Norsk Folkehjelp og «Syria-krisen»

0
Et enkelt søk på regjeringens bistandsportal viser at Syria ikke har fått fem øre i støtte fra Norge.

Av Eva Thomassen.

Regjeringen skriver på sine nettsider at «Norge innfrir løftet om 10 milliarder kroner til Syria-krisen»  .

Det er interssant at den norske regjeringen anser krigen mot Syria som en «krise». Dersom krigen mot Syria er en «krise» slik regjeringen skriver, hvorfor gir ikke regjeringen bistand i områder der «krisen» er størst? I områder hvor nærmere 95% av befolkningen bor?

Som det fremkommer av UDs tilskuddsportal over har ikke offentlig sektor i Syria fått fem øre av de 10 milliarder Norge opplyser er gått til Syria.

Hvorfor gis ikke hjelp til offentlig sektor når Norge vet eller burde vite, at i f.eks. hovedstaden Damaskus  som normalt har et innbyggertall på ca. 2 millioner, nå huser nærmere 8 millioner mennesker. 6 millioner internt fordrevne. Flyktet fra områdene terrorgrupper har kontrollert. I tillegg bor det millioner av mennesker rundt i Syria i områder som er befridd av den syriske hæren.

Norsk bistand til terrororganisasjoner

Siden alle såkalte bistandsorganisasjoner opererer kun i områder kontrollert av terrorgrupper og siden NGOene er i Syria ulovlig så stikker NGOene sammen med terrogruppene når områdene de har operert i blir befridd av den syriske hæren med allierte. Kjente steder er Øst-Aleppo, Øst- Ghouta, Douma, Daraa, Deir Ezoor, Homs, Quinatra for å nevne noen.

Nå er alle terroristene i Idlib, samt i de amerikansk- okkuperte områdene hvor den ikke-statlige bevæpnede  kurdiske terrorgruppa SDF (Syrian Democratic Force)  holder til. Disse områdene utgjør 27% av Syria, der den syriske oljen ligger. Her er også blant annet Norsk Folkehjelp. Det er i disse områdene de norske terroristene eller «IS-brudene» om du vil, og barna deres holder til.

SDF – USA- Norsk Folkehjelp

SDF er etter gjeldende norske og internasjonale terrorlover en terrorgruppe. § 146 i Straffeloven differensierer ikke mellom hvilke ideologisk overbevisning den pågjeldende militærgruppen kjemper for og de skiller heller ikke mellom terrorgrupper og andre opprørsgrupper. Allikevel samarbeider altså Norsk Folkehjelp og andre NGOer og den norske regjeringen med SDF. Og, ikke bare det. De oppholder seg i områder okkupert av en fremmed fiendtlig makt som har invadert Syria med mål om regimeskifte. NGOene gir med andre ord legitimitet til amerikansk imperialisme i Syria. Til regimeskiftekrigen. Til de amerikansk finansierte og bevæpnede terrorgruppene som brukes som proxyhær i denne skitne krigen som har ødelagt Syria. Hvor det syriske folket er utsatt for dødelige sanksjoner og en oljeembargo som er å betrakte som krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten.

USAID og Norsk Folkehjelp

Norsk Folkehjelp har siden 2004 mottatt 1.250.000.000 norske kroner fra amerikanske myndigheter..

USAID er en av Norsk Folkehjelps donorer. USA ville aldri ha gitt Norsk Folkehjelp beskyttelse om de opptrådde som en nøytral bistandsorganisasjon. Altså om de samarbeidet med offentlig sektor i Syria. Det har Norsk Folkehjelp undertegnet på. Som er betingelsen for å motta tilskudd fra USAID. Norsk Folkehjelp må underkaste seg vilkårene USA setter for pengene Norsk Folkehjelp mottar for å ikke bryte amerikanske lover. Lover som gjør at NGOer som mottar donorpenger fra USAID må forplikte seg til å ikke på noen måte å gi bistand til enkeltpersoner, organisasjoner eller land som står på USAs terrorlister. NGOene må også forplikte seg til å ikke bruke andre donormidler NGOene mottar til personer, organisasjoner eller land som står på USA terrorlister. Som vi vet står Syria på USA sin terrorliste..

