Stikkordarkiv for økonomi

Lenke

Katastrofal nedgang i Ukrainas økonomi

Det er en kjent sak at Ukrainas økonomi er i fritt fall, men det foreligger ennå ikke offisielle tall for hvor alvorlig situasjonen faktisk er (hvis det da i det hele tatt kommer slike tall som er troverdige).

Olga Shelkova er en uavhengig økonomisk journalist som skriver for Samveldet av uavhengige stater. I dagens betente verdenssitusjon vil hun vel neppe bli godtatt som uavhengig av alle, så la oss si at det er slik det ser ut for henne. Hun skriver at det verste med Ukrainas økonomi ikke er det voldsomme fallet i bruttonasjonalprodukt på 4,5% i første halvår 2014, men at økonomien har tatt noen tap som det kan bli vanskelig å reparere innen overskuelig framtid:

Fra januar til juni falt industriproduksjonen med 5,8%, mens juli aleine viser et fall på ytterligere 12%. Det alvorligste fallet har vært i kullproduksjonen (-28,7%), bilindustrien (-23,8%), kjemisk industri (-22,2%) og oljeraffinering (-15,9%) … Lugansk-regionen har tapt 56% av sin industriproduksjon og Donetsk 28,5%. … Industrigiganten Zaporozhie har tapt 98,9% og kommer til å legge ned og sette 21.000 arbeidere på gata.

Hun nevner også at eksporten til Russland, som har vært på fra 25% til 70% avhengig av sektor, har falt  dramatisk. Bilindustrien har tapt 40% av sin eksport, metallurgisk industri 32,6% og jordbruket 37%.

Maidan-aktivistene knyttet sine forhåpninger til at EU skal få fart på Ukrainas økonomi, men EU har nok med sine egne problemer. Medlemslanda opplever ei krise som på en del områder overgår depresjonen på trettitallet.

 

Dollarens fall er i gang – og tempoet øker

Da Obama satte i gang økonomiske straffetiltak for å “straffe” Russland for landets Ukraina-politikk, framskyndet han en prosess som har vært i emning lenge: dollarens kommende fall som verdensvaluta, eller det kineserne kaller “av-dollarisering av verdensøkonomien”. Og nå kommer nye tiltak som svekker dollaren tett som hagl. Dollarens hegemoni har vart i 70 år I…

– Vi trenger en ny krig!

For enhver som følger litt med er det åpenbart at kapitalismen har enorme problemer med å komme seg etter krisa som startet i 2008. Sju år etter krakket er det ingen virkelig oppgang å spore, titalls av millioner folk i de rike landa er arbeidsløse og industrien stagnerer. Etter annen verdenskrig derimot var det høy…

Lenke

Arbeiderprotester “down under”

Titusener av fagforeningsmedlemmer demonstrerte i Melbourne 11. juni 2014 mot den australske regjeringas budsjettkutt. Det var fagforeningene til lærere, elektrikere, offentlig ansatte, rørleggere og utrykningspersonell som deltok, foruten bygningsarbeiderne, som var de mest høylytte.

Når de ikke er opptatt med å angripe de sjuke, de gamle, og de lavtlønte familiene, driver den liberale regjeringa en ideologisk krig mot bygningsarbeiderne som der har truet med dommer og heftige bøter, sa bygningsarbeidernes leder John Setka.

Eierne av bygningsindustrien gikk i februar ut med et forbud for Setka og flere av hans militante fagforeningskolleger mot å vise seg på byggeplassene. På nettsida til forbundet slår Setka tilbake.

Nå er det den konservative regjeringa til Tony Abbott som driver nedskjæringspolitikken, men i 2012–13 var det den “rødgrønne” regjeringa som gjennomførte de største sosiale nedskjæringene i Australia til da. Financial Times skriver at i forhold til andre land har Australias lite gjeld, men at gruveindustrien har gått fra jubel til krise på kort tid.

Arbeiderklassen down under har ikke tenkt å gi seg, men sier til Tony Abbott: Can you hear, can you hear the thunder!

Lenke

Arbeidsløsheten i Italia øker for 11. kvartal på rad

Italienerne kaller landet sitt il bel paese, det vakre landet, og de elsker det, sjøl om de hater politikerne sine. Nå er il bel paese hardt ute å kjøre. Økonomien har vært i en langsom, men svært merkbar nedgang på hele 2000-tallet, og nå kan igjen det statistiske sentralbyrået Istat melde om ny rekord i arbeidsløshet. La Repubblicaskriver:

Arbeidsløsheten løper videre uten stans: første kvartal 2014 er det registrert den ellevte semmenhengende kvartalsmessige økninga fra 2004. Og  dataene fra Istat er dramatiske: de første tre månedene i året er arbeidsløsheten økt til 13,6%, en økning på 0,8% fra samme periode i fjor.

