De massive protestene sprer seg i Nederland.  Bøndene protesterer mot regjeringens planer om å kutte nitrogenoksid- og ammoniakkutslippene med 50 prosent innen 2030. Av Romy Rohmann. Dette kartet viser hvor omfattende protesten var den 4.juli, og...
30.000 bønder deltar i protestmarsjene. Nederland hadde aldri opplevd et bondeopprør av slike proporsjoner. Nå er militæret i aksjon. For bøndene handler det om levebrødet: mange gårder skal stenges av økologiske årsaker. Dette er også en konsekvens av EU-kravene og EUs grønne avtale.
Bevisene er overveldende for at koronakrisa har vært ei villet krise. Som vi skrev i februar 2021: Den største krisa i kapitalismens historie – kamuflert som ei helsekrise. Vi har også påvist at koronakrisa har vært et røykteppe som har dekket over den...
Av Odd Handegård. Norge nærmer seg den politiske behandlingen av de virkelig problematiske sidene av norsk energipolitikk; utbyggingen av vindkraft, produksjonen av hydrogen, elektrifiseringen i Norge, særlig av sokkelen, eksporten av energi osv. - alt bidrar som kjent til...
Erik Plahte Av Erik Plahte. Del 8 i en serie om natur, miljø, økonomisk vekst og kapitalisme. «De eksisterende scenarioene starter med en forutsetning om at alle land bør fortsette å fremme økonomisk vekst i resten av århundret,...
Av Einar Flydal. BBC rapporterer at forskere har funnet at hummere blir deformerte av de elektromagnetiske feltene fra strømkabler på havbunnen. Dermed bekrefter de funn vi har visst lenge, men ikke tatt hensyn til. Å bygge sjøkabler...
Av M. K. Bhadrakumar. FNs sikkerhetsråd holdt et ekstraordinært arrangement 6. april under tittelen Arria Formula Meeting on Biological Security angående biologiske aktiviteter i land inkludert Ukraina. Forutsigbart nok dukket ikke amerikanske og britiske representanter opp på arrangementet, og vestlige medier lot...
Av T. J. Cole. Dette er en noe forkortet oversettelse av T. J. Coles artikkel Backed by AFRICOM, corporations plunder DR Congo for “climate-friendly” materials and blame China. Publisert 30. november 2021 hos The Grayzone.com. T. J. Cole.
"Klima" er blitt de multinasjonale selskapenes varemerke. Det har lenge vært klart at finanskapitalen og de multinasjonale selskapene vil bruke klimafrykten for å tappe offentlige budsjetter for tusenvis av milliarder og til å gjennomføre det World Economic Forum kaller "stakeholder"-økonomi. Klimakonferansen COP26 i Glasgow er blitt gjennombruddet...
Foran den varsla klimakatastrofen skulle en tro at alle skjerpa seg og virkelig tok sine spådommer på alvor. Men det gjør hvertfall ikke regjeringene i olje-, kull- og gassproduserende stater. Det er UNEP, FNs Miljøprogram, som i sin rapport for 2021  som melder om planene for de...