Av Odd Handegård.Norge kommer dårlig ut i de fleste oversikter over klimagassutslipp sammenliknet med de andre land, særlig om man beregner utslippene pr. innbygger. Jeg har sett litt på de retningslinjene som kommer fra FN («Greenhouse Gas Protocol»). Det er lett å se...
Av Christina Fjeldavli. Til tross for at det ikke blir foretatt systematiske søk, er det allerede funnet fem havørner drept av turbiner i vindkraftanlegg på Fosen, kunne Adresseavisen melde 18. januar i år. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), som er den konsesjonsgivende myndigheten for...
Av Odd Handegård. Når man søker på nettet på begrepet «hydrogen» får man nesten bare opp optimistiske utredninger om at hydrogen-produksjon er et eventyr som snart vil komme – hydrogen vil bli en viktig del-løsning på verdens energiforsyning. Det er...
Det store spillet – The Great Game – Больша́я игра́, var betegnelsen på kampen mellom Det britiske imperiet og det russiske keiserdømmet om kontrollen over Sentral-Asia. Denne kampen pågikk gjennom det meste av 1900-tallet. Fra britenes side handlet det om å skape en buffersone fra Det osmanske...
Av Jan Herdal. Europas eneste jernmalmbrudd av betydning ligger nord for polarsirkelen. LKAB i Kiruna er en av svensk industris signaturbedrifter. En stabil og kompetent arbeidsstokk, høyteknologisk og effektiv drift og jernpellets av ypperste klasse har gjort LKAB til en...
Av Odd Handegård. I 2005 holdt det på å gå helt galt med den viktige hjemfallsordningen for norske kraftverk som bestemmer at private kraftverk skal «hjemfalle» det offentlige etter 60 år. Ordningen var angivelig i strid med EØS-avtalen, ifølge EU...
Av Jan Herdal. Vi omgis av politikk som ser flott ut på tv, men som ikke virker i praksis. Både president Joe Biden og visepresident Kamela Harris synes fast bestemt på blåkopiere Californias grønne energipolitikk over på hele USA. Sporene...
Av Jan Herdal. Det snakkes mye om elektrifisering både i EU og USA, men den virkelige greia leveres av Kina. Strømmen er rimelig, til 60 prosent basert på kull, 18 prosent på vannkraft, og mye av den brukes til produksjon....
Av Christina Fjeldavli «Fosen-utbyggingen er et fantastisk kinderegg», sa Høyres Tina Bru i et intervju med Dagens Næringsliv 23. februar 2016. Vindkraftutbygningsselskapet Fosen Vind, hvor Statkraft er den største eieren, startet utbyggingen i 2016, før erstatnings- og gyldighetsspørsmålet var avgjort rettslig. Selskapet klarte nemlig å skaffe...
Av Odd Handegård. Strømprisen i Norge har steget ganske kraftig de siste ukene. Kraftbransjen (og Aftenposten den 6. januar) har forklart prisøkningen med at det er blitt så kalt i Norge. Etterspørselen etter kraft har derfor steget, og når det...