Av Odd Handegård. Den offentlige debatten om norsk klimapolitikk er i stor grad blitt en irrelevant debatt om full-elektrifisering av Norge: Skal vi kvitte oss med olje/gass, trengs det angivelig mye annen energi som det er umulig å finne i...
Om man skal fordømme en hel industri, er det greit å vite hva den driver med, skriver Aslak Sira Myhre i denne kronikken i Dagsavisen. Den handler om oljeindustrien og den lemfeldige måten denne industriens framtid er behandlet i valgkampen foran stortingsvalget 2021. Myhre skriver:
Av Odd Handegård. Virksomheten i Nordsjøen/Barentshavet produserer hele 14 mill. tonn klimagassutslipp, av i alt av nesten 50 mill. tonn i Norge. Utslippene fra eksporten av fossil energi kommer i tillegg, men disse utslippene belaster importlandenes klimaregnskap, ikke Norges. Ingen...
Av Christina Fjeldavli. Alcoa Mosjøen hadde for en knapp uke siden besøk av Vestfold Høyres Lene Westgaard-Halle, som med begeistring videreformidlet bedriftens EØS-avhengighet. “Vi trenger vindkraft og vi trenger EØS”, var den tydelige beskjeden som Westgaard-Halle påtok seg å videreformidle, via Facebook. Alcoa Mosjøen...
Av Odd Handegård. Jeg har flere ganger sannsynliggjort at den konkrete målsettingen for den norske og globale klimapolitikken i praksis ikke lar seg realisere, og at også de konkrete klimatiltakene dermed blir meningsløse: Målet i dag er kun å «redusere...
Av Odd Handegård. Den politiske debatten foran valget er preget av tre ting: 1. En voldsom svartmaling av klimasituasjonen i verden med utgangspunkt i FNs siste klimarapport. 2. En voldsom (og urealistisk) optimisme fra politikere og næringsliv om alt som...
Av Brage Sæther. KONSERT & SAFARI 12. august, Fosen Vinds lille PR-stunt. Jeg dro ikke dit. Men det gjorde politiet, visstnok med fire biler. FOR DET SKAL SLETT IKKE STÅ PÅ RESSURSER, NÅR VINDBARONENE SENDER BEKYMRINGSMELDING. Jeg hadde faktisk tenkt å...
Av Jan Herdal. Strømprisen er allerede rekordhøy, og det går mot et prissjokk til høsten/vinteren. Situasjonen kan bare reddes av store nedbørsmengder. Norsk netto strømeksport har allerede passert 10 TWh i år, og fortsetter for fullt, mens...
Der Spiegel og andre medier rapporterer entusiastisk at Bill Gates har kunngjort at han vil «donere» 1,5 milliarder dollar til kampen mot klimaendringer. Hva ligger bak? Av Thomas Röper (Anti-Spiegel) Thomas Röper Bill Gates er ikke en...
Av Odd Handegård. Klimasaken fikk mye plass i partilederdebatten søndag – den var faktisk første sak på programmet. Som jeg regnet med, ble det en sammenhengende enetale av ni partiledere – det er vanskelig å oppfatte debatten som noe annet...