Vesten taper stort i økonomimesterskapet

11

Noe stort skjer i verdensøkonomien, men bare unntaksvis når det fram til overskriftene. Økonomikommentatoren i Financial Times, Martin Wolf, har tatt fram en del statistikk som viser hvordan de utviklede landene har mistet den dynamikken som gjorde dem til verdensledere.

Tidligere hadde industrilandene en økonomisk vekst som overgikk resten av verden. Dette forspranget har de mistet, ja hele forholdet er reversert, skriver Wolf. Nå er det Asia, og særlig Kina, som har forspranget, mens Vesten ikke er i nærheten av å kopiere den innovasjonen og produktiviteten disse landene hadde mellom 1920 og 1970.

Stor reduksjon i økonomisk betydning

Statistikk og prognoser fra Det internasjonale pengefondet (IMF) sier at mellom 1990 og 2022 vil høyinntektslandenes andel av verdensøkonomien falle fra 64% til 39%. I 2022 forventes de voksende økonomiene i Asia å ha samme vekt i verdensøkonomien som de rike landene. Hovedårsaken til dette er at Kinas andel vil vokse fra 4% til 21% i denne 32-årsperioden.

Kinas nasjonale sparing er i dag like stor som USAs og EUs til sammen. Denne sparinga vil antakelig flate ut eller gå ned, men til nå har også den bidratt til en betydelig endring i styrkeforholdet.

Fall i produktiviteten

Vær obs på at disse søylene ikke representerer like lange tidsperioder. Tiåret mellom 1994 og 2004 er et blaff sammenliknet med de femti årene fra 1920 til 1970. Og den perioden tar opp i seg tiåret med den store depresjonen.

Mellom 1920 og 1970 hadde USA en meget høy produktivitetsvekst. Denne femtiårsperioden la grunnlaget for og konsoliderte USAs posisjon som verdens ledende supermakt. Den følgende 45-årsperioden har vært preget av lav produktivitetsvekst, med unntak av et blaff i perioden 1994-2004 som kan knyttes til den digitale økonomiens gjennombrudd. Siden da har produktivitetsveksten falt til sitt laveste på over 100 år.

Wolf skriver:

The US has driven the global technological frontier outwards ever since the late 19th century. Robert Gordon, a professor of social sciences at Northwestern University, has shown that the US economy has not matched the outstanding productivity it achieved between 1920 and 1970. He also shows that the burst of productivity growth between 1994 and 2014, often attributed to the internet, has ended in a period of extremely low productivity growth. Mismeasurement appears to explain at most only a small part of this disturbing slowdown. Weak investment since the financial crisis is another partial explanation.

Fallende realinntekter

Det siste tiåret har vært preget av fallende realinntekter i de rike landene, skriver Wolf. Spesielt markant har dette vært i Italia og USA.

Wolfs analyse sammenfaller med analyser vi har gjort på steigan.no tidligere. Det pågår et svært raskt og svært dramatisk skifte i verdensøkonomien. 32 år er et øyeblikk i historien, og i løpet av dette øyeblikket ser vi at Vestens rolle og posisjon i verden svekkes til det ugjenkjennelige. Politikken og ideologien sleper etter økonomien, men på et eller annet tidspunkt må også de justere seg. G7 er ikke lenger hva det var. EUs gamle stormakter er knapt skygger av seg sjøl, med et visst unntak for Tyskland. Og USA er ingen «shining city on the hill», slik Hillary Clinton fantaserte om. Grunnlaget for «exceptionalism» smuldrer opp mens vi ser på.

Det er et drama av geologiske proporsjoner vi er vitne til, og det kommer med nødvendighet til å få store politiske og strategiske konsekvenser.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


11 KOMMENTARER

 1. Interessant! Klarer du med basis i dette å grave fram hvordan Norge gjør det, sammenlignet med «land vi liker å sammenligne oss med»?

 2. Det som er viktig å merke seg er vendepunktet for denne dramatiske endringen i verdensøkonomien. Det på 80-tallet utforbakken for vesten for alvor starter. Det samsvarer med tiden da amerikansk liberalistisk markeds-kapitalisme ruller inn over Europa via EU-systemet. Det er på den tiden den fulle effekt av globalisert imperialisme ledet av de store amerikanske korporasjoner slår inn.

  Det fra det tidspunktet begrepene «fri flyt over åpne grenser», «mobil arbeidskraft», «vekst ved innvandring» m.m., slår inn, med forvitring av de nasjonale demokratiers egen kontroll med landenes økonomi og næringsvirksomhet. Fra den tiden flyter mer og mer av verdiskapningen til «offshore økonomien» skjult i skatteparadis, istedet til de nasjonale formuer og den verdiskapningen forsvinner fra de nasjonale statistikkene for vekst.

