Hva gjør Norsk Folkehjelp i Hasaka?

0
Syrias røde halvmåne gir medisinsk hjelp i Hasaka. Men de får ingen støtte fra Norge eller fra Norsk Folkehjelp. Kilde: Prensa Latina.

Av Eva Thomassen.

Norsk Folkehjelp har vært i Syria siden 2011/12. Hva gjør de der?

Først bør man vel spørre seg hvorfor Norsk Folkehjelp (NF) er i Syria i det hele tatt. Hva er deres mandat? Hvem har bedt dem å dra til Syria? Hva gjør de der og hvorfor? Hvorfor oppholder de seg kun i enkelte områder og ikke over hele Syria? Har Norsk Folkehjelp spurt syriske myndigheter hva de mener det syriske folket trenger under en krig hvor sanksjoner dreper flere syrere enn hva den militære krigføringen forårsaker. Hvor store deler av landet ligger i ruiner, ødelagt infrastruktur og millioner på flukt. Hvor den syriske hæren kjemper en desperat kamp på niende året mot over 100 000 terrorister fra like mange land. Mot NATO, Israel og Gulfstatene.

Norsk Folkehjelp 2012

Jeg kan ikke svare på vegne av Norsk Folkehjelp hvorfor de er i Syria.

La oss se på hva de selv anser som sitt mandat for å ta seg inn i Syria ulovlig og operere i områder styrt av terrorgrupper.

Daværende Generalsekretær i Norsk Folkehjelp Liv Tørres uttalte:

«Det er viktig å bidra til å legge grunnsteinene for et mer demokratisk Syria. Norsk Folkehjelp sammen med lokale partnere skal styrke lokalt sivilt lederskap i frigjorte områder og i områder der kampene raser og lokalsamfunnet må organisere samfunnene sine. Over hele Syria er det i dag modige mennesker som forsøker å styre egne lokalsamfunn. De ber om støtte til å gjøre dette på en best mulig måte. Fungerende lokalsamfunn er en viktig byggestein for et mer demokratisk Syria.Vi gir syriske demokratiaktivister og organisasjoner opplæring slik at deres stemme skal bli hørt i den politiske kampen om Syrias framtid”,

«I denne situasjonen er det ytterst nødvendig å støtte de demokratiske kreftene som jobber for et framtidig fritt og demokratisk Syria”

”Norsk Folkehjelp støtter Nasjonalkoalisjonen og en rekke sivilsamfunnsorganisasjoner.

Norsk Folkehjelp er blant organisasjonene som har vært de sterkeste støttespillerne for sivilsamfunnet i Syria”,

 ”Vi jobber langsiktig, og de nordlige provinsene i Syria er et område vi begynte å jobbe i 2012” ( pr.2019: Hasaka og Idlib)

Regjeringen 2012

Her redegjør  regjeringen for hva norsk utenrikspolitikk i Syria skulle være.

Utenriksminister Espen Barth Eide i 2012:

 «Det er ”viktig å støtte oppbyggingen av lokalt sivilt lederskap”.” Norge bidrar med midler til å styrke kapasiteten til sivilsamfunnet inne i Syria som en forberedelse til en fremtidig stabilisering og politisk prosess”.

-”Regjeringen støtter et prosjekt hvor Norsk Folkehjelp sammen med lokale partnere skal styrke lokalt sivilt lederskap i frigjorte områder og i områder der kampene raser og lokalsamfunnet må organisere samfunnene sine.”

”Midlene kanaliseres gjennom Norsk Folkehjelp og vil brukes til opplæring og kapasitetsbygging av syriske lokalråd og sivilsamfunnsnettverk. Innsatsen koordineres med den syriske Nasjonalkoalisjonen”.

”Fungerende lokalsamfunn er en viktig byggestein for et mer demokratisk Syria”. –

 «Nasjonalkoalisjonen for de demokratiske og revolusjonære kreftene i Syria samler opposisjonen i kampen for et demokratisk styre. Det er viktig å sende signaler som gir grobunn for håp i Syria».

Tørres:

”Det er bra og riktig at den norske regjeringen har politisk kontakt med Den syriske Nasjonalkoalisjonen. Særlig er det nødvendig å understreke viktigheten av at Nasjonalkoalisjonen jobber på en måte som involverer alle ”demokratiske stemmer for Syrias framtid”.

