som en av verdens største humanitære minerydderorganisasjoner ønsker Norsk Folkehjelp å bidra med vår kunnskap og erfaring, men gitt situasjonen i landet er det flere faktorer som må på plass for at det skal være mulig både hva angår logistikk og sikkerhet». 

Det er nesten parodisk at NF ikke driver med minerydding i Syria på grunn av «sikkerheten». Sannheten er nok en annen. Donorene vil ikke at NF skal samarbeide med syriske myndigheter.  NF vil ikke risikere å miste støtte fra enkelte av donorene. F.eks. USA. I stedet snakker NF om at det ikke er trygt for syriske flyktninger å flytte hjem igjen. 

Hvor er mennene?

Vi leser «Støtten rettes inn mot de mest sårbare, for ek­sempel enslige kvinner med barn» 

Spørsmålet blir da – hvor er mennene? I Al-Hol-leiren nordøst i Syria er 85 000 kvinner og barn internert. Alle kvinnene er medlemmer av IS. Hvor er mennene/fedrene? Siden Norsk Folkehjelp kun opererer i Idlib der Al-Qaida har kontroll og i Hasaka der IS hadde kontroll, er det ikke usannsynlig at mennene hadde tilknytning til Al-Qaida eller IS og drept i kamper mot den syriske hæren eller stukket ut av Syria til hjemlandene.

Stortingsmelding 15 (2008/2009) 

«Frivillige organisasjoner setter den globale politiske dagsorden

Mens man tidligere skilte mellom frivillige bistandsorganisasjoner og politiske organisasjoner som Amnesty International og Nei til Atomvåpen, er nå det store flertallet av frivillige organisasjoner politiske operatører og påvirkningsagenteri tillegg til å være operasjonelle bistandsaktører. Innsamlede midler anvendes i tett samarbeid med media og internasjonale mediepersonligheter for å maksimere synlighet og politisk innflytelse.«

Norsk Folkehjelp er en av  regjeringens «påvirkningsagenter» i Syria og i norsk opinion. De er en del av norsk utenrikspolitikk og får milliarder i tilskudd for nettopp å være akkurat det. Det er en symbiotisk avhengighet mellom bistandsorganisasjoner og norsk utenrikspolitikk. Norge deltar i en regimeskiftekrig under dekke av at «Assad dreper egen befolkning». Men, hvordan vet den norske regjeringen at «Assad dreper egen befolkning»? 

Den norske ambassaden i Damaskus er stengt og NF er ikke selv i Syria. Så hvem er informantene? Det er de «lokale partnerne»som er informanter. White Helmetser en slik «lokal partner». Deres løgner gir legitimitet til fortsatt krig og fortsatt «humanitær» bistand». Er det noe annet man bruke bistandsorganisasjoner til? Krig krever krigere, våpen, penger (ingen jobber gratis…), mat, sykehus, koner og barn, kort sagt infrastruktur.

Krig krever en fortelling. Den er det mediene som formidler. Mediene bruker de samme «lokale partnere»som informanter. De kaller dem bare noe annet . De kaller dem «lokale aktivister» eller «frilansjournalister». Budskapet er det samme. «Assad dreper egen befolkning». 

Norsk Folkehjelps bønn til FN  juni 2020

«FN må sørge for at Al Yarubiyah-grensen til Syria holdes åpen (mellom Irak og Syria min anm. ). 

 FNs sikkerhetsråd må fornye resolusjonen som sikrer åpne grenser for livsviktig nødhjelp til fire millioner syrere som bor utenfor områder kontrollert av syriske myndigheter.«

I julebrevet skriver riktignok Norsk folkehjelp at behovet for nødhjelp inne i Syria er alarmerende. Mer enn 13,5 millioner mennesker trenger humanitær bistand. 

I bønnen til FN er det kun 4 millioner syrere Norsk Folkehjelp går i forbønn for. De ca. 10 millionene eller 97% av den syriske befolkningen som bor i regjeringskontrollerte områder nevnes ikke. 

Norsk Folkehjelp ber altså FN om å holde smuglerruta fra Irak inn til de USA- kontrollerte områdene i Syria åpen. Syria har satt ned foten for grensekryssende bistand fordi for det første kommer våpen, penger og terrorister inn sammen med nødhjelpen. For det andre kan syriske myndigheter selv distribuere bistand til hele Syria. 

Avtale mellom  UD og Norsk Folkehjelp

I april i år inngikk NF og UD en femårig samarbeidsavtale.

Avtalen har en økonomisk ramme på snaut en milliard kroner.  Støtten finansieres over ulike deler av bistandsbudsjettet.

Generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Henriette Killi Westhrin, viser til at dette er den største samarbeidsavtalen for Norsk Folkehjelp noensinne, og gir organisasjonen en unik mulighet til å jobbe for demokratisering og mot ulikhet fremover. 

Norsk Folkehjelp omtaler seg selv som  en politisk uavhengig medlemsorganisasjon. 

Denne avtalen med regjeringen burde vel være et bevis på at Norsk Folkehjelp ikke er en «politisk uavhengig medlemsorganisasjon»? Snarere en lydig «påvirkningsagent» for norsk utenrikspolitikk! (Ref. Stortingsmelding 15)

Tilbake til julebrevet

De beste ønsker om en varm, trygg og god førjulstid. 

Henriette Killi Westhrin, generalsekretær i Norsk Folkehjelp.

God jul til deg også!

Al Jdedeh april 2017. 

Den eneste grensepasseringen til Syria som er kontrollert av myndighetene. Den er mellom Libanon og Syria. Gjennom den passerer ikke Norsk Folkehjelp. De bruker grensepasseringer som er kontrollert av terrorgrupper. 

foto: Eva Thomassen

Tidligere artikler om Norsk Folkehjelp. 

https://www.bistandsaktuelt.no/arkiv-kommentarer/2019/eva-thomassen-svarer-hakon-odegaard-i-n-folkehjelp-om-syria

https://www.bistandsaktuelt.no/arkiv-kommentarer/2019/odegaard-svarer-pa-pal-steigans-kritikk-av-norsk-folkehjelp-i-syria

https://www.bistandsaktuelt.no/arkiv-kommentarer/2019/norsk-folkehjelps-hakon-odegaard-svarer-eva-thomassen-om-syria/

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelBandpass på kveldsskiftet
Neste artikkelSmitteflyet har kostet 44, 7 millioner kroner. Er brukt seks ganger på åtte måneder