Norsk Folkehjelp skriver 3.4.2018:

False Claims Act gir amerikanske myndigheter rett til å saksøke parter som har handlet med eller mottatt penger fra USA, dersom det er grunnlag for å mene at pengene er mottatt i strid med amerikansk rett. False Claims Act gir også tredjeparter rett til å saksøke på vegne av USA, og seinere bli tildelt en andel av et eventuelt beløp som blir inndrevet. False Claims Act gir mulighet for USA å kreve svært høye erstatninger, og rettssaker om slike saker er svært ressurskrevende og føres i USA. 

Norsk Folkehjelp har inngått et forlik på 16 millioner kroner til USAID for brudd på betingelsene NF har undertegnet, men åpenbart ikke fulgt.

Norsk Folkehjelp skriver:

Sakens kjerne er at Norsk Folkehjelp signerte en nødhjelpskontrakt med USAID i 2012. I tilknytning til denne signerte vi også en erklæring om at vi de ti siste årene ikke hadde noen form for samarbeid eller tilknytning til personer, organisasjoner eller stater som befant seg på USAs forbudslister. Norsk Folkehjelps fortolkning av denne erklæringen var at den gjaldt kun land og prosjekter der USAIDs midler ble brukt. USAID har derimot en annen tolkning, og mener forpliktelsen gjaldt hele Norsk Folkehjelps virksomhet også når denne er finansiert av andre donorer.

Det opplyses i dommen at Norsk Folkehjelp har mottatt tilskudd fra USAID siden 2012 hvor de hvert år har undertegnet at de vil følge vilkårene for tilskuddene. At Norsk Folkehjelp påstår de ikke visste fremstår merkelig når de hvert år siden 2012 har undertegnet på følgende:

 Since at least 2012, NPA has received monetary grants from USAID to fund various projects and programs.  As a condition of receiving those grants, NPA submitted certifications to USAID each year in which it represented that, “to the best of its current knowledge, it did not provide within the previous ten years, and will take all reasonable steps to ensure that it does not and will not knowingly provide, material support or resources to any individual or entity that commits, attempts to commit, advocates, facilitates, or participates in terrorist acts . . . .”  In these annual certifications, NPA also represented that “[b]efore providing any material support or resources to an individual or entity,” it would (1) “verify that the individual or entity does not appear . . . on the [SDN List],” and (2) “consider all information about that individual or entity . . . that is reasonably available to it or of which it should be aware.”  The annual certifications defined “material support and resources” to include “training [and] expert advice or assistance.” 

Moreover, upon request by USAID or any other U.S. agency that provides NPA with grants or any other type of funding, NPA shall provide such agency with, among other things, a written report, prepared by the external auditor, of the results of each of the above-referenced audits, and a description of any actions taken by NPA in response to such audits.

Minerydding

Norsk Folkehjelp opplyser at de fortsetter å motta penger fra USAID når det gjelder minerydding.

«Det amerikanske utenriksdepartementet er en sentral donor for Norsk Folkehjelp sitt arbeid innen eksplosivrydding. Det samarbeidet fortsetter og har ikke de samme begrensende kontraktsvilkårene heftet ved seg».

Er denne kontrakten med USA årsaken til at Norsk Folkehjelp ikke har ryddet en eneste mine i Syria?

24. august 2018 opplyste Norsk Folkehjelp at de bryter samarbeidet med USAID. Om Norsk Folkehjelp nå har valgt å ikke motta penger fra USAID forandrer det ikke på overnevnte. Norsk Folkehjelp har undertegnet denne avtalen med USAID gjennom hele krigen mot Syria og har altså mottatt svimlende 1,25 milliarder kroner fra amerikanske myndigheter. Norsk Folkehjelp har kun gitt bistand til områder kontrollert av terrorgrupper. Det kan synes som Norsk Folkehjelp således har forpliktet seg til å ikke gi bistand til 95% av den syriske befolkningen. At det er donorene som bestemmer hvor pengene skal brukes?

Spørsmålet man bør stille seg er om fagforeninger som er store donorer til Norsk Folkehjelp er kjent med at NF forplikter seg til å underkaste seg USAs utenrikspolitikk hvor USA bestemmer hvem Norsk Folkehjelp i realiteten skal anse som en terrorist, terrorgruppe eller en terrorstat? 


Andre artikler av Eva Thomassen på steigan.no, se her.


Blant dem som støtter steigan.no er:

Vil du bli en av støttespillerne? Klikk her eller bruk konto 9001 30 89050  eller Vipps: 116916

Forrige artikkelVar det en statlig aktør som sto bak massakrene i Sri Lanka?
Neste artikkelCIAs direktør og New York Times avslører ufrivillig DUCKGATE