Al-Qaida til frokost

0
Plakaten for frokostseminar med representanten for terroristene i Idlib.

Norsk Folkehjelp inviterer til frokostmøte om restdemokrati i Idlib

Av Eva Thomassen.

Velkommen til frokostmøte. Det ble avholdt frokostmøte  i Oslo 8 september  i regi av Norsk Folkehjelp og SPACE. Til stede er også Yngvild Berggrav, politisk rådgiver i seksjon for humanitære spørsmål i UD.

Hva skjer i Idlib? 
Til å fortelle om det har de fått den syriske «sivilsamfunnsaktivisten» Karam Hilly til Oslo for å fortelle oss om status i Idlib. 
Karam Hilly vil gi en unikt innblikk om situasjonen i Idlib og den beundringsverdige innsatsen fra lokale sivilsamfunnsaktører. 
 Karam Hilly er en samarbeidspartner av Norsk Folkehjelp og driver med «lokaldemokrati» i Idlib. Med penger fra Norsk Folkehjelp. 

Hvem er Karam Hilly?

Dette er hva han utgir seg for:

Karam Hilly is a Syrian civil society activist and co-founder of Door Beyond War, a Syrian organization that works with community development and economic empowerment. Based in southern Turkey, Karam has been traveling frequently to north of Syria working closely with teams and communities there. His work has activated and supported many youth and community initiatives through tailored project management trainings, coaching and advocacy.   Karam holds a Master of Business Administration from Aleppo University. Originally from Idlib, Karam studied and worked with the UN and various international and national NGOs and agencies before he left to Turkey in 2014.

Dette er hvem Karram Hilly i virkeligheten er. Drapert i flagget til terrorgruppa Free Syrian Army ( Idlib 2015) Han kommer fra Idlib. Deltok i det væpnede opprøret i Daraa i 2011, arrangerte væpna opprør rundt i Syria, ble arrestert og stakk til Tyrkia i 2014. Han ble nektet visum til Storbritannia i 2015. I Gaziantep møtte han Norsk Folkehjelp som ble hans mesen og partner. Han opplyser selv at han får penger fra Norsk Folkehjelp til å etablere det som i realiteten er et millionforetak. Som overhodet ikke har noe som helst med bistand å gjøre.

2018 Hilly med det grønne flagget til terrorgruppa FSA- hvor det på banner står #With_Idlib
På dette bildet står det : «er fra Daraa» med det grønne flagget terrorflagget til Free Syrian Army.    

Aktivist blant «Friends of Syria»

Hva brukes han til? Han brukes til nøyaktig det samme som lederen av Redd Barnas lokale partner Hurras Network som jeg skrev om i artikkelen «Redd Barna og «fjernundervisning» i Syria».

Brukes på samme måten som lederen av White Helmets. Norsk Folkehjelps mann brukes også i salongene i Vesten, i EU, i Oslo – overalt som «representant for det syriske folket», mens de i realiteten er den velkledde  og spiselige delen av nettverket rundt terrorister som vestlige regjeringer finansierer. Som reisende forrædere i regimeskiftekrigen. Her ser vi Hilly på møte i European Endowment i 2016 : Civic activism and struggle for democracy»:

DOOR BEYOND WAR

Karram Hilly står bak og er leder av DOOR BEYOND WAR finansiert med penger fra blant annet Norsk Folkehjelp. Hva har Norsk Folkehjelps mann Karram  Hilly å tilby lokalbefolkningen i Idlib?

Leser man her hva han har å tilby så har det ingenting med bistand og «lokaldemokrati» i Idlib å gjøre.  Dette er business på høyt nivå. En pengemaskin.

Her har Hilly sett en mulighet. Han er rett mann til å gjøre business med penger fra blant annet Norsk Folkehjelp. Men, han trenger partnere.

Når Karam Hilly først er hyret av Norsk Folkehjelp til å drive med lokaldemokrati i Idlib er det åpenbart viktig for han å finne de rette samarbeidspartnerne. Ser vi på stillingsannonsen trengs det gode kvalifikasjoner, dress og stresskoffert og samme tilholdssted som Norsk Folkehjelp. Grensebyen Gaziantep i Tyrkia. Det bør være en kortreist finanssjef når han skal reise til og fra Idlib. Det ser ut til at han skal gå rundt å banke på dører og høre om noen er interessert i  lokaldemokrati.

