Hva er det Norsk Folkehjelp holder på med i Syria?

47
Nordmenn må innse at uansett hvor ille den tyske okkupasjonen av Norge var, så er de lidelsene Syria har opplevd under vår krig mot dem uendelig mye verre.

En av de viktigste norske aktørene i Syria-konflikten er Norsk Folkehjelp. Organisasjonen ble startet i 1939 etter initiativ fra Karl Evang og var en forlengelse av Spaniakomiteen som arbeidet for at den lovlig valgte regjeringen i Spania skulle kunne kjempe mot Francos fascister. Norsk Folkehjelp gjør et glimrende arbeid mange steder, ikke minst som  minerydder, for eksempel i Vietnam. Men vi har også sett at organisasjonen opptrer som en forlenget arm av det norske utenriksdepartementet, både i Sør-Sudan, og ikke minst nå i Syria. Og det er lang mindre ærerikt.

Bombet skole i Syria (Human Rights Watch)
Bombet skole i Syria (Human Rights Watch)

Støtte til regimeskifte?

Mens organisasjoner som FN, som gjennom WHO samarbeider med styresmaktene, representant i Damaskus er norske Elizabeth Hoff, og Røde Kors, som driver utstrakt samarbeid med myndighetene og Røde Halvmåne, har Norsk Folkehjelp valgt å gi støtte i områder som er kontrollert av opprørsstyrker. Organisasjonen frakter hjelp og forsyninger inn i Syria fra Tyrkia til områder kontrollert av IS og Al Nusra (Al Qaida i Syria) i Aleppo-regionen.

Norsk folkehjelp sier på sine nettsider at de støtter den såkalte Nasjonalkoalisjonen i Syria. Siden dette er Vestens koalisjon for regimeskifte i Syria, spurte jeg NF om det er slik at de jobber for regimeskifte i Syria. Jeg fikk til svar fra kommunikasjonsrådgiver Julie Strand Offerdal at:

Den syriske nasjonalkoalisjonen ble i 2012 internasjonalt anerkjent som én legitim representant for syrisk befolkning. Den er en av flere opposisjonsgrupperinger. Norsk Folkehjelp har hatt et prosjekt der vi har bidratt til å styrke de lokale rådene og komiteene på bakken i Syria og deres evne til å ta ansvar for og lytte til befolkningen i områdene de har ansvar for. I den forbindelse har vi har en samarbeidsavtale (MOU) med SNCORF. Dette prosjektet ble avsluttet i fjor.

Folkerettslig gir det ingen mening å si at Nasjonalkoalisjonen er «én legitim representant». Koalisjonen har ingen annen «legitimitet» enn den som hviler på massiv støtte i form av våpen, penger og annen støtte fra USA, Vesten og oljediktaturene. Nasjonalkoalisjonens mål er å styrte Bashar al Assads regjering og sette inn seg sjøl som regjering.

Påstanden om at Nasjonalkoalisjonen er den legitime representanten for det syriske folket ble framsatt av den rødgrønne regjeringa i desember 2012. Og det er igjen ikke noe annet enn et ekko av Barack Obamas erklæring om at «The National coalition is the sole legitimate representative of the Syrian people». Det NF sier er altså ikke noe annet enn en blåpapirkopi av USAs politikk for regimeskifte i Syria.

Et annet sted skriver Julie Strand Offerdal: “Det er folket i Syria som til syvende og sist må bestemme om de ønsker et regimeskifte.”

Dette er en nokså velfrisert versjon av NFs engasjement for Nasjonalkoalisjonen. Av deres egne nettsider framgår det at NF er en mye mer aktiv støttespiller for Nasjonalkoalisjonen enn som så:

–Det er bra og riktig at den norske regjeringen har politisk kontakt med Den syriske nasjonalkoalisjonen. Særlig er det nødvendig å understreke viktigheten av at nasjonalkoalisjonen jobber på en måte som involverer alle demokratiske stemmer for Syrias framtid, sier Tørres.
Norsk Folkehjelp støtter nasjonalkoalisjonen og en rekke sivilsamfunnsorganisasjoner, som holder hjulene i gang i  det krigsherjede landet samtidig som de jobber for fremtidens Syria.

I et annet oppslag framgår det at Norsk folkehjelp nærmest har opptrådt som en forlenget arm av det norske utenriksdepartementet:

Utenriksminister Espen Barth Eide sier i en pressemelding at det er viktig å støtte oppbyggingen av lokalt sivilt lederskap. Norge bidrar med midler til å styrke kapasiteten til sivilsamfunnet inne i Syria som en forberedelse til en fremtidig stabilisering og politisk prosess. Midlene kanaliseres gjennom Norsk Folkehjelp og vil brukes til opplæring og kapasitetsbygging av syriske lokalråd og sivilsamfunnsnettverk. Innsatsen koordineres med den syriske Nasjonalkoalisjonen.

Dette betyr i klartekst, med NFs egne ord, at organisasjonen ikke opptrer som en nøytral humanitær organisasjon, men som en politisk aktør, som sammen med Norges regjering og Vesten (med oljediktaturene som viktige partnere) jobber for å styrte Syrias regjering og etablere en annen, provestlig regjering.