For ungdommen er situasjonen enda verre: blant unge fra 15 til 24 år er arbeidsløsheten nå 46%. I absolutte tall er det nå 3,5 millioner arbeidsløse i Italia. Det er 200.000 flere enn i fjor.  Aller verst er det i il Mezzogiorno,Sør-Italia, der er den totale arbeidsløsheten nå 21,7% og 60,9% blant de unge. Mens det nå er en svak nedgang i arbeidsløsheten for EU som helhet, opplever altså Italia at den stiger til himmels, uten stans.

Hva jeg synes om Matteo Renzi? Jeg stoler ikke på fjeset hans, sier 23-årige Danielle Barrese fra Calabria. “Og jeg stoler ikke på noen løfter til ungdommen i dette landet.

Realistisk vurdering, skulle vi tro.

 

Lenke

Stagnasjon i USA

30. mai 2014 ble USAs vekst i første kvartal vurdert til -1%. Det burde ha ført til store overskrifter, men er stort sett gjemt bort i finanspressa. Siden Den store Resesjonen i 2008–2009 har USA hatt vekst. Veksten har riktignok ligget langt under det som har vært gjennomsnittet etter 1945. Nylig skrev Michael Roberts:

USAs og Storbritannias BNP har nå kanskje en realvekst på 2,0–2,5% akkurat nå, men begge to har fortsatt den svakeste oppgangen i BNP noen gang etter annen verdenskrig.

Ved inngangen til 2014 mente finansanalytikerne i Goldman Sachs:

Vi forventer at USAs økonomi vil vokse raskere enn trend i 2014. … Akselerasjonen vil antakelig bli anført av en raskere vekst i personlig forbruk og i bedriftenes investeringer, og med fortsatt vekst i boligmarkedet.

Ikke noe av dette har holdt stikk. Første kvartal tyder ikke på noen sterk vekst i 2014, siden det tvert om ble en markant nedgang. Forbruket har falt blant vanlige folk, slik det vises i en omsetningssvikt på Walmart med 5% i første kvartal 2014, eller Sears Holding –6,8%. Omsetninga av boliger har riktignok gått kraftig opp, med hele 21%, men det gjelder bare for de 1% dyreste boligene. For de 99% mindre dyre boligene har omsetninga gått ned med 7,6% hittil.
Så i stedet for å føre an i en ny vekst i kapitalismen i 2014 viser USA alle tegn på stagnasjon og krise. Men aksjonærene i Goldman Sachskunne derimot notere seg for en økt inntjening på 10,9%. Så noen har det fett.

Lenke

– Kjøpesentre dør en langsom, stygg død!

De amerikanske kjøpesentrene, The Malls, har vært selve symbolet på den amerikanske “konsumerismen”, og de har skapt noen av verdens største formuer. Familien Walton, som eier Wall Mart, har en samlet formue på 180 milliarder dollar fordelt på fem arvinger. Verdens rikeste mann, Bill Gates, har 77,5 milliarder.

Over hele USA blir nå kjøpesentre som en gang var dynamiske og levende, stengt, spikret igjen og overlatt til å dø.

Siden 2010 har varehuskjeden Sears lagt ned 300 megabutikker over hele USA. Det snakkes om en tsunami av nedleggelser. Sears stenger til og med flaggskipet sitt i Chicago.

De amerikanske kjøpesentrene er bilbaserte, altså oljebaserte, giganter, som har sugd all næring ut av nærbutikkene og etterlatt svære matørkner i store deler av USA, altså områder der du ikke får kjøpt mat hvis du ikke har bil. Både arbeiderklassen og middelklassen i USA opplever harde tider og skjærer ned på både bilkjøring og forbruk.

Samtidig er sulten kommet for å bli – i verdens rikeste land.

Men man har råd til å holde seg med verdens, uten sammenlikning, største krigsmaskin.

 

 

Lenke

30.000 kinesiske skoarbeidere streiker

Taiwan-firmaet Yu Yuen Industrial produserer sko for selskaper som Nike og Adidas. På deres fabrikk i byen Dongguan i Guangdong-provinsen brøt det ut streik 14. april 2014.

Representanter for arbeiderne hevdet at over 30.000 arbeidere hadde gått ut i streik, og i så fall er det en av de største streikene i privat sektor i Kina noen gang.

Fabrikken skylder arbeiderne lønn og innbetalinger til lovpålagte velferdsfonds, og noen av kravene går tilbake til 2006.

Arbeiderne har også krav på bolig og gratis måltider, som selskapet ikke har innfridd. Det er det USA-baserte China Labor Watch som melder dette. De er støttet av CIA-fronten National Endowment for Democracy (NED).

Meldinga støttes også av South China Morning Post og det Hongkong-baserte China Labour Bulletin, som har vist seg å ha ganske pålitelige rapporter om streiker og fagforeningsspørsmål i Kina, men som også er finansiert av NED.

Industriarbeiderklassen i Kina er den største industriarbeiderklassen i verdens historie. Den bærer store deler av verdens vareproduksjon på skuldrene.

China Daily: Streiken avslører svakheter i Kinas sosiale sikkerhetssystem.