«Vi setter stor pris på at regjeringen støtter dette viktige arbeidet».

Hasaka

NF opererer i den delen av Syria som er markert med gult og lysegrønt på kartet ovenfor. Det gule området er okkupert av den militante kurdiske bevæpnede terrorgruppa Syrian Democratic Force (SDF) og USA. SDF med våpenbistand fra USA. Dette området utgjør 27% av Syria.

Idlib

 NF er også i Idlib markert som lysegrønt. Idlib kontrolleres av HTS- og andre terrorgrupper affiliert med Al-Qaida.

Disse områdene er de siste områdene kontrollert av terrorgrupper som den syriske hæren kjemper for å gjenerobre. Som man ser er områdene grenseområder. NF er ikke selv i Syria. Det er for farlig. De har derfor kontor i Gaziantep i Tyrkia som betjener idlib og Erbil i Irak som betjener Hasaka. Det er inn i disse områdene de nærmere 100 millioner kroner NF har fått i tilskudd fra UD har havnet. Det er disse områdene NF kaller «frigjorte». NF har også vært i andre områder av Syria, blant annet Øst-Aleppo. Når Øst-Aleppo ble befridd av den syriske hæren i 2016 stakk Norsk Folkehjelp sammen med blant annet Al-Nusra til Idlib.

SDF,  USA og Hasaka

I dag okkuperer USA og SDF 27% av Syria (markert med gult på kartet).  I skyggen av krigen startet den kurdiske separatistorganisasjonen PYD/YPG i 2012 en revolusjon som de kaller det. De kurdiske separatistene tok ikke del i den syriske hærens kamp mot terrorgruppper, men utnyttet situasjon og okkuperte områder hvor de etablerte noe de kalte «Den demokratiske føderasjonen Nord-Syria. Det ligger i Hasaka. Der har de etablert en autonom selvstyremyndighet som tilsynelatende skulle være demokratisk nedenfra og opp. Litt på samme måte som Norsk Folkehjelp mener et fremtidig Syria skal styres. Målet til PYD/YPG er å etablere en slik modell over hele Syria. I deler av venstresiden i Europa anses PYD som del av en marxisme- inspirert bevegelse.

Det kurdiskdominerte SDF er væpnet, forsynt og betalt av USA. Nå forsvinner sannsynligvis den militære beskyttelsen fra USA. Hva da?

I 2015 etablerte PYD/YPG den militante bevegelsen SDF som sammen med USA har etablert en felles front mot den syriske regjeringen. SDF har deltatt i kampen mot IS, men overtatt områdene selv sammen med USA. Kurderne bygger parallellsamfunn. USA bygger militærbaser. Krigen raser, men uten at SDF skifter uniform og ikler seg uniformen til den syriske hæren. De ansees som en terrorgruppe av Damaskus, opptrer som forrædere av staten Syria.  SDF vil etter gjeldende norske og internasjonale terrorlover også betraktes som en terrorgruppe. § 146 i Straffeloven differensierer ikke mellom hvilke ideologisk overbevisning den pågjeldende militærgruppen kjemper for og de skiller heller ikke mellom terrorgrupper og andre opprørsgrupper.

Norsk Folkehjelp, SDF og USA

Allikevel samarbeider altså Norsk Folkehjelp og andre NGOer og den norske regjeringen med SDF, altså en terrorgruppe. Og, ikke bare det. NF oppholder seg i områder okkupert av en fremmed fiendtlig makt som har invadert Syria med mål om regimeskifte. NGOene gir med andre ord legitimitet til amerikansk imperialisme i Syria. Til regimeskiftekrigen. Til de amerikansk finansierte og bevæpnede terrorgruppene som brukes som proxyhær i denne skitne krigen som har ødelagt Syria. Til alt overmål er dette i områder oljefeltene og vannressursene til Syria ligger. YPG tjener penger på å selge olje.

