Dette uttalte Svend Martin Håland, leder for 13 Bondelag på Jæren på NRK Dagsnytt 16. mai etter at staten blei enig med Norges Bondelag om en ny jordbruksavtale i går. Av Romy Rohmann. Lederen i Norsk Bonde- og Småbrukarlag Tor Jacob Solberg mener jordbruksavtalen bare understreker at staten ikke tar norsk...
Ferske tall fra SIPRI viser at bevilgningene til militærvesenet øker voldsomt. Hva om vi flyttet pengene fra krig og opprustning til fred, velferd og internasjonalt samarbeid? I denne videosamtalen med Åse Møller-Hansen fra Internasjonal kvinneliga for fred og frihet (IKFF) diskuterer vi hva som skal til for å snu...
17. mai-feiringa tilslører Norge som EUs og USAs lydrike. Av Ove Bengt Berg. Norge feirer sin nasjons sjølstendighet 17. mai — skal det gis inntrykk av. Det synges som ingen andre dager i året for å minne oss om at kong «Sverre talte Roma midt imot», men våre ledere opptrer som...
Den USA-støttede opposisjonen vant en knusende seier ved valget i Thailand 14. mai. Partiet Move Forward fikk 36% av stemmene og Pheu Thai 27,7%. Dette har allerede vakt stor begeistring i Washington der man lenge har finansiert og dyrket fram denne opposisjonen. Tony Cartalucci skriver: Move Forwards grunnlegger, nepotist-milliardær Thanathorn...
Over 28% av Ukrainas dyrkbare jordområder har skiftet eiere eller kanskje rettere blitt «stjålet» av private, Norges bank er en av disse nye «eierne». Av Romy Rohmann. Den totale mengden landområder i Ukraina som nå kontrolleres av oligarker og store landbruksbedrifter er nå over ni millioner hektar – over 28 prosent...
For å reorientere seg bør en først kvitte seg med illusjonen om at valg betyr noe fra eller til i noen deler av verden lenger. Politikk i den «demokratiske» delen har blitt kunsten å tilpasse seg makten som er vokst frem av ekteskapet mellom stat, industri og finans, og...
Forholdet mellom de to regionale stormaktene har vært dårlige siden sjahen flyktet fra Iran til Egypt etter den islamske revolusjonen i 1979. Nyhetsdesken i nettavisa The Cradle skriver at Irak spiller en sentral rolle i meklinga mellom Iran og Egypt. Irak er vertskap for forhandlinger mellom Iran og Egypt for å...
Det begynner å synke inn også i USA at dollarens dager som verdens revervevaluta er talte. Vi har viet en del plass på den raske avdollariseringa som har skjedd etter Russlands invasjon i Ukraina. Ikke minst det faktum at USA har beslaglagt, det vil si stjålet, 300 milliarder dollar...
Lurer du på hvorfor den norske krona stadig svekkes? At den euroen som for få år siden kosta 8 kroner, nå koster en halv gang mer. At amerikanske dollar har doblet seg i verdi på 10 år. At sjøl grensehandelen trues av sterkere svensk krone. At russiske rubler, som til tross for krigen...
Odd Handegård er uten tvil den i Norge som mest iherdig har drevet en saklig og faktabasert avsløring og tilbakevisning av de mytene og den feilinformasjonen som myndigheter, politikere og kraftspekulanter sprer om norsk energipolitikk. På steigan.no har vi til nå publisert 293 av artiklene hans. Nå signaliserer han...