Av Odd Handegård. Alle politiske partier i Norge, og alle organisasjoner knyttet til arbeidslivet, tror fullt og fast at nye «klimatiltak» vil bidra til å erstatte sysselsettingen i oljesektoren etter hvert som oljebrønnene tømmes. Forslagene er identiske, uansett om de...
Tyskland må kutte gassbruken med en femtedel for å unngå en lammende gassmangel denne vinteren, sa den øverste nettverksregulatoren, mens bedrifter og husholdninger forbereder seg på Europas største energikrise på en generasjon. Dette skriver finansavisa Financial Times. Klaus Müller, leder av det føderale...
Av Svein Lund. Klassekampen 23.04.2020 har eit innlegg under tittelen "Det haster med havvind!" I innhald kunne innlegget vore skrive av Arbeiderpartiet, LO, NHO eller vindindustrien sin organisasjon Norwea. Men det er faktisk skrive av leiinga i Raudt, partiet som...
En av verdens mektigste finansbanker, kjempeblekkspruten Goldman-Sachs, ser store profittmuligheter i det de kaller "prosjekter som vil bekjempe klimaforandringer". På en pressekonferanse 16. desember som åpenbart var synkronisert med det (mislykte) klimatoppmøtet la investeringsbanken fram en plan om å investere 750 milliarder dollar innen 2030 i det...
Av Jan Herdal. Vi omgis av politikk som ser flott ut på tv, men som ikke virker i praksis. Både president Joe Biden og visepresident Kamela Harris synes fast bestemt på blåkopiere Californias grønne energipolitikk over på hele USA. Sporene...
Utslipp av hormonforstyrrende bisfenol A (BPA), epoxy, mikroplast og andre svært farlige forbindelser fra rotorblader. Av Ragnhild Sandøy, Motvind Norge. Nå er det kommet frem svært urovekkende kunnskaper om hvordan den sterkt hormonforstyrrende bisfenol A (BPA), mikroplast og andre svært...
Dette er en kort kommentar til en lang artikkel av Erik Lindeberg i Klassekampen der han prøvde å argumentere for elektrifisering av sokkelen. Innlegget mitt var åpenbart ikke sunn lesning for KKs abonnenter. Av Odd Handegård. Erik...
Av Terje Valen. I boka Verdenshistorie med fortiden som speil (2020) stiller Terje Tvedt til saman 22 spørsmål som han vil drøfte. Tre av dei handlar om dei gamle elvekulturane, seks handlar om det osmanske riket og Ming-dynastiet i Kina,...
Avtalen om å levere russisk naturgass til EU via Ukraina løper ut 31. desember 2019, og det er fortsatt tvil om den vil bli fornyet. Dette får EUs forhandlere til å fortvile, for til tross for all propaganda om Energiewende og fornybar energi i Tyskland, så er...
Houthigeriljaens angrep på det største oljeanlegget i Saudi-Arabia førte til en umiddelbar stans av et anlegg som står for 5% av verdens oljeproduksjon. For oljemarkedene er dette den største stansen noensinne, større enn det som skjedde da Irak angrep Kuwait i 1990, større enn tapet under den...