Norske myndigheter, PST og Hasaka

Ikke noe land har anerkjent «føderasjonen Nord-Syria», men siden dette området er okkupert av SDF og USA er stater avhengig av å samarbeide med de kurdiske selvstyremynighetene når det gjelder for eksempel denne interneringsleiren Al- Hol hvor de norske statsborgerne og barna deres oppholder seg. Rent juridisk sliter både PST og norske myndigheter med å forholde seg til en ikke-statlig bevæpnet terrorgruppe og de hjemmelagde sivile institusjoner disse selvstyremyndighetene har dannet. Å ta seg ulovlig inn i en suveren stat, hente ut borgere som en ikke vet om er norske uten å samarbeide med landets myndigheter er vel ikke i tråd med noen internasjonale konvensjoner eller lover. Skulle sett hvordan det ville bli reagert om f.eks. pakistanske myndigheter tok seg ulovlig inn i Norge i samarbeid med en selvoppnevnt terrorgruppe for å ta barna til Bhatti ut av Norge til Pakistan.

Norsk Folkehjelp og Hasaka

Det er i dette området  NF har etablert et  kontor som de server fra et kontor de har i Erbil i Irak. For å komme seg fra Irak til Syria må NF ta seg ulovlig over grensepasseringer som kontrolleres av terrorgrupper. NF har ingen egne ansatte ved kontoret i Hasaka. Hva gjør Norsk Folkehjelp i Hasaka?

På hjemmesiden til NF får vi opplyst :

Norsk Folkehjelp har sammen med lokale partnerorganisasjoner satt i gang et prosjekt for å øke matsikkerheten i regionen. Prosjektet Building Resilience in a Humanitarian Crisis har hjulpet 295 personer ved å gi kufôr og ytterligere husdyr til lokale familier.

Prosjektet har ført til at kyrne lever lengre, har bedre helse og produserer mer melk. De produserer også flere kalver. Prosjektet startet i oktober 2018, og fôret ble distribuert til mottakerne i tre runder med to måneders mellomrom. Mottakerne av støtten fra prosjektet var menn og kvinner over 18 år, både arabere, kurdere og kristne, inkludert internt fordrevne og mennesker med funksjonshemming.

Norsk Folkehjelp og tilskudd fra UD

Til å drifte dette kontoret får Norsk Folkehjelp et tilskudd fra UD på 25.000.000 for perioden 2015–2018.

I tillegg et tilskudd fra UD på 32.500.000 for 2018.

Norsk Folkehjelp og faktisk.no

Hver gang jeg spør NF om hva pengene brukes til blir jeg henvist til faktisk.no som har laget en rapport hvor de hvitvasker norske bistandsorganisasjoner for min påstand om at NGoene ikke har kontroll med hvem som er sluttmottakeren av bistandskronene. Min påstand er at NGOene derfor ikke kan garantere at pengene ikke går til terrorfinansiering. De hevder de rapporterer detaljert til UD om hva pengene går til. Som NF opplyser over er de ikke selv tilstede ved kontoret i Hasaka.

Når vi vet at disse områdene var og delvis fortsatt er kontrollert av IS samt av den bevæpnede kurdiske terrororganisasjonen SDF og NF ikke har hånd på pengene fra Irak inn i Syria til en sluttmottaker er det umulig å ha kontroll over pengene.  Pengene kan ikke overføres elektronisk så de må krysse grenser i cash i dollar. Gjennom grenseoverganger kontrollert av terrorgrupper. Det er to måter å gjøre dette på. Enten ved å ta pengene i kofferter eller bruke en rekke mellommenn (Hawala). Norsk Folkehjelp er på armlengdes avstand fra sluttmottakeren og har heller ingen garanti for at lokale partnere er til å stole på. Uansett hvor mye og høyt Norsk Folkehjelp snakker om at de har monitorer som monitorer monitorene som…

Men la oss gjøre som NF ber oss om. Ta en titt på regnskapet NF presenterer for UD om etableringen og virksomheten i Erbil og ved dette kontoret i Hasaka gjengitt i faktisk.no

Planene for operasjoner i Hasaka:

Opprette kontor i Erbil i Irak for så å ta seg (ulovlig) inn i Syria gjennom den (forbudte) grensepasseringen Peshlabour  til det kontoret de har etablert i Hasaka.

Til kontoret i Hasaka trenger de en Project Coordinator, 1 Field Officer som skal støtte NFs tre partnere + 2 Field Officers ,1 Finance Officer, 1 Logistic Officer, 2 Guards, 1 cleaner, leie av biler. En generator, PCer og printere.

