Av Einar Flydal. Den europeiske miljøbevegelsen ser endelig ut til å rette blikket mot mer enn industrisamfunnets kjemiske søppel. Nå begynner De Grønne å ta inn over seg den elektriske forurensningen av vårt livsmiljø. Den er blant miljøgiftene som informasjonssamfunnet...
Et levedyktig jordbruk er avgjørende for det grønne skiftet som alle nå snakker så pent om. Men Regjeringas svar er at de vil nedlegge 500 fjøs i Agder innen 2030. Kulturbeitene skal gro igjen, og matvareberedskapen svekkes. Av Øyvind Andresen.
Av Liv Marie Sandve, Knut Langeland, Per Inge Østmoen og Christina Fjeldavli. Tilsvar til Geir Ramnefjells innlegg Dette har blitt farlig i Dagbladet 6. juni 2020 «Dette har blitt farlig», skriver Geir Ramnefjell i Dagbladet 6. juni. Det er vindkraftsaken han sikter...
Av Christina Fjeldavli. 11. juni opprant med strålende sol, men skulle likevel vise seg å bli en mørk dag i nasjonens historie. 11. juni var nemlig dagen vakre Haramsøya skulle ofres på det grønne skiftets alter. Ingen kunne forklare det rasjonelt, hvorfor dette måtte...
Av Odd Handegård. Forskjellene mellom motstandere av norsk vindkraftutbygging og de som fronter utbyggingssakene, er gigantiske. Motstanderne er mange, mens de forholdsvis få utbyggerne (og kraftselskapene) har de rette alliansene. De har støtte av de fleste norske topp-politikere, av den...
Av Steven Crozier, fastlege og representant for Rødt Frøya Konflikten om utbygging av vindkraftverk i norsk natur er en av de mest brennbare politiske sakene i Norge for tiden.  Her står sterke økonomiske og politiske aktører med skolerte kommunikasjonsrådgivere mot de som gjerne kan...
Haramsøya 11. juni 2020, Motvind Norge. I dagens Norge har vi nå flere Altasaker. En ny sak hver dag med overgrep mot natur, samfunn og miljø. I dag er det en sorgens dag for Haramsøya og mange gråter. Politiets bistand til Zephyr AS...
Bransjeorganisasjonen Energi Norge og Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK) er kritiske til regjeringens forslag til pakke for grønn omstilling. Dette skriver Anders Lie Brenna, ansvarlig redaktør for EnerWE.no. Han viser til Knut Kroepelien, administrerende direktør i Energi Norge, som sier: "Modernisering av vannkraftverk gir mer...
Melkebøndene som eier Tine har siden 2007 vært pålagt å subsidiere sine konkurrenter med millionbeløp. Hva skal vi si når professorer ved Handelshøyskolen vil ha mer av dem? Dette spørsmålet stiller kommentator Thomas Vermes i ABC Nyheter. Vermes fortsetter: Norske bønder er blant landets...
https://youtu.be/z72EUKXTy4k Ivar Arne Fjørtoft: Vi har samla en gjeng ungdommar og gått på tur, der vi viser fram fjellet vår, å snakkar om det som skal skje. Fjørtoft sto sentralt da ungdommene på Haramsøy protesterte da anleggsmaskinene kom til...