Hydrogen-hykleri

Av Frode Bygdnes. I junisamlinga meldte Fylkestinget Troms og Finnmark seg på det statlige initiativet til å utvikle fremtidens hurtigbåter, og de skal gå på hydrogen. Jeg sa i den debatten at jeg foretrekker dieselmotor pga sikkerheta til sjøs. Brannfaren...
Av Svein Lund. Frå internasjonale klimaforskarar kjem det stadig nye åtvaringar om jordkloden sin feber, sist frå FNs klimapanel no i august.1 Medisinen som blir føreskrive kallast "Det grøne skiftet", og blir omfamna av dei aller...
Det såkalte «grønne skiftet» er alt annet. «Grønt» er bare en merkelapp som brukes til alt mulig, og stort sett noe som ikke har noen betydning verken for klima eller miljø. Det gjelder vindkraftgalskapen, der enorme, til dels uberørte naturområder, raseres for å produsere ustabil vindkraft som...
Av Odd Handegård. Senterpartiets leder, Trygve Slagsvold Vedum, gjentok på et valgmøte nylig at prisen på det nye regjeringsbygget burde reduseres med minst 10 milliarder (antydet kostnad: bortimot 40 milliarder). Det kan godt hende at han har rett – dette...
Av Odd Handegård. Kraftprisen har vært svært høy i hele Sør-Norge det meste av våren 2021. I denne forbindelse er det interessant at kraftmyndighetenes forklaring på de økte strømprisene er begynt å bli litt mer realistisk enn den tradisjonelt har vært. Tradisjonelt...
Sensasjonelt kort høringsfrist – midt i sommerferien. Av Odd Handegård. Forslaget til støtteordning for vindkraftutbygging i Norge har fått en sensasjonelt kort høringsfrist – midt i sommerferien. Det avgjørende nå blir om aktuelle småkommuner vil få...
Da artistene takket ja til å opptre på «Konsert & safari», som Fosen Vind har kalt arrangementet sitt, var ikke musikerne kjent med hvor ødeleggende utbyggingen har vært, og er, for sørsamiske reindriftsutøvere. «Vi står for god stemning, fest og moro, men det blir jo med en...
USA har i lang tid gjennom sanksjoner og trusler forsøkt å hindre ferdigstillelse av gassrørledningen Nord Stream 2. Dette har først og fremst vært et angrep på Tysklands økonomi og energisikkerhet, og har hatt liten betydning for Russlands økonomi. Nå har USA gitt opp denne motstanden. Det...
Av Odd Handegård. Onsdag 14. juli la EU fram en ny «grønn» superpakke med en rekke nye klimaforslag kalt «Fit for 55». Superpakken tar sikte på å redusere klimagassutslippene i EU med 55 % innen 2030. Nå skal planen riktignok...
Av Odd Handegård. Det er kanskje litt tidlig å skrive om stortingsvalget allerede må, men nedenfor gjengir jeg uansett noen faktaopplysninger om partienes energi- og klimapolitikk. Partienes synspunkter på energi er selvfølgelig ikke det eneste som teller for de fleste...