Romy Rohmann. Spørsmålet vi må stille oss er – Er det det etisk forsvarlig å basere seg på import av 70% av maten vi trenger? Politikerne i Norge har i flere år sagt at de ønsker å øke...
– en ond parodi på et grønt skifte. ... over store deler av Kyst- og Fjell-Norge sprenger anleggsmaskiner seg vei innover urørte fjell og heier. Økosystemer og leveområder raseres, til og med CO₂-lagrende myrer bygges ut. Kraftige anleggsveier fragmenterer viktige...
Vi brakte for et par dager siden en henvisning til en tysk studie som hevder at elbiler ikke fører til lavere CO2-utslipp i Tyskland. Det har falt nettstedet Radikal portal tungt for hjertet. Antropolog Johannes Wilm skriver: Både Steigan.no, Nettavisen og E24 har...
EU-kommisjonen har nylig publisert en rapport der elbiler omtales som nulluttslippsbiler. En rapport fra det tyske ifo-Institut punkterer denne forestillingen. Det er forskerne Buchal, Christoph, Hans-Dieter Karl og Hans-Werner Sinn som har publisert rapporten "Kohlemotoren, Windmotoren und Dieselmotoren: Was zeigt die CO2-Bilanz?"....
Fire forskere har skrevet denne kronikken om arealbruk i forbindelse med diskusjonen om den gigantiske utbygginga av vindindustri i norsk natur. De fire forskerne er Helge Brattebø, Johan E. Nustad, Signe Nybø og Jo Halvard Halleraker. De fire skriver blant annet: Den desidert største...
Av Frode Bygdnes. Fiskeriminister Harald T. Nesvik forkaster føre var prinsippet. Nå i mars åpnet han for kommersielt fiske av raudåte. Dette dyreplanktonet er en nøkkelart for økosystemet i havet vårt. Uten dyreplanktonet kan ikke næringskjeden gjøre seg nytte av planteplanktonet. Raudåta har en...
Frøya sier nei til vindindustri. I en folkeavstemning 2. april 2019 stemte 78 prosent av innbyggerne mot vindkraftrasering av øya. Hans Anton Grønskaug fra Nei til vindkraft på Frøya skriver følgende i lokalavisa: DET ER ET BRUTALT OG VULGÆRT ANGREP PÅ BYGDE-NORGE VI ER...
Av Odd Handegård. Norsk kraftproduksjon og kraftforvaltning er inne i en betydelig omorganisering. Kampen spisser seg til og utfallet er usikkert. Myndighetenes mål er som kjent å selge en vesentlig del av vår fornybare kraft til Europa,...
Av Erik Plahte. Kua raper og promper og slipper ut metan, CH4, fra begge ender. Metan er en mye kraftigere klimagass enn CO2. For å redusere de norske utslippene er det like viktig å minske antall drøvtyggere som å bruke...
Av Erik Plahte. Tida etter midten av forrige århundret skiller seg ut som helt spesiell i menneskehetens historie, selv om vi går hundretusener og millioner av år tilbake. I løpet av knapt hundre år har konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren...