Hva er det Norsk Folkehjelp holder på med i Syria?

0
Nordmenn må innse at uansett hvor ille den tyske okkupasjonen av Norge var, så er de lidelsene Syria har opplevd under vår krig mot dem uendelig mye verre.

En av de viktigste norske aktørene i Syria-konflikten er Norsk Folkehjelp. Organisasjonen ble startet i 1939 etter initiativ fra Karl Evang og var en forlengelse av Spaniakomiteen som arbeidet for at den lovlig valgte regjeringen i Spania skulle kunne kjempe mot Francos fascister. Norsk Folkehjelp gjør et glimrende arbeid mange steder, ikke minst som  minerydder, for eksempel i Vietnam. Men vi har også sett at organisasjonen opptrer som en forlenget arm av det norske utenriksdepartementet, både i Sør-Sudan, og ikke minst nå i Syria. Og det er lang mindre ærerikt.

Bombet skole i Syria (Human Rights Watch)
Bombet skole i Syria (Human Rights Watch)

Støtte til regimeskifte?

Mens organisasjoner som FN, som gjennom WHO samarbeider med styresmaktene, representant i Damaskus er norske Elizabeth Hoff, og Røde Kors, som driver utstrakt samarbeid med myndighetene og Røde Halvmåne, har Norsk Folkehjelp valgt å gi støtte i områder som er kontrollert av opprørsstyrker. Organisasjonen frakter hjelp og forsyninger inn i Syria fra Tyrkia til områder kontrollert av IS og Al Nusra (Al Qaida i Syria) i Aleppo-regionen.

Norsk folkehjelp sier på sine nettsider at de støtter den såkalte Nasjonalkoalisjonen i Syria. Siden dette er Vestens koalisjon for regimeskifte i Syria, spurte jeg NF om det er slik at de jobber for regimeskifte i Syria. Jeg fikk til svar fra kommunikasjonsrådgiver Julie Strand Offerdal at:

Den syriske nasjonalkoalisjonen ble i 2012 internasjonalt anerkjent som én legitim representant for syrisk befolkning. Den er en av flere opposisjonsgrupperinger. Norsk Folkehjelp har hatt et prosjekt der vi har bidratt til å styrke de lokale rådene og komiteene på bakken i Syria og deres evne til å ta ansvar for og lytte til befolkningen i områdene de har ansvar for. I den forbindelse har vi har en samarbeidsavtale (MOU) med SNCORF. Dette prosjektet ble avsluttet i fjor.

Folkerettslig gir det ingen mening å si at Nasjonalkoalisjonen er «én legitim representant». Koalisjonen har ingen annen «legitimitet» enn den som hviler på massiv støtte i form av våpen, penger og annen støtte fra USA, Vesten og oljediktaturene. Nasjonalkoalisjonens mål er å styrte Bashar al Assads regjering og sette inn seg sjøl som regjering.

Påstanden om at Nasjonalkoalisjonen er den legitime representanten for det syriske folket ble framsatt av den rødgrønne regjeringa i desember 2012. Og det er igjen ikke noe annet enn et ekko av Barack Obamas erklæring om at «The National coalition is the sole legitimate representative of the Syrian people». Det NF sier er altså ikke noe annet enn en blåpapirkopi av USAs politikk for regimeskifte i Syria.

Et annet sted skriver Julie Strand Offerdal: “Det er folket i Syria som til syvende og sist må bestemme om de ønsker et regimeskifte.”

Dette er en nokså velfrisert versjon av NFs engasjement for Nasjonalkoalisjonen. Av deres egne nettsider framgår det at NF er en mye mer aktiv støttespiller for Nasjonalkoalisjonen enn som så:

–Det er bra og riktig at den norske regjeringen har politisk kontakt med Den syriske nasjonalkoalisjonen. Særlig er det nødvendig å understreke viktigheten av at nasjonalkoalisjonen jobber på en måte som involverer alle demokratiske stemmer for Syrias framtid, sier Tørres.
Norsk Folkehjelp støtter nasjonalkoalisjonen og en rekke sivilsamfunnsorganisasjoner, som holder hjulene i gang i  det krigsherjede landet samtidig som de jobber for fremtidens Syria.

