Antiimperialistiske våpen

0
Fakkeldemonstrasjon for nazisten Stepan Bandera som er nasjonalhelt i Ukraina. Innfelt overskrift i Klassekampen.

23. mars har Jonas Bals et innlegg i Klassekampen – «Et kjempende demokrati må dessverre ha våpen».

Av Eva Thomassen.

Der hamrer han i korte trekk løs på venstresiden, riktignok på den venstresiden som ikke er villige til å kjempe på Ukrainas side. Kampen skal kjempes med våpen. Den teoretiske overbygningen relaterer han til den spanske borgerkrigen. Ukrainas kamp er «vår tids spanske borgerkrig». Braanen følger 27.3.2024 opp i «Prinsipiell anti-imperialisme» med å teipe fredsvåpen til venstresidens kamp mot all imperialisme, det være seg amerikansk eller russisk.

Det synes som det ikke har skjedd noe mellom den spanske borgerkrigen og Ukrainas «verdighetsrevolusjon» i 2014 og til i dag i 2024.

Selvoppfyllende profeti og NATO-utvidelser østover

For å ikke ta turen helt tilbake til 30.tallet kan vi stanse i 1990. Sovjetunionen og Warszawapakten ble oppløst. USA vant den kalde krigen, men tapte freden. Hva gjør USA? Beholder fienden og ekspanderer østover. Innlemmer det ene landet etter det andre i NATO. Helt til Russlands dørstokk.

Amerikansk senator Bill Bradley i 2008:

YouTube player

Historiker og Russland ekspert Stephen Cohen i 2010:

YouTube player

I 2008 ble Ukraina invitert inn i «NATO-familien» av president Bush under NATO-møtet i Bucharest. Men, med forbehold om at det medlemskapet skulle ligge å godgjøre seg. Det skulle vise seg at Ukraina ikke var gryteklar.

På dette møtet var daværende statsminister Stoltenberg og daværende utenriksminister Støre. I dag er Stoltenberg NATO-generalsekretær og Støre statsminister i Norge.

På NATO-møtet  var også president Putin og utenriksminister Lavrov. Begge varslet – igjen – at et NATO-medlemskap for Ukraina er en rød linje for Russland. Altså er Støre og Stoltenberg ikke ukjente med bakgrunnen for krigen.

Det var sågar nedfelt i Stortingsmelding 25 (2007/2008) at Nato-medlemskap for Ukraina var en dårlig ide. Hvorfor?

Fordi Russland var naboen. Eller kunne det være andre grunner til at Ukraina eller NATO ikke var klar for den krigen vi ser i dag?

NATO-medlemskapet legges i skuffen.

«Verdighetsrevolusjonen» i 2014

Var den «revolusjonen» særlig «verdig»? Ikke hvis man ser noe en hver antiimperialist ser. Det CIA-initierte kuppet hadde alle markørene til amerikansk imperialisme. USAs Nuland i lekket telefonsamtale med den amerikanske ambassadøren i Ukraina, Pyatt, diskuterte hvilke personer som burde inneha ulike embeter. Hvem som burde være statsminister etc. Nuland tok seg også tid til å dele ut cookies til folk på Maidanplassen.

Denne artikkelen ble først trykt i Klassekampen 21. februar 2015:

Kuppet i Ukraina må ha være det mest vellykkede amerikanske kuppet. Ukraina ble plukket fra hverandre. Igjen stod bare skallet. Inn kom EU, IMF, samt Norge og NATO for å nevne noen. Solberg synes Ukraina fortjente takk for innsatsen og bevilget hundrevis av millioner over bistandsbudsjettet. Hun måtte riktignok innrømme at Ukraina ikke var et U-land, men siden Ukraina var i folden til å dreie vestover burde vi hjelpe til.

I dokument fra 2015 kan man lese at Norge tok på seg jobben med å reformere justissektoren i landet. Norge stilte også opp med sin del av oppbygging av den ukrainske hæren som i 2014 ikke var særlig slagkraftig. Ukraina ble så å si en vestlig koloni eller tumleplass om man vil.

