Tysklands og Angelas Merkels store prestisjeprosjekt har vært Die Energiewende, den gigantiske omlegginga av Tysklands energisystem. Vi har tidlgere vist et dette prosjektet er i alvorlig trøbbel. Ett av satsingsområdene har vært såkalt fornybar energi i form av solceller og vindindustri. Tysklands...

Blendverk

Av Øyvind Andresen. Professor ved BI og tidligere minister Gudmund Hernes (Ap) skriver en kronikk i Klassekampen 7. august under tittelen «Et yoghurtbeger i Paris» der han retter et angrep mot Erna Solberg fordi hun ikke styrer markedet og innfører...
Som kjent har Donald Trump lagt straffetoll på omtrent alt som er av importvarer fra Kina i et forsøk på å ramme kinesisk økonomi. Men den internasjonale finansbanken Goldman Sachs har gjort grundigere undersøkelser av hvordan straffetiltakene har slått ut og bankens konklusjon er klar: Det er...
Tyske myndigheter frykter at størmforsyninga i landet kan bryte sammen og utløse en omfattende blackout. I et intervju med Christoph Unger, som er leder for Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) skriver Die Welt om dette. "Strøm er vår livseliksir," sier Unger. "Vår avhengighet...
17 land som til sammen huser en firedel av menneskeheten har ekstrem fare for vannmangel. Dette skriver World Resources Institute i en ny rapport om statusen for vannsituasjonen i verden. I hovedsak er det landene i Nord-Afrika og Midtøsten som markerer seg på lista over land med...
Fra avisa Proletären. Privata vinstintressen och samhällets oförmåga till långsiktig planering, gör att Sverige håller fast vid ett enormt resurskrävande VA-system. Av Gunnar Lyckhage & Ulf. Att Sverige missar 15 av 16 miljökvalitetsmål under...
Som et svar på Donald Trumps vedtak om ytterligere straffetiltak mot Kinas eksport til USA har Kinas regjering vedtatt å stoppe alle kjøp av landbruksprodukter fra USA. Dette ble gjort kjent av handelsdepartementet i Kina 6. august 2019. Kina hadde planlagt å gjennomføre en...
Kapitalister har lenge framstilt USAs økonomiske suksess som en suksess for kapitalismen, skriver Paul Craig Roberts, og fortsetter: USAs suksess har hatt lite med kapitalismen å gjøre. Dette skriver altså Roberts, som var viseminister for finansdepartementet i USA under Ronald Reagan, og som...
NRKs "Verdibørsen" har en interessant samtaleserie om arbeidet og arbeidets betydning. Den kan lastes ned som podcast og tar for seg ulike sider ved arbeidets rolle i samfunnet. En samtale handler om henne som hoppet av "hamsterhjulet" og som lærte seg å leve på lavere familieinntekter. En...
Av Tollef Hovig. I de senere årene har høyrepartier lansert en kommende eldrebølge som en trussel mot velferdsstaten. De ønsker tydeligvis å bygge ned velferdsstaten og bruker en kommende eldrebølge som brekkstang for det. Vi kal la den høyrevridde tenketanken Civita formulere propagandaen...