I et annet oppslag framgår det at Norsk folkehjelp nærmest har opptrådt som en forlenget arm av det norske utenriksdepartementet:

Utenriksminister Espen Barth Eide sier i en pressemelding at det er viktig å støtte oppbyggingen av lokalt sivilt lederskap. Norge bidrar med midler til å styrke kapasiteten til sivilsamfunnet inne i Syria som en forberedelse til en fremtidig stabilisering og politisk prosess. Midlene kanaliseres gjennom Norsk Folkehjelp og vil brukes til opplæring og kapasitetsbygging av syriske lokalråd og sivilsamfunnsnettverk. Innsatsen koordineres med den syriske Nasjonalkoalisjonen.

Dette betyr i klartekst, med NFs egne ord, at organisasjonen ikke opptrer som en nøytral humanitær organisasjon, men som en politisk aktør, som sammen med Norges regjering og Vesten (med oljediktaturene som viktige partnere) jobber for å styrte Syrias regjering og etablere en annen, provestlig regjering.

Våpen til opprørere i Syria. Fra en illustrasjon i New York Times
Våpen til opprørere i Syria. Fra en illustrasjon i New York Times

Narrativen

Norsk folkehjelp støtter og propaganderer for Vestens og USAs narrativ om årsaken til krigen i Syria. NF legger hele ansvaret for krigen på Assads regjering og dekker over at regimeskifte har stått på USAs agenda minst siden 2006. NF underslår også den aktive rollen som jihadistene har spilt fra start for å aksentuere konfliktene og drive fram krigshandlinger. Strand Offerdal skriver:

Opprøret i Syria startet som et folkelig opprør der kravet var demokrati og medbestemmelse. Det utviklet seg til en blodig borgerkrig. Regimets brutale respons på det sivile opprøret ledet landet inn i den katastrofale situasjonen de nå befinner seg i. Flere av opprørsgruppene og ikke minst ISIL er både udemokratiske og voldelige, men det finnes også moderate grupperinger.

2,3 km syria flagg
Millionmarsjen i Damaskus 2011

«Det folkelige opprøret som utviklet seg til en blodig borgerkrig på grunn av regimets brutalitet.» Dette er USAs og Vestens narrativ. Men den underslår de massive demonstrasjonene til støtte for regjeringa i 2011. Og den underslår den aktive oppildninga til krig fra moskeene og fra jihadistgruppene. Og den underslår ikke minst at Saudi Arabia, Qatar, Tyrkia og USA har fraktet inn absurde mengder våpen og har finansiert og støttet denne krigen på alle måter.

Elisabeth Reehorst har i en artikkel gitt en helt annen innsikt i hva som egentlig skjedde i Syria. Hun skriver blant annet:

Allerede i 2006 møttes en lite kjent komité i USAs utenriksdepartement – «Iran-Syria politikk- og operasjonsgruppe»ukentlig for å «koordinere aksjoner som å begrense Irans tilgang til kreditt- og bankinstitusjoner, organisere våpensalg til Irans naboer og støtte styrker som er i opposisjon med de to regimene.»

Komiteen ble oppløst, men arbeidet fortsatte. I mai 2007 ble det avslørt at president Bush hadde godkjent «ikke-dødelige» CIA-operasjoner mot Iran. Anti-Syria-operasjoner var også nå i full sving, ifølge Seymour Hersh i The New Yorker.

Jo, det finnes mange opposisjonsgrupper, men sjøl Obama har innrømt at det ikke finnes noen moderat, væpnet opposisjon.

islamic state

Hvem samarbeider NF med i Syria?

Strand Offerdal skriver:

Norsk Folkehjelp samarbeider med palestinske og syriske humanitære organisasjoner. Hjelpen går inn i Aleppo og Hasaka-provinsen, samt i Damaskus-området. Monitoreringsmekanismer på bakken sikrer at vi vet at hjelpen kommer fram. Norsk Folkehjelp støtter ikke arbeid i ISIL-kontrollert område fordi det der vil være umulig å følge med at hjelpen når sluttmottaker.

Når NF velger å ikke navngi sine partnere, må man prøve å slutte seg til det. Dette er områder som kontrolleres av flere jihadistgrupper. Når NF sier at de ikke samarbeider med ISIL, får man tro dem på det, inntil eventuelt det motsatte er bevist. Men de har ikke avklart sitt forhold til al Nusra, Jaish al-Fath eller andre tilsvarende grupper som står sterkt i disse regionene.

Strand Offerdal skriver videre:

Norsk Folkehjelp er ikke en samarbeidspartner med den syriske regjeringen, men vi har samarbeidspartnere som arbeider humanitært i regjeringskontrollert område.

