EUs miljø- og fiskerikommissær Virginijus Sinkevicius retter skarp kritikk mot Norge i et brev til fiskeriminister Bjørnar Skjæran datert 7. august. EU truer med "tiltak". Av Romy Rohmann. Nå er det makrellen som står i sentrum for en fiskefeide mellom EU og Norge og EUs fiskerikommissær truer med represalier dersom ikke...
Slutterklæring fra Havannas G77+Kina-toppmøte. Oversatt og kommentert av Terje Valen. Orinoco Tribune, 18. september 2023. Nedenfor kan man lese slutterklæringen fra toppmøtet mellom stats- og regjeringssjefene i gruppen på 77 og Kina som ble holdt i Havanna, Cuba, fra 15. til 16. september 2023. Uttalelsen ble offentliggjort av det cubanske utenriksdepartementet. (Merknad...
Beholdningen av global gjeld steg med 10 billioner dollar (10.000 milliarder) i første halvår av 2023 og satte en ny rekord på 307 billioner dollar. Dette heter det i en rapport fra Institute of International Finance som ble offentliggjort tirsdag. Den samlede gjelda er nå 100 billioner dollar større enn...
Tjenestemenn anslår at Russlands nåværende ammunisjonsproduksjon er syv ganger større enn Vestens Anti-War, 13. september 2023 New York Times rapporterte onsdag at Russland har vært i stand til å øke sin produksjon av ammunisjon og andre våpen betydelig, til tross for vestlige sanksjoner ment å degradere landets militærindustri. Ifølge en høytstående vestlig forsvarstjenestemann, kunne...
Sjefredaktør Pål Steigan kommenterer den politiske krisa i Norge sett fra Italia. Norge hadde en gang et tillitsbasert samfunn der den politiske eliten var ganske nøktern og spartansk, og hadde tillit i kraft av det, samt i kraft av at politikken faktisk skapte et velferdssamfunn for det store flertallet. Etter at...
Siste oppdateringen av utviklingen i den økonomiske krisen, var fra min side her i steigan.no i mars, i artikkelen Hvordan utvikler kapitalismen i høyinntektslandene seg? Det har gått et halvt år, og det er på tide å se hvordan situasjonen har utviklet seg til nå. Høyinntektslandene har fortsatt en ganske...
Det er alt sammen kjent. Erna Solbergs mann, Sindre Finnes, kjøpte tusenvis av aksjer i Norsk Hydro to dager før Norsk Hydro annonserte at de skulle inngå et samarbeid med Lyse AS, og dermed omgå hjemfallsretten, og få tilgang på 9,5 TWh (9,5 milliarder KWh) i strømområdet NO2 inn...
Titusenvis av tsjekkere samlet seg i hovedstaden lørdag for å kreve regjeringens avgang på grunn av høye energipriser og andre priser samt krigen i Ukraina. Dette skriver Reuters. Protesten omfattet folk fra høyre, venstre og sentrum og var den tredje slike massemønstringen på Václavplassen i Praha i år. Den ble...
Konferanse i Oslo 2. oktober og Stavanger 3. oktober. Hovedforedrag med Catherine Austin Fitts (USA). Med Sentralbankers digitale valutaer (CBDC) får sentralbankene en betydelig økt kontroll over pengeoverføringer. Dette reiser bla. legitime spørsmål omkring personvern, individuelle rettigheter, frihet og potensielt misbruk i form av kontroll, overvåking og muligheter til å...
USA synes som besatt av frykt for å bli forbigått. Dermed blir ethvert samarbeid, der store makter som Russland og Kina står sentralt, automatisk møtt med skarpladd kritikk, nedverdigende vendinger, økonomiske straffetiltak eller andre våpen.  Ingenting varer evig Dollarsystemet har vært vesentlig for amerikansk dominant og global finansmakt. De fleste av verdens pengereserver har lenge...