En ny fagfellevurdert studie viser at giftforekomstene i USAs landbruk har eksplodert de siste 25 årene. For insekter er det nå 48 ganger så mye gift som for to og et halvt tiår siden. Det er Common Dreams som skriver om denne studien. De skriver også at...
17 land som til sammen huser en firedel av menneskeheten har ekstrem fare for vannmangel. Dette skriver World Resources Institute i en ny rapport om statusen for vannsituasjonen i verden. I hovedsak er det landene i Nord-Afrika og Midtøsten som markerer seg på lista over land med...
Av Odd Handegård. Odd Handegård tar for seg Dagbladets leder 7. august 2019 og kan rapportere om ny norsk og nordisk rekord: Absolutt alt var feil! Feil 1: Norge «trenger vindkrafta». Feil 2: Vindkrafta...
Bergen og Hordaland Turlag: I sin kommentar til denne videoen fra desember 2018 skriver turlaget: Vi må ta vare på det lille vi har igjen av villmarkspreget natur i Norge. Turistforeningen er for grønn energi, men ikke...
Fra avisa Proletären. Privata vinstintressen och samhällets oförmåga till långsiktig planering, gör att Sverige håller fast vid ett enormt resurskrävande VA-system. Av Gunnar Lyckhage & Ulf. Att Sverige missar 15 av 16 miljökvalitetsmål under...

Det som ikke er

Naturdrap pågår. Kulturdrap pågår. Demokratidrap pågår. Av Siri Harr Steinvik. På søndag 21. juli gikk jeg tur i Nessadalen, i områder hvor det finnes spor etter at folk har levd her for 11.000 år siden: Dette er noen av de...
"Villmarkslegenden bruker storslegga," skriver ABC Nyheter og viser til Lars Monsens innlegg på Facebook, som har fått tusenvis av folk til å slutte seg til protestene mot vindkraftindsutriens angrep på norsk natur. Lars Monsen publiserte sitt innlegg 25. juli 2019 og 30. juli har...
Hvis du trodde at Tsjernobyl er det mest radioaktive stedet på jorda, så tok du feil. I øygruppa Marshalløyene i Stillehavet finnes det områder som er mellom 10 og 1000 ganger mer radioaktive. NRK skriver: Over 60 år etter at USA testet ut atombomber...
Debatt: Elbilar på kolkraft er faktisk ikkje klimavenlege. Av Håvard Saksvikrønning. Faktasjekknettstaden Faktisk.no slår kategorisk fast at det ikkje stemmer at «elbilar på kolkraft» slepp ut meir enn ein tilsvarande dieselbil. Faktisk.no rapporterer så...
Vindkraftindustrien har ikke ødelagt bare litt av Fosenalpene. Av Line Harbak. For en tid tilbake siden hadde NORWEA Norsk Vindkraftforening en annonse i Fosna-Folket hvor de kom med følgende smigrende ordstrøm “takk til kommunene på Fosen for at...