Intervju om «lokaldemokrati» i Idlib

I forbindelse med dette frokostmøtet i Oslo blir Karam Hilly  intervjuet av Bistandsaktuelt  gjengitt i ABC nyheter 14 september om arbeidet han driver i Idlib.

«Lokaldemokrati

Den mest effektive hjelpen til syrere er å støtte grasrota og sivilsamfunnet, sier aktivisten Karam Hilly fra krigsherjede Idlib i Syria. Med fare for eget liv jobber Hilly og hans kollegaer med å styrke lokalsamfunnene i Syria.

Hilly, som sverger til ikke-vold, forteller at de for øyeblikket har seks prosjekter som alle har mål å styrke lokalsamfunnene sosialt og økonomisk. De mottar blant annet støtte fra Norsk Folkehjelp til arbeid med å styrke kapasiteten til lokale utviklingskomiteer.

– Vi jobber tett med folk som bor der. Vi hjelper lokale utviklingskomiteer, starter små selvhjelpsprosjekter og så videre. Vi prøver å styrke lokalsamfunnene og gjør de i stand til å klare seg. Og vi jobber med ungdommen. Etter alt de har opplevd har de fortsatt håp og er villige til å jobbe for en bedre framtid. Det er utrolig inspirerende for oss, sier Hilly.

Men den syriske aktivisten er allikevel sterk i troen på at arbeidet han og kollegaene gjør nytter. Og han er fortsatt sterkt i troen på at folket i Syria vil bidra til å skape et fredelig og demokratisk Syria – en gang i fremtiden.

– De internasjonale organisasjonene gjør mye bra, men mangler ofte kunnskap om og kontakt med menneskene og lokalsamfunnene de prøver å hjelpe. Mange internasjonale organisasjoner har ikke egne folk på bakken i Syria, ofte har de ikke engang truffet sine syriske partnere. Da er det vanskelig å drive godt hjelpearbeid, sier Hilly.

Kritikere hevder at alle som driver hjelpearbeid i Idlib støtter HST og andre ekstremister, at det er umulig å jobbe der uten å gjøre det. Hva sier du til det?

 Jeg har hørt den kritikken mange ganger og jeg forstår ikke logikken. Det er kanskje 20.000 jihadister i Idlib, men det er 4-5 millioner mennesker. Tusenvis av lokalsamfunn.«

Hvorfor lyver Karram Hilly? 

«SAVE IDLIB»

 For å få penger til businessen sin må han si han «driver med lokaldemokrati» i Idlib. Det står i arbeidsinstruksen hans. Det er derfor han får penger fra Norsk Folkehjelp.  «lokaldemokrati» gir klingende mynt det i kassa. Lokaldemokrati er Norsk Folkehjelps fanesak i regimeskiftekrigen i Syria.

Reisende i demokrati

Det er jobben hans. Det er det han får penger fra Norsk Folkehjelp og UD for. Det er derfor han er invitert til dette frokostmøtet. Målet hans er å få stoppet frigjøringen av Idlib. Stoppe den syriske hæren å nedkjempe de flere titusentall terroristene som befinner seg i Idlib. For som vi ser på reklamebildet for frokostmøtet er det del av en kampanje : SAVE IDLIB – Dette møtet er i regi av Norsk Folkehjelp med UD til stede. Der de lytter til en støttespiller og pengeinnkrever i dress som har lest vaskeseddelen til Norsk Folkehjelp, men som er del av et terrornettverk i Idlib. SAVE IDLIB er også målet til Norsk Folkehjelp og den norske regjeringen. Verken Norsk Folkehjelp eller den norske regjeringen ønsker at krigen mot Syria skal opphøre. Norge har tross alt brukt 13,5 milliarder bistandskroner på denne regimeskiftekrigen kanalisert gjennom blant annet Norsk Folkehjelp og andre såkalte bistandsorganisasjoner. 

Tur/retur Idlib

Karram Hilly bløffer om at han uten problemer kan reise til og fra Gaziantep og Idlib.

Denne demokratiaktivisten reiser fram og tilbake til Idlib fra Tyrkia uten problemer. For å krysse grensene og rundkjøringer som er kontrollert av terrorgrupper uten å stå i ledtog med disse er umulig. Å få penger inn i Syria uten i samarbeid med terrorgrupper er umulig. Det vet Norsk Folkehjelp. Kanskje han er en pålitelig pengekurér?  Ser man på det grønne flagget på bilder av denne Hilly så forklarer det hvorfor det er mulig for han å krysse grensene og operere fritt i Idlib.

