Av Einar Flydal. Strømprisen går mot nye høyder. Strømselskapene øker inntektene. Vi betaler for det – direkte på strømregningen og ved å finansiere støtten vi skal få. Slik flyttes milliarder fra fellesskapet over til strømselskapenes aksjonærer. Mediene...
Av Ove Bengt Berg. Natos generalsekretær, tidligere statsminister Jens Stoltenberg, sier han har fått beskjed («blitt oppfordret») om å søke på stillinga som sjef for Norges Bank. Av hvem? Den som ga han jobben som Nato-sjef? Hans tidligere underordna, nå...
Av Jon Gulbrandsen Politikerne våre bruker jevnlig utallige milliarder av nasjonens midler på å forsøke å løse verdensproblemer hvis eksistens i beste fall er diskutable.  I tillegg kappes de om å gi bort naturressursene våre og å overlate styringen av landet til fremmede makter, uten å...

Løp!

Alice Da har startskuddet for fase 5 og bølge ? gått - antatt offisielt og pompøst med påtatt bekymring erklært i beste sendetid innen to døgn med nye variasjoner omkring fascistiske tiltak. En ny lock-down er høyst sannsynlig - og...

Reis all kraft

Konflikten ved Norsk Hammerverk del 3 Av Geir Sundet. Del 1 her Konflikten ved Norsk Hammerverk 1975-77 Del 2 her En einbeint helt Ni mann som kjente hverandre gjennom et daglig fellesskap...
Lørdag 13. november var det en ny stor demonstrasjon i Melbourne, hovedstaden i den australske delstaten Victoria. De dominerende mediene har i snart to år mobbet fram en følelse av avmakt og isolasjon. Til tross for en lang rekke uhyggelige nye lover på trappene, fikk jeg for...

En einbeint helt

Konflikten ved Norsk Hammerverk del 2 Av Geir Sundet. Del 1. her Konflikten ved Norsk Hammerverk 1975-77 Årene 1975, 76 og 77 var preget av en rekke politiske oppsigelser i Norge. Den...
Her presenterer vi leserne for en veldig lang tekst, og dertil en tekst av Russlands president Vladimir Putin. De som leser talen, vil se at Vladimir Putin står langt fra de redaksjonelle standpunktene og analysene til steigan.no på flere punkter. Men våre analyser bygger på innsyn, og...
og riksmeglingsmann Preben Munthes høyttenking rundt AKP(ml)s proletariseringskampanje. Av Geir Sundet. Hammerverksaka starta med en usaklig politisk oppsigelse på Norsk Hammerverk i Stavanger 23. mars 1975, og blei avslutta ved at oppsigelsen ble dømt ulovlig i...
FHI synes det er overflødig med hjerne og har fått installert en egen liten enhet fra big-pharma hvor det kontinuerlig tikker inn valium-impregnerte risikokalkyler: "Gi f... i at det er snakk om eksperimentell genterapi", "Gi f... i at immunitet for annen smitte...