Av Odd Handegård. I dag kom den utredningen vi har ventet på i et år – NOU 2019:16 Stattlegging av vannkraftverk. En meget rask gjennomkikking ser ut til å bekrefte de aller bangeste anelser: Utredningen foreslår at kraftkommunene skal...
Fra Politikus. Medienes historiske oppgave har alltid vært å slutte opp om de mektigste statene og klassene i sin stat, fjernt fra enhver kritisk sans. I det små ser mediene det som sin oppgave ukritisk å bygge opp noen, for så seinere helt ukritisk...
Av Terje Valen. Mennesket skaper og omskaper sitt menneskelige vesen gjennom sin egen virksomhet. Spesielt viktig er menneskets utveksling med naturen...
En ny studie viser en sammenheng mellom utarmet uran, brukt av USA under Irak-krigen, og risikoen for fødselsdefekter hos irakiske barn. Dette skriver Foreign Policy Journal som fortsetter: «I årene etter 2003 hadde det amerikanske militæret over 500 militærbaser i Irak, mange av dem...
I den epokegjørende boka Sjokkdoktrinen viste Naomi Klein hvordan storfinansen og nyliberale politiske krefter har klart å utnytte kriser, katastrofer og kriger til å ta over naturresursene innføre drakoniske økonomiske «reformer» som det aldri hadde vært mulig å få gjennom under normale politiske forhold.
Den seksten år gamle klimaaktivisten Greta Thunberg, som har stått og står i spissen for bevegelsen FridaysForFuture talte i FNs hovedforsamling under klimamøtet 23. september 2019. Hun leverte et følelsesladet og sterkt angrep på verdens politikere og anklaget dem for å ha sviktet henne og hennes generasjon:
Forut for FNs klimatoppmøte som begynner i New York 23. september 2019 har World Meteorological Organization (WMO) lagt fram nye data som sier at klimaendringene kommer raskere enn antatt og er større enn de tidligere modellene forutså. Hovedkonklusjonene i rapporten United in Science er som følger:
Bevegelsen Fridays for Future arrangerte en global streik- og demonstrasjonsdag 20. september 2019. Denne bevegelsen er direkte inspirert av den unge svenske miljøaktivisten Greta Thunberg, som på rekordtid er blitt et ikon for klimaaktivistene. Til nå har kravene til denne bevegelsen vært svært uklare....
Nord-Amerika har mistet nesten 3 milliarder fugler siden 1970, sier en studie som ble publisert 19. september 2019, som også fant betydelig nedgang i populasjonene til hundrevis av fuglearter, inkludert de som en gang var ansett som svært vanlige. Totalt sett har fuglebestandene i...

Vindkraft i Nord-Norge

Av Odd Handegård. Vindkraftutbyggingen i Norge har hittil vært konsentrert om fylkene Agder/Rogaland og Trøndelag. Men det betyr ikke at resten av landet er urørt. I samsvar med myndighetenes nye strategi om å «gå langsomt fram» for i noen grad...