Tallmagi

Hva er grunnen til at Hilly underrapporterer antallet terrorister og overdriver antall sivile. Å hevde at det kun er 20 000 terrorister i Idlib og 5 millioner sivile er løgn. 

Før krigen bodde det 1.9. millioner mennesker i Idlib. Nå befinner det seg et stort antall internt fordrevne sivile, men ikke i nærheten av det tallet denne «sivilsamfunnsaktivisten» oppgir. Det befinner seg også familiene til terroristene som ikke ville ta imot amnesti i de områdene hvor mennene deres ble nedkjempet av den syriske hæren.  De valgte å bli med til Idlib. I tillegg bor det titusenvis av terrorister som kom direkte fra utlandet til Idlib og forble der. Opp mot 100 000 terrorister kan oppholde seg i Idlib, svært mange av dem er utlendinger, blant annet fra Norge. Skal man tro på PST sine tall må også en del av de norske kvinnelige terroristene og barna deres befinne seg i Idlib. 

Kampen mot internasjonal terror

I idlib finner man den største ansamlingen av terrorister verden noensinne har sett. Alle på FNs terrorliste. Det er utrolig vanskelig for den syriske hæren med russisk støtte å bevege seg i disse områdene. Det er funnet kilometervis av tuneller der terrorister har kunnet oppholde seg usett. Det er blitt avdekket store matlagre, hele sykehus, torturkamre, fengsler, tonnevis av våpen, telekommunikasjonsutstyr i disse tunellene. Nok til å holde det gående i over åtte år. Terrorgruppene har fått stadig nye forsyninger av alt man måtte ønske for å bedrive terror. Stadig påfyll besørget av de såkalte bistandsorganisasjonene som oppholder seg nå i Idlib. Det er hundrevis av dem. 

Terrorgruppene bruker sivile som levende skjold. Humanitære korridorer som er blitt etablert angripes av terrorister. 

Den norske regjeringen og Norsk Folkehjelp 2011-2019 

Utenriksminister Espen Barth Eide sier i 2012 at det er viktig å støtte oppbyggingen av lokalt sivilt lederskap. Norge bidrar med midler til å styrke kapasiteten til sivilsamfunnet inne i Syria som en forberedelse til en fremtidig stabilisering og politisk prosess. Midlene kanaliseres gjennom Norsk Folkehjelp vil brukes til opplæring og kapasitetsbygging av syriske lokalråd og sivilsamfunnsnettverk. Innsatsen koordineres med den syriske Nasjonalkoalisjonen. 

Nasjonalkoalisjonen fikk så å si støtte fra den norske regjeringen til demokrati ovenfra og ned. Så kunne Norsk Folkehjelp drive med demokrati nedenfra og opp. 

I 2013 sa daværende generalsekretær Liv Tørres i Norsk Folkehjelp:

«Vi setter stor pris på at regjeringen støtter dette viktige arbeidet. Over hele Syria er det i dag modige mennesker som forsøker å styre egne lokalsamfunn. ber om støtte til å gjøre dette på en best mulig måte. Fungerende lokalsamfunn er en viktig byggestein for et mer demokratisk Syria,» sier Tørres.

«Demokrati er haram»

Langs alle veger i Idlib står det slike skilt. Avdekket etter den syriske hæren har befridd disse områdene. Det er umulig å ikke støte på det. I Idlib er «demokrati haram». Det er det som er virkeligheten i Idlib. Dersom denne «aktivisten» Hilly reiser fram og tilbake Tyrkia og Idlib og sier han driver med demokratibygging er det en ren løgn –  terrorgruppene  kontrollerer HELE Idlib .

 Ingen sivile ville risikere eget liv ved å delta på «demokratikurs» med denne Hilly som er del av terrornettverket i Idlib. Det hele er en bløff. Skal jeg gjette driver han med hvitvasking av penger. Han frakter penger til terrorfinansiering.

Idlib: Demokrati er avgudsdyrkelse

Norsk Folkehjelp og «menneskerettigheter»

Idlib er Norsk Folkehjelp og alle de andre vestlige såkalte bistandsorganisasjoners siste skanse. Når NF nå ikke har noen flere steder å bruke opp sin leiv  av de 13.5. milliarder kroner i bistand til regimeskiftekrigen, sitter NF igjen med restlageret av penger og alt de har smuglet inn i Syria. Syria har vunnet krigen mot internasjonal terror. 

