Av Odd Handegård. Jeg sendte for ei uke siden et innlegg med enkelte motforestillinger mot en overdreven elektrifisering av norsk industri (inkl. sokkelen) til Klassekampen. Ingen overraskelse over at artikkelen ble refusert. Litt overraskende var det likevel at Klassekampen 22....
Av Lars Birkelund. Den evige svartmalingen av visse land og ledere tjener EN hensikt: den skal få oss til å akseptere, helst ønske en fiendtlig politikk med sanksjoner, opprustning, mer propaganda og eventuelt krig. Som oftest skjer dette mot land...

Medieoligarkene

Aldous Huxley, forfatteren av Vidunderlige nye verden, så for seg ei framtid der makthaverne ville finne metoder for å «få folk til å elske slaveriet sitt» og «etablere en smertefri konsentrasjonsleir for hele samfunn, slik at folk blir fratatt rettighetene sine, men vil like det».
Et midlertidig avkall på forbruk av de store mediene har motstridende følger: på den ene siden lettelse, på den annen side uro: Uten den daglige dosen av frykt som doseres ut av media, virker den «nye normalen» enda frykteligere. Av Tobias Riegel (Tyskland).
I en rapport fra Amnesty International publisert i desember 2020 under tittelen Covid-19 crackdowns police abuse and the global pandemic fremmer organisasjonen en skarp kritikk av de omtattende overgrepene som politi og myndigheter har begått med koronakrisa som påskudd. Rapporten kan lastes ned her (pdf).
Nylig skrev jusprofessor Hans Petter Graver en artikkel i Morgenbladet. I den artikkelen sto det: «I høst har vi sett fremveksten av en ny styringsform i Norge: Styring gjennom dekret».Hva det betyr utdyper han noen linjer lenger ned: I demokratiet Norge styres vi...
Facebook og CIA vet eksakt hvordan de kan styre følelsene våre ved bruk av små impulsvariasjoner i sosiale medier. I en artikkel på steigan.no stilte psykologen Christopher Lien spørsmålet Er covid-19 en gedigen sosialpsykologisk replikasjon av Stanley Milgrams lydighetsstudier og konformitetsstudiene til Solomon Asch? Det er et...
I fagmiljøene har det vært kjent lenge, men nå innrømmes det også fra WHO. Den testen som brukes for angivelige å påvise covid-19, RT-PCR, skaper mange falske positive når det kjøres for mange sykluser. 14. desember 2020 sendte WHO ut en advarsel til helsepersonell...
Den australske parlamentarikeren George Christensen oppfordret Donald Trump til å benåde WikiLeaks-grunnlegger og den australske statsborgeren Julian Assange mens han fremdeles kan, da det ser ut til å være den amerikanske presidentens siste måned i det ovale kontoret. Christensen, som er medlem av...
Norge på tiltalebenken. – Bokanmeldelse. Av Eva Thomassen. «Norges krig mot Syria» av Lars Birkelund  er den første boka i sitt slag om Norges rolle i krigen mot Syria. Boka gir et  bidrag til forståelsen av den norske...