Absurditetenes plusslogikk

0
Gro Harlem Brundtland uttrykker elitens bekymringer i Dagsavisen. "Vi er i ferd med å miste kontrollen over hva folk blir fortalt"

Av psykologspesialist Tom Green.

Tom Green

Absurditetenes tidsalder

«Det er en form for glede i det å leve med en bevissthet om det absurde. En refleksjon over det absurde kan føre til frihet og lykke

Albert Camus

Albert Camus (1913–1960)

La oss tillate oss å snu Albert sitt utsagn. Da blir det slik:

Desto mer du søker indre frihet og lykke, desto mer av det absurde vil du oppdage.

I denne artikkelen redegjøres det for hvorfor bevissthet om livets absurditeter i større og større grad vil markere forskjellen mellom ‘vanlige mennesker’, og medmennesker som ´kapitaliserer´ på en eksisterende samfunnsform.

´Kapitalisering´ brukes her i betydningen økonomisk og klassemessig vinning, som i menneskehetens historie alltid har skjedd på bekostning av medmennesker, og i fravær av ekte medmenneskelighet og empati. (1)

Undertegnede tillater seg å bruke uttalelser av Jens Stoltenberg, Klaus Schwab og Gro Harlem Brundtland, som eksempel på absurditeter som ´vanlige mennesker´ vil oppdage i større og større omfang. Takk.

Absurditeter med åpne armer

Jens: Våpen er veien til fred

Jens Stoltenberg

Klaus: Ei ingenting og vær lykkelig

Klaus Schwab

Gro: Kontroller hva folk blir fortalt

Gro Harlem Brundtland

George Orwell 1984

George Orwell forberedte oss på Jens, Klaus og Gro. De fikk hver sin setning i sitatet:

"War is peace.
Freedom is slavery.
Ignorance is strength."

George Orwell, 1984

Eric Arthur Blair alias George Orwell (1903 – 1950)

Selv om absurditeter i alle tider har preget menneskelig sameksistens, er det som nevnt først i vår tid at de smått om senn begynner å gjøre entré i den kollektive bevisstheten.

Fler og fler ser at keiseren ikke har klær på. I mindre og mindre grad vil vi la oss bedra av store ord, gull og glitter, høye stillinger, tunge titler, høye akademiske grader, og av MSM.

Plusslogikk

Når du ´kapitaliserer´ på en samfunnsform, vil det ta lenger tid for livets absurditeter å gjøre entré i bevisstheten din. (2)

Akkurat som for keiseren!

Så hva trenger vi da egentlig Jens, Klaus, Gro og keiseren til?

Svaret kan vi formulere som et nytt spørsmål:

På hvilken mer effektiv måte kan vi ‘vanlige mennesker’, oppdage livets absurditeter enn å få de servert slik vi får det, med åpne armer, av for eksempel Jens, Klaus, Gro og keiseren?

Hadde det ikke vært for eksempel for Jens, Klaus, Gro og keiseren, så ville vi kanskje ikke ha oppdaget livets absurditeter i det hele tatt!

Som er Absurditetenes Plusslogikk.

Kjære Jens, Klaus og Gro

Dere representerer mye mer redskaper for at vi andre skal oppdage at keiseren er naken, enn dere representerer noe som helst annet bidrag til menneskehetens utvikling, sett i et større perspektiv:

Selv om NATO skulle vinne krigen, så er ikke filosofien din egnet til å skape frihet og fred for menneskeheten, Jens. I et større perspektiv så lurer du både deg selv og andre. (3)

Selv om teknokratiet skulle vinne frem, vil du aldri kunne elske en robot, Klaus. Du vil bare fortsette med å tro at alle er like sinna som deg selv. (4)

Når folk slutter å ytre seg på en måte som er usensurert, vil samfunnets intellektualitet stå for fall, Gro. Ikke synes synd på deg selv når andre ikke er enig med deg. (5)

Jens, Klaus og Gro, selv om dere representerer samfunnsaktører som vil oppdage det senere enn mange av oss andre, så vil alle dere også en vakker dag måtte innrømme at:

War is NOT peace.

Freedom is NOT slavery.

Ignorance is NOT strength.

Å være bevisst i livets absurditeter er sammenfallende med vishet og en skapende virkelighetsforståelse på Sannhetsskolen. (6)

Referanser

  1. https://steigan.no/2022/12/en-human-og-empatisk-folkevalgt-leder/
  2. https://steigan.no/2022/07/sannhetsskolen-hvordan-kan-vi-bruke-mer-av-var-humane-bevissthet/
  3. https://steigan.no/2022/05/nar-krigen-med-oss-selv-star-i-veien-for-fred/
  4. https://steigan.no/2022/08/world-economic-forum-wef-og-transhumanisme-sannhetsskolens-ytre-forgard/
  5. https://steigan.no/2022/12/sensur-og-begrensning-av-ytringsfrihet-reduserer-psykisk-sunnhet-i-samfunnet/
  6. https://steigan.no/2022/10/vart-selvskadende-samfunn/
Forrige artikkelItalia og EU er på kollisjonskurs etter hvert som de økonomiske forholdene forverres
Neste artikkelFacebook innrømmer at de «ofte undertrykker sant innhold» om vaksiner mot covid-19