Vesten taper stort i økonomimesterskapet

0

Noe stort skjer i verdensøkonomien, men bare unntaksvis når det fram til overskriftene. Økonomikommentatoren i Financial Times, Martin Wolf, har tatt fram en del statistikk som viser hvordan de utviklede landene har mistet den dynamikken som gjorde dem til verdensledere.

Tidligere hadde industrilandene en økonomisk vekst som overgikk resten av verden. Dette forspranget har de mistet, ja hele forholdet er reversert, skriver Wolf. Nå er det Asia, og særlig Kina, som har forspranget, mens Vesten ikke er i nærheten av å kopiere den innovasjonen og produktiviteten disse landene hadde mellom 1920 og 1970.

Stor reduksjon i økonomisk betydning

Statistikk og prognoser fra Det internasjonale pengefondet (IMF) sier at mellom 1990 og 2022 vil høyinntektslandenes andel av verdensøkonomien falle fra 64% til 39%. I 2022 forventes de voksende økonomiene i Asia å ha samme vekt i verdensøkonomien som de rike landene. Hovedårsaken til dette er at Kinas andel vil vokse fra 4% til 21% i denne 32-årsperioden.

Kinas nasjonale sparing er i dag like stor som USAs og EUs til sammen. Denne sparinga vil antakelig flate ut eller gå ned, men til nå har også den bidratt til en betydelig endring i styrkeforholdet.

Fall i produktiviteten

Vær obs på at disse søylene ikke representerer like lange tidsperioder. Tiåret mellom 1994 og 2004 er et blaff sammenliknet med de femti årene fra 1920 til 1970. Og den perioden tar opp i seg tiåret med den store depresjonen.

Mellom 1920 og 1970 hadde USA en meget høy produktivitetsvekst. Denne femtiårsperioden la grunnlaget for og konsoliderte USAs posisjon som verdens ledende supermakt. Den følgende 45-årsperioden har vært preget av lav produktivitetsvekst, med unntak av et blaff i perioden 1994-2004 som kan knyttes til den digitale økonomiens gjennombrudd. Siden da har produktivitetsveksten falt til sitt laveste på over 100 år.

Wolf skriver:

The US has driven the global technological frontier outwards ever since the late 19th century. Robert Gordon, a professor of social sciences at Northwestern University, has shown that the US economy has not matched the outstanding productivity it achieved between 1920 and 1970. He also shows that the burst of productivity growth between 1994 and 2014, often attributed to the internet, has ended in a period of extremely low productivity growth. Mismeasurement appears to explain at most only a small part of this disturbing slowdown. Weak investment since the financial crisis is another partial explanation.

Fallende realinntekter

Det siste tiåret har vært preget av fallende realinntekter i de rike landene, skriver Wolf. Spesielt markant har dette vært i Italia og USA.

Wolfs analyse sammenfaller med analyser vi har gjort på steigan.no tidligere. Det pågår et svært raskt og svært dramatisk skifte i verdensøkonomien. 32 år er et øyeblikk i historien, og i løpet av dette øyeblikket ser vi at Vestens rolle og posisjon i verden svekkes til det ugjenkjennelige. Politikken og ideologien sleper etter økonomien, men på et eller annet tidspunkt må også de justere seg. G7 er ikke lenger hva det var. EUs gamle stormakter er knapt skygger av seg sjøl, med et visst unntak for Tyskland. Og USA er ingen «shining city on the hill», slik Hillary Clinton fantaserte om. Grunnlaget for «exceptionalism» smuldrer opp mens vi ser på.

Det er et drama av geologiske proporsjoner vi er vitne til, og det kommer med nødvendighet til å få store politiske og strategiske konsekvenser.

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.