Klimalobbyen vil ødelegge dansk landbruk

0
Der er et yndigt land, det står med brede bøge |: nær salten østerstrand :| Det bugter sig i bakke, dal, det hedder gamle Danmark – vel, kanskje ikke så lenge, hvis Klimarådet får det som de vil.

Klimarådet i Danmark foreslår å redusere jordbruksarealet med en tredjedel, bøndene må også innstille seg på å holde færre husdyr.

Av Romy Rohmann.

I en analyse som kom fra Klimarådet legges det opp til å kutte 20-30 prosent av jordbruksarealet for å møte krav til klima, vannmiljø og biologisk mangfold.

Klimaprofessoren frykter at det verste scenarioet kan være mangel på mat, sult og høyere priser. Dette skriver Jyllands-Posten 23. april:

Samtidig mener Klimarådet at det må dyrkes mer skog. Konklusjonen er at landbruket må ta opp mindre av landets areal enn i dag.

Det er totalt 760.730 hektar som Klimarådet foreslår skal legges om fra landbruksproduksjon, og i stedet bli vernet natur i form av grasmark, naturskog, våtmark og massiv skogplanting.

Landbrugsavisen har også et oppslag om dette den 23. april de skriver:

Danmark kan nå sine mål både når det gjelder klima, vannmiljø og biologisk mangfold dersom arealet som brukes til jordbruksproduksjon reduseres med en tredjedel, og samtidig skapes urørt skog i dagens produksjonsskoger. I en ny analyse tar Klimarådet til orde for store kutt i jordbruksareal. På denne måten kan målet for både klima, vannmiljø og biologisk mangfold nås på en mest kostnadseffektiv måte.

I dag er rundt 70 prosent av det totale jordbruksarealet i 2022 brukt til fôrproduksjon.

Færre kvadratmeter med jordbruksareal vil også bety reduksjon i antall husdyr og dermed reduksjon i utslipp av klimagasser knyttet til husdyrproduksjon.

Bøndene må også holde færre husdyr. Dette er en av konsekvensene og selv om det teknisk sett kunne vært like mange husdyr på jorda, er det neppe lønnsomt å opprettholde antallet husdyr. Da det blir kamp om plassen.

Dette vil skape «et dilemma» om hva som skal produseres på de resterende arealene, skriver rådet i sin analyse som ble offentliggjort tirsdag ettermiddag.

Og konsekvensen vil høyst sannsynlig bli mangel på mat, sult og høyere priser.

Forrige artikkelSåre føtter i vindkraftmiljøet
Neste artikkelHavre til en døende hest