Det vil koste 1,34 kroner/kWh å produsere flytende havvind i Nordsjøen, ifølge nye anslag. Statsstøtten kan bli på opp mot 36 milliarder kroner for ett anlegg. Dette skriver Nettavisen. Milliardsubsidier Nettavisen skriver videre: De nye anslagene gjelder for områdene Vestavind B og Vestavind F, som også inkluderer det aller første feltet for...
Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) og kinesiske forskningspartnere feiret denne uka 20 år med vellykket forskningssamarbeid om matsikkerhet, miljø og klima. De vil fortsette samarbeidet framover og da vil også klimatilpasning, avfallsutfordringer og sirkulærøkonomi være viktige samarbeidsområder. Nesten 18% av verdens befolkning bor i Kina, men landet har bare 9%...
Jordbruksoppgjøret fikk flertall i Stortinget i går, 21. juni. Men et forslag fra SV, Rødt, MDG og KrF om en omkamp på tallgrunnlaget for jordbruksoppgjøret fikk også flertall, og dermed må regjeringa komme tilbake til Stortinget innen februar 2025 med egen sak med forslag til prinsipper for beregning av inntekt i...
I dag debatteres og stemmes det over årets jordbruksavtale på Stortinget og det ser ut til at regjeringa får flertall for denne. En avtale som baserer seg på feil tallgrunnlag – en avtale som blåser opp bondens inntekt med ei normering slik at den ser 20% bedre ut på...
Som representant for organisasjonen "La Humla Suse!" har Monica Marcella en artikkel på steigan.no den 18. juni. Organisasjonens formål er 1. Å sikre humlenes levevilkår i Norge, 2. å øke bevisstheten og kunnskapen om humlenes behov, og 3. å sørge for levedyktige og styrkede bestander av humler i Norden,...

La humla suse

0
Er du en av dem som bekymrer deg over lite humlesurr i år? Eller er du en av dem som har mye koselig brumming og summing omkring deg? Av Monica Marcella, La Humla Suse. Vi i La Humla Suse, en ideell organisasjon som jobber for humlenes livsvilkår i Norge, får stadig...
Havvindlobbyen fikk det som de ville. Regjeringa og SV er enige om et revidert nasjonalbudsjett. Under forhandlingene har de blitt enige om en politisk milepæl for å få fortgang i havvindutbygginga. De vil bla opp 35 milliarder kroner i statsstøtte til utbyggerne av havvind. Vi skrev 19. mars i år...
I hver krig er det nødvendigvis en fiende, og i krigen om maten og vår rett til sjølforsyning er fiendene mektige, sterke og de samarbeider tett. Tracy Thurman er en talsperson for regenerativt jordbruk, matsuverenitet, desentraliserte matsystemer og medisinsk frihet. Hun jobber med Barnes Law Firms avdeling for offentlig interesse...
I sin midtre del av essayet Det blir ingen enkel oppgave å gjøre noe mot klimaendringene, tar Streeck for seg valget mellom å tilpasse oss klimaendringene, noe som menneskene har gjort i tusener av år, og å prøve å hindre at det skjer klimaendringer. Når det gjelder de økonomiske forutsetningene, så...
De folkevalgte bør ikke la seg presse til å vedta EUs fjerde energimarkedspakke bit for bit. Dersom de gjør det, flagrer også siste rest av politisk styring med norsk energipolitikk ut bit for bit. Dette skrev Eva Nordlund i en kommentar i Nationen. Nordlund skriver videre: Den første delen av EUs...