(PCer, printere og annet teknisk utstyr står på sanksjonslisten mot Syria. Det er derfor umulig å få slikt utstyr lovlig inn i Syria)

Ved kontoret i Erbil trenger NFs internasjonalt ansatte  et team for å trene partnere, styrke kapasitetsbyggingen inne i Syria. Teamet i Erbil vil regelmessig krysse grenseovergangen Peshkabour (KRI-Syria)- (ulovlig ). NF trenger  en Finance Officer, en Senior Programme Officer, M&E Officer, en Logistic Officer og en Border Liaison/Security Officer. Humanitarian Programme Manager, Head Officer som skal gi teknisk støtte partnernes finanser, logisitikk og program kapasitet. En data-analyse konsulent. De trenger penger til å drifte kontoret i Hasaka og Erbil og lønninger til partnerne

Slik jeg forstår regnskapet NF har gitt UD og gjengitt i faktisk.no kan jeg ikke se at det inngår annet enn en rekke lønninger til alle disse stillingene, utstyr etc. Det er detaljert, men begrunner ikke hvorfor dette er det NF anser som bistand til Syria.

Norsk Folkehjelp og UD

Som man ser av behovene og pengene Norsk Folkehjelp bruker til å etablere et kontor i Erbil så er det resultat av den politikken NF i samforstand med UD fører i Syria. De opptrer som et reisende fantefølge. Når områdene  kontrollert av terrorgrupper blir innhentet av den syriske hæren og blir befridd, må Norsk Folkehjelp pakke snippesken og reise videre.

Spørsmålet blir selvfølgelig hvem bestemmer hva Norsk Folkehjelp skal bruke penger på i Syria? Hvem har Norsk Folkehjelp samarbeidet med for å kartlegge behovene den syriske befolkningen har? Hvordan har NF rekruttert partnere og hvem har garantert for at disse partnerne er til å stole på? Hvordan kan Norsk Folkehjelp vite at pengestrømmen fra Norge når bonden i Hasaka? For, pengene skal fra Norge til nabolandene av Syria.

Hvem har bestemt hva befolkningen i Hasaka egentlig trenger? Burde ikke det være de som kjenner Hasaka og befolkningen der? Som er på bakken og ikke sitter på et kontor i et annet land og styrer butikken i et område kontrollert  av terrorgrupper?

Syrias Røde Halvmåne

Jo, og det er folk på bakken i Hasaka, men Norsk Folkehjelp vil ikke samarbeide med dem. Syrias Røde Halvmåne er i Hasaka og ALLE andre steder i Syria. Og, de er selv på bakken. De sitter ikke og styrer arbeidet fra et annet land eller gir penger til tilfeldige partnere som støtter «revolusjonen» som er grunnpilaren til Norsk Folkehjelp og den norske regjeringens nærvær i Syria.

Syrias Røde halvmåne ble etablert i 1942 og ble medlem av ICRC i 1946. De er en del av det internasjonale  ICRC og samarbeider med blant annet Norges Røde Kors.

The Syrian Arab Red Crescent is an independent humanitarian organization of public utility, and it’s permanent and continuous, and it has a legal entity and enjoys financial and administrative independence.

Syrian Arab Red Crescent was founded in 1942 according to the decree No/540/ 1942 and the decree No/117/ 1966 that regulating the Organization’s work.

Syrian Arab Red Crescent has been recognized by the International Committee of the Red Cross in Geneva (ICRC) in 1946, SARC is committed to Geneva Conventions and the seven basic principles of the International Movement of Red Cross and Red Crescent.

SARC has a headquarters in Damascus and fourteen branches in the fourteen governorates of Syria, and 75 of sub branches.

SARC og  Hasaka

Hvorfor hører vi aldri om Syrias Røde halvmåne? Fordi de ikke driver med poltikk, men med humanitært arbeid. De er over hele Syria, både i områder kontrollert av regjeringen OG i områder kontrollert av terrorgrupper. Norsk Folkehjelp opererer kun i 2 områder av Syria. Syrias Røde halvmåne i alle 14 distriktene eller fylkene om du vil og har 75 underavdelinger. 50 000 frivillige.  

SARC og Al-Hol

Syrias Røde Halvmåne sammen med Internasjonale Røde Kors driver et stort arbeid i interneringsleiren Al-Hol hvor de norske statsborgerne og barna deres oppholder seg. I motsetning til Norsk Folkehjelp som åpent oppfordret norske myndigheter å ta seg ulovlig inn i Syria og hente norske barn hjem, har Røde Kors hovedansvaret i leiren fordi de både er anerkjent av Damaskus og kurdiske selvstyremyndigheter. Som opptrer nøytral og vil blant annet ikke ta DNA- tester av barn av norske statsborgere på vegne av norske myndigheter.

