Torbjørn Røe Isaksen har nå solgt 11 prosent av statens eierandel i Entra og redusert statens portefølje fra 33,4 prosent til 22,4. Staten oppgir altså sitt "negative flertall" og det skjer med en rabatt på drøye 4 prosent. Det er en gavepakke til kjøperne, som nok vil...
Midgard Vind som eies av Stadtwerke München (70%) og Trønderenergi (30%) har ingen planer om å stoppe utbygginga av vindindustri på Frøya til tross for massiv lokal motstand. Det skriver Nettavisen. Det tyske selskapet har navnet Swm Erneuerbare Energien Norwegen G.
Av Terje Valen. I Klassekampen 1.6.19 skriver Bals en artikkel med overskriften «Arbeiderklassen er ikke fremmedgjort, men kanskje du er det?»...
Tysklands eldste parti, SPD, som også har vært det største og viktigste sosialdemokratiske partiet i Europa, er inne i full identitetskrise. I valget til EU-parlamentet gjorde partiet sitt verste valg noensinne og med et resultat på 15,8% av stemmene opplevde det et fall på 11,4% fra valget...
Av Kjetil Grønvold i Athen. Jeg har blitt så gammel og skrøpelig, forklarer hun. Den vevre og hvithårede gamle kvinna rister avvergende på hodet i det jeg spør henne. Hun forteller gjerne. Men hun «vil ikke ha navn og bilde...
Fra den danske avisa Arbejderen. Arbejdere i mange EU-lande oplever faldende realløn og dårligere arbejdsforhold, på trods af, at EU er midt i et økonomisk opsving. Ni EU-lande oplever en direkte nedgang i reallønnen. Samtidigt bliver indkomstfordelingen i EU stadig...
Av Frode Bygdnes. Fiskeriministeren åpnet sitt møte med oppdrettsnæringa i Svolvær den 27.mai med å si at næringa sjøl ikke var skyld i laksedøden. Dagen etter kom havforskningsinstituttet med erklæring om at oppdrettsanleggene sjøl ikke kunne være årsak til oppblomstringa av gift-algen. Deres...
Av Frode Bygdnes. Over 13.000 tonn laks er død på noen få dager i Sør-Troms og nordre Nordland, og mer kan det bli. En gir Chrysochromulina-algen skylda, men den ansvarlige er regjeringa. Algevekst er like naturlig på denne årstida som at gresset gror...
I februar 2014 gjennomførte USA og andre NATO-land et vel forberedt kupp mot regjeringa i Ukraina. På Maidan-plassen i Kiev ble det demonstrert for tilknytning til EU og ukrainerne fikk løfte om velstand og utvikling bare de brøt med Russland og vendte seg mot vest. Vi har...
Lørdag 25. mai 2019 var den 28. lørdagen på rad at de gule vestene fylte gatene i Frankrike. Ifølge gulvestene sjøl var det minst 55.000 som demonstrerte i hele Frankrike. Det ville være feil å se på gilets jaunes som et element av ustabilitet...