Fare for hemningsløs utbygging av vindindustri i norsk natur

0
Tonstad før og nå

Om Norge skal bli Europas grønne batteri, finnes det ingen øvre grense for antallet vindturbiner i norsk natur. EUs Fornybardirektiv åpner portene på vid vegg for en massiv og hensynsløs utbygging av vindindustri i norsk natur. Agder vil være spesielt utsatt for en akselerert utbygging av vindkraft. Og en kommune som er spesielt i faresonen, er Sirdal, skriver Øyvind Andresen i artikkelen Vindkraftbransjen strammer grepet: Sirdal som et eksempel.

Sirdal er allerede en av de største kraftkommunen i landet. Tonstad vannkraftverk, eid av Sira – Kvina kraftverk, er Norges største målt i årlig produksjon. Tonstad Vindpark, med sine 51 turbiner, har vært i produksjon siden 2020.

Det er planlagt to nye vindkraftverk i Sirdal : SG Energipark og Bergeheia Vindpark.

I mars  2023 ble det inngått en avtale mellom svenske IOWN Energy AS og en rekke grunneiere i området Skreå. Skreå ligger ved Turistforeningenes hytte Tomannsbu på 700 til 800 meters høyde. Det er planlagt 50 vindturbiner på et område på nær 26 000 dekar (innringet område på kartet) og med vindmøller med høyde på 180 meter. Skreå er i villreinområdet.

I mars 2024 året etter avtalen med grunneierne overtok Hydro Rein 80% av aksjene i IOWN Energy med en portefølje på 25  prosjekterte vindkraftverk, 23 i Sverige og to i Norge (Trollåsen i Bjerkreim og Skreå i Sirdal). Hydro Rein hadde da allerede solgt 49,9% av sine aksjer til det australske finansselskapet Macquarie Asset Management. Prisen på disse aksjene var 3,3 milliarder kroner.

Macquarie-gruppen var innblandet i Europas største skattesvindlel. Det ble avslørt i den danske dokumentaren «Mændene der plyndrede Europa» fra 2018. Ledelsen i Maquire Bank godkjente deltagen i omfattende skattesvindel i en rekke europeiske land gjennom flere år, kalt «den største banksvindelen i historien». Det er samme gruppe som eier Tysvær Vindpark og Buheii Vindkraftverk (Kvinesdal).

Full kommersiell drift av Tonstad Vindpark startet sommeren 2020. Det er Sør- Norges største vindkraftverk med 51 turbiner som ligger i heiområdet mellom Sirdal og Flekkefjord. Krafta blir solgt til Norsk Hydro gjennom en 25 års avtale.

Kraftverket er eid 80% av sveitsiske Susi Partners og 20% av franske Engie. Men bak Susi Partners er selskapet Susi Renewables 2 Sarl som er registrert i skatteparadiset Luxembourg slik det framgår av oversikten over eierstrukturene i Tonstad Vindpark i vedlegg til den overnevnte rapporten.

Spekulantene ligger i startgropa. Arbeiderpartiet ønsker å godta Fornybardirektivet.

Og blir direktivet norsk lov vil det stå en kø av prosjekter klare for massiv ødeleggelse av norsk natur. Og i motsetning til vannkraft, er det ingen begrensninger på hvem som kan eie vindkraftanlegg. De vanlige mistenkte og deres stråmenn vil stå i kø.

Øyvind Andresen har vist at Sirdal kommune kan være svært utsatt for slike overfall.

Les resten av artikkelen her:

Vindkraftbransjen strammer grepet: Sirdal som et eksempel.

Forrige artikkelDet er flere grunner til å være fullstendig motstander av EUs fornybardirektiv
Neste artikkelBiden-administrasjonen med strategi for «framtidige pandemier»
skribent
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.