Sensur og begrensning av ytringsfrihet reduserer psykisk sunnhet i samfunnet

0

Av psykologspesialist Tom Green.

Tom Green

Humanistisk psykologi

«Du er psykisk sunn når du har et selvbilde som gir rom for livserfaringene dine.» Carl Rogers

Carl Rogers (1902-1987) (grunnleggeren av den humanistiske tilnærming til psykologi, sammen med Abraham Maslow).

Hva har selvbilde ditt rom for?

Selvbildet ditt har rom for livserfaringene dine.

Selvbildet ditt har rom for tre typer livserfaringer som gir deg økende grad av psykisk sunnhet.

  1. Erfaring med handlinger.
  2. Erfaring med meninger.
  3. Erfaring med erfaringer.

Psykisk sunnhet

  1. Når selvbildet primært gir rom for erfaring med handlinger, blir du opptatt av hva som er ´riktig´ og ´galt´. For å kunne oppleve trygghet, må du skape skyld, skam og dårlig samvittighet over handlingene dine. Det gir selvbilde ditt små rom for livserfaringer, som er psykisk usunt.
  2. Når selvbildet primært gir rom for erfaring med meninger, fører livet med seg situasjoner med mellommenneskelige motsetninger og konflikt. Det gir selvbilde ditt større rom for livserfaringer, vel og merke når intelligensen din kaster lys over følelsesmessige ytringer i disse situasjonene.
  3. Når du har et selvbilde som gir større rom for livserfaringer, fører livet med seg enda flere erfaringer. Fordi intuisjonen din organiserer store rom med livserfaringer, får du da muligheten til å finne sannheten om deg selv, og skape psykisk sunnhet med din egen vilje.

Vårt selvskadende samfunn

Det er tidligere stilt spørsmål om hvordan samfunnet på noe mer effektiv måte kan spenne bena under sitt intellektuelle potensial, enn med å gi borgerne små rom for livserfaringer og begrenset eksponering for andre virkelighets-forståelser enn sin egen. (Les: Vårt selvskadende samfunn)

Det er redegjort for hvordan sensur og begrensning av ytringsfrihet samsvarer med ´NO EXIT´ fra den institusjonaliserte virkelighetsforståelse og flinkhetsnivået, på Trygghetsskolen.

Trygghetsskolen

Medmennesker som går på Trygghetsskolen, er som nevnt primært opptatt av hva som er ´riktig´ og ´galt´.

For å kunne oppleve trygghet, må de få andre til å føle at de trenger å bli beskyttet mot ´noe galt´.

Hvis de klarer å overtale deg om at slik de ser din verden, reflektert i deres egne øyne, er ´riktig´, kan de tjene mye penger.

Desto mer penger de kan tjene, desto mindre interessert vil de være i at du skal utforske verden gjennom dine egne øyne.

Du blir butikk, på Trygghetsskolen.

Den utforskende virkelighetsforståelse

Du lærer å utforske verden gjennom dine egne øyne i møte med mellom-menneskelige motsetninger og konflikt.

Som nevnt vil selvbilde da gi deg større rom for livserfaringer, vel og merke når intelligensen din kaster lys over følelsesmessige ytringer i slike situasjoner.

Som også nevnt, når du har et selvbilde som gir større rom for livserfaringer, gir det deg muligheten for å finne sannheten om deg selv, og skape psykisk sunnhet med din egen vilje.

Sannhetsskolen

Større rom med livserfaringer er en betingelse for om intuisjonen kan hjelpe deg med å finne sannheten om deg selv.

Akkumulert livserfaring i møte med annerledestenkende medmennesker er nødvendig for å skape psykisk sunnhet.

Det er tidligere redegjort for hvordan du skaper humane positive behov som likeverdighet, selvstendighet og altruisme, på Sannhetsskolen. (1)

I lys av resonnementet ovenfor og i tidligere artikler, må vi derfor stille følgende spørsmål når det gjelder sensur og ytringsfrihet:

Kan samfunnet på noe mer effektiv måte redusere den psykiske sunnheten i samfunnet enn med sensur og begrensning av ytringsfrihet?

Les også:

Vårt selvskadende samfunn

Forrige artikkelPutin sier at jo tidligere konflikten i Ukraina tar slutt, jo bedre
Neste artikkelUkrainakrigen får dødsklokkene til å kime for NATO