Italia satser på militære investeringer for å starte økonomien på nytt. Det er den strategien som Dr. Richard Hatchett, direktør for Coalition for Epidemic Prevention Innovations (CEPI), da han jobbet sammen med USAs forsvarsminister Donald Rumsfeld. Hatchett var den første til å tenke seg å isolere sunne...
Perspektivmeldingen tegner opp ei dyster framtid for de unge. Av E. Holemast, Revolusjon. Hvert fjerde år legger regjeringa fram sine framtidsprognoser og strategien for å møte den norske kapitalismens utfordringer i et 40-årsperspektiv. Kort fortalt får vi varsel om trangere...
Krigen i Jemen er den verste humanitære krisen i verden, ifølge FN. Mer enn 100.000 mennesker har dødd. Den saudiske marineblokaden truer over 17 millioner mennesker med sult. Denne krigen er i høy grad skapt i Europa og tjener europeisk og amerikansk våpenindustri. Den belgiske antikrigsorganisasjonen vredesactie...
Når mennesker blir altfor rike og får altfor mye makt begynner de å tro at de er allmektige og vil forme verden i sitt bilde, skriver Roberto Pecchioli i denne italienske artikkelen. Bill Gates har, siden han forlot ledelsen i Microsoft og viet...
Michael Ryan, som er direktør for WHOs kriseprogrammer sa på en pressekonferanse 1. mars 2021: "Jeg tror det er veldig prematurt og mener at det er urealistisk å tro at vi vil være ferdige med dette viruset innen utgangen av året."
Journalist/politiker Mímir Kristjánsson i Rødt/Klassekampen er som oftest et lyspunkt i den grå norske mediehverdagen. Han er ikke redd for å gå egne veier eller å formulere seg utenfor det vedtatte skjemaet og være en fripenn. Men fripennen kan også glippe spektakulært, slik han gjør i anmeldelsen...
1. mars 1946 blei Den Norske Stats Husbank oppretta. Den var helt nødvendig, økonomisk som arkitektonisk, for å gi det norske folket gode boliger. Fra «fødselsdagen» skriver forfatterne av boka til 50 års jubileet, De tusen hjem, at «Staten tok nå hovedansvaret for boligpolitikken». Det har staten...
– Dette er en historisk avgjørelse som gjør det mulig å håndheve Grunnlovens vern om norsk suverenitet, sier Nei til EUs leder Roy Pedersen i ei pressemelding. Høyesterett i plenum avsa 1. mars 2021 sin kjennelse om at Nei til EUs ACER-søksmål kan prøves for...
Av Frode Bygdnes. Det har alltid stått en strid om fagbevegelsen skal jobbe for lønn eller for et bedre samfunn. Det er bra at fagbevegelsen engasjerer seg i mer enn lønn, men den kampen kan og spore av. Vi kan...
Av Geir Johnson. I januar 1981 meldte Statistisk Sentralbyrå at rundt 3.000 mennesker ble drept, livstruende eller hardt skadet i trafikken hvert år gjennom 1970-tallet. Totalt sett mer enn 120.000 mennesker ble drept eller skadet i trafikkulykker i samme tidsrom....