Beviset på at NF overhodet ikke har moral eller snev av skam når det gjelder eget bidrag til terrorgruppene i Syria, er at de nå «sonderer sammen med andre aktører, om det vil være mulig å etablere seg i «Assad-kontrollerte» deler av Syria». 

Norsk Folkehjelp er «bekymret for menneskerettighetene i regjeringskontrollerte områder», Norsk Folkehjelp synes det er «sterkt bekymringsfullt den manglende tilgangen på menneskerettighetsobservatører». «Det er vesentlig for NF å jobbe i tråd med humanitære prinsipper»…

I områder kontrollert av terrorgrupper hvor Norsk Folkehjelp ikke har egne ansatte fordi det var for farlig å oppholde seg der, har altså ikke NF samme bekymring for «menneskerettigheter» og «humanitære prinsipper» når de øser milliarder av bistandskroner i områder Al-Qaida- grupper kontrollerer. Som i Idlib. I områder de overhodet ikke har kontroll med hvem som får pengene eller hva de er brukt til. Men, siden Norsk Folkehjelp støtter «demokratiaktivistene» så vet i hvert lokalbefolkningen hvem som har fått de 13,5, milliarder norsk bistandskronene. Og, bevisene for at bistanden har gått til terrorgruppene finner den syriske hæren alle steder de befrir fra terrorgrupper, ikke minst i Idlib.

«Organisasjoner som skal operere i regimekontrollert område må være meget godt rustet».

«Norsk Folkehjelp: Deler HRWs bekymringer
Norsk Folkehjelp jobber ikke i Assad-kontrollerte deler av Syria: «Den manglende tilgangen for menneskerettighetsobservatører er sterkt bekymringsfull, og vi ser også at det gir økt risiko for å indirekte bidra til menneskerettighetsbrudd».

Norsk Folkehjelp (NPA) er ikke registrert som hjelpeorganisasjon hos myndighetene i Syrias hovedstad Damaskus, men gjør som en rekke andre aktører sonderinger om det vil være mulig etablere seg i det regjeringskontrollerte Syria.

– Sterkt bekymringsfullt
– Den manglende tilgangen for menneskerettighetsobservatører er sterkt bekymringsfull, og vi ser også at det gir økt risiko for å indirekte bidra til menneskerettighetsbrudd.

Hun sier at Norsk Folkehjelp støtter anbefalingen i HRW-rapporten – om at giverne bør stå samlet og stille tydelige krav til alle aktører, FN så vel som de frivillige organisasjonene og Røde Kors – for å sikre at bistanden ikke manipuleres politisk eller inngår i brudd mot menneskerettighetene.»

 Blodpenger

Tror virkelig Norsk Folkehjelp at det syriske folket vil ha restene av de skitne pengene den norske regjeringen har gitt Norsk Folkehjelp til bruk i blant annet Idlib? Etter et frokostmøte i Oslo om å redde terroristene i  Idlib? Et frokostmøte i solidaritet med terrorgruppene i Idlib. Et møte hvor den norske regjeringen er representert? Et møte stenket i blod. Et møte med en syrisk forræder. Vestens leiesoldater og bødler.

Norsk Folkehjelp om seg selv

«Norsk Folkehjelp er partipolitisk uavhengig, men ingen politisk nøytral organisasjon. Vi tar standpunkt i viktige samfunnsdebatter, og vårt mål om en mer rettferdig verden innebærer at vi ofte velger samarbeidspartnere som kan være i opposisjon til eller i konflikt med makthaverne. Folkelig deltakelse og organisering er viktige tiltak for å sikre menneskerettighetene og gi folk mer innflytelse over egne liv og over samfunnsutviklingen. Norsk Folkehjelp skal være en støttespiller og et talerør for sine samarbeidspartnere.»

I Syria har Norsk Folkehjelp valgt å samarbeide med terrorgrupper. Med Al-Qaida- affilierte grupper. I Øst-Aleppo med Al-Nusra. I Øst-Ghouta med Jaish al-Islam. I Hasaka med den bevæpnede kurdiske militsen Syrian Democratic Force. I Idlib HTS, Free Syrian Army.

Vi bør kreve at Norsk Folkehjelp offentliggjør hva denne mannen Karram Hilly har fått av bistandsmidler fra UD kanalisert gjennom Norsk Folkehjelp. 

Det er straffbart etter norske terrorlover å gi økonomisk og annen materiell til terrorgrupper. (Straffeloven § 135. Terrorfinansiering)

Fagbevegelsen bør snart bli enig med seg selv om dette er hva Norsk Folkehjelp bør være. 

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.