 3. Europa må begynne å industrialisere på nytt. Stadig større deler av kontinentet blir lagt hele øde. Men vesten har bare godt av en lang rekke av trøkker i trynet etter fem hundre år med imperialisme.

 4. Vestens nedadgående spiral skyldes at finanseliten i sin store klokskap fant ut at industri burde flyttes til lavkostland, for å frigi kapital, som kunne investeres så mye bedre i finansnæringen.

  Via sine politikere klarte finanseliten også å kuppe landenes finanspolitikk, slik at denne ble liberalisert, og døren til bankenes innlån åpnet helt opp. Dermed ble det etablert et rendyrket gjeldssystem, der man overlot til markedet, dvs finanskapitalen, å avgjøre hvor gjeldstynget landene skulle bli.

  Ved å overlate regulering til finansnæring og marked ender man opp med en sterkt amputert industri, forgjeldede husholdninger og overbelånte stater, der mye av statsgjelden er tatt opp for å redde gjeldssystemet fra sitt eget sammenbrudd.

 5. Da vesten uansett er dømt til å tape økonomimesterskapet foreslår jeg at vi boikotter hele arrangementet og skaper vårt eget alternativ! Det er uansett ikke morsomt å delta som et B-lag. En typisk atferdsstrategi når man allikevel vet at man er dårlig i fotball er å si at fotball er gørr kjedelig. Det har jeg alltid gjort. La oss gjøre det samme og peke nese til Kina og tullemesterskapet deres!

  “ALL ØKONOMI, OGSÅ DEN SOSIALISTISKE, BYGGER PÅ DEN MEDFØDTE “Pengefølelsen”, som er drivkraften bak kapitalismen. HVA ER VERDIER!!!” – Terje Bongard

  Ja, hva er verdier? La oss skape nye vestlige verdier og gjøre kineserne grønne av misunnelse 😉

 6. Det er ikke overraskende at en moden/utviklet økonomi (som i de vestlige land) vokser langsommere enn økonomien i utviklings landene hvor det finnes mange flere lønnsomme investeringsmuligheter enn i utviklede land som for lengst har foretatt de samme investeringene. Hastigheten på veksten i den kinesiske økonomi har også avtatt en del etter at produksjon og levestandard over tid har økt i Kina. The Golden Age er avsluttet i Vest og har nå forflyttet seg til Asia. Klarer de gamle kapitalistiske land å overleve når nye kapitalistiske land overtar ledertrøyen? (Det sa vel ikke Marx noe om).

  Det spørs om de modne/utviklede land kan klare å holde økonomien i gang under dagens nyliberalisme og globalisering særlig mye lenger. En økonomi som vokser med 4-5% hvert år er mye enklere å styre/stimulere enn en økonomi som viser lav økonomisk vekst (kanskje på vei mot nullvekst og stagnasjon). Det store underskuddet på USAs handelsbalanse og statsbudsjettet har trolig vært en vekker for mange i (rustbeltet) i USA om at det ikke går så veldig bra for USAs økonomi.

  President Roosevelt ønsket å industrialisere hele verden. Men det viste seg å være vanskelig. Det å industrialisere hele verden vhja fossil energi er krevende, det må borres og pumpes utrolige mye, og oljen finnes bare i visse land og er ikke jevnt fordelt i verden. Det hele holdt fram til stagflasjonen på 1970-tallet, da fikk man en situasjon med knapphet på olje. Men USA satte opp renten og kastet u-landene ut i økonomisk krise, noe som reduserte deres oljeforbruk og dermed fallt oljeprisen. Samtidig satte Reagan igang med storstilt lånefinansiert konsum (bla StarWar programmet) for å stimulere økonomien. Verdens gjeldsnivå har fra den gang økt fra 100% til 327% i dag i forhold til verdens BNP. Og gjelden holder nå på å kvele vestlig økonomi.

  Mulig at Kina vhja fornybar energi (og el-biler) kan klare å industrialisere hele verden, en verden som er på god vei mot hele 11 milliarder mennesker.

 7. […] Altså: Pentagon mener at en viktig grunn til at det går utforbakke med imperiet er at de blir utfordret av fakta som undergraver legitimiteten til deres eget overherredømme. Vi tror dette er en overdrivelse, men takk likevel, dette er god inspirasjon videre. Vi tror at årsakene til at imperiet faller er å finne i økonomi og produksjon, der USA taper og taper, slik vi har argumentert for her med støtte i Financial Times. […]

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.