Av Ove Bengt Berg. Industriaksjonen med støtte av mange fagforeninger, gruppa Motvind som er imot vindmøllene og Facebookgruppa «Vi som krever billigere strøm» hadde i går en markering foran Stortinget. Noen stilte seg opp på Løvebakken med parolene vendt mot...
Stortingsmøtet om energisituasjonen i Norge førte ikke til noe strømkundene kan glede seg over. Det forelå over 90 forslag, men ingen ble vedtatt - alle ble sendt energikomiteen. Her er energiministerens redegjørelse - regjeringen vil prioritere utbygging av mer nett og mer vindkraft – og at...
Av Bjarne Berg Wig. Fagbokforfatter. Vi står ved et veiskille i vår historie. Valget vi tar ved dette veiskillet vil være avgjørende for framtida. Her går det to veier videre. Den ene veien peker mot full integrering og underleggelse...

Pipesensorer i Halden

Elektronisk måler i pipa innføres i Halden, har du hørt det før sier du? Av Romy Rohmann «Alle husstander i Halden som fyrer med ved, skal få en egen sensor i pipa, en liten elektronisk dings...
Av Jan Herdal. De tyske myndighetene har beslaglagt det russiske statsoljeselskapet Rosnefts raffinerivirksomhet i Tyskland. Det er snakk om svære, dyre, topp moderne industribedrifter som står for 12 prosent av raffinerivirksomheten i landet. Bedriftene betaler sjøl kostnadene for overtakelsen.
Haitis hovedstad Port-au-Prince og andre større byer nådde et nytt nivå av uro denne uka gjennom av masseprotester mot statsminister Ariel Henrys løfte om å avslutte drivstoffsubsidier og øke gassprisene. Den lammende prisøkninga kommer etter uker med økende politisk motstand blant Haitis arbeiderklasse mot det amerikanske marionettregimet...
Av Ove Bengt Berg. Regn og snø faller ned fra himmelen uten menneskelig styring. Når følgene av politiske vedtak blir upopulære, ser de styrende politikerne det som sin hovedoppgave å skjule at det upopulære er en følge av bevisste...
Tyskland utenriksminister Annalena Baerbock sa nylig: «Jeg vil sette Ukraina først uansett hva mine velgere mener og uansett hvor vanskelig livet deres blir» Hun var klar og tydelig på at det betydde å fortsette sanksjonene mot Russland, sjøl om det vil føre til energikrise i Tyskland.
Regjeringen la fredag (16.9.2022) fram en strømstøtteordning til 20.000 mindre og middels store bedrifter der minst 3 % av omsetningen må være strømutgifter: 3 milliarder skal fordeles i tillegg til at det etableres en fastprisordning og en støtteordning med Enøk-tiltak for strømsparing (og mer vindkraft i...
Av Ove Bengt Berg. Etter press har Stortinget med mange ukers varsel kalla inn til det Stortinget kaller et «hastemøte». De somler ikke på Stortinget…Noen tror at når det først blei et «hastemøte», så skulle Stortinget debattere og fatte vedtak....