Sanksjonene og Norsk Folkehjelp

Barn dør av mangel på medisiner. Nødvendig utstyr til den sentrale blodbanken, proteser eller komponenter til kuvøser for å nevne noe av utstyret som står på sanksjonslisten. Helt siden 2011 har Norge slavisk støttet disse sanksjonene innført av USA/EU uten å ha drøftet dem for Stortinget.

Ingen skal ha mulighet til å hjelpe syrere økonomisk eller materielt. All kontakt mellom vestlige banker og Den syriske sentralbanken er brutt. All flytrafikk fra vestlige land til Syria er brutt. Syria var selvforsynt med  petroliumsprodukter og eksporterte petroliumsprodukter til EU. Det samme EU som nå gjør at Syria må importere petroliumsprodukter. USA sitt siste stikk er å hindre tankbåter med petroliumsprodukter  å nå syriske havner. Folk får ikke bensin, ikke strøm, ikke kommet seg på jobb, ikke laget mat eller ha lys eller varme i husene. Matprisen er skyhøye. Det syriske folket skal sultes til fattigdom, nød og desperasjon. Syria skal ligge med brukken økonomi.

Norge vil ikke være med på å gjenoppbygge landet, bare støtte ytterligere sanksjoner.

Men, pussig nok, gi bistand. 10 milliarder kroner spanderer UD på Syria 2016–2019. Pengene går riktignok ikke til 95% av den syriske befolkingen, men hvem bryr seg? Noen av disse pengene får NF. Ca. 50 millioner for 2018.

Men, ikke et ord hører vi fra Norsk Folkehjelp verken om sanksjonene eller at bistand kun gitt til områder kontrollert av terrorgrupper eller at Norge ikke vil være med å gjenoppbygge Syria. Skamløst ramser Norsk Folkehjelp opp alt de trenger av teknisk utstyr til dette kontoret i Hasaka og like skamløst reagerer ikke UD på at alt dette står på sanksjonslista som gjør at det er umulig å få teknisk utstyr inn i Syria på lovlig vis. Ikke et ord i løpet av disse åtte årene. Og, verre, de er kjent med disse krigsforbrytelsene. Men, de lar det passere…

«Humanitær engasjementspoltikk»

Igjen: hvorfor er Norsk Folkehjelp i Syria i det hele tatt når de må bruke så mye penger til alt annet enn det den syriske befolkningen trenger?

Kanskje svaret er å finne i Stortingsmelding 40 (2008/2009)?

Som politisk aktør har ikke Norge et ønske om å være nøytral, men vi respekterer de humanitære organisasjonenes behov for å bevare sin uavhengighet og egenart. Nøkkelen til et godt samspill mellom norske myndigheter og de humanitære organisasjonene ligger i dette skjæringsfeltet mellom politikk og humanitære prinsipper.

Norsk Folkehjelp om seg selv

Norsk Folkehjelp er partipolitisk uavhengig, men ingen politisk nøytral organisasjon. Vi tar standpunkt i viktige samfunnsdebatter, og vårt mål om en mer rettferdig verden innebærer at vi ofte velger samarbeidspartnere som kan være i opposisjon til eller i konflikt med makthaverne. Folkelig deltakelse og organisering er viktige tiltak for å sikre menneskerettighetene og gi folk mer innflytelse over egne liv og over samfunnsutviklingen. Norsk Folkehjelp skal være en støttespiller og et talerør for sine samarbeidspartnere.

I Syria har Norsk Folkehjelp valgt feil side. De støtter grupper som vil gjøre Syria om til en islamistisk stat basert på sharialover. Et Syria det syriske folket har kjempet mot i over åtte år.

Men er det slik solidaritetsarbeid føres? Det er det nesten fagbevegelsen som bør svare på. De som støtter Norsk Folkehjelp.

I neste artikkel skal jeg se på hva Norsk Folkehjelp driver med i Idlib.

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelEU-valget i Frankrike står mellom Macron og Le Pen
Neste artikkelAmnesty International erklærer at Julian Assange «ikke er en samvittighetsfange»