Av Frode Bygdnes. Over 13.000 tonn laks er død på noen få dager i Sør-Troms og nordre Nordland, og mer kan det bli. En gir Chrysochromulina-algen skylda, men den ansvarlige er regjeringa. Algevekst er like naturlig på denne årstida som at gresset gror...
Noen grupper "klimaopprørere" vil at det skal erklæres "unntakstilstand mot klimakrisa". Men hva vil de? Den kapitalistiske rovdriften på mennesker og natur har skapt kriser som truer grunnlaget for menneskelig sivilisasjon. Dette har vi brukt mye plass og kilder på å dokumentere her på steigan.no.
Av Odd Handegård. Et av de viktigste alternativene til vindkraft i Norge er også det mest naturlige og det mest åpenbare tiltaket: Modernisering av våre – til dels gamle – kraftverk som også kan utvides med forsiktige og...
Som ventet, støttet politikerne i bygg- og miljøutvalget opp under rådmannens forslag til vedtak i forbindelse med høring om NVE sitt vindmølle-forslag. Vennesla Tidende skriver: Et samlet politisk miljø i Vennesla er negative til å åpne bygda opp for vindkraft, og...
Av Erik Plahte. FNs naturpanel IPBES kom nylig med en alarmerende rapport om hvilke trusler det biologiske mangfoldet på Jorda står overfor. En million arter står i fare for å bli utradert, mange av dem i løpet av bare noen...
Siste utgave av landets største nyhetsmagasin Der Spiegel har en forside som er prydet av fallerte monstermøller og raserte overføringslinjer. I en lang, grundig artikkel konstaterer forfatterne at det største politiske prosjektet siden gjenforeningen, Die Energiwende, truer med å ...
Det som ligger i dagen som en hovedgrunn til USAs hybridkrig mot Venezuela er det faktum at landet har verdens største oljereserver. Dette har ikke en gang Washington forsøkt å skjule. Det betyr at USAs oljegiganter som Chevron og ExxonMobil står klare til å ta kontroll dersom...
Det biologiske mangfoldet på planeten er i fare, utryddelsen av arter øker og en million arter står i fare for å bli utryddet. Det er kjernen i en ny rapport fra Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES). Rapporten er utarbeidet av...
Av Frode Bygdnes. Fiskeriministeren har fått kritikk fra mange hold fordi han har tillatt høsting på raudåta. Nå er det kommet svar fra ham i Klassekampen 3.mai og i Harstad Tidende 4.mai. Det er samme svar der bare navnet på kritikeren er skifter...
"Staten bør sikre at Trønderenergi får bygge ut vindkraft på Frøya slik de har fått konsesjon til, mener flere aktører i kraftbransjen og miljøorganisasjonen Zero." Dette skriver E24, som fortsetter: Trønderenergi har bedt staten gripe inn i saken, og får nå støtte fra en...