Lenge før corona-krisen var det ikke bare mangel på smittevernutstyr, men legemidler i Norge. Pensjonert overlege Astor Reigstad beklager at statsmonopolet som skulle trygge beredskapen, ble avviklet. Dette skriver ABC Nyheter. Nettavisen fortsetter: – Statsmonopolet måtte bort da vi fikk EØS-avtalen...
Av Terje Valen. Under de siste tiårene med kapitalistisk utvikling har stort sett all beredskap for krise blitt bygget ned. Man har satset...
Angela Merkels regjering legger mandag fram en hjelpepakke på 822 milliarder euro for å takle pandemien. Strenge tyske budsjettregler står dermed for fall. Dette skriver E24 og fortsetter: "Summen tilsvarer over 10.350 milliarder kroner etter dagens kurs. Hjelpepakken vil etter alt å dømme...
Av Odd Handegård. SV har en tendens til å gripe fatt i raske innskytelser som skal redde verden, men som ved nærmere ettersyn viser seg å være uinteressante, irrelevante og av og til ganske dumme. Flere ganger i vinter har...
Økonomer fra finansbanken Goldman Sachs spår et dramatisk fall på 24% i landets bruttonasjonalprodukt de kommende månedene, ettersom regjeringer, bedrifter, skoler og flere kunngjør stadig strengere tiltak for å holde folk hjemme og fra hverandre for å forsøke å bremse spredningen av coronaviruset. Det er Huffington Post...
Oljefondet er tilsynelatende mer verdt enn ved årsskiftet, til tross for at finansmarkedene har vært i fritt fall. Det er en illusjon som skyldes at vår egen valuta har kollapset. Dette skriver NRK på sine nettsider. Kanalen fortsetter: På Oljefondets hjemmesider er fondet i...
Av Ove Bengt Berg. Børsene faller over hele verden, like mye som i 1987. Det framstår som at den sjukdommen som koronaviruset har utløst, er årsaken til den økonomiske krisa. Det er feil. Viruset er bare en tilfeldig kriseutløser. Særlig...
Av Terje Alnes. Miljøkonsekvensene er en sterkt underkommunisert faktor i den akselererende digitaliseringen av samfunnet. Dataindustriens klima- og miljøavtrykk er enorm og økende. Det meste skal nå digitaliseres. Dette grepet er visstnok det mest fremoverlente og innovative...
Hovedindeksen på Oslo børs har falt med over 31% på en måned og den norske krona faller kraftig målt mot alle valutaer. Dagens Næringsliv skriver: Kronen i fritt fall. Mot euro har kursen vært oppe i 13 kroner. Ved nyttår lå den på under 10 kroner. 3....
Dette er ikke ei oppfordring til sivil ulydighet, men til å tenke sjøl. Dr. med. Hans Husum, distriktslege i Finnmark i 40 år Først noen fakta: Hvert år dør omlag 1.000 nordmenn i influensa-relatert sjukdom.Noen årlige epidemier er hissigere...