Vindkraftlobbyen angriper ytringsfriheten

0
Aaslaug Haga og Terje Aasland til felts mot både kritikerne og den demokratiske diskusjonen. Begynner de å merke at grunnen svikter under dem?

Fornybar Norge v/ Thor Egil Braadland innleder debattinnlegget i Helgelendingen den 15. april med «Energidebatten har blitt en nasjonal scene hvor det er lov å si hva som helst. Slik kan vi ikke fortsette«.

Vindkraftlobbyens førstedame, Åslaug Haga, varsler tøffere kamp mot kritikerne: Myter må knuses.

– Norge styrer mot et kraftunderskudd om få år. Vindkraft er den rimeligste og raskeste veien til å få på plass mye kraft.  Nå som kommunene i praksis har fått en veteorett mot vindkraft kan vi ikke ha lokale debatter hvor sant og usant blandes sammen, sier hun.

Haga sier at kommunene har ikke bare fått rett til å si nei, de har også et ansvar for å si ja.

Energiminister Terje Aasland rykker ut mot Motvind Norge og sier:

– Hvis man er opptatt av å videreutvikle Norge, bør man ikke lytte til Motvind.

Braadland får svar av pensjonert siviliingeniør Albert Berveling: «Ytringsfriheten – en trussel mot Fornybar Norge?»

Samtidig begynner hovedstrømsmediene å få øynene litt opp for vindkraftas «velsignelser»:

Boliger nær vindkraftverk selges til betydelig lavere pris

Det kommer fram i den første kvantitative analysen av konsekvensene ved vindkraftutbygging på det norske boligmarkedet, som Finansavisen har omtalt.

Studien har sett på boligtransaksjoner i nærheten av alle de 61 kraftanleggene som er etablert på land i Norge.

– Man har regler om blant annet støysoner, men de som bor i nærheten av vindkraftverk, er i liten grad blitt hensyntatt, sier analytiker Markus Lund Andersen, som har vært med på å gjennomføre studien, til avisen.

Selv boliger som ligger så langt unna kraftanleggene som seks kilometer, har ifølge studien et betydelig prisfall. Det tilsvarer 23.000 boligeiere som har solgt sine boliger med rabatt.

Boliger med en avstand på en til to kilometer fra kraftverkene har i gjennomsnitt et prisfall på 15 prosent. Avstander på seks til syv kilometer gir et fall på 4,4 prosent i snitt.

Norge har null behov for ødeleggende vindkraftanlegg

Vindkraftanlegg gir ustabil kraft Norge ikke trenger. De skader naturen for en uoverskuelig framtid og skader mennesker og natur her og nå. De eneste som trenger disse anleggene er vindkraftspekulantene og finanskapitalen som står bak dem.

Men Aasland, Haga & co er deres lobbyister og reklamefolk og gjør det EU-kommisjonen har bedt om, nemlig å berede grunnen for en hensynsløs utbygging av ny vindkraft, uten reell saksbehandling og konsekvensutredning.

EUs fornybardirektiv krever hurtigspor for ny kraft

Og da er det ikke noe rart at de misliker den demokratiske, offentlige debatten.

Massiv folkelig avvisning med 7500 høringssvar til EUs Fornybardirektiv

Det har kommet inn over 7500 svar på regjeringens høring om EUs Fornybardirektiv. Dette gjør det til en av høringene som har mottatt flest innspill noensinne. Nesten alle ber regjeringen si nei til direktivet.

“Den massive responsen sender et klart signal fra grasrota til regjeringen om at befolkningen ikke kommer til å akseptere at Fornybardirektivet innføres hverken helt eller delvis i Norge» sier John Fiskvik, styreleder i Motvind Norge.

Utdrag fra noen av høringsinnspillene:

  • NVE sier at «NVEs vurdering er at kravene om tidsfrister i konsesjonsbehandling og utpeking av såkalte akselerasjonsområder for utbygging av fornybar kraft vil innebære en stor endring i konsesjonsbehandlingsprosessen». Med andre ord kan direktivet medføre at vi må reversere, flere tiårs utvikling, innen offentlige arealplanprosesser for energiutbygging
  • KS sier at «Fornybardirektivet utfordrer det lokale selvstyret og handlingsrommet» og viser til at «sentraliserte prosesser ikke fremmer lokal aksept». KS stiller videre ni sentrale spørsmål til hvordan direktivet vil fungere for kommunene. De mange spørsmålene viser hvor uklar teksten til direktivet er.
  • Kommunene: Motvind Norge reagerer på at Energidepartementet ikke har sendt ut høringen til kommunene. Vi har funnet at bare Hareid, Lund og Aure kommune kommet med høringssvar, og alle skriver at direktivet er uønsket. Kommunene er kanskje den parten som blir mest berørt av Fornybardirektivet, og Motvind Norge mener det er udemokratisk at de ikke blir hørt og undrer seg på om dette er forsvarlig forvaltningspraksis.
  • Fornybar Norge ser på sin side ingen hindringer med å innføre Fornybardirektivet og støtter innføring av det i sin helhet så raskt som mulig. Dette utgjør et løftebrudd da Fornybar Norge og vindkraftbransjen gang på gang har uttalt seg om «nye gode konsesjonsprosesser», der en skulle «bygge vindkraft på lag med kommunene», og å ta mer hensyn til mennesker, natur og biologisk mangfold. Nå støtter de i stedet hurtigprosesser med liten demokratisk medvirkning, svekking av konsekvensutredninger og overkjøring.

«Dersom regjeringen skulle finne på å innføre fornybardirektivet vil det åpne opp for et knallhardt kjør fra vindkraftbransjen for å sikre seg store natur- og friluftsarealer til vindkraftutbygging. Det vil bli en tragedie for både mennesker, natur og biologisk mangfold» sier Sveinulf Vågene, leder i fagpolitisk utvalg i Motvind Norge.

Forrige artikkelSmittevern – en ny statsform?
Neste artikkelSåre føtter i vindkraftmiljøet