Av Christina Fjeldavli. Etterretningstjenesten, Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og Nasjonal sikkerhetsmyndighet la mandag 8. februar frem sine åpne, ugraderte trusselvurderinger for 2021. Fortsatt er det ekstrem islamisme og høyreekstremisme som regnes som de største truslene mot det norske samfunnet. I tillegg advares det nå mot såkalt...
Av Jan Herdal. Vindkraftutbyggingen i Norge går over stokk og stein. Det bekreftes av ferske tall fra Wind Europe. Av landbasert vindkraft slo Norge alle, med å installere en effekt på vel 1,5 GW i 2020, foran Tyskland, Spania og...
Av Odd Handegård. Jeg har ikke noe svar på spørsmålet, men det ser i alle fall ikke ut til at de mange nye partidannelsene – med vindkraftmotstand på programmet – har noen mulighet til å slå gjennom. Vi må nok...
Det står ikke bra til i Europas industrielle lokomotiv, Tyskland. Landet er i ei energikrise på grunn av den politikken som kalles Die Energiewende. Det er problemer med å skaffe nok strøm til alle og Tyskland har flere ganger vært på randen av ødeleggende blackout. Ei gruppe...
Av Øyvind Andresen. Vindkraftindustrien har hatt en våt drøm: Å kle naturen fra Lister til Bykle med vindturbiner. Agder skulle bli Europas grønne batteri. Det var bare en faktor som foreløpig har satt en stopp for drømmen: Folkelig motstand. Men...
Av Jan Herdal. Det påstås ofte at vindkraft er blitt både konkurransedyktig og lønnsomt. Stemmer det? La oss se på Tyskland, som med nesten 30.000 vindturbiner spredt over hele landet er selve paradeeksemplet på grønn energipolitikk. Tysklands...
Av Odd Handegård. Problemene med de tre variantene av kjernekraft er velkjente. Fisjonskraft som brukes i våpen og dagens kjernekraftverk har problemer med det radioaktive avfallet fra spaltingen av uran (som det er lite av i verden - 100 års...
Av Christina Fjeldavli. I innlegget «Vi vil vite mer om fuglekollisjoner» svarer Ivar Myklebust, avdelingsdirektør i Miljødirektoratet, på mitt åpne brev til miljødirektør Ellen Hambro. Ellen Hambro skriver i Miljødirektoratets strategi for 2020-2025 at FNs bærekraftsmål skal være «den høye himmelen»...
Dette innlegget er et tilsvar til debattinnlegget "Hva er den høye himmelen verdt, Ellen Hambro?", av Christina Fjeldavli. Av Ivar Myklebust, avdelingsdirektør i Miljødirektoratet. Ivar Myklebust Christina Fjeldavli er kritisk til at Miljødirektoratet ikke krever at døde...
Kan vi redde klimaet ved å ødelegge naturen? Av Svein Lund. Samtlige politiske parti i Noreg erklærer seg som tilhengarar av "Det grøne skiftet". Det gjør også alt av næringsorganisasjonar, frå turistnæringa til gruveindustrien. Dei einaste...