Melkeproduksjonen

Av Frode Bygdnes. Tine skal legge ned flere meieri fordi vi drikker mindre melk. Dette er ikke bare et nederlag overfor sukkerprodusenter som Coca Cola. Det er en fallitterklæring for politikerne. Melkeproduksjonen er blitt et symbol på en markedsstyrt landbrukspolitikk. Melkeproduksjonen burde være styrt...
Av Romy Rohmann Norges Bonde og Småbrukarlags vellykka spark til regjeringas mislykka landbrukspolitikk og matvaregigantenes grådighet. Den første REKO-ring i Norge ble etablert november 2017. Hittil er det etablert over 70 REKO-ringer spredt i ulike byer i Norge, og flere...
Mot grønt blodbad i Sverige? Av Jan Herdal. Siden 2003 har svenske strømkunder betalt 50 milliarder SEK til vindkraftbaronene i form av elsertifikater. Det rekker ikke. Nå hevder bransjen at et "grønt blodbad" truer, fordi sertifikatprisen...
Av Odd Handegård. Debatten i det siste illustrerer hvor lett det er å avspore en viktig diskusjon om fornybar, norsk energi. Opprettelsen av organisasjonen «Folkeopprøret mot klimahysteriet» (FMK) er for mange sikkert et forståelig uttrykk for en naturlig frustrasjon over...
Selskapet Norsk Vind, som er en av de virkelig store profitørene på den hensynsløse raseringa av norsk natur som drives fram av internasjonal storkapital og vindindustrien, vil montere "dommedagsklokke" i Oslo sentrum. Dette er en del av en reklamekampanje utarbeidet av reklamebyrået Try og...
Av Elin Leer-Salvesen og Are Dammann. Norsk Vindkraftforening (Norwea) synes tydeligvis det er uproblematisk å bygge 11 millioner vindturbiner i Europa på 30 år! «Det er teknisk mulig å bygge ut 11 millioner vindturbiner i Europa og forsyne...

Monokultur

Av Frode Bygdnes. Klimautviklingen truer matforsyninga vår. Jo mer ensidig matproduksjonen er jo mer sårbar er den. Industrien ønsker store enheter for å drive økonomisk lønnsomt. Den driftsformen er mest rasjonell for kapitalismen. Derfor blir industriproduksjonen i primærnæringene mer en...
Av Odd Handegård. En artikkel av Hege Ulstein i Dagsavisen forleden, gir meg mulighet til å understreke et par viktige poenger. Vindkraftmotstanden i Norge består av folk fra alle politiske partier, fra «ytterste» høyre til «ytterste» venstre. Og de som...
Av Chistina Fjeldavli. Dagsavisens kommentator Hege Ulstein går 14. februar 2020 til angrep på vindkraftmotstand generelt og Motvind spesielt, i et innlegg hun har kalt «Motvind fra alle kanter». Hun innleder med å referere til den dystopiske filmen «The age of...
Kim N. Gabrielli, direktør i UN Global Compact Norge vil ha 100 miliarder dollar årlig over i det såkalte "grønne" klimafondet (GCF), som er opprettet av FNS klimakonvensjon. Han er intervjuet om dette i Dagsavisen. Gabrielli begrunner ikke overraskende dette slik: "– Klimakrisen er...