Klargjøring eller tåkelegging

0
Fra et kurs arrangert av Norsk Folkehjelps partner i Idlib.

Hva slags bistand er det Norsk Folkehjelp yter i Syria? Og, hvor?

Av Eva Thomassen

Kommunikasjonssjef Håkon Ødegaard i Norsk Folkehjelp skriver i Bistandsaktuelt «Vi (Norsk Folkehjelp) er absolutt tilhengere av mest mulig åpenhet omkring humanitær innsats»

«Fordi langt fra alle aktører i konflikten i Syria respekterer humanitære prinsipper og de humanitære aktørene utsettes for både press og trusler er det dessverre flere steder en forutsetning for å få hjelpen frem og ivareta sikkerheten for kollegaer og partnere, å unngå å gi detaljert informasjon om arbeidet i offentligheten».

Jeg har full forståelse for hemmelighold så jeg skjønner ikke egentlig hvorfor Ødegaard må presisere det. Med mindre Norsk Folkehjelp har noe å skjule for offentligheten.

For hva er det egentlig Ødegaard forsøker å klargjøre?

Hva vet egentlig offentligheten om Norsk Folkehjelps arbeid i Syria? Hvilke aktører er det Ødegaard snakker om?

Intervensjonskrig

La meg først presisere. Der Norsk Folkehjelp snakker om «konflikt» snakker jeg om en intervensjonskrig mot en suveren stat.

Der Norsk Folkehjelp snakker om «opposisjon», «demokratiaktivister», «moderate opprørere» eller «aktører» snakker jeg om terrorister eller terrorgrupper. Grunnen er at i Idlib hvor Norsk Folkehjelp gir bistand, er styrt av Al-Qaida og Al-Qaida står på USA/EU/FNs terrorlister, derved også ansett av Norge som terrorister.

Norsk folkehjelp gir kun bistand i områder kontrollert av terrorgrupper i Syria. Der bor kun 10% av den syriske befolkningen samt terrorister. I Idlib som er det siste terrorkontrollerte området i Syria oppholder det seg over 100 000 terrorister. Ca. halvparten utenlandske terrorister, også norske.

Norsk Folkehjelp har ikke egne ansatte i Syria fordi det er for farlig. Når man opererer i områder kontrollert av terrorgrupper, ja, så er det farlig. Det merkelige er at Norsk Folkehjelp legitimerer bistanden til Idlib, i Aleppoprovinsen og før Øst-Aleppo med at det er her «demokratiaktivistene» driver «demokratibygging». Det paradoksale er at Norsk Folkehjelp ikke selv tør å være i de områdene Norsk Folkehjelp mener «demokratiopprøret» finner sted…der «demokratiaktivistene» bygger «demokrati»…

Norsk Folkehjelp oppholder seg ulovlig i Syria og må derfor smugle penger, varer, annet inn i Syria med kurerer fra Tyrkia til Idlib. Grensene er kontrollert av terrorgrupper og har vært det helt siden Norsk Folkehjelp engasjerte seg i «demokratiopprøret»  i Idlib i 2012.

Terrorister som nå befinner seg i Idlib etterlot tonnevis av våpen og medisinsk utstyr da Daraa ble befridd i 2018.

Norsk folkehjelp kan ikke redegjøre for pengebruken

Norsk Folkehjelp kan ikke redegjøre for hvem som får pengene i Idlib, uansett om Ødegaard forsøker å snakke det bort av «sikkerhetshensyn».