Støre og Solberg uttaler i 2014 at det var bra Ukraina ikke ble medlem av NATO i 2008.

YouTube player

Støre 2014

Støre mente det var bra at Ukraina ikke ble medlem av NATO i 2008.

Det samme hevdet daværende statsminister Solberg. Solberg viser til at Ukraina fortsatt har egne lover om at Ukraina skal være et nøytralt land. Hun viser også til sikkerhetssituasjonen rundt Ukraina.

Statsminister Støre 2024

Hvorfor mener Støre at Ukraina i dag bør bli medlem av NATO og ikke i 2014?

Stoltenberg ble NATO-sjef i 2014.

Stoltenberg sier i 2023 at krigen i Ukraina ikke startet i 2022. Den startet i 2014. Han sier NATO har vært i Ukraina siden 2014. NATO har trent den ukrainske hæren til NATO-standard. Bevæpnet den og gjort den ukrainske hæren til den sterkeste i Europa.

Hvorfor blandet NATO seg inn i denne «verdighetsrevolusjonen»?

Hvorfor i all verden skulle NATO blande seg inn i dette nye «demokratiet»? Den kalde krigen var over. USA vant jo den kalde krigen i 1990.

Amerikansk imperialisme

I hele perioden fra 1990 har USA invadert en rekke land. Norge har deltatt i alle amerikanske kriger siden 1990.

Har noen av disse landene USA har invadert truet USA eller Norge? Har Libya truet Norge? Har Afghanistan, Syria, Irak, Ukraina? Nei.

Allikevel har vi deltatt. Russland har sittet og sett på uten å kunne foreta seg noe. Russland har sett at USA har 800 baser i verden. Det er kun 3 land i verden som ikke enten er invadert av USA eller har amerikanske baser. Bhutan, Andorra og Liechtenstein. Russland er omringet av amerikanske baser og har fått omtrent hele Europa på døra. Det er åpenbart for dem som vil se at USA har ett mål med dette. Det er å beholde verdenshegemoni. Russland må svekkes. Kina må man holde øye med. Russland er en klar fiende, Kina en trussel.

«Demokrati og frihet og menneskerettigheter – og verdighet»

NATO-medlemskap for Ukraina hadde ligget i skuffen siden 2008. Så plutselig dras det ut av skuffen i 2021. Den ukrainske hæren og NATO var klar for krig mot Russland.

Kuppet i 2014 og fram til 2021 hadde fylt opp det tomme skallet av Ukraina med en hær, en politikk med klare nazistiske undertoner, passe for gammelt hat til Russland.

Kuppet i 2014 synliggjorde den store splittelsen i befolkningen. Donbass ble av Kiev-regimet ansett som fiende av det nye Ukraina. Vesten forsøkte å dekke over dette ved å vise demokratisk sinnelag. «Fred» ble utmeislet i form av Minskavtaler i 2015.

Det hele var en bløff. Det har Merkel, Porosjkenko og Hollande innrømmet nylig.  Det var for at NATO skulle kjøpe seg tid til å bygge opp den ukrainske hæren til krig mot Russland.

Hvem er Zelensky?

Klovn uten politisk utdanning eller bakgrunn. Han kom rett inn fra sirkusmanesjen. Han lurte folket . Han gikk til valg i 2019 på to valgløfter: Å skape fred i Donbass og med Russland, og å bekjempe korrupsjon. For det fikk han 73% av stemmene. Da NATO banket på døra solgte han landet og folket sitt til NATO i stedet.