Siden NF er en erklært tilhenger av å styrte den syriske regjeringa, er det kanskje ikke så overraskende at organisasjonen ikke samarbeider med den same regjeringa. Men det betyr jo også at NF avgrenser seg fra å nå fram til svært store deler av det syriske folket som trenger hjelp.

Holdning til sanksjonene

Jeg spurte NF om hva som er deres holdning til sanksjonene mot Syria. Strand Offerdal svarte:

Norsk Folkehjelp anser ikke at det er internasjonale sanksjoner som er hovedproblemet for sivilbefolkningen i Syria. Vi prioriterer krav om humanitær tilgang, stans i bruk av ulovlige våpen og støtte til Syrias sivilsamfunn og moderate opposisjon.

Det er greit å sitte på et trygt kontor i Norge og si at sanksjonene ikke er noe hovedproblem. Det NF og Strand Offerdal ikke tar inn over seg er at sanksjonene dreper.

Eva Thomassen, som kjenner Syria godt fra før, var høsten 2015 på besøk i Syria og hun beskriver virkningene av sanksjonene:

Syria er strupet på grunn av vestens og gulfstatenes sanksjoner som var ment å skulle presse fram et ‘folkelig’ opprør for å få folk til å vende seg mot ‘Assad’. Sanksjonene var også rettet mot middelklassen, mot næringslivet, mot businessfolk. Det skulle bli  umulig å drive handel i Syria. Resultatene ser vi i dag. Mange syrere flykter på grunn av sanksjonene. Mange har mistet jobben. Folk har ikke råd til brensel, matvarer er det mangel på, skoler er ødelagte.  Det er ikke mulig å få overført penger fra utlandet, bruke bankkort. Ikke motta pakker.  Det foregår ingen handel mellom Syria og vesten. Folk  i nær sagt alle bransjer relatert til handel, har mistet jobbene sine. Ingen kan søke visum til noe land fordi ambassadene er stengt. Syria er hermetisk lukket på grunn av sanksjoner og vestens bevisste politikk  å isolere Syria totalt.

Sanksjoner som tar strømmen, importen, handelen og de fleste andre ressurser, rammer naturligvis de svakeste aller hardest. Dette rammer barn, sjuke og gamle. Norsk Folkehjelp kan ikke på alvor hevde at de ikke forstår dette.

Hvor mange som har dødd på grunn av sanksjonene, er det vanskelig å finne tall på, men at folk dør av dem, og at folk drives på flukt på grunn av dem, kan det ikke herske tvil om. Da blir det i overkant sterkt at NF, som sier seg å være en humanitær hjelpeorganisasjon, sier at dette «ikke er hovedproblemet for det syriske folket». NF har ikke sagt direkte at de støtter sanksjonene, men på direkte spørsmål fra meg om de vil støtte et krav om å oppheve dem, svarer de slik jeg har sitert.

syria krig

Holdning til krigen

Dagsnytt atten 24.08.2015 prøvde Anne Grosvold to ganger å få Liv Tørres fra Norsk Folkehjelp til å svare på følgende spørsmål: Kan man ikke få stanset denne krigen? (I Syria) Hun svarte ikke.

På tross av at mer enn fire millioner mennesker har flyktet ut av Syria på grunn av krigen og ytterligere over sju millioner mennesker er intert fordrevne klarer altså ikke Norsk Folkehjelp å si noe så enkelt som «Stans krigen!» Årsaken er åpenbar. Norsk Folkehjelp støtter Nasjonalkoalisjonens kamp for regimeskifte. Krigen føres for regimeskifte. Dersom krigen stanses, blir det ikke noe regimeskifte.

Og det er ingen tvil om at dersom Assad styrtes, så er det de fanatiske jihadistene som tar over.

 

Jeg takker Roald Aune og Eva Thomassen for bakgrunnsinformasjon til denne artikkelen.

 

PS: Norsk Folkehjelp har i et svar til en leser skrevet at:

«Pål Steigan har stilt oss en rekke spørsmål i forbindelse med vårt Syria-arbeid som vi har gitt utfyllende svar på. Disse svarene blir i artikkelen manipulert til å passe det budskapet Steigan ønsker seg. Blant annet skriver han at vi frakter hjelp til områder kontrollert av ISIL, selv om vi ettertrykkelig har sagt at det gjør vi ikke.«

Som leserne vil se i teksten over skriver jeg: «Når NF sier at de ikke samarbeider med ISIL, får man tro dem på det, inntil eventuelt det motsatte er bevist.»

