Donald Trump har lenge ført en handelskrig mot Kina som har økt i styrke skritt for skritt. Nå virker det som om han og USA har sluppet ut alle bremser og erklært full handelskrig over hele spekteret. 10. mai 2019 erklærte nemlig USAs...
Av Erik Plahte. FNs naturpanel IPBES kom nylig med en alarmerende rapport om hvilke trusler det biologiske mangfoldet på Jorda står overfor. En million arter står i fare for å bli utradert, mange av dem i løpet av bare noen...
Av Terje Valen. I forbindelse med landsmøtet i Rødt har begrepet kommunisme fått fornyet aktualitet. Hva er egentlig Marx' «kommunisme»? Vi...
Siste utgave av landets største nyhetsmagasin Der Spiegel har en forside som er prydet av fallerte monstermøller og raserte overføringslinjer. I en lang, grundig artikkel konstaterer forfatterne at det største politiske prosjektet siden gjenforeningen, Die Energiwende, truer med å ...
Det biologiske mangfoldet på planeten er i fare, utryddelsen av arter øker og en million arter står i fare for å bli utryddet. Det er kjernen i en ny rapport fra Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES). Rapporten er utarbeidet av...
"Staten bør sikre at Trønderenergi får bygge ut vindkraft på Frøya slik de har fått konsesjon til, mener flere aktører i kraftbransjen og miljøorganisasjonen Zero." Dette skriver E24, som fortsetter: Trønderenergi har bedt staten gripe inn i saken, og får nå støtte fra en...
Romy Rohmann. Spørsmålet vi må stille oss er – Er det det etisk forsvarlig å basere seg på import av 70% av maten vi trenger? Politikerne i Norge har i flere år sagt at de ønsker å øke...
Av Bjørn Nistad. Den 18. april besøkte Estlands president Kersti Kaljulaid Moskva der hun førte politiske samtaler med Putin. De baltiske landene, som er medlem av Nato og EU, har hatt et anstrengt forhold til Russland siden...
EU varsler mottiltak mot USA etter at president Donald Trump har skjerpet de amerikanske straffetiltakene mot Cuba, skriver NTB. Donald Trump har også sagt at han vil gå til en "full og total embargo mot Cuba hvis ikke kubanske tropper slutter å operere i Venezuela."
Nye regler i EØS og EU skal gjøre det mulig å vandre med bier uten at enkeltlandene kan stoppe flyttinger over store områder. I praksis betyr det at utenlandske birøktere kan komme til Norge med lastebillass med utenlandske bier som skal på lyngtrekk. Dette skriver bladet Birøkteren.