Krigen er et faktum

USA har gått til krig mot Russland på ukrainsk jord. Zelensky har fått stående applaus av alle NATO-land, og alle kapitalismens private investorer. Penger, våpen og land. Folket har enten flyktet eller ligger i de mange kirkegårdene eller er skadet for livet. Krigen selges inn som en frigjøringskrig. Som en krig mot en imperialistmakt. Zelensky og støttespillerne vil ha alle områdene Russland har okkupert. Hvorfor er det så viktig for USA? Bryr USA seg om den ukrainske befolkningen? Bryr Støre og de andre NATO-landene seg om den ukrainske befolkningen? De sender alle skattepengene våre, de sender mer våpen enn vi har på lager. De kaller det «våpen er veien til fred». Bals og Biden vil at Zelensky skal erobre alle områder som Russland har okkupert. De samme områdene Kiev-regimet har bombet siden 2014. Som vi nå sender våpen for å ytterligere drepe den russisktalende befolkningen. For fienden må jo befinne seg et sted i landet.

USA har klart å få med seg venstresiden i NATO- landene på røverhistorien! Handler det om rasisme?

Syria

På samme måte som med Ukraina har USA klart å få med seg venstresiden til å omtale Assad som en despot, terrorgruppene som demokratiforkjempere,  kurderne som helter som trenger en egen stat. At kurderne samarbeider med USA og IS forties. Man kaller krigen en borgerkrig mens det i realiteten er en stat som fører krig mot terrorgrupper. Vi kaller Putin en despot. Han og despoten Assad gasser folk. At USA innfører dødbringende sanksjoner, okkuperer 30% av landet, plyndrer oljen er noe venstresiden ikke bryr seg om. Stemmer historiene de forteller om despotene Assad og Putin? Nei. Hvorfor tror vi på dem da?

Hva er forskjellen på Syria og Ukraina? Hvorfor støtter man de kurdiske separatistene i Syria som vil ha en egen stat fordi de er undertrykt av Damaskus, mens vi ikke støtter den russisktalende befolkningen i Ukraina som er undertrykt av Kiev-regimet?.

Tilbake til Bals og den spanske borgerkrigen

Bals ser for seg  en imaginær internasjonal brigade som bør dra og kjempe i Ukraina akkurat som under den spanske borgerkrigen. Bals er rådgiver i LO. Zelensky har ødelagt fagbevegelsens rettigheter i Ukraina. Det bekymrer ikke Bals. Men, hvor mange fra LO har Bals vervet til vår tids spanske borgerkrig? Det ville være av interesse. For med våpen trenger man soldater. Nå er det snart ikke soldater igjen til å betjene våpnene. Soldater er våpen i en krig. Send soldater Bals! Kanskje ikke våpen er veien til fred? Kanskje våpen er veien til helvete? Hva med å sikre at Zelensky ikke ødelegger det lille som er igjen av rettigheter for arbeiderne i Ukraina. LO brød seg om det før krigen. Det var nok før du ble rådgiver i LO. Da du fortsatt var veskebærer i Arbeiderpartiet. Der våpen er veien til fred.

Zelensky ødelegger fagbevegelsen i Ukraina. Bals bryr seg ikke.

Les: Ukrainas arbeiderfiendtlige lover er planlagt lenge

Ukraina bruker krigen som unnskyldning for å angripe arbeidernes rettigheter, mener europeisk fagbevegelse.

Mens det ukrainske folket tappert kjemper mot okkupasjon, bruker regjeringen og parlamentet krigen som påskudd til å angripe fagforeninger og rettigheter, hevder den europeiske samorganisasjonen.

https://frifagbevegelse.no/magasinet-for-fagorganiserte/ukraina-bruker-krigen-som-unnskyldning-for-a-angripe-arbeidernes-rettigheter-mener-europeisk-fagbevegelse-6.158.893750.949a39af27

Amerikansk imperialisme kommer i mange farger og fasonger. Bals og Braanen er fargeblinde.


Les også:

Om nynazismens innflytelse i Ukraina

Zelenskij forbyr 11 opposisjonspartier

Ukraina stenger opposisjonens medier og USAs ambassadør jubler

Ukrainakrigen gir våpenprodusentene gigantprofitter

Forrige artikkelWHO bekymrer seg for ytringsfriheten fremskynder pandemitraktat!
Neste artikkelIsrael raserer deler av Gaza for å befeste «langsiktig tilstedeværelse»