Av Kari Elisabet Svare. «Mer rettferdig nettleiemodell». Slik introduseres den nye utregninga av nettleia. Men kan vi tro kraftbransjens retorikk? På 90-tallet innførte de eventyr om værguder som straffer oss med lite regn og høye regninger. Deretter hamret de inn «Det grønne skiftet» og oppfordret til...
Av Odd Handegård. Hele energibransjen, nesten alle media og de fleste ledende politikere forteller oss daglig at klimakrisen kan bli katastrofal, og at vi må elektrifisere det meste av virksomheten i Norge for å unngå at kloden brenner opp i...
Også Canada vil tvinge gjennom den politikken som nederlandske bønder protesterer mot. Avisa Toronto Sun skriver: Bønder over hele Nederland protesterer mot regler som vil kreve at de reduserer utslippene av nitrogen med 50 % innen 2030. Det er...
Av Odd Handegård. Jeg har skrevet lite om elektrifiseringen av transportsektoren det siste året. Her følger noen vurderinger basert på nyere forskning. Mange har tatt «klimafordelene» som gitt, og først og fremst vært opptatt av andre problemer, som de enorme...
 Av Jan Christensen. Jan Christensen. I et normalår produserer vannkrafta vår rundt 140 terrawatt-timer (TWt) med elektrisitet.  Siden en terrawatt-time er en milliard kilowatt-time, betyr det 140 milliarder kilowattimer (KWt). Eller 140 millioner megawatt-timer (MWt) - eller 140 tusen gigawatt-timer (GWt).Om vi...
Vandana Shiva er en indisk aktivist og filosof. Hun har en mastergrad i fysikk og en doktorgrad i filosofi, men har det meste av sitt voksne liv arbeidet som forfatter og aktivist. For å fremme «økofeminisme» har hun bl a grunnlagt og...
Lørdag 23. Juli oppfordres det til demonstrasjoner verden over i solidatiret med de Nederlandske bøndene som kjemper for å ta vare på landbruket. Aksjon for frihet, en norsk Facebook-gruppe, arrangerer demonstrasjonstog i Bergen i solidaritet med nederlandske bønder lørdag 23. juli.
Er det ønsket politikk å legge skylda for prisøkninga på bøndene? Ja, og litt på klimaendringene, energiprisene, utfordringer med forsyningslinjene og sjølsagt krigen i Ukraina. Av Romy Rohmann. Folks misnøye vokser over de høye matprisene og...
«For mange bønder er det slutten på deres virksomhet, og de vil kjempe til det siste. Noen ganger går disse gårdene generasjoner tilbake, de ble bygget for hånd, og folk føler bøndenes hjerte og sjel. Alt dette blir tatt bort." Dette skriver Senay Boztas i...
Dokumenter innhentet gjennom en forespørsel om informasjonsfrihet sendt inn av et medlem av det nederlandske representantenes hus avslørte at den nederlandske regjeringa samarbeider med World Economic Forum (WEF)  for å iverksette The Great Reset. Av: Mary Villareal, Natural News. Pepijn van...