Av Odd Handegård. Det er kanskje litt tidlig å skrive om stortingsvalget allerede må, men nedenfor gjengir jeg uansett noen faktaopplysninger om partienes energi- og klimapolitikk. Partienes synspunkter på energi er selvfølgelig ikke det eneste som teller for de fleste...
Av Christina Fjeldavli. «At det er gjort en god jobb der inne skal jeg ikke påstå. Det føltes som mitt Mordor å gå der». Dette sier Dag Bremnes etter at han søndag 4. juli, gjennomførte sitt prosjekt med å besøke alle vindturbinene i den...
En sterk kapitalallianse tar kontrollen over havvindsprosjektene utenfor norskekysten. BP kunngjorde 14. juni 2021 at de blir med i et konsortium som aktivt vil søke konsesjon for utvikling av havvind i lisensområdet Sørlige Nordsjø II (SN2). BP, Statkraft og Aker Offshore Wind skal eie en tredjedel hver...

Det skitne skiftet

Det såkalte "grønne skiftet" er ikke så grønt at det gjør noe, viser en ny rapport fra International Energy Agency (IEA). De har sett på hva det vil kreve av mineralutvinning for å gå fra fossil energi til såkalt "fornybar" energi. (Vi bruker hermetegn her, fordi det...
En såkalt «superlobby» med LO og NHO i spissen, har lagt fram en felles plan for å elektrifisere sokkelen fra land. Denne «grønnvaskinga» av oljeindustrien er dels avhengig av storstilt utbygging av vindkraftverk. Norsk natur skal ofres for å forlenge oljealderen. Kan  LOs medlemmer være med på...
Av Hogne Hongset, vindkraftmotstander. Trsdag 27. mai markerte Erna Solberg og Angela Merkel formelt åpningen av strømkabelen NordLink til Tyskland. Det er en kabel som skal bidra til å holde strømprisene høye i Norge. Det vil gi økt risiko for...
Månedsrapporten fra det internasjonale energibyrået IEA ble lagt fram 20. mai 2021. Budskapet var at skal man kunne holde temperaturen i verden på et «akseptabelt» nivå, må letingen etter nye oljefelt stanses, og mye av den fossile energien erstattes av (særlig) vindkraft og solkraft. Odd Handegård har...
Jeg har gjentatte ganger skrevet at de omfattende planene for vindkraftutbygging i Norge etter hvert vil føre til strømutkopling (eller redusert strømforsyning) i Norge: Vindkrafta produseres som kjent bare tredjeparten av året. Myndighetene utformet for flere år siden en ordning for periodevise utkoplinger av store områder når...
Den ferske rapporten «Vindkraftens skyggesider» viser at sju av de ti største eierselskapene av vindkraftverk kan knyttes til noen av de verste skatteparadisene i verden. Dette gjelder totalt 42% av norsk vindkraftproduksjon. Dette er norsk politikk anno 2021: Utenlandske investorer kan rasere norsk natur og lokalsamfunn under...
Av Christina Fjeldavli, medlem av Norges Miljøvernforbund og Ruben Oddekalv, leder av Norges Miljøvernforbund. Olav Sanness Vika, gruppeleder for Tønsberg SV, ser ut til å tilhøre den vindkraftpositive fløyen i partiet. I et debattinnlegg i Tønsbergs Blad 18. april, oppfordrer han Tønsberg kommune til...