Fra 15. oktober 2021 er det obligatorisk med koronapasset #GreenPass på alle offentlige og private arbeidsplasser i Italia. Fra denne dagen blir Italia det første landet i Europa hvor du trenger et koronapass, eller et "#GreenPass" som det heter på ny-italiensk, for ikke bare å få tilgang...
Av Odd Handegård. Hurdalsplattformen følger i grove trekk opp energipolitikken fra Solberg-regjeringen hvis tvilsomme politikk i grove trekk skal følges opp: Elektrifisering av sokkelen, havvind, bygging av vindkraft i Norge («lokal aksept»), videreføre Norges deltakelse i det europeiske kvotemarkedet, bygging...
Høyesterett i storkammer kom enstemmig til at rettighetene er krenket, og at vedtakene om konsesjon og ekspropriasjonstillatelse derfor er ugyldige. Reineiere gikk til sak fordi de mener vindkraftutbyggingen har vært i strid mot urfolks rettigheter. De mener selv at de...
De såkalte Pandora Papers er ikke en varslers modige handling – de er ment å sverte motstandere av amerikansk politikk. Av Mathias Bröckers. Pandora Papers er ikke så avslørende som de selges som. Det var ikke en modig varsler...
Av Ernst Wolff. Det digital-finansielle kompleks, som består av de største IT-selskapene og de største kapitalforvaltningsselskapene i verden, er den mektigste kraft som noen gang har eksistert på planeten vår. Ernst Wolff. Markedsverdien til de 5 største IT-selskapene...
Av Odd Handegård. Grunnen til at verden trolig aldri vil bli i stand til nå målet om «klimanøytralitet», er ikke bare mangelen på fornybar energi, men like mye energiveksten innen digital teknologi. Allerede i dag går 10 % av den...
Av Bjarne Berg Wig. Fagbokforfatter. Dette er et sitat fra en av hovedmennene bak den store kraftutbygginga i Telemark etter krigen, ordfører Håkon Årneshaugen i Lardal kommune (nå Tokke). Dette var også regjeringen Gerhardsens parole bak den storstilte kraftutbyggingen. 20%...
Kartet viser traseen til den nye jernbanen gjennom Laos. Kilde: The Laotian Times. Laos er et land uten direkte tilgang til havet. Men via den nye jernbanen som ble åpnet 8. oktober 2021 får hovedstaden Vientiane forbindelse nordover til Kunming i Yunnan-provinsen i...
Av Odd Handegård. Den galskapen som har utviklet seg i den norske energibransjen, startet på begynnelsen av 90-tallet med liberaliseringen av kraftsektoren: Kraftbedriftene fikk i prinsippet lov til å selge strømmen hvor de ville, ikke nødvendigvis bare lokalt i bestemte...
Litauen kan komme til å måtte vende seg til Hviterussland til vinteren fordi landet regner med å gå tomt for energi. Dette skriver den uavhengige geopolitiske analytikeren Paul Antonopoulos. Av Paul Antonopoulos. Selskapet som styrer Latvias overføringssystem, AS Conexus Baltic Grid...