Norsk strøm produseres til ca. 10 øre per kWh. De høye prisene kommer av at vi er koplet til et europeisk kraftmarked. Vi trenger ikke støtteordninger som gjør oss til "trygdemottakere" hele gjengen, men et gjennomtenkt system som gir et forutsigbart og akseptabelt prisnivå på lang sikt. Rektor Klaus Mohn har...
Den flotteste båten med de mørkeste vinduene kontra Motvind-folket med stand og løpesedler. Eivind Salen fra Motvind Norge gir en talende beskrivelse av klasseforskjellen mellom den "bærekraftige" fornybaradelen og aksjonistene fra grasrota: Eivind Salen på Facebook: Den flotteste båten med de mørkeste vinduene tilhører vindkraftens og kraftbransjens interesseorganisasjon, for omdømmets skyld kalt...
Av Thomas J. Middelthon, siviløkonom. Vi har i løpet av den siste uken hatt kraftig nedbør i Sør-Norge og vi hører historier om magasiner som renner over pga store vannmengder. Likevel er strømprisen i det såkalte NO2, altså det sørlige Norge, nærmere 1 kr pr Kw/H. Produksjonspris er rundt 11...
Bortsett fra ledelsen i SV og i MDG, ser alle politikere i dag galskapen i Støre/Solbergs energipolitikk, uten at noe gjøres for å stoppe vanviddet. Ingen av de såkalte klimatiltakene virker. Energiprisen flerdobles. Vindkraft, solkraft, batteri- og hydrogen-produksjon, samt alle former for elektrifisering, er uten betydning for klimautviklingen på...
"Elektrifiseringa av Melkøya blir et strømsluk som vil gå på bekostning av næringslivet i Finnmark, Troms og Nordland. Presset om å ofre mer natur til kraftverk vil utvilsomt komme i konflikt med den samiske reindrifta." Dette skriver Ragnhild Sandøy, leder for Motvind Nord Vuostebiegga Davvin, fra Vestfjorden til Varanger. Hun...
Et voldsomt utbrudd i januar 2022 av vulkanen Hunga Tonga-Hunga Ha’apai kan føre til både midlertidig global oppvarming og økte nedbørsmengder. Dette går fram av en studie som er publisert av Nature Climate Change. GOES-17-satellitten tok bilder av en paraplysky som ble skapt av undervannsutbruddet av vulkanen Hunga Tonga-Hunga Ha'apai...
Larry Fink er sjef for verdens største investeringsfond, BlackRock. Han har gjort seg og selskapet sitt til fanebærere for såkalt Environmental, social, and corporate governance (ESG), som igjen er utledet av FNs såkalte "bærekraftmål". I 2007 inviterte FN globale finansinstitusjoner til å signere prinsippene for ansvarlige investeringer (PRI) i...
Legeforeningen i Santa Clara County, California, der Google og mange andre kjente IKT-bedrifter har sitt hovedkontor i det en gang lille stedet Mountain View, kom i våres med sine anbefalinger for skjermbruk i skoler.  Anbefalingene føyer seg inn i rekken av slike anbefalinger som er kommet i en rekke amerikanske...
Av Terje Sørensen, pensjonert advokat. Media har til stadighet meldinger om at Jordens matvarebærekraft svekkes i og med et økt antall folk på planeten – i dag over åtte milliarder. Én heller nærmest utenkelig løsning på problemet turde være å bli kvitt menneskene, som én annen, kanskje mer allment akseptabelt,...
Vanlig oppfatning er at overgang til solstrøm er miljø- og klimavennlig. Klimapanelet IPCC hevder at solcellepaneler har et karbonfotavtrykk på 48 gCO2/kWh. Dette går fram av deres sjette evalueringsrapport fra mars 2023. Men en ny undersøkelse som ble startet av den italienske forskeren Enrico Mariutti sier at tallet er...