Våpen til opprørere i Syria. Fra en illustrasjon i New York Times
Våpen til opprørere i Syria. Fra en illustrasjon i New York Times

Narrativen

Norsk folkehjelp støtter og propaganderer for Vestens og USAs narrativ om årsaken til krigen i Syria. NF legger hele ansvaret for krigen på Assads regjering og dekker over at regimeskifte har stått på USAs agenda minst siden 2006. NF underslår også den aktive rollen som jihadistene har spilt fra start for å aksentuere konfliktene og drive fram krigshandlinger. Strand Offerdal skriver:

Opprøret i Syria startet som et folkelig opprør der kravet var demokrati og medbestemmelse. Det utviklet seg til en blodig borgerkrig. Regimets brutale respons på det sivile opprøret ledet landet inn i den katastrofale situasjonen de nå befinner seg i. Flere av opprørsgruppene og ikke minst ISIL er både udemokratiske og voldelige, men det finnes også moderate grupperinger.

2,3 km syria flagg
Millionmarsjen i Damaskus 2011

«Det folkelige opprøret som utviklet seg til en blodig borgerkrig på grunn av regimets brutalitet.» Dette er USAs og Vestens narrativ. Men den underslår de massive demonstrasjonene til støtte for regjeringa i 2011. Og den underslår den aktive oppildninga til krig fra moskeene og fra jihadistgruppene. Og den underslår ikke minst at Saudi Arabia, Qatar, Tyrkia og USA har fraktet inn absurde mengder våpen og har finansiert og støttet denne krigen på alle måter.

Elisabeth Reehorst har i en artikkel gitt en helt annen innsikt i hva som egentlig skjedde i Syria. Hun skriver blant annet:

Allerede i 2006 møttes en lite kjent komité i USAs utenriksdepartement – «Iran-Syria politikk- og operasjonsgruppe»ukentlig for å «koordinere aksjoner som å begrense Irans tilgang til kreditt- og bankinstitusjoner, organisere våpensalg til Irans naboer og støtte styrker som er i opposisjon med de to regimene.»

Komiteen ble oppløst, men arbeidet fortsatte. I mai 2007 ble det avslørt at president Bush hadde godkjent «ikke-dødelige» CIA-operasjoner mot Iran. Anti-Syria-operasjoner var også nå i full sving, ifølge Seymour Hersh i The New Yorker.

Jo, det finnes mange opposisjonsgrupper, men sjøl Obama har innrømt at det ikke finnes noen moderat, væpnet opposisjon.

islamic state

Hvem samarbeider NF med i Syria?

Strand Offerdal skriver:

Norsk Folkehjelp samarbeider med palestinske og syriske humanitære organisasjoner. Hjelpen går inn i Aleppo og Hasaka-provinsen, samt i Damaskus-området. Monitoreringsmekanismer på bakken sikrer at vi vet at hjelpen kommer fram. Norsk Folkehjelp støtter ikke arbeid i ISIL-kontrollert område fordi det der vil være umulig å følge med at hjelpen når sluttmottaker.

Når NF velger å ikke navngi sine partnere, må man prøve å slutte seg til det. Dette er områder som kontrolleres av flere jihadistgrupper. Når NF sier at de ikke samarbeider med ISIL, får man tro dem på det, inntil eventuelt det motsatte er bevist. Men de har ikke avklart sitt forhold til al Nusra, Jaish al-Fath eller andre tilsvarende grupper som står sterkt i disse regionene.

Strand Offerdal skriver videre:

Norsk Folkehjelp er ikke en samarbeidspartner med den syriske regjeringen, men vi har samarbeidspartnere som arbeider humanitært i regjeringskontrollert område.

Siden NF er en erklært tilhenger av å styrte den syriske regjeringa, er det kanskje ikke så overraskende at organisasjonen ikke samarbeider med den same regjeringa. Men det betyr jo også at NF avgrenser seg fra å nå fram til svært store deler av det syriske folket som trenger hjelp.

Holdning til sanksjonene

Jeg spurte NF om hva som er deres holdning til sanksjonene mot Syria. Strand Offerdal svarte:

Norsk Folkehjelp anser ikke at det er internasjonale sanksjoner som er hovedproblemet for sivilbefolkningen i Syria. Vi prioriterer krav om humanitær tilgang, stans i bruk av ulovlige våpen og støtte til Syrias sivilsamfunn og moderate opposisjon.

Det er greit å sitte på et trygt kontor i Norge og si at sanksjonene ikke er noe hovedproblem. Det NF og Strand Offerdal ikke tar inn over seg er at sanksjonene dreper.

Eva Thomassen, som kjenner Syria godt fra før, var høsten 2015 på besøk i Syria og hun beskriver virkningene av sanksjonene:

Syria er strupet på grunn av vestens og gulfstatenes sanksjoner som var ment å skulle presse fram et ‘folkelig’ opprør for å få folk til å vende seg mot ‘Assad’. Sanksjonene var også rettet mot middelklassen, mot næringslivet, mot businessfolk. Det skulle bli  umulig å drive handel i Syria. Resultatene ser vi i dag. Mange syrere flykter på grunn av sanksjonene. Mange har mistet jobben. Folk har ikke råd til brensel, matvarer er det mangel på, skoler er ødelagte.  Det er ikke mulig å få overført penger fra utlandet, bruke bankkort. Ikke motta pakker.  Det foregår ingen handel mellom Syria og vesten. Folk  i nær sagt alle bransjer relatert til handel, har mistet jobbene sine. Ingen kan søke visum til noe land fordi ambassadene er stengt. Syria er hermetisk lukket på grunn av sanksjoner og vestens bevisste politikk  å isolere Syria totalt.

Sanksjoner som tar strømmen, importen, handelen og de fleste andre ressurser, rammer naturligvis de svakeste aller hardest. Dette rammer barn, sjuke og gamle. Norsk Folkehjelp kan ikke på alvor hevde at de ikke forstår dette.

