Når krigen med oss selv står i veien for fred

0

En kort logisk psykologisk analyse

Av psykologspesialist Tom Green.

I tidligere artikkel på Steigan.no har jeg sannsynliggjort sammenhengen mellom krig, og manglende faktisk human bevissthet, ikke bare hos politikere, myndighetspersoner og journalister, men hos oss andre også.

For å kunne undersøke denne sammenhengen brukte jeg UPU-analyse, som på et logisk erfaringsmessig grunnlag, har vist seg egnet til å sannsynliggjøre nivåer av human bevissthet i oss.

I denne artikkelen sannsynliggjør jeg, ved bruk av UPU-analyse, sammenhengen mellom human bevissthet, og fred. Jeg vil belyse spørsmålet om det kan være lavere nivåer av human bevissthet i oss som står i veien for fred?

Hva er human bevissthet?

Du er bevisst i din humanitet når du vurderer at andres liv er like viktig som ditt eget.

Situasjonen vi er i vil ofte være avgjørende for hvor høyt nivå av human bevissthet vi erfarer. Mens en mor eller en far vil kunne dø for å redde livet til sitt barn, kan det være fort gjort for den samme faren og moren å bli partisk i en krig og ønske død over sine medmennesker.

Nar du ønsker medmennesker sin død, selv om de er motstandere i en krig, er du ikke bevisst i din humanitet.

I det øyeblikket du ønsker for eksempel Putin død, er din humane bevissthet bokstavelig talt blokkert. Akkurat i det øyeblikket tar tankene dine om angrep eller forsvar så stor plass i din bevissthet at det ikke er plass for den tredje parten, i en hver krig, som er fred. Du er i krig med deg selv.

Det er 3 parter i en hver krig, den som vil angripe, den som vil forsvare, og den som vil ha fred, det er krig fordi den tredje parten får minst oppslutning, og det er 3 typer krig, de med deg selv, de mellom oss, og de mellom land, krig avsluttes i den rekkefølgen.

Alle kriger og konflikter avsluttes i den rekkefølgen. Når den tredje parten i krigen med oss selv får mer oppslutning, så blir det mer plass i vår bevissthet til tanker om hvordan vi personlig skal tenke eller opptre, for å være til gavn og glede også for andre som ikke tenker akkurat som oss selv. Det er da det kan bli fred.

Det er denne årsak-virkning-sammenhengen som er gasspedalen for utviklingen av din humane bevissthet, og som gjør at du i en hver krigs eller konflikt-situasjon med andre, eller mellom andre, bevisst kan reflektere konstruktivt over hvordan du kan tenke eller handle for å bidra til løsning og til fred.

Det er også når den tredje parten får mer oppslutning, i krig mellom land, at vi går inn i forhandlinger om fred. Når den nevnte årsak-virkning sammenhengen mer eller mindre uteblir i måten vi resonnerer rundt en hvilken om helst krig eller konflikt, er vår humane bevissthet for blokkert eller for innsnevret, til å bidra til fred.

Det må legges til at det ikke bare er fred vi kan stå i veien for når vår humane bevissthet blokkeres eller innsnevres på denne måten. Vi kan også stå i veien for frihet. Når vi ikke enda sammen som samfunn har et høyt nok humant bevissthets-nivå, vil det være mange nok medmennesker som vil se mer eller mindre usynlige fiender som de vil angripe, eller forsvare seg mot, om det er covid, aids, cyber-angrep, opplevde miljø-trusler eller andre mennesker.

Jeg vil derfor avslutte med å stille spørsmålet om det egentlig var en innsnevring av vår humane bevissthet som fanget oss i hjemmene våre, under covid-tiden? Effektuert av WHO og etterhvert helse-myndigheter i mer enn 90 land, begrenset nærmere 3.9 billioner mennesker friheten i livene sine, i krigen mot en usynlig fiende. Den krigen har visstnok tatt flere liv enn det selve fienden tok.

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelMartin Andersen Nexøs drøm
Neste artikkelNok en orkestrert helsekrise på gang?