Bedraget: – «Deltakelse, påvirkning og organisering»

0
Fra et kurs arrangert av Norsk Folkehjelps partner i Idlib.

Av Eva Thomassen.

Vi skal her se mer på den rollen Norsk Folkehjelp spiller i Syria og på deres støtte til terroristgrupper i landet.

Norsk Folkehjelp skriver: Vi jobber for demokrati, menneskerettigheter, likestilling og rettferdig fordeling av goder

Under overskriften Utviklingssamarbeid i Syria skriver Norsk Folkehjelp:

«Norsk Folkehjelp har vært engasjert i Syria siden høsten 2012. Arbeidet or­ganiseres fra naboland. Vi retter oss i første rekke mot de nord­lige syriske provinsene, men også mot sentrale områder av Syria.»

Videre:

Opprøret i Syria startet med en bred, sivil protestbevegelse og utviklet seg til en blodig borgerkrig da denne bevegelsen ble møtt med massakrer og massearrestasjoner. Det er viktig at den demokratiske ånden fra folkeopprøret ikke går helt tapt. Folk på bakken må ha tilgang til informasjon og kanaler for å kunne bidra inn i de prosessene som på sikt kan lede til fredsslutning og en ny situasjon i Syria. Norsk Folkehjelp har dialog med en rekke aktører i det syriske sivilsamfunnet. Vi har støttet både freds- og demokratiaktivister på bakken, og disse er vik­tige aktører i de tiltakene vi bidrar til.

Sivilsamfunnet er ungt, siden Syria er en totalitær stat som ikke har tillatt fri organisering. l. Vi støtter særlig sivilsamfunnsorganisasjoner som er aktive på grunnplanet, især organisasjoner som organiserer ungdom og kvinner.

Dobbelt bokholderi

Med våre penger har Norsk Folkehjelp bedrevet dobbel bokholderi. Utestemmen er demokrati og kvinnefrigjøring. Innestemmen er  løgnene og bedraget i samforstand med norsk UD.

Nå har sannheten kommet til Idlib og i den sannheten finnes Norsk Folkehjelp. Sannheten er ikke pen. Sannheten viser tydelig hva Norsk Folkehjelp har drevet med i Idlib. Og, i de andre områdene Norsk Folkehjelp har gitt bistand. Det har vært lett for Norsk Folkehjelp å lyve. De har norsk utenrikspolitikk og tilskudd fra UD som legitimerer hvem pengene skal gå til i Syria. Samtidig har Norsk Folkehjelp operert kun i områder kontrollert av terrorgrupper.  Der tør ikke Norsk Folkehjelp ha egne ansatte fordi det er for farlig. Ingen kan man andre ord etterprøve det de hevder de gjør.

Det er først nå når den syriske hæren  frigjør det ene området etter det andre at sannheten kommer til syne. Nå Idlib. Befridd fra terrorister. Terrorister som har vært avhengig av bistand utenfra. Avhengig av blant annet av bistand fra norsk Folkehjelp. Og, bistand har de fått.

Å tråkke i Norsk Folkehjelps fotspor

 Jeg har vært i Syria fem ganger siden 2015 – og reist over hele Syria og vært i de områdene den syriske hæren har befridd fra terrorgrupper. Jeg har vært i Palmyra, Øst-Aleppo, Øst-Ghouta, Homs, Damaskus, Maloula, Aleppo. Jeg har vært i Latakia, Tartous, Sweida, samt en rekke småsteder og landsbyer. Bortsett fra i Idlib, foreløpig. Jeg har tråkket i fotsporene til Norsk Folkehjelp. Fellesneveren for hva som ble avdekket etter den syriske hæren befridde disse områdene er at det er løgner Norsk Folkehjelp serverer oss.

Les mitt svar til Norsk Folkehjelp.

Artikkelforfatteren i Homs i 2017.

Demokrati og kvinnefrigjøring i Idlib?

«Demokrati» finner man forklart langs landevegene gjennom Idlib

Demokrati er århundrets kult, forbudt i Sharia

Undervisningen og lærebøkene er i samsvar med hva skiltene langs vegene forklarer. Koranlesing og full tildekking av kvinnene. Indoktrinering etter sharialover.

Norsk Folkehjelp opplyser at de ikke har egne ansatte i Syria fordi det er for farlig. Norsk Folkehjelp baserer virksomheten sin på lokalansatte som de har gitt milliarder av bistandspenger til.

Fra en skole i idlib. Støttet av Norsk Folkehjelp

Norsk Folkehjelp har bedyret i en rekke sammenhenger at de ikke støtter terrorgrupper og at de har full kontroll med hva pengene går til og til hvem i Idlib. Argumentet om at alle trenger bistand er sant, men ingen trenger bistand fra Norsk Folkehjelp eller andre NGOer. Syrias Røde Halvmåne er aktive i alle de 14 provinsene i Syria – også i Idlib.

Demokrati er en synd
Demokrati er veien til forfall

Sharia og «demokrati»

Når vi ser hva den syriske hæren finner langs vegene de passerer gjennom Idlib burde vel det bevise i all sin grellhet at Norsk Folkehjelp ikke snakker sant når de hevder at de kun samarbeider med sekulære sivilsamfunnsgrupper i Idlib. De finnes ikke. Leser man på skiltene som står langs med vegene i de nylig befridde områdene av Idlib, står det at «demokrati» er alt annet enn «frihet og menneskerettigheter» som Norsk Folkehjelp legitimerer sitt nærvær  i idlib med.

«Kvinnefrigjøring» får man forklart hva er på skilt langs landevegene i Idlib

Alle deler av en kvinne er intime, forbudt å vise fram, også neglene hennes.

Sharia og «kvinnefrigjøring»

Norsk Folkehjelp er særskilt opptatt av kvinnefrigjøring skriver de. Ser man på skiltet med varsel om at kvinner skal til og med dekke neglene så er vel det å strekke «kvinnefrigjøring» vel langt? Syriske kvinner har kjempet i over åtte år for å slippe å bli som kvinnene i Idlib. Etter over åtte år kan man vel si at Norsk Folkehjelp ikke har lykkes med prosjektene sine i Idlib. Det var kanskje heller ikke meningen? Meningen var nok en annen. Å gi bistand til terrorgrupper i regimeskiftekrigen mot Syria er nok nærmere sannheten. Hvis ikke, hadde de gitt bistand til hele den syriske befolkningen.

Les andre artikler av Eva Thomassen her.

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelDiminishing USSR’s decisive role in defeating nazi Germany ahistorical
Neste artikkel– Journalistene tenker likt, vanker i de samme miljøene og skriver det samme