Om det ikke er forstått av de lojale mediene i USA og Norge, så vet de virkelige strategene i USA at det er bare et tidsspørsmål når Kina vil parkere USA som verdens ledende stormakt. Pentagon har allerede for noen år siden innsett at dersom ikke USA går til...
Av Frode Bygdnes. Sjarken er kystfolkets fiskebåt. Den brukes til lokalt kystfiske langs hele kysten, men mest brukt i Nord-Norge. Den er i all hovedsak under 11 meter, så er også fisket for båter under 11 meter ikke regulert. Nå kommer forslag om strukturering også for den minste fartøygruppen. Sjarkflåten har...
I juni 2017 publiserte Pentagon en rapport med tittelen At Our Own Peril: DoD Risk Assessment in a Post-Primacy World. Rapporten beskriver hvordan USAs makt forvitrer og svekkes, slik at landet «ikke lenger kan stole på å ha en uangripelig posisjon som er dominerende, overlegen og gir det overtaket...
I forrige artikkel pekte vi på at USAs økonomi er tungt basert på gjeld og at det knapt har vært noen reell vekst i økonomien siden 2007. Disse store problemene dekkes over gjennom kreativ regnskapsføring og direkte manipulasjon med statistikk. USA har kunnet betale sine enorme militære utgifter gjennom...
Økonomien i USA er i dårlig forfatning. Landet har en gjeldsbasert økonomi, og har knapt hatt noen reell vekst siden finanskrisa. Det aldrende imperiet taper for Kina på stadig nye fronter, og er helt besatt av militære eventyr, som det aldri vinner, men som har ført til en ytterligere...
Av Øyvind Andresen. Pokerkongen Frode Fagerli er en av fotballklubben Starts nye eiere.  I september 2017 ble det kjent at han og fire andre søkkrike investorer fra gamblingselskapet Gaming Innovation Group (GIG) gikk inn på eiersiden i Start FK via selskapet Start En Drøm AS. GIG er et børsnotert selskap med...
Av Kjetil Grønvold. Hellas figurerer sjelden på agendaen for utenrikspolitisk debatt i Norge. Derfor er det fortjenestefullt at en norsk dokumentarfilmskaper setter søkelyset på de rådende  tilstandene i landet. «Hatets vugge» av Håvard Bustnes er satt opp på norske kinoer. Filmen beskjeftiger seg med nazipartiet Gyllent Daggry og dokumentaren har...
video
https://www.youtube.com/watch?v=E3DuSylmdBY
En oversikt over motivene og sammenhengene som førte til grunnleggelsen av NATO. Av Werner Rügemer. Etter 1945 visste USA at Sovjetunionen, svekket etter krigen, ikke utgjorde en fare. Men med knipetangsmanøvren Marshallplanen og NATO, integrerte seierherren fra 2. verdenskrig utvalgte europeiske land i sin økonomiske og militære ekspansjon og hjalp dem...
USAs president Donald Trump har gitt USAs handelsmyndigheter beskjed om å vurdere ytterligere 100 milliarder dollar i avgifter rettet mot kinesisk eksport til USA. Fra før av har USA vedtatt å ramme importen av 1300 kinesiske varer til en verdi av 50 milliarder dollar. Hvis det nye tiltaket gjennomføres...