Hvor mange som har dødd på grunn av sanksjonene, er det vanskelig å finne tall på, men at folk dør av dem, og at folk drives på flukt på grunn av dem, kan det ikke herske tvil om. Da blir det i overkant sterkt at NF, som sier seg å være en humanitær hjelpeorganisasjon, sier at dette «ikke er hovedproblemet for det syriske folket». NF har ikke sagt direkte at de støtter sanksjonene, men på direkte spørsmål fra meg om de vil støtte et krav om å oppheve dem, svarer de slik jeg har sitert.

syria krig

Holdning til krigen

Dagsnytt atten 24.08.2015 prøvde Anne Grosvold to ganger å få Liv Tørres fra Norsk Folkehjelp til å svare på følgende spørsmål: Kan man ikke få stanset denne krigen? (I Syria) Hun svarte ikke.

På tross av at mer enn fire millioner mennesker har flyktet ut av Syria på grunn av krigen og ytterligere over sju millioner mennesker er intert fordrevne klarer altså ikke Norsk Folkehjelp å si noe så enkelt som «Stans krigen!» Årsaken er åpenbar. Norsk Folkehjelp støtter Nasjonalkoalisjonens kamp for regimeskifte. Krigen føres for regimeskifte. Dersom krigen stanses, blir det ikke noe regimeskifte.

Og det er ingen tvil om at dersom Assad styrtes, så er det de fanatiske jihadistene som tar over.

 

Jeg takker Roald Aune og Eva Thomassen for bakgrunnsinformasjon til denne artikkelen.

 

PS: Norsk Folkehjelp har i et svar til en leser skrevet at:

«Pål Steigan har stilt oss en rekke spørsmål i forbindelse med vårt Syria-arbeid som vi har gitt utfyllende svar på. Disse svarene blir i artikkelen manipulert til å passe det budskapet Steigan ønsker seg. Blant annet skriver han at vi frakter hjelp til områder kontrollert av ISIL, selv om vi ettertrykkelig har sagt at det gjør vi ikke.«

Som leserne vil se i teksten over skriver jeg: «Når NF sier at de ikke samarbeider med ISIL, får man tro dem på det, inntil eventuelt det motsatte er bevist.»

For at det ikke skal være noen tvil om at jeg siterer korrekt, gjengir jeg nedenfor hele teksten i svaret fra Julie Strand Offerdal:

 

Fra: Julie Offerdal <JulieO@npaid.org>
Emne: RE: Norsk folkehjelp og Syria
Dato: 21. januar 2016 kl. 17.34.06 CET
Til: «palsteigan@artemisia.no» <palsteigan@artemisia.no>
Kopi: Håkon Ødegaard <HakonO@npaid.org>

Hei Pål,
Her kommer svar fra spørsmålene dine om vårt arbeid i Syria.

1. Støtte til regimeskifte?
Den syriske nasjonalkoalisjonen ble i 2012 internasjonalt anerkjent som èn legitim representant for syrisk befolkning. Den er en av flere opposisjonsgrupperinger. Norsk Folkehjelp har hatt et prosjekt der vi har bidratt til å styrke de lokale rådene og komiteene på bakken i Syria og deres evne til å ta ansvar for og lytte til befolkningen i områdene de har ansvar for. I den forbindelse har vi har en samarbeidsavtale (MOU) med SNCORF. Dette prosjektet ble avsluttet i fjor.

Opprøret i Syria startet som et folkelig opprør der kravet var demokrati og medbestemmelse. Det utviklet seg til en blodig borgerkrig. Regimets brutale respons på det sivile opprøret ledet landet inn i den katastrofale situasjonen de nå befinner seg i. Flere av opprørsgruppene og ikke minst ISIL er både udemokratiske og voldelige, men det finnes også moderate grupperinger.

Folk på bakken må ha tilgang til informasjon og kanaler for å kunne bidra inn i de prossessene som på sikt kan lede til fredsslutning og en ny situasjon i Syria. De må også kunne ansvarliggjøre dem som hevder de representerer dem, enten det er politisk opposisjon, væpnede grupper eller politiske myndigheter. Det er denne typen medvirkning vi har lagt til rette til gjennom vårt arbeid med den moderate opposisjonen, og det står ikke i motstrid til å være en humanitær aktør. Det er folket i Syria som til syvende og sist må bestemme om de ønsker et regimeskifte.

2. Hvem samarbeider NF med i Syria?

FNs resolusjon 2165 fra 2014 autoriserer grensekryssende bistand. Resolusjonen er en følge av at Syria ikke oppfylte vilkårene som ble stilt i FN-resolusjon  2139 som pålegger alle parter å legge til rette for humanitær bistand. Grensekryssende bistand er dermed internasjonalt legitimert. Norsk Folkehjelp samarbeider med palestinske og syriske humanitære organisasjoner. Hjelpen går inn i Aleppo og Hasaka-provinsen, samt i Damaskus-området. Monitoreringsmekanismer på bakken sikrer at vi vet at hjelpen kommer fram. Norsk Folkehjelp støtter ikke arbeid i ISIL-kontrollert område fordi det der vil være umulig å følge med at hjelpen når sluttmottaker.

Størstedelen av internasjonal humanitære bistand sendes inn i Syria over Damaskus. FN og Røde Kors-føderasjonen er kanal for det meste av denne bistanden. De største humanitære behovene er imidlertid i opprørskontrollert område samt i en del lommer i regjeringskontrollert område. Å nå disse områdene er utfordrende både fra regjeringskontrollert område og gjennom grensekryssende bistand. De humanitære aktørene utfyller hverandre i dette arbeidet, og Norsk Folkehjelp konsentrerer seg om å nå fram til sårbare familier i opprørskontrollert område.