 Det er opprettet et såkalt Hawala-pengesystem – Informal Value Transfer Systems (IVTS)  i opprørskontrollerte områder og omkringliggende land som NGOene bruker for å få kontanter inn i Syria. Kort fortalt bruker NGOene kurerer som frakter penger over grenser til et nettverk av uformelle ´pengetransportører´. Når Norsk Folkehjelp sier de gir kontanter til ulike lokale samarbeidspartnere har de ikke kontroll med om disse pengene når den endelige mottakeren. Dette systemet er det skrevet om i en rekke internasjonale rapporter og det er vist til en rekke saker hvor penger overført via et slikt Hawalasystem ender i hendene på terrorister i Syria. Dette pengesystemet har vist seg å bli brukt av terrorgrupper til å få inn penger i Syria forkledd som bistandspenger. Flyktninghjelpen skrev om Hawala-systemet i 2015 ”Remittances to Syria. What Works, Where and How” (IVTS). Intercept, Beechwood, The Voice of Syria har skrevet om Hawala. The Telegrafh skrev så tidlig som i 2013 om dette pengesystemet: ”Charity cash going to Syrian terrorist groups”. Bistandsaktuelt har skrevet om det.

Et problem er mangel på kvitteringer eller ´bankutskrift´fra dette nettverket. En annen tvilsom side ved dette er at kurerene skal ha provisjon for jobben. Jo farligere områder de opererer i jo mer provisjon. Milliarder av dollar i bistandsmidler er overført til Syria på denne måten. Norsk Folkehjelp har INGEN garanti for at pengene ikke går til terrorgrupper.   Det holder ikke at Norsk Folkehjelp rapporterer  til UD at de bruker penger i Syria og legger fram et regnskap uten kvitteringer!

Ved å gå igjennom regnskapet og intern korrespondanse mellom Norsk Folkehjelp og UD nevnes IKKE en eneste partner ved navn. De omtales som: finanspartner, monitorpartner, logistikkpartner, grensevakter, prosjektkoordinator, politisk rådgiver, ”country team” eller rett og slett ”partner”. Vet UD hvem de er? Vi får ikke vite hvem som er mottakeren av pengene. Alle skal ha lønn. Norsk Folkehjelp snakker åpent med UD om at det Al-Qaida eller Al-Qaida affilierte grupper som styrer hele Idlib. Og, dette tilbake til 2017.

Norsk Folkehjelp løser problemet på følgende måte i rapport til UD i 2017 gjengitt til faktisk.no.

Altså det er kjent for UD hva Norsk Folkehjelp bedriver i idlib. UD protesterer ikke. Kanskje det er inngått en «gentleman agreement» mellom UD og Norsk Folkehjelp også?

Norge støtter krigen mot Syria

Vi vet at den norske regjeringen støtter regimeskiftekrigen Syria. UD gir  tilskudd  kun til norske bistandsorganisasjoner som bruker tilskuddet i tråd med norsk utenrikspolitikk i Syria. Altså kun til opprørskontrollerte områder. Norge gir ikke fem øre i tilskudd til offentlig sektor i Syria på tross av at det er offentlig sektor i Syria som har ansvaret for 100% av befolkningen og særlig 95% som har søkt beskyttelse i de regjeringskontrollerte områdene. I Damaskus var innbyggertallet ca. 2millioner før krigen. Nå bor det 8 millioner mennesker i Damaskus. 6 millioner internt fordrevne. Ikke en norsk bistandskrone går til de 6 million internt fordrevne i Damaskus.

Milliardene av norske bistandskroner går kun til områder kontrollert av terrorgrupper.

Norsk Folkehjelp har reist fra sted til sted i Syria. Fra område til område der opprørere har hatt eller har kontroll. Når den syriske hæren befrir disse områdene fra terrorister har Norsk Folkehjelp slått følge med terroristene til Idlib. Nå er Idlib det siste området i Syria kontrollert av terrorister- tilknyttet Al-Qaida. Norsk Folkehjelp er ikke den eneste vestlige NGOen i Idlib. Der er det nærmere 150 vestlige NGOer. I regjeringskontrollerte områder der 95% av den syriske befolkningen bor er det kun én NGO.

Norsk Folkehjelp kjenner eller bør kjenne de dødbringende sanksjonene som Norge støtter i Syria. De som rammer 95% av befolkningen som har søkt beskyttelse i regjeringskontrollerte områder? Har vi hørt Norsk Folkehjelp reagere på disse?

Omtalt i Bistandsaktuelt og i FN-rapporten av 13.09.2016.

Hva mener egentlig Norsk Folkehjelp?

Har vi hørt reaksjoner fra Norsk Folkehjelp på at regjeringen ikke vil bistå i gjenoppbyggingen av Syria? Norsk Folkehjelp har heller ikke offentlig redegjort for hvorfor Norsk Folkehjelp som er verdens største mineryddeorganisasjon, ikke driver med minerydding i Syria? Russiske og syriske myndigheter bønnfaller internasjonale mineryddeorganisasjoner å bistå med minerydding. Men, da må disse koordinere mineryddingen med sentrale myndigheter i Syria. Er det et urimelig krav?

Syriske myndigheter bønnfaller også NGOene som holder til i Idlib å hindre at terrorgrupper gjør beslag i de ca.1500 trailerne med nødhjelp som ruller inn til Idlib fra Tyrkia hver måned. Slik at også resten av Syria kan få nødhjelp…Synes Norsk Folkehjelp at det er et urimelig krav?

Jeg er usikker på om Ødegaard er kjent med at jeg har vært i Syria fem ganger siden 2015 og reist over hele Syria og vært i de områdene den syriske hæren har befridd fra terrorgrupper. Jeg har vært i Palmyra, Øst-Aleppo, Øst-Ghouta, Homs, Damaskus, Maloula, Aleppo. Jeg har vært i Latakia, Tartous, Sweida.  Jeg har så og si tråkket i Norsk Folkehjelps spor i de områdene de har stukket fra. Jeg har sett løgnene. Jeg har snakket med flyktninger fra områder Norsk Folkehjelp har stukket fra. Jeg har snakket med en rekke organisasjoner som arbeider i disse områdene. Jeg har snakket med leger, soldater, med offentlig myndigheter, med prester med vanlige mennesker.  Jeg har sett de velutstyrte sykehusene som er smuglet inn i Syria til bruk i områder kontrollert av terrorgrupper. Jeg har sett de offentlige sykehusene som er rammet av sanksjonene. Der barn med kreft dør fordi kreftmedisiner står på sanksjonene.

Jeg har sett de store mat, våpen og medisinlagrene som terrorgruppene etterlot da de dro til Idlib. Jeg har sett at blant annet Norsk Folkehjelp delte hovedkvarter med Al-Nusra og White Helmets i Øst-Aleppo. Jeg har sett at løgnene Norsk Folkehjelp presenterte for det norske folk om situasjonen i Øst-Aleppo ikke er annet enn løgner. Fortsatt har Norsk Folkehjelp på sin hjemmeside løgnene fra Øst-Aleppo.

Jeg er flau på Norges vegne. I Syria dør barn med kreft på grunn av sanksjonene, så sitter konene til terrorister i Idlib i burka og strikker luer og skjerf med garn betalt av norske skattebetalere.

Ved å velge side i krigen mot Syria kan man ikke påberope seg å være en uavhengig humanitær bistandsorganisasjon. En humanitær bistandsorganisasjon yter humanitær bistand til alle. I Syria er ikke Norsk Folkehjelp en humanitær bistandsorganisasjon. I Syria opptrer Norsk Folkehjelp som lakei for norsk utenrikspolitikk. Akkurat som en norsk bistandsorganisasjon skal opptre i henhold til St. meld. Nr. 15. (2008 – 2009)

Om meg: Jeg er utdannet fra Universitetet i Oslo og ved NKSH. Jeg arbeider som pedagogisk-psykologisk rådgiver ved Pedagogisk psykologisk tjeneste i Oslo. Jeg har bodd i Syria, engasjert meg i krigen mot Syria og besøkt Syria fem ganger siden 2015. Jeg er spesielt opptatt av hvordan bistand og sanksjoner brukes som våpen mot den syriske befolkningen.


steigan.no er det mediet i Norge som gir mest kritisk informasjon om kriegn mot Syria og om den rollen Norge spiller i denne krigen. Vær med på å styrke den uavhengige og kritiske journalistikken, klikk her eller bruk konto 9001 30 89050  eller Vipps: 116916

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.