Erik Plahte Av Erik Plahte. Global Redesign Initiative er et initiativ for å gjøre om på hele det globale systemet som institusjonaliserer samarbeidet mellom landene for å håndtere internasjonalt samarbeid og konfliktløsning: internasjonal rett, sikkerhet, nedrustning, krig og fred, internasjonal økonomi...
I juni 2019 undertegnet FN og milliardærklubben World Economic Forum det som kalles Strategic Partnership Framework, som er en strategisk partnerskapsavtale mellom den globale storkapitalen og verdensorganisasjonen. Den ble undertegnet av FNs generalsekratær António Guterres og grunnlegger og toppsjef for WEF, Klaus Schwab under den...
Av Tollef Hovig. Dersom vi ser på den samlede situasjonen i verden, får vi fram grafen under. Den viser at veksten er avtagende, noe også økningen i befolkningen er. Men å se verden samlet gir lite informasjon, fordi store grupper land er i...
Av Odd Handegård. I dag kom den utredningen vi har ventet på i et år – NOU 2019:16 Stattlegging av vannkraftverk. En meget rask gjennomkikking ser ut til å bekrefte de aller bangeste anelser: Utredningen foreslår at kraftkommunene skal...
Av Knut Lindtner. Tyrkia er formelt fortsatt Nato-medlem, men i praksis har de for lengst forlatt alliansen. Denne meldingen forteller om et opprør mot USA-diktat og en vilje til selv å bestemme sin egen handels/militær- og utenriks-politikk....
En gjennomgang gjort av Attac Norge viser at over 40 prosent av en gjennomsnittlig handlepose kan knyttes til skatteparadis! Dette skriver Attac Norge som fortsetter: "Panama Papers, Paradise Papers, LuxLeaks: De siste årene har vi sett store skandaler knyttet til lekkasjer fra ...
Forut for FNs klimatoppmøte som begynner i New York 23. september 2019 har World Meteorological Organization (WMO) lagt fram nye data som sier at klimaendringene kommer raskere enn antatt og er større enn de tidligere modellene forutså. Hovedkonklusjonene i rapporten United in Science er som følger:

Ulikhetens grunn

Av Tollef Hovig. Mediene skriver mye om økende ulikhet, og venstresiden har satt kamp mot fattigdom på sin dagsorden. Selv om BNP i høyinntektslandene var lavere på 1970 og 1980-tallet, var ulikheten da på langt nær så påtrengende som nå....
Det internasjonale banksystemet formidler transaksjoner gjennom et system som kalles SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Communications). Det har hovedkvarter i Belgia og derfra kom det beskjed i 2018 om at de suspenderte en del iranske banker. Dette var et direkte produkt av USAs ulovlige og ensidige...
Fra den danske avisa Arbejderen. Ingen fyringer, højere løn og en sundhedsordning der er til at betale. Det er kravene til bilproducenten General Motors i USA fra 48.000 bilarbejdere, der søndag indledte deres strejke for en ny overenskomst. 48.000...