I anledning kvinnedagen – kjønn og kvinnekamp – kvinnehelse

0
Kilde: Digi-stories.com

I dag er det 8.mars og vi har fortsatt lang vei å gå, og for ei som har levd og opplevd/deltatt i kvinnekampen sida 60-tallet oppleves det dessverre som om både kvinnekamp og likestillingskampen er noe på avveie.

Av Romy Rohmann.

Det er store biologiske forskjeller på menn og kvinner og vi må støtte opp om de krefter som forsker på dette. Da kvinner for alvor kom inn i arbeidslivet og da mener jeg som lønnsarbeidere, var det helt nødvendig at kvinner kjempet for å få særrettigheter som kvinner. Dette var en del av den faglige kampen. Denne kampen er fortsatt viktig, sjøl om kvinner nå innehar de fleste yrker og også finnes på de fleste nivåer i arbeidslivet så er det fortsatt viktig å sette søkelys på de biologiske forskjellene mellom kvinner om menn og ikke la seg lure av de som vi utviske dette. Det er forskjeller på menn og kvinner og det forskes altfor lite på dette.

Sjukefraværet for kvinner er høyere enn for menn, vi veit at mange kvinner fortsatt er dobbeltarbeidende, med full jobb ute og hovedansvar for hjem og familie, men dette er i endring, menn er oftere hjemme i omsorgspermisjon, hjemme med syke barn og det deles på arbeidet i hjemmet.

Tida har endret seg mye fra min barndom på 50/60 tallet, den gang kunne en familie leve på ei lønn, og det var det mange som gjorde mens ungene var små. Nå må det to lønninger til dersom en skal klare seg som en familie med flere barn.  Tempoet i arbeidslivet er høyt og reiseveien fra hjemmet via barnehage/SFO og til jobb og tilbake gjør at dagene er lange både for voksne og barn. Familien ender ofte opp med bare noen få timer sammen i hverdagen, ei kort tid hvor alle er slitne og alt skal gjøres, lekser, middag og eventuelle fritidsaktiviteter. (Vi trenger en ny familiepolitikk for dagens familie.)  Ikke rart foreldre blir slitne, kvinner blir slitne og menn blir slitne. Menn har ofte sterkere fysikk enn kvinner dette er reint biologisk så det er mulig de holder litt lenger, men …

Vi veit dessverre fortsatt for lite om kvinnehelse i Norge. Mye av vår medisinske kunnskap bygger i stor grad på studier gjort på mannskroppen. Kvinner og menn kan ha ulike symptomer på samme sykdom, og de kan reagere annerledes på medisiner. Manglende kunnskap om typiske kvinnesykdommer og sykdommer som rammer flest kvinner gjør at kvinner ikke alltid får like god diagnostisering og behandling.

Norske kvinners sanitetsforening er en organisasjon som støtter opp slik forskning, det trenger vi mer av. De trenger en blomst på denne dagen.

https://sanitetskvinnene.no/sites/default/files/2023-08/NKS_Kort_Forskningsstrategi%202018-2024_WEB.pdf

I dag er det bannlyst å snakke om kjønn som biologisk kjønn (gender), kjønn bli sausa sammen med både kjønnsroller som er i et samfunn på ei historisk tid, den samlingen av normer og forventninger knyttet til det å være mann eller kvinne, gutt eller jente, eller foretrukket kjønnsuttrykk, hvordan man kler seg, ter seg eller også seksualitet. En slik sammensausing svekker kvinnekampen, sjølsagt også mannskampen, men den får vi ta i november på mannsdagen. 😊

Det vi opplever i dag er at det er krefter som ønsker å løsrive de naturlige biologiske forskjellene fra kjønn. Det er krefter som ønsker å se bort fra kvinner og menns rolle i reproduksjonen fordi de ønsker å tjene på utføre reproduksjon i laboratorier, og la embryoer vokse til fullverdige babyer i «kunstig livmor».

Bioteknologen Hashem Al-Ghaili har forsket på dette over mange år og EctoLife presenterer denne muligheten i denne videoen:

Dette er ikke en realitet i dag, men ifølge andre forskere som Huffington Post har snakket med er dette helt mulig å utvikle.

https://www.huffingtonpost.co.uk/entry/is-ectolife-artificial-womb-real_uk_639858a2e4b0c28146469016

Det passer som hånd i hanske med den «nye» kjønnstrua, som Anne Kalvig så flott beskriver i sin bok Kjønnstru. Dessverre har mange latt seg forlede til å tro at den nye kjønnstrua er et slags likestillingsprosjekt.

Det finnes arbeidsplasser hvor kvinner får økonomisk støtte fra arbeidsgiver til å fryse ned egg slik at de har til en seinere, passende anledning.  

Dette er svært dyrt og blir sjølsagt oppgitt som et «frynsegode». At det er best å bli gravid å gjennomføre et svangerskap i en biologisk gunstig alder, er det ikke mye snakk om – bedriften derimot ser helst at det utsettes til en passende anledning, det varer nok ikke lenge før disse kunstige xx blir et tilbud på moderne og fremtidsretta bedrifter.

I USA gir Apple og Facebook økonomisk støtte til kvinnelige ansatte som ønsker å fryse ned egne egg. Nyheten har skapt debatt om karriere- og familieplanlegging også i Norge.

I Sverige har Forssell fra partiet Liberalerna (L) sendt inn et forslag til Riksdagen om støtte til en satsing på forskning på kunstig livmor.  Forssell fremhever dette som viktig av flere grunner. Dette gir reproduktiv frihet der mennesker ikke lenger «begrenses av biologiske eller sosiale faktorer».

Det kan også «bidra til å fordele ansvaret for foreldreskap mer likestilt mellom kjønnene», og gi «kvinner mulighet til å delta fullt ut arbeidslivet og andre deler av samfunnet uten å måtte bære byrden av svangerskapet».

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/motion/en-framtid-utan-graviditeter_hb021733/

Her sies det rett ut: Kvinner skal gis mulighet til å delta fullt ut arbeidslivet og andre deler av samfunnet uten å måtte bære byrden av svangerskapet. Dette gir reproduktiv frihet der mennesker ikke lenger «begrenses av biologiske eller sosiale faktorer.

Legg merke til:  dette framstilles som kvinnekamp og likestilling!

Det er ikke denne type likestilling jeg har tru på, likestilling betyr ikke å fjerne de biologiske forskjellene mellom kvinner og menn.  Likestilling betyr å legge til rette for at de biologiske forskjellene på menn og kvinner ikke får betydning for det den enkelte  ønsker å gjøre i livet.

Kjønn er biologi og det finnes to kjønn, mann og kvinne, Gratulerer med kvinnedagen der ute.

Forrige artikkelEventyret om snylterselskapet Hydro Rein
Neste artikkel«Hvem eier verden?» En liten gruppe med store penger.