Av Erik Plahte. Equinor har lagt fram en ambisiøs plan for å elektrifisere sokkelen. «Vi planlegger investeringer i størrelsesorden 50 milliarder kroner sammen med våre partnere innen 2030», skreiv Equinor i en uttalelse i fjor. Denne første delen av planen...
Jakten på CO2 er på gang. Det er allerede bevilget store penger til kapring og lagring av CO2 og det vil komme mer. Her forklarer Albert Einarsson hvilke metoder og prosjekter som er i gang. Av Albert Einarsson.
Av Odd Handegård. Enkelte hørte kanskje «Politisk kvarter» 15. mars 2021 om elektrifisering av sokkelen. Utgangspunktet var at førstemann på lista til MDG i Trøndelag (Ask Ibsen Lindal) hadde dristet seg til i et intervju i Klassekampen, å mene noe...
Av Odd Handegård. Jo mer man graver i energi- og klimapolitikken, jo mer skjønner man at det er noe fundamentalt galt med norsk (og europeisk) klimastatistikk. De offisielle tallene hevder at Norge slipper ut ganske mye mer klimagass pr. innbygger...
Dette oppropet tar utgangspunkt i at det nylig avholdte landsmøtet i Rødt sa nei til vindkraft på land, i fjære og til havs. De 29 underskriverne som alle er aktive naturvernere støtter Rødts vurdering i denne saka. Oppropet er publisert i Harvestmagazine. Vi gjengir det i sin...
Av Albert Einarsson. Det var gledelig at Rødt sa nei til havvind - nei til vindmøller på land i fjæra og til havs. Fisken i havet er langt større ressurs enn den oljen som fortsatt ligger under sokkelen - historisk...
Rødt vedtok også med 105 mot 77 stemmer at partiet skal si nei til utbygging av all vindkraft, både på land og til havs. I vedtaket heter det at Rødt sier nei til «vindkraft på land, i fjæra og til havs». Vedtaket kom til...
Av Odd Handegård. SV la i går fram en energi- og klimaplan der ingenting henger sammen. De konkrete forslagene er omtrent identiske med de forslag som et regjeringsutvalg nylig publiserte («Prosess21»): Fullelektrifisering (SV: innen 2040). Utbygging av flytende havvind, karbonfangst...
Av Christina Fjeldavli. Om Henrik Ibsen hadde levd i dag, tror jeg vindkraftsaken på Frøya ville fanget hans interesse. Frøya-saken inneholder nemlig flere av de ingrediensene som går igjen i Ibsens skuespill: dobbeltmoral, fasadespill, maktmisbruk, kreativ forflytning av penger og politisk samrøre. Mens ordføreren,...
Når mennesker blir altfor rike og får altfor mye makt begynner de å tro at de er allmektige og vil forme verden i sitt bilde, skriver Roberto Pecchioli i denne italienske artikkelen. Bill Gates har, siden han forlot ledelsen i Microsoft og viet...