En ny studie viser en sammenheng mellom utarmet uran, brukt av USA under Irak-krigen, og risikoen for fødselsdefekter hos irakiske barn. Dette skriver Foreign Policy Journal som fortsetter: «I årene etter 2003 hadde det amerikanske militæret over 500 militærbaser i Irak, mange av dem...
I den epokegjørende boka Sjokkdoktrinen viste Naomi Klein hvordan storfinansen og nyliberale politiske krefter har klart å utnytte kriser, katastrofer og kriger til å ta over naturresursene innføre drakoniske økonomiske «reformer» som det aldri hadde vært mulig å få gjennom under normale politiske forhold.
Den seksten år gamle klimaaktivisten Greta Thunberg, som har stått og står i spissen for bevegelsen FridaysForFuture talte i FNs hovedforsamling under klimamøtet 23. september 2019. Hun leverte et følelsesladet og sterkt angrep på verdens politikere og anklaget dem for å ha sviktet henne og hennes generasjon:
Forut for FNs klimatoppmøte som begynner i New York 23. september 2019 har World Meteorological Organization (WMO) lagt fram nye data som sier at klimaendringene kommer raskere enn antatt og er større enn de tidligere modellene forutså. Hovedkonklusjonene i rapporten United in Science er som følger:
Bevegelsen Fridays for Future arrangerte en global streik- og demonstrasjonsdag 20. september 2019. Denne bevegelsen er direkte inspirert av den unge svenske miljøaktivisten Greta Thunberg, som på rekordtid er blitt et ikon for klimaaktivistene. Til nå har kravene til denne bevegelsen vært svært uklare....
Nord-Amerika har mistet nesten 3 milliarder fugler siden 1970, sier en studie som ble publisert 19. september 2019, som også fant betydelig nedgang i populasjonene til hundrevis av fuglearter, inkludert de som en gang var ansett som svært vanlige. Totalt sett har fuglebestandene i...

Vindkraft i Nord-Norge

Av Odd Handegård. Vindkraftutbyggingen i Norge har hittil vært konsentrert om fylkene Agder/Rogaland og Trøndelag. Men det betyr ikke at resten av landet er urørt. I samsvar med myndighetenes nye strategi om å «gå langsomt fram» for i noen grad...
"Utslippsreduksjoner alene vil sannsynligvis ikke kunne hindre alvorlige virkninger av klimaendringer," skriver Council on Foreign Relations. Derfor anbefaler de såkalt "geoegineering" og etterlyser et globalt styringsverktøy for å kunne gjennomføre dette. Council on Foreign Relations (CFR) er det nærmeste man kan komme det som...
50 organisasjoner og motstandsgrupper støttet demonstrasjonen mot vindkraft foran Stortinget 8. september 2019. Dette skriver enerWE.no. De skriver også at arrangørene var fornøyde med oppmøtet. EnerWE.no skriver videre: - Det er ganske mange på en søndag, og det er flott, sier Hans Anton Grønskag...
Under messa "Gastro summit - om framtidens mat" i Stockholm har adferdsforskeren Magnus Söderlund holdt et seminar som handler om muligheten for å spise menneskekjøtt for å redde klimaet. Nei, dette er ikke fleip. Det er ikke en forsinket aprilspøk. Det er ikke "fake news". Det er...