For at det ikke skal være noen tvil om at jeg siterer korrekt, gjengir jeg nedenfor hele teksten i svaret fra Julie Strand Offerdal:

 

Fra: Julie Offerdal <JulieO@npaid.org>
Emne: RE: Norsk folkehjelp og Syria
Dato: 21. januar 2016 kl. 17.34.06 CET
Til: «palsteigan@artemisia.no» <palsteigan@artemisia.no>
Kopi: Håkon Ødegaard <HakonO@npaid.org>

Hei Pål,
Her kommer svar fra spørsmålene dine om vårt arbeid i Syria.

1. Støtte til regimeskifte?
Den syriske nasjonalkoalisjonen ble i 2012 internasjonalt anerkjent som èn legitim representant for syrisk befolkning. Den er en av flere opposisjonsgrupperinger. Norsk Folkehjelp har hatt et prosjekt der vi har bidratt til å styrke de lokale rådene og komiteene på bakken i Syria og deres evne til å ta ansvar for og lytte til befolkningen i områdene de har ansvar for. I den forbindelse har vi har en samarbeidsavtale (MOU) med SNCORF. Dette prosjektet ble avsluttet i fjor.

Opprøret i Syria startet som et folkelig opprør der kravet var demokrati og medbestemmelse. Det utviklet seg til en blodig borgerkrig. Regimets brutale respons på det sivile opprøret ledet landet inn i den katastrofale situasjonen de nå befinner seg i. Flere av opprørsgruppene og ikke minst ISIL er både udemokratiske og voldelige, men det finnes også moderate grupperinger.

Folk på bakken må ha tilgang til informasjon og kanaler for å kunne bidra inn i de prossessene som på sikt kan lede til fredsslutning og en ny situasjon i Syria. De må også kunne ansvarliggjøre dem som hevder de representerer dem, enten det er politisk opposisjon, væpnede grupper eller politiske myndigheter. Det er denne typen medvirkning vi har lagt til rette til gjennom vårt arbeid med den moderate opposisjonen, og det står ikke i motstrid til å være en humanitær aktør. Det er folket i Syria som til syvende og sist må bestemme om de ønsker et regimeskifte.

2. Hvem samarbeider NF med i Syria?

FNs resolusjon 2165 fra 2014 autoriserer grensekryssende bistand. Resolusjonen er en følge av at Syria ikke oppfylte vilkårene som ble stilt i FN-resolusjon  2139 som pålegger alle parter å legge til rette for humanitær bistand. Grensekryssende bistand er dermed internasjonalt legitimert. Norsk Folkehjelp samarbeider med palestinske og syriske humanitære organisasjoner. Hjelpen går inn i Aleppo og Hasaka-provinsen, samt i Damaskus-området. Monitoreringsmekanismer på bakken sikrer at vi vet at hjelpen kommer fram. Norsk Folkehjelp støtter ikke arbeid i ISIL-kontrollert område fordi det der vil være umulig å følge med at hjelpen når sluttmottaker.

Størstedelen av internasjonal humanitære bistand sendes inn i Syria over Damaskus. FN og Røde Kors-føderasjonen er kanal for det meste av denne bistanden. De største humanitære behovene er imidlertid i opprørskontrollert område samt i en del lommer i regjeringskontrollert område. Å nå disse områdene er utfordrende både fra regjeringskontrollert område og gjennom grensekryssende bistand. De humanitære aktørene utfyller hverandre i dette arbeidet, og Norsk Folkehjelp konsentrerer seg om å nå fram til sårbare familier i opprørskontrollert område.

Norsk Folkehjelp er ikke en samarbeidspartner med den syriske regjeringen, men vi har samarbeidspartnere som arbeider humanitært i regjeringskontrollert område.

3. Holdning til sanksjonene.
Norsk Folkehjelp anser ikke at det er internasjonale sanksjoner som er hovedproblemet for sivilbefolkningen i Syria. Vi prioriterer krav om humanitær tilgang, stans i bruk av ulovlige våpen og støtte til Syrias sivilsamfunn og moderate opposisjon.

Vennlig hilsen

Julie Strand Offerdal
Kommunikasjonsrådgiver

Mobil: 942 37 669

www.folkehjelp.no
facebook.com/folkehjelp
twitter.com/norskfolkehjelp

 

 

 

Forrige artikkelVisjoner om et samfunn uten kapitalisme
Neste artikkelPåls plan
Pål Steigan
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).