Den siste uken har vi sett europeiske politikere og byråkrater snuble i egne ben i iveren etter å utnytte en ny virusvariant til å skremme og intimidere befolkningen i sine respektive land. Pressen har mesket seg i store oppslag og krigsspråk, og...
En leser i Kina har sendt oss noen refleksjoner med utgangspunkt i COP26 i Glasgow og Joe Bidens «demokratitoppmøte». Sett fra Kina gir dette litt andre dimensjoner og ettertanker. Red. Av Willy Johansen.
Praktiske eksempler fra 2020 og høsten 2021 Av Rolf S. Kevin.                                                                                               Det økonomisk-industrielle komplekset Dette er krefter fra privat og offentlig sektor som virker sammen i en global skala. På privat side er det verdensomspennende selskapsgiganter...
Av Graham Healey. Når det gjelder konspirasjoner er det ikke bare teorier. Konspirasjon betyr bare at flere har satt sammen og tenkt ut en handling eller en rekke handlinger som tjener det de ser på som sine interesser. Historien om norsk strøm er et...
Av Odd Handegård. Den horrible utviklingen av strømprisen i Norge har foreløpig ikke gitt seg utslag i effektive tiltak for å få strømprisen ned. Utslagene på siste gallup endret seg heller ikke vesentlig for regjeringspartiene. Det er likevel umulig å...
Fredrik Solvang hadde innkalt til storkamp på Debatten i NRK om vinterenes heftigste sak: De vanvittig høye strømprisene. Han hadde invitert tobarnsmoren Anita Bjørnevig Knutsen, som er en av de hundretusener som nå rammes av de høye strømprisene. Hun fikk vise konkret hvordan dette rammer henne og...

Strømsjokk

Av Eivind Salen, styreleder i Motvind. Så har strømsjokket nådd hele landet. Vi har bygget mer vindkraft enn noen annen i Europa siste par år. Resultatet er ødelagte landskap og fortvilte mennesker langs hele vårt lange land. Og høyere strømpriser enn vi noensinne har...
Av Per-Gunnar Skotåm. Strømprisene er blitt rekordhøye. I Sør-Norge er den nå ti ganger så dyr som for et år siden. Vi har overskudd av kraft fra fornybare kilder som vannkraft, men via utenlandskabler som Nordlink og North Sea Link,...
Erik Plahte Av Erik Plahte. «Gjennomsnittlig døgnpris mandag er over 2,5 kr/kWh før avgifter og nettleie. Inkludert avgifter er prisen på over 5,75 kroner i en enkelt time. Det nærmer seg fantasipriser», skriver Europower Energi. Nærmer seg? Hvem hadde fantasi til...
Av Øyvind Andresen. Qatar arresterer utenlandske journalister og setter dem på glattcelle. VM – komiteen i Qatar truer, med hjelp av et norsk advokatfirma, å saksøke det norske fotballstidskriftet Josimar fordi de publiserer en kritisk artikkel om rettergangen mot en journalist som har undersøkt...