Nå skal protester og miljøhensyn vike for utbygging av vind- og solkraft, EUs energiministre er blitt enige om en hurtigbehanding av visse fornybarprosjekter. Av Romy Rohmann Konsesjonsreglene for bygging av vind- og solkraft skal forenkles, men det formelle vedtaket kommer ikke før 13.desember. Nå som folk har forstått at det er bare...
Ifølge det nye TV-programmet til Thomas Seltzer om amerikanske samfunnsforhold, så lyver politikerne i USA så mye og så konsekvent at halvparten av amerikanerne heller ikke tror på det som faktisk er sant. Omtrent det samme kan sies om den norske energipolitikken. Av Odd Handegård. Hovedproblemet i norsk energipolitikk er som...
Boka “Geriljahagen” av Kari Gåsvatn er motfortellingen om viktigheten av en reddik, skriver den pensjonerte journalisten og kjøkkenhageentusiasten John Gunnar Enebak i denne bokanmeldelsen. Av Johan Gunnar Enebak. Opprør med en smal stripe jord Kari Gåsvatn tar i boken utgangspunkt i geriljahagen hun har etablert i Oslo: En liten stripe land...
President Barack Obama har lansert en politikk for å gjøre USA uavhengig av olje- og gassimport. gjennom den såkalte energirevolusjonen i USA og dermed skape ny vekst i økonomien. Han har gått så langt som til å love Europa at den amerikanske skifergassrevolusjonen kan gjøre EU uavhengig av gassimport...
Partienes landsmøter er nå snart unnagjort. Synspunktene varierer litt når det gjelder de konkrete klimatiltakene som foreslås, men den grunnleggende ideen er felles i alle partier: De globale klimagassutslippene må reduseres drastisk de neste 10-20 årene, ellers vil det oppstå en katastrofal oppvarming av kloden. Vi må åpenbart regne...
Ferske tall fra Landsbruksdirektoratet viser: Færre bønder og færre husdyr, men omtrent like mye jord holdes i hevd. Av Romy Rohmann Det har vært en nedgang i jordbruksforetak som søkte om produskjonstilskudd på 200 fra i fjor viser helt ferske tall fra Landbruksdirektoratet. Det var en liten økning i det totale...
Har overvurdert energien som produseres av vindmølleanleggene. Den danske offshore-giganten Ørsted nedjusterte nylig sine langsiktige økonomiske forventninger på grunn av ny kunnskap om to vind-fenomener i vindmølleparker, skriver Danske Ingeniøren. Og vi siterer etter Dagens Næringsliv, som har tatt opp dette: "De to vind-fenomenene kalt blockage-effekten (blokkering) og wake-effekten (vindskygge)...
Det var fullt hus i Storsalen på Furulund allbrukshus i Aremark onsdag 16. november, arrangørene hadde invitert et sterkt innlederteam fra Motvind som både forklarte om konsekvensene av vindkraftutbygging og avkrefta løgnene om kraftkrisa.  Av Romy Rohmann Zephyr og Østfold Energi har planer om å bygge et Vindkraftverk i Aremark og...
I går mandag 3.oktober klokka 10.00 leverte Grytten-utvalget – Ekspertutvalget for inntektsmåling i jordbruket – sin rapport. Av Romy Rohmann. Dette utvalget ble oppnevnt 13. august 2021 for å vurdere grunnlaget og forutsetninger for sammenligning av næringsinntekter i jordbruket med lønn for arbeidstakerne.   Rapporten er ment å gi dokumentasjon av bønders...
I Finland finnes det ei historie om fyllikene Pekka og Järvinen som handler om da de var på fylla i Hamburg helt på slutten av 2. verdenskrig. Gutta hadde bøtta ned alkohol og festa vilt i dagevis, mens allierte bombefly la byen i grus. Pekka og Järvinen bodde i...