Smitteflyet har kostet 44, 7 millioner kroner. Er brukt seks ganger på åtte måneder

0
EpiShuttle og koronaflyet. Foto: 333 skvadron.

I Bodø har et ombygd Widerøe-fly med smittekuvøser stått i koronaberedskap siden mars til en prislapp på 44,7 millioner kroner. Dette til tross for at Helsedirektoratet har slått fast at det er tilstrekkelig med munnbind som smittevernutstyr ved transport av covid-19-syke. Dette skriver Dagens Medisin. Bladet skriver videre:

Dagens Medisin omtalte smitteflyet fra Widerøe i juni, som kom i stand gjennom et samarbeid mellom Forsvarets 330 skvadron, Nordlandssykehuset (NLSH) og Widerøe. Senere har Helse Nord tatt over det økonomiske ansvaret for den medisinske bemanningen fra Nordlandssykehuset.

Flyet har blitt brukt til seks koronarelaterte oppdrag i perioden fra det sto ferdig den 24. mars til og med 19. november 2020.

Kostnadene fordeler seg slik mellom de ulike offentlige organene:

  • Medisinsk bemanning, anestesilege og flysykepleier (NLSH): 4 millioner kroner (regnet ut ifra en årlig kostnad på 6 millioner kroner)
  • Beredskap, flytimer og vedlikehold (LAT HF): 37.165.600
  • Ombygging og andre utgifter knyttet til klargjøring av fly og kuvøseoppsett (LAT HF): 814.000 kroner.
  • Redningsmann i beredskap fra 330-skvadron (Forsvaret): 1 million kroner per base (fem baser totalt)
  • 3 EpiShuttle-kuvøser (Helse Nord): 1,7 millioner kroner (inkl mva).

«Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet slår fast i et brev til Helse Nord datert 2. november at transport med EpiShuttle vanligvis ikke er nødvendig eller indisert ved flytransport av pasienter med bekreftet eller mistenkt covid-19.»

«Tillitsvalgte reagerer
Samtlige av de foretakstillitsvalgte for Norsk sykepleierforbund (NSF) i helseforetakene i nord, samt konserntillitsvalgt i Helse Nord-styret og fylkeslederne i NSF Nordland og Troms og Finnmark, stiller i brev til Helse Nord spørsmål om anskaffelsesprosessen og kostnadene knyttet til smittekuvøsen og om det er forsvarlig forvaltning av ressursene å opprettholde tjenesten.»

Kommentar: Hva er EpiShuttle og hvem produserer dem?

EpiShuttle er utviklet av selskapet Epiguard AS og er deres hovedprodukt. Styremedlem og aksjonær i selskaper er Espen Nakstad.

Blant kundene deres er WHO og tyske Bundespolizei, men det er tydelig at de satser på et bredt internasjonalt marked:

EpiGuard ser ut som en oppkjøpskandidat. Lykkes de med å bli kjøpt av et multinasjonalt selskap, vil aksjeverdien gå gjennom taket, og selv en liten aksjepost kan få en verdi som ikke er uvesentlig.

Vi har stilt spørsmålet om ikke Espen Nakstad har en interessekonflikt når han på den ene sida er den som aller mest pisker opp stemninga om stadig strengere koronatiltak og på den andre sida er styremedlem og minoritetseier i et selskap som tjener på strenge koronatiltak. Saka blir ikke greiere av at myndighetene har vedtatt å gjøre en så kostbar og unødvendig ombygging av et fly for at det skal passe til EpiShuttle. (Hvem tok den beslutninga?)

Les også: Smittevernsselskapet EpiGuard tjuedobler omsetninga i 2020

Forrige artikkelJulehilsen fra Norsk Folkehjelp
Neste artikkelDen største generalstreiken i historien