Årets dyreste strømtime

0

Den sørlige delen av landet får torsdag en timepris på strøm som passerer 3 kroner/kWh. Dette er den dyreste timen Sør-Norge har hatt så langt i år. Dette skriver nettavisa E24.

Mellom klokka 17 og 18 passerer strømprisen i den sørlige delen av landet 304 øre/kWh, skriver Europower.

Helt i nord hopper prisen opp 100 prosent. I prisområdet Trondheim (NO3) øker prisen med 80 prosent.

Strømprisen i de nordlige prisområdene passerer 1 krone/kWh i fire timer i morgen. På sitt høyeste er prisen på 110 øre/kWh.

Alle prisområdene i sør får en månedspris i november på over 1 krone/kWh. De nordlige prisområdene hadde dager i løpet av måneden hvor prisen var høyere enn prisen i sør. De ender likevel opp med en betydelig lavere månedspris.

Støre nekter å gjøre noe

Jonas Gahr Støre kunne ha løst dette problemet ved et pennestrøk, til og med uten å utfordre EØS/Acer, slik Trond Andresen pekte på i artikkelen:

Et forståelig strømprisforslag – som ikke kan hindres av EØS/ACER

Men Støre nekter å gjøre noe som helst. I Stortingets spørretime 29. november sa han:

– Vi har fått Europas beste strømstøtteordning, som vi har forbedret flere ganger, og vi har kommet med en lang rekke tiltak for å sørge for at de som trenger det mest blir hjulpet og får støtte til å komme seg gjennom dette.

Det han ikke sa var at Norge kunne ha hatt et prisregime som det hans eget parti en gang grunnla i Norge basert på at det koster under 12 øre per kWh å produsere strøm i Norge. Den eneste grunnen til at prisene nå bykser opp i vanvittige tre kroner er at han og hans like har sørget for å knytte oss til et europeisk strømmarked som er styrt av EUs undergangsdømte energipolitikk. Det er der Støres solidaritet ligger.

Har fagbevegelsen tatt juleferie?

Ap-leder og statsminister Jonas Gahr Støre fikk så hatten passet fra talerstolen på landsmøtet i Fellesforbundet. Hans stilling ble utfordret av to medlemmer i forbundsstyret i Fellesforbundet. Dette skriver VG.

Støre innledet sin tale med å si at han vet at man i møter med Fellesforbundet får høre det rett fra levra.

Og det fikk ha da den politiske debatten begynte.

Rune Alne fra Fellesforbundet i Vestland sa det slik:

– Grunnfjellet i Arbeiderpartiet er fagbevegelsen. Og dem du ser her er menigheten. Nå har du spist av grunnfjellet lenge og nå er du også i ferd med å spise opp menigheten, sa han henvist til Støre som satt i salen etter å ha holdt sin tale til landsmøtet.

– Det er mulig det ikke er krise for deg, men for oss i fagbevegelsen er det krise, fordi vår store politiske slagkraft og politisk arm er i ferd med å smuldre opp. Våre medlemmer og tillitsvalgte forsvinner i hopetall fra partiet.

– I strømpriskrisen møtte dere oss med en markedsliberalistisk retorikk og politikk i stedet for sosialdemokratisk politikk og handlekraftige løsninger.

– Fattigdomskrisen som vokser møter dere oss med talepunkter som «jeg har full forståelse», «jeg skjønner det er krevende», «du har min fulle medfølelse. Dette setter sinnene i kok ute hos våre medlemmer.

Dette endte med at Fellesforbundet vedtok en skarp resolusjon mot regjeringas kraftpolitikk der det blant annet het:

«Fellesforbundets mål forutsetter et oppgjør med vårt eksisterende markedsbaserte kraftregime».

I tillegg vedtok forbundet at:

  • Strøm skal være en strategisk samfunnsressurs under demokratisk kontroll.
  • Prisdannelsen i kraftsystemet må settes med basis i produksjonskostnadene, ikke slik dagens børsdrevne marked fungerer, der prisen styres av høyeste budgiver i Europa.
  • Strøm er en strategisk innsatsfaktor for industrien og et grunnleggende gode for husholdningene.

Men så da?

Gjør ledelsen i Fellesforbundet noe som helst for å tvinge regjeringa til å følge en annen politikk, eller har de tatt kollektiv juleferie?

Forrige artikkelRussia Gate del 3 – hackingen og CrowdStrike
Neste artikkelPenger Inn Og Mer Penger Ut Av Svingdøren