I de siste årene har klasseforskjellene økt kraftig, men man dekker til med påstanden om at Norge er et lite land med få forskjeller. Det er ikke sant. Fattigdommen øker for de som sitter nederst ved bordet i samfunnet og middelklassen får sterk reduksjon i kjøpekraft. Middelklassen blir sakte...
Om Norge skal bli Europas grønne batteri, finnes det ingen øvre grense for antallet vindturbiner i norsk natur. EUs Fornybardirektiv åpner portene på vid vegg for en massiv og hensynsløs utbygging av vindindustri i norsk natur. Agder vil være spesielt utsatt for en akselerert utbygging av vindkraft. Og en...
Det er flere grunner til å være fullstendig motstander av EUs fornybardirektiv. Disse grunnene er ikke nødvendigvis beslektet, skriver Geir Hasnes i dette innlegget som ble sendt inn som høringsuttalelse om EUs fornybardirektiv. Innlegget kan kanskje også spore til en debatt her? Den første grunnen er at de ‘fornybare’ energiproduksjonssystemene...
Kristalina Georgieva, administrerende direktør i IMF, har nettopp blitt gjenutnevnt for en ny femårsperiode uten motstand.  I forhåndspresentasjonen av det halvårlige møtet i Verdensbanken og IMF skisