Hva driver Norsk Folkehjelp med i Idlib?

0
Terrorister fra FSA. Deres organisasjon er en av de terrororganisasjonene Norsk Folkehjelp støtter i Syria. Shutterstock.

Av Eva Thomassen.

I denne artikkelen tar jeg for meg deler av Norsk Folkehjelps virksomhet i Idlib.

I den forrige artikkelen så jeg på hva NF driver med i Hasaka der den kurdiske bevæpnede terrorgruppa SDF sammen med okkupantmakten USA holder til. Det er i dette området Al-Hol- leiren hvor de norske statsborgerne og barna er internert.

Norsk Folkehjelp holder  bare til i Idlib og Hasaka . I løpet av krigen har Norsk Folkehjelp vært der terrorgruppene har oppholdt seg. Når disse områdene blir befridd flytter NF butikken til nye områder. Nå er det kun idlib og Hasaka som gjenstår å frigjøre før terrorgruppene er nedkjempet i hele Syria. Inntil da holder Norsk Folkehjelp stand i disse områdene. Etter det må de forlate Syria. Samme vegen som de har tatt seg ulovlig inn i landet.

Norsk Folkehjelps syn på krigen mot Syria og hva de selv bidrar med

Deltakelse, påvirkning og organisering 

-Opprøret i Syria startet med en bred, sivil protestbevegelse og utviklet seg til en blodig borgerkrig da denne bevegelsen ble møtt med massakrer og massearrestasjoner. Det er viktig at den demokratiske ånden fra folkeopprøret ikke går helt tapt.

Sivilsamfunnet er ungt, siden Syria er en totalitær stat som ikke har tillatt fri organisering. Norsk Folkehjelp har dialog med en rekke aktører i det syriske sivilsamfunnet. Vi har støttet både freds- og demokratiaktivister på bakken, og disse er vik­tige aktører i de tiltakene vi bidrar til.

Minerydding

På nåværende tidspunkt driver Norsk Folkehjelp ikke med minerydding i Syria. Som en av verdens største humanitære minerydderorganisasjoner ønsker Norsk Folkehjelp å bidra med vår kunnskap og erfaring, men gitt situasjonen i landet er det flere faktorer som må på plass for at det skal være mulig både hva angår logistikk og sikkerhet.  

Norsk Folkehjelp følger situasjonen i Syria tett, med et ønske om å bidra med humanitær minerydding når situasjonen tillater det. 

«Et ønske». Det er ikke mangel på ønske. Det er mangel på vilje. Eller moral. Eller frykt for at donorene uteblir om Norsk Folkehjelp samarbeidet med syriske myndigheter

Når «situasjonen tillater det»? Hva betyr det ? Bortsett fra at det er bortsnakking. NF minerydder i nabolandet Irak, så hvorfor ikke i Syria?

«MINEKURS»

Beskyttelse og beredskap 

Conflict Protection and Prevention (CPP) er et program som er utviklet av Norsk Folkehjelps enhet for Huma­nitær Nedrustning. Gitt truslene for si­vile fra artilleriild, tønnebomber og udetonerte eksplosiver, er det behov for opplæring av både av organisasjo­ner på bakken og befolkningen gene­relt i hvilke tiltak de kan gjøre og hvor­dan de best kan beskytte seg.  

Forsidebildet til CPP er av White Helmets som gjør det de får betalt for – nemlig å redde folk «from under the rubble» mens kamera går.   

AFAQ og Norsk Folkehjelp i Idlib

AFAQ omtaler seg selv som

Afaq Academy is a 100 per cent Syrian non-profit training and research facility operating out of Gaziantep, licensed by the Turkish Directorate of Associations to serve Syrian society. It acts as a conduit between armed actors and civilians, and documents violations and conflict actor engagement with reference to international humanitarian law and human rights provisions

Som man kan se på kartet er det kun i Idlib Norsk Folkehjelp driver dette programmet sammen med AFAQ. Norsk Folkehjelp er som kjent ikke selv i Syria fordi det er for farlig. Men, det er det øyensynlig ikke for de lokale partnerne i AFAQ. Som bekjent er Idlib kontrollert av terrorgrupper. Idlib er et område som har vært kontrollert av terrorgrupper siden 2011- så hvem som står for mineleggingen av Idlib må man nesten spørre Norsk Folkehjelp om.

AFAQ sysler også med andre ting i Idlib. 

Her fra en treningstime hvor terrorgrupper skal lære om hvordan kombinere militær kamp og humanitære normer…Deltakere er fra blant annet Free Syrian Army og Al-Zinki Brigaden.

In May 2016, Geneva Call’s partner organization, the AFAQ Academy, started a new series of training sessions for four Syrian armed movements active in the north of Syria. The First Coastal Division (FCD), present in the Lattakia countryside, the Failaq al-Sham brigade, active throughout Syria, and the Levant Front and the Noureddine Zenki Brigade, both operating in Aleppo, will participate in these training sessions on humanitarian norms. Training combatants on humanitarian norms.

In a first training session for about 15 military and civilian members of the FCD, AFAQ presented and explained Geneva Call’s 15 key rules of behaviour for fighters in an armed conflict. During that training, a religious leader from this movement addressed the issue of Islamic sources of International Humanitarian Law (IHL) and Muslims’ obligations to abide by it. In addition, the AFAQ Academy has trained 77 members of the Levant Front in Aleppo on humanitarian norms, including commanders, officers or civilians.

Since starting to work with AFAQ in 2013, Geneva Call has provided several training of trainers sessions to strengthen AFAQ’s capacity and expertise on IHL. In 2015, AFAQ’s work focused on the brigades of the Free Syrian Army and the Islam Army, and it trained more than 300 members of armed non-State actors, both combatants and civilian members.

AFAQ – Free Syrian Army – Norsk Folkehjelp

Møte 23 april i AFAQ i Idlib. Det grønne flagget til terrorgruppa FSA på veggen.

Her ser man det grønne flagget sammen med Al-Qaida flagget:

«Revolution until victory».

Går man inn på facebooksiden til  AFAQ  i Idlib, finner man at de er engasjert i «revolusjonen» i Syria. På logoen står det:

 «REVOLUTION UNTIL VICTORY».

Invitasjon fra AFAQ til feiring av «den syriske revolusjonen» i mars 2019. Den skal foregå i Tyrkia står det å lese. Man skal ha ganske gode forbindelser blant terrorgruppene i Idlib og hos  tyrkiske myndigheter for å krysse grensa mellom Syria og Tyrkia. AFAQ har det. Det har også White Helmets.

Som man ser av plakaten skal «revolusjonen» feires i flere byer i Europa. Ble det feiret i Oslo? Deltar Norsk Folkehjelp?

https://www.facebook.com/pg/Syrian.Revolution/photos/?ref=page_internal

Vi ser at terrorgruppa FSA også feirer. Med de samme slagordene som AFAQ :«REVOLUTION UNTIL VICTORY».

White Helmets og minekameratene

Norsk Folkehjelp er medlem av en rekke mineryddeorganisajoner. Det ser det ut som White Helmets også er. White Helmets er fast inventar på alle minemøter. Galskapen er selvfølgelig at White Helmets  ikke er andre enn mineleggerne. Mannen som deltar på kurs i regi av CMC sammen med sjefen for White Helmets, Luke Irving,  er del av White Helmetsapparatet . Han  brukes som kilde og som referanse. Han teller miner sammen med White Helmets og fører statistikk. Statistikk er et farlig, men nyttig, våpen  i regimeskiftekrigen.

I 2016 spurte jeg Norsk Folkehjelp om dette CPP prosjektet og fikk følgende svar:

Det jeg har funnet når det gjelder Norsk Folkehjelps bistand til Syria gir en kraftig bismak. Det gjelder innsatsen i Hasaka som jeg skrev om i forrige artikkel og det gjelder ikke minst i denne artikkelen. I Idlib er vegen kort for Norsk Folkehjelp til Al-Qaida. Men, den vegen har Norsk Folkehjelp valgt å gå helt siden krigen begynte i 2011. Norsk Folkehjelp vet hva de gjør i Syria.

Fra lovteksten

Da er det bare å ta til etterretning at valget Norsk Folkehjelp har tatt i Syria er  kun å oppholde seg i områder kontrollert av terrorgrupper og  å samarbeide med partnere som står terrorgrupper nære eller er del av terrorgrupper.  Etter norske terrorlover er det straffbart og ansees som støtte til terror å gi økonomisk eller på annen måte støtte terrorgrupper.

Det synes som Norsk Folkehjelp ikke evner å se i hvilket selskap de har havnet i eller valgt. Det som foregår i Idlib er ikke «revolusjon». Det er terror. Der oppholder det seg de absolutt verste terrorgrupper verden har sett. Disse er helt avhengig av bistand utenfra for å kunne holde det gående i over åtte år. Jeg mener at Norsk Folkehjelp er med på å forlenge krigen. For uten bistandsorganisasjonene ville denne krigen ikke vart særlig lenge.

Jeg må igjen henvende meg til fagbevegelsen i Norge som gir tilskudd til Norsk Folkehjelp, og spørre dem om de er klar over at tilskuddet de gir Norsk Folkehjelp går til terrorfinansiering i Syria.

Bare minne om at Syrias Røde Halvmåne har slike kurs over hele Syria. Bortsett fra i Idlib. Det er for farlig…

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.