Norsk Folkehjelp er ikke en samarbeidspartner med den syriske regjeringen, men vi har samarbeidspartnere som arbeider humanitært i regjeringskontrollert område.

3. Holdning til sanksjonene.
Norsk Folkehjelp anser ikke at det er internasjonale sanksjoner som er hovedproblemet for sivilbefolkningen i Syria. Vi prioriterer krav om humanitær tilgang, stans i bruk av ulovlige våpen og støtte til Syrias sivilsamfunn og moderate opposisjon.

Vennlig hilsen

Julie Strand Offerdal
Kommunikasjonsrådgiver

Mobil: 942 37 669

www.folkehjelp.no
facebook.com/folkehjelp
twitter.com/norskfolkehjelp

 

 

 

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


47 KOMMENTARER

 1. «Og det er ingen tvil om at dersom Assad styrtes, så er det de fanatiske jihadistene som tar over.»

  Dette er vestlige, inkludert norske, politikeres mål. Slik det også var målet i Afghanistan, Irak, Libya, osv. Grunnen er at dette vil maksimere ødeleggelsen. De vestlige politikerne jobber på vegne av banksterne og det militærindustrielle komplekset, som tjener penger på krig. Jo mer langvarige og blodige konfliktene, jo bedre for the powers that be.

  Og når stadig flere land blir ynglested for terrorister, har vestlige politikere også et påskudd til å innføre mer overvåkning av egen befolkning — «for å bekjempe terrorisme». Mer overvåkning blir imidlertid ikke det eneste totalitære grepet de kommer til å ta.

  Enda en ønsket — for elitens del — effekt av den evigvarende krigen, er naturligvis at stadig flere millioner mennesker skal drives på flukt, slik at Europa oversvømmes med unge, sinte, kåte menn som kan destabilisere kontinentet. Poenget er at disse skal så splid i den europeiske befolkningen, for å fremprovosere borgerkrig, samt for å få redusert arbeiderlønningene og knust velferdsstatene — slik at den velstående pappagutten Bjørnar Moxnes og resten av overklassen (de såkalte PK’erne og antirasistene) skal tjene seg enda rikere enn de allerede er.

 2. Katrine Raadim i Norsk folkehjelp hadde et forferdelig innlegg i forrige nummer av Morgenbladet – her er mitt svar, som, faktisk ble lagt ut på nettet, med en tilvisning i avisen:
  Syria og Norsk Folkehjelp
  Jeg blir opprørt og veldig lei meg når jeg leser innlegget til utenlandsansvarlig i Norsk Folkehjelp, Kathrine Raadim, i MB nr 2-16. Norsk Folkehjelp har gjort utrolig mye bra, ikke minst for palestinerne, men i Syria er de åpenbart «helt på jordet». Om den holdningen Raadim viser oss i dag – det hatet mot Assadregimet det viser – hadde blitt uttrykt helt i begynnelsen, ville det ikke vært så rart, da opprørernes propagandanett var svært godt utbygd og gjennomført helt fra begynnelsen. Men at hun etter 5 års krig og med utsikt til en endelig løsning i sikte – Geneve+Wien – virker det helt absurd å komme med slik beskyldninger som hun gjør, f eks: «Opprørere i Syria kan også være brutale (sic!), men selv IS’ omfattende og groteske overgrep mot sivile har et mindre omfang enn overgrepene fra det syriske regimet.»
  Og påstanden «I årets første uke ble for eksempel tønnebomber, et lite treffsikkert våpen som gjøre omfattende skade, bruk mot 22 ulike sivile mål av syriske regjeringsstyrker som bombet sin egen befolkning.»
  Javel, jeg har ikke kunnskap nok til å si imot det, men sjøl om det skulle være fakta – hva med alle andre som bombet? USA og Russland etc fra fly, opprørerne med missiler fra bakken? Var det da helt i orden – fordi «Assad bombet sine egne» – et uttrykk som har gått igjen som en farsott blant opprørsstøttende. Er ikke det en vanlig del av en borgerkrig – det dreier seg da uansett om å vinne tilbake okkupert land?
  Det ser ut som om «verdenssamfunnet» – med FN, Russland og USA i spissen – nå innser og har jobbet seg fram til en plattform der man også trekker inn opprørsrepresentanter og folk fra regimet til en forsamling som skal prøve å utvikle en endelig fredsprosess. I dag (17.01) kom den gledelige meldingen om at de aller fleste sanksjonene mot Iran skal fjernes. Dette er en del av det samme – en utvikling og vending til det bedre i forholdet mellom landene i Midtøsten – inkludert fred i Syria.
  I forhold til Norsk Folkehjelp sitter jeg igjen med en ekkel følelse: Siden støtten deres til opprørerne er så absolutt, kan de ha vært med på å forlenge denne krigen unødvendig? Sjølsagt ubevisst – men bare tanken på en sånn mulig konsekvens må gjøre at de begynner å tenke litt mer moderat, i alle fall?

  Elisabeth Reehorst
  Forfatter av boken «Syria – en personlig fortelling»

 3. Veldig bra og etterlengtet artikkel fra Steigan.

  Etter å ha lest om dette har jeg sittet med blandede følelser. På den ene siden er det bra at folk i nød får hjelp. På den andre siden så har Norsk Folkehjelp gjort seg selv til en av krigsaktørene i Syria ved å støtte en part i krigen.

  Det positive med det er at en kan sitte trygt og godt hjemme og donere penger til «folkehjelp» og samtidig ta parti og delta på en av sidene i en krig.

