Motvind Norge har sendt medlemmene en kommentar til en ny saksbehandling av vindkraftprosjekter som er foreslått av EU og som nå forberedes i Norge. Motvind oppfordrer oss til å reagere. Her er teksten fra Motvind med diverse vedlegg: Av Hildegunn Flengstad  og John Fiskvik.
Av Odd Handegård. I Nordlys sto det 10. juli 2022 en oppsiktsvekkende polemikk mot en fornuftig lederartikkel i Nordlys. Kommentaren er skrevet av adm. dir. i NHO og Norsk industri, hhv Ole Erik Almlid og Stein Lier Hansen. Allerede...
Av Romy Rohmann. HAAG - Bondeaksjonsgruppen Agractie oppfordrer nederlenderne til å legge ned arbeidet i 15 minutter fredag 15.7 for å vise sin «solidaritet med bøndene».  Organisasjonen Agractie har oppretta et aksjonsnettsted hvor de kommer med flere forslag...
Når mainstream-tidsskrifter som The Economist" skriver om "den kommende sultkatastrofen" og Tysklands utviklingsminister Svenja Schulze (SPD) sier til Bild at hun frykter "den største sultkatastrofen siden den annen verdenskrig", er det ikke for tidlig å snakke om hva vi gjør dersom det hele bryter sammen. Noen...

Bondeofferet

Nederlandske bønder protesterer mot ødeleggelsen av deres levebrød "for klima" Av Ernst Wolff. Rubikon. Bønder gir oss alle mat. Hvis de ikke vil eller kan spise mer, ligger kostholdet vårt dårlig an. I Nederland har bønder...
Mer om norsk mat bygd på norske ressurser. Av Romy Rohmann. Regjeringa har i Hurdalserklæringa skrevet (lovet?) at de vil øke sjølforsyninga til 50%, og vi må ta dem på ordet. Vi vil nok ikke...
Norge må jobbe på mange områder for å øke sjølforsyninga Av Romy Rohmann. Sjølforsyning handler ikke bare om å ha mat nok til egen befolkning, det handler vel så mye om å dyrke fôr og...
Av Odd Handegård. De siste par-tre årene har det i Norge vokst fram en forestilling om at store, kostbare og energikrevende industriforetak trengs for å realisere «det grønne skiftet». Industrien skal bruke enormt med energi til batteri- og hydrogenproduksjon,...
Bønder i Europa møter angrep på tradisjonelle driftsmåter, krav om omlegginger, inflasjon og økte kostnader som fører til protester og opprør. Av Romy Rohmann. Store kostnadsøkninger på drivstoff, energi, manglende fosfor til produksjon av kunstgjødsel og...
Uten fosfat – ikke noe mat Det finnes ei nitrogen- og fosforkrise. Den når sjelden fram til overskriftene, men det vil den gjøre, fordi det handler om å leve, om å overleve. På den ene sida tappes matjorda for disse helt avgjørende næringsstoffene, og...