  For de som er motstander av krig, så er smaker det ikke godt å være part i en krig. Norsk Folkehjelp kan de miste en del støttespillere som generelt er mot krig. De vil finne andre hjelpeorganisasjoner de kan støtte som f.eks. Leger uten grenser.

  Norsk Folkehjelp opptrer her som regjeringens forlengede arm og som vestlige aktører (og NGOer) som skal påtvinge vestlig imperialisme på ikke-vestlige land. Dette kan slå tilbake på Norsk Folkehjelp ved en annen anledning.

 4. http://www.sanctionswiki.org/Syria . Ber Norsk Folkehjelp redegjøre for hvorfor ikke vedlagte liste over sanksjoner påvirker folks liv og helse. Ber også Norsk Folkehjelp redegjøre for om de samarbeider med andre humanitære organisasjoner i Syria? Samarbeider NF med andre norske humanitære organisasjoner, hvis ikke, hvorfor? Hvorfor velger Norsk Folkehjelp ut hvem som skal få hjelp og hvem ikke? Hva er kriteriene for å få hjelp fra Norsk Folkehjelp

 5. http://thecomplianceblog.no/challenges-facing-norway-eu-sanctions/?utm_campaign=shareDen norske regjering kan slutte seg til EU sanskjoner uten at dette er drøftet i Stortinget-eller blir offentlig kunngjort! <>.aholic&utm_medium=facebook&utm_source=socialnetwork. Interessant lesing. Det er et sammensurium av poltikk, sanksjoner og ‘ta deg til rette’ for humanitære organisasjoner fra vestlige aktører. Når det gjelder sanksjoner har vesten utelatt oljehandel og annen handel med ‘opposisjonen’ (les terrogrupper) slik at disse skulle få tilførsel av penger. Det er med andre ord ikke bare Tyrkia som ahr blod på hendene av denne oljehandelen…I uttalelser fra Obama skal forøvrig penger og bistand gis til aktiviteter på ‘bakken’ for å folk til å ’tilegne’ seg ‘demokrati’ og et liv etter ‘Assad’. Dette er nøyaktig det samme arbeidet Norsk Folkehjelp gjør i opprørskontrollerte områder i Syria. Altså å føre amerikansk (norsk?) politikk på bakken i Syria!

 6. Larsen fra UD,statssekretær for de RødGrønne redegjorde i KK for at daværende norske regjering i en slags hemmelighet hadde anerkjent den Nasjonale Koalisjonen i Syria. På det tidspunkt kunne man i de arabiske avisene lese at den dominerende faktor i Nasjonalkoalisjonen var pro-Jihadske Muslim Brotherhood.
  Prominente skribenter i Klassekampen,Utvik,Moen,etc fortolket det slik at Jihad-leiesoldater på tyrkiske og saudiske lønningslister var som Spaniakjempere å regne. De fleste synspunkter fra medlemmer av Rødt trykket i Klassekampen støttet også opp om globalt Jihad og Utviks fortolkning.
  Denne saken her rammer ikke bare Norsk Folkehjelp men også Klassekampens ledere,MidtØsteneksperter og Rødt. Noen burde faktisk skrive en dokumentarisk bok om Syriakrigen og norsk «venstreside.» Det er hårreisende saker.

  • Torgeir «Hopalong» Larsen, med fortid fra NRK, Dagbladet og utenrikstjenesten, numera kabinettsjef hos NATO-Jens, og en alfa-hannulv som trives best i medieskyggen, mens Jens er en dott, en gallionsfigur og en marionett, kan sikkert skrive den boken selv, vet du. Han vet mye om Norges rolle og annet snadder i både Libya og Syria, også er han jo så venstreside som man kan bli, AP-venn og alt … 😉

   Det ville vært rimelig interessant å få være flue på veggen i Brussel når Jens og Torgeir har seg en prat. Jeg mistenker at St.Torgeir er den de store gutta stoler på, eller i hvert fall har en slags respekt for. Og at hans innflytelse på hva som tenkes og skjer i NATO, både via hvisking i jenseører og direkte pga. sitt eget nettverk, er større enn Jens’ egen.

 7. https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nasjonalkoalisjonen_syria/id709541/
  https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/syria_vinterpakke/id709698/
  Dette skulle vel være nok bevis for Norges politiske ståsted. Det samme politiske ståstedet har Norsk Folkehjelp . Norge gir mye penger til humanitær hjelp i Syria. Gjennom hvem blir disse pengene kanalisert? Nettopp- bl.a. gjennom Norsk Folkehjelp!
  Når vi vet at EU + Norge så sent som i 2015 forlenget vedtaket om å ikke ha politisk samarbeid med syriske myndigheter, det gjelder også humnaitært samarbeid, og at pengene Norsk Folkehjelp får fra regjeringen er belagt med disse føringene, mottar Norsk Folkehjelp i realiteten blodpenger!

 8. Norsk folkehjelp opptrer her som i andre konflikter som en politisk aktør. Organisasjonen har tydeligvis påtatt seg rollen som politisk aktivist i tillegg til å drive nødhjelparbeide. Det som er kritikkverdig omkring deres rolle i Syria er at de støtter terrorister! AOm de ikke visste dette før, vet de det nå!

 9. file:///C:/Users/User/Downloads/Norsk%20Folkehjelps%20Prinsipprogram%20vedtatt%20-%20LM%202015%20(1).pdf
  Leser man Norsk Folkehjelps prinsippprogram for 2015-2019 bekrefter dette antakelsene om at NF ikke er en humanitær organisasjon. NF er en politisk organisasjon som seiler under falsk flagg. NF har fått store pengeoverføringer fra Regjeringen. Jeg mener det norsk folk bør kreve å se regnskapet for hva disse millionene er blitt brukt til i Syria.

  • Jeg skulle gjerne ha sett en oversikt over de offentlige overføringene til NF (og evt andre) fra fx 2000 til 2016. Noen som kan finne det?

   • Tallene for 2006-2014 ligger allment tilgjengelig i Norsk Folkehjelps årsrapporter og aktivitetsregnskaper.

    De ser slik ut:

    Anskaffede midler – offentlige donorer

    2006: 618.331.000
    2007: 609.257.000
    2008: 569.525.000
    2009: 621.773.000
    2010: 598.523.000
    2011: 574.898.000
    2012: 605.922.000
    2013: 552.125.000
    2014: 543.813.000

    5.294.167.000 blir da summen av de årlige offentlige gavene til NF i perioden 2006-2014. NF har selvfølgelig mange andre poster på inntektssiden.

    Som vi ser, er det snakk om drøye halvmilliarden i året over mange år.

    Tilsvarende for 2015 er ikke tilgjengelig enda, men kommer vel om kort tid.
    2016-rapporten kommer jo ikke før i 2017. Det finnes muligens budsjetter fra donorsiden som gir en pekepinn om tallene.

   • I dette dokumentet fra SMK (2006) står mye om fordeling av norske bistandsmidler gjennom de fem største sk. humanitære organisasjonene (Norges Røde Kors, Kirkens Nødhjelp, Flyktningehjelpen, Norsk Folkehjelp og Redd Barna):

    https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/ud/rapporter_planer/planer/2006/nye-roller-for-frivillige-organisasjoner/8/id448673/

    Her står også litt om organisasjonenes egne inntektskilder, der de ulike kildene er oppgitt som prosenter av totalen for hver organisasjon. I den forbindelse vil følgende sitat fra dokumentet (kommentar til tabell) muligens være spesielt interessant:

    Den eneste organisasjonen som synes å ha fått stort gjennomslag hos andre lands bistandsmyndigheter, er Norsk Folkehjelp. I hele perioden (2002-2004, min tilføyelse) har denne organisasjonen hentet omlag 20 % av sine inntekter fra denne typen kilder. Organisasjonen har mottatt midler fra en rekke donorer, inkludert USAID, US Department of State, nederlandsk UD, DANIDA, Japansk UD, og Sida. Av de øvrige organisasjonene er det kun Flyktningehjelpen som har hentet inntekter fra denne typen kilder. Deres 6 % i 2004 og 3 % i 2003 skriver seg fra Sida.

    Jeg leter foreløpig forgjeves etter regnskapene til NF fra årene 2000-2005. Mulig vi må sende dem en epost og be dem bla opp i arkivene sine.

    • Dette er glimrende AF, USAID og State Department, du, det svinger. Jeg har tenkt å følge opp dette, så alt du finner er av interesse.

     • Ja, jeg skvatt litt i stolen et øyeblikk der. Fortsetter selvfølgelig å se hva mer man kan finne.

     • Og i Sør-Sudan:
      «With Assistance and support from the Norwegian Peoples Aid, Article 19, IMS and Open Society Foundation, AMDISS is being actively invited by the Government of Southern Sudan to contribute to the law governing freedom of expression and freedom of the press.»

     • Her er noen dokumenter til styremøtet i NF 8. feb. 2015 som viser at tilskuddene fra de utenlandske donorene er en praksis som fremdeles lever i beste velgående og vel så det. De største er USAID, US Department of state og EU.

      Sum, offentlige internasjonale donorer 2013: 126.553.000
      Sum, offentlige internasjonale donorer 2014: 172.113.000

      I tillegg til dette og alle de norske offentlige donasjonene, kommer en rekke internasjonale og norske NGOer, og f.eks. FN. Dette er midler som er øremerket ulike prosjekter.

      Sum, andre donorer 2013: 37.914.000
      Sum, andre donorer 2014: 37.573.000

      https://www.folkehjelp.no/layout/set/print/Media/10_Images/dokumenter-til-styremoete-del-4

    • Gratulerer AF .Dette var bra.

     Har du lest puslespillbiten som manglet i historietimene, som vi aldri fikk?
     Dette er et av de viktigste intervjuer du i ditt voksne liv.Komiteen ble sabotert, men de utgav heldigvis en bok.
     «Foundations their power and Influence.»(Wormser)
     Her fra Carroll Reece kommiteens arbeid med å undersøke arkivene hos Ford,Carnegie og Rockefeller. Hva fant den saboterte komiteeni arkivene ? De tok noen stikkprøver på årstall i arkivene………….SJOKK!

     http://www.nationallibertyalliance.org/files/docs/DocumentsEssays/Transcript%20of%20Norman%20Dodd.pdf

     » WE MUST CONTROL THE STATE DEPARTMENT»
     (Fra Norman Dodd Intervjuet)

     «We are now at the year nineteen hundred and eight,
     which was the year that
     the Carnegie Foundation began operations. And, in
     that year, the trustees
     meeting, for the first time, raised a specific ques
     tion, which they discussed
     throughout the balance of the year, in a very learn
     ed fashion. And the question
     is this: Is there any means known more effective t
     han war, assuming you wish to
     alter the life of an entire people? And they concl
     ude that, no more effective
     means to that end is known to humanity, than war.

     So then, in 1909, they raise
     the second question, and discuss it, namely, how do
     we involve the United States
     in a war?

     Well, I doubt, at that time, if there was any subje
     ct more removed from the
     thinking of most of the People of this country, tha
     n its involvement in a war.
     There were intermittent shows in the Balkans, but I
     doubt very much if many
     people even knew where the Balkans were.

     And final
     ly, they answer that question
     as follows: we must control the State Department.

     And then, that very naturally raises the question
     of how do we do that?

     They answer it by saying, we must take over and con
     trol the diplomatic machinery
     of this country and, finally, they resolve to aim a
     t that as an objective.
     Then,
     time passes, and we are eventually in a war, which
     would be World War I.

     At that
     time, they record on their minutes a shocking repor
     t in which they dispatch to
     President Wilson a telegram cautioning him to see t
     hat the war does not end too
     quickly.»

     Dodd: Three maybe. Myself, my top assistant, and
     Kathryn. Yeah, I might tell
     you this experience, as far as its impact on Kathry
     n Casey is concerned. Well,
     she was never able to return to her law practice.
     If it hadn’t been for Carroll
     Reece’s ability to tuck her away in a job with the
     Federal Trade Commission, I
     don’t know what would have happened to Kathryn. Ul
     timately, she lost her mind as
     a result of it.

     It was a terrible shock to her. I
     t is a very rough experience
     for her to encounter proof of this kind.

     • Takk, som du ser har mine timer foran skjermen i dag stort sett gått med til graving etter tall for Pål på oppfordring, men intervjuet virker i og for seg interessant nok! Jeg skal finlese det i morgen. 🙂

     • @Pål

      «Ask, and ye shall recieve» … Når du legger så veldefinerte oppdrag på bordet er det lettere for oss med mindre målrettet hode å bruke tid og krefter på å hjelpe til. Jeg sitter nå her i sandkassa, og spade har jeg enda, så du får bare legge inn fler konkrete bestillinger. Uten dermed å love bort mirakler skal jeg mer enn gjerne gi det noen hederlige (for)søk.

      Den som leter, finner. Som regel noe annet. Ofte kan man oppdage Amerika.

   • Jeg er usikker på om tallet er et uttrykk for nøyaktig det samme som er oppført som «anskaffede midler fra offentlige donorer» i regnskapene fra 2006-2014 som vist over, men i hvert fall er det i ovennevnte dokument fra SMK også et appendiks med en beløpstabell over organisasjonenes mottatte støtte over bistandsbudsjettet for 2004.

    Der er NF inne på bronseplass med kr. 311.005.000,-

 10. Tankene går til » The American Red Cross Mission to Russia 1917.Velgjørerne der.

  ( Chapter 5 «Wall street and the Bolshevik Revolution» )

  med Wall street Financial Community. Se den amerikanske Røde Kors komiteens medlemsliste her :

  http://www.voltairenet.org/IMG/pdf/Sutton_Wall_Street_and_the_bolshevik_revolution-5.pdf

  (Made up of Lawyers,financiers ,and assistants from New York, arrived in August 1917 by Train in Petrograd via Siberia)
  http://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss_1/179-8320647-7952000?url=search-alias%3Daps&field-keywords=anthony+sutton
  Se også British Agent Lockheart s 225-227 Lenin bøyer av for ultimatum .
  http://www.amazon.com/British-agent-Robert-Hamilton-Lockhart/dp/B000857OFQ/ref=sr_1_sc_1?ie=UTF8&qid=1454010456&sr=8-1-spell&keywords=British+agent+lockheart

  • De korsene, de korsene. Røde, grønne, blå …

   Selv ble jeg aldri helt sikker på at ikke det røde bl.a. ble brukt til å smugle våpen inn til krigførende parter i Jugoslavia på tvers av våpenembargoen. Vanskelig å bevise, men dessverre ingen altfor original tanke heller.

 11. Her er det nærmest en utrolig dokumentasjon i dag fra Thierry Meyssan på voltairenet.org/ som alle Syria-interesserte må se på. «Germany and the UNO against Syria». Norge har vært involvert i dette krigskomplottet hele veien.

 12. Jeg tipper Norsk Folkehjelp fungerer som en forlenget arm av CIA i Syria. Altså: Hensikten med deres nærvær der er femdelt:

  1) Finansiere og trene opp terrorister, for å destabilisere landet innenfra og drive sivilbefolkningen på flukt.
  2) Hjelpe CIA med å koordinere narkotrafikken som går fra Afghanistan og via bl.a. Syria. Mye av grunnen til at USA invaderte Afghanistan i 2001, var som kjent at CIA ville gjenåpne herointrafikken ut av det krigsherjede landet.
  3) Hjelpe Halliburton, BP, GE o.l. med å stjele markedsandeler fra russiske olje- og gasselskaper.
  4) Hjelpe Raytheon, Lockheed Martin, Northrop Grumman o.l. med å stjele markedsandeler fra bl.a. russiske militærindustrialister.
  5) Bidra til å rydde Midtøsten for moderate muslimer, slik at Israel kan få friere spillerom og mulighet til å ekspandere.

  • Ja, KZ ,her kommer litt CIA stoff her også. Vet ikke akkurat om det lille NF bidraget er noe matnyttig.
   Multi-dimensjonale målsetninger er et trekk ved eliten.
   Det var jo det i forbindelse med Europa da CIA satte i gang EU prosjektet sitt fra USA. Regional prøveklut. Denne linken er VELDIG spesiell i den forbindelse. :

   http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/1356047/Euro-federalists-financed-by-US-spy-chiefs.html

   Se for øvrig American Commitee of United Europe.( ACUE) «ACUE’s funding came from the Ford and Rockefeller » (samme Rockefeller som finansierer United World Federalists som «En verden» har tilknytning til – Tore Sanner, mannen som ivrer for modernisering av Norge ved kommunesammenslåing.( The Rockefeller file. Gary Allen, s 78-79)
   Om ACUE:(Wikipedia)
   «The U.S. policy was to promote a United States of Europe, and to this end the committee was used to discreetely funnel CIA funds – by the mid 50’s ACUE was receiving roughly $1,000,000 USD per year – to European pro-federalists supporting such organizations as the Council of Europe, the European Coal and Steel Community, and the proposed European Defence Community.»

   Angående NF:

   Har sett litt på bakgrunnen til lederen i NF for å se om det var noe interessant der siden det var snakk om toppjobb her.
   Det eneste som jeg syns pekte seg spesielt ut var jo bakgrunnen som spesialrådgiver for » Research Council of Norway / Norsk forskningsråd som er knyttet opp mot EU og rammeplanen Horizon 2020. Så det på regjeringens sider.

   Norsk Forskningsråd mottar jo dessuten internasjonale midler så vedkommende har nok god kjennskap til internasjonale nettverk.

   Samt at superdatamaskinen Stallo ligger under her.

   Sammenlikn for øvrig Norge i dette kakediagrammet for supercomputere. Det gir litt ydmykhet i forhold til teknologi:
   https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/77/Supercomputer_Share_Top500_November2015.png

   «Instituttene konkurrerer om forskningsmidler nasjonalt og internasjonalt, ikke minst innenfor EUs rammeprogram.»

   «Det må stimuleres til økt deltagelse i Horisont 2020, både gjennom støtte i søknadsprosessen, og gjennom å forsterke utbyttet for de som har suksess.»
   Hvis man deltar i privat forskning så får man en del rettigheter.

   Superdatamaskinen Stallo i Norge ligger under her.
   https://en.wikipedia.org/wiki/Stallo_(computer)#/media/File:IBM_Blue_Gene_P_supercomputer.jpg

   Det var også utviklet lukkede systemer for datakommunikasjon, såkalte optiske kanaler.

   Det kan man jo reflektere over bruken av, i private lukkede systemer.
   https://www.uninett.no/lambda-dedikert-samband

 13. Saken er interessant for et internasjonalt publikum. Hvis Pål har tid til å lage (litt forenklet) engelsk artikkel tror jeg den vil bli videreformidlet både her og der.

  • Jeg er ikke ferdig ennå. Det er svært mye å si om Norsk Folkehjelps og Norges rolle i Syria. En engelsk oversiktsversjon er et godt forslag.

 14. Ja bra.. Utover politisk spill om jeg husker riktig så har et antall veldig rike mennesker blitt veldig mye rikere gjennom et dyp engasjement i velgjørenhet og sykvård også;) Og ser man på lovverk og den dårlige kontroll vedrørende pengebruk det er i nisjene så finnes det en potensial før forbedring helt sikkert. I sum så er tillit et dårlig verktøy å bruke når det kommer til mye penger!:) Men det er hva man gjør….

 15. Torsdag 19. mai var det markeing mot Norges militære deltakelse i Syria-konflikten med markering foran Storinget i regi av Norges Fredsråd og med menknaggen #neitilNorgeiSyria. Audun Lysbakken fra krigspartiet SV ble behørig buet og også utskjelt som «hykler».

  Men en annen fikk også negative reaksjoner fra de tilstedeværende med blant annet buing. Det var den syriske flyktningen og Norsk Folkehjelp-medarbeideren Amer Ayoub som hevdet at de fleste sivile som var omkommet i Syria var drept av regjeringsstyrkene og Russland. Og enda verre: at Assaf-regjeringen er årsaken til as IS er i Syria! MAKAN!

 16. Elizabeth Hoff er i avisen i dag, hun gråter og klager og alt er så fælt. Det er så fælt i Syria og det er vår feil. Også må huske barna.

  Dette er grunnen til at kvinner ikke kan jobbe med slikt. De styres av følelser hele jævla tiden. Det finnes ikke logikk eller en klar tankegang bak noe de gjør, de skal hjelpe, koste hva det koste vil. Se på de stakkars barna som sitter å gråte i en ørken, det er så grusomt! sier Hoff. Det er vår feil, vi må hjelpe dem, vi må bygge opp igjen buuu-huuuuuuuuuu! sier Hoff.

  Jeg ser på samme situasjon som henne og sier; hva så? Hvis de barna har problemer så bør de skylde på foreldrene sine som river landet i stykker i religionens navn. Og forresten, hvor er foreldrene? De sitter vel i kø på et NAV-kontor i Norge nå tipper jeg. Alt er ødelagt sier du? Det driter jeg i, jeg har ikke ødelagt noe som helst, jeg har ikke engang vært i Syria for svarte. Hvordan er dette vårt ansvar?

  Hvorfor er det nordmenn sitt ansvar at muslimer ødelegger alt rundt seg, inkludert sine egne barn? Når ble dette vår feil og vårt ansvar?? 5 millioner nordmenn på en liten steinknaus ved siden av nordpolen er plutselig ansvarlige for handligene til en halv milliard muslimer. Til det har jeg kun èn ting å si; dra til helvete Elizabeth Hoff og alle andre godhetstyranner. Vil dere ta vare på Syria så gjør det. Dra til Syria og sitt i ørkenen og gråt. Jeg foretrekker og være realistisk og jeg tar vare på Norge. Og vær så snill, hvis dere reiser til Syria så bli der. Kom ikke tilbake. Vi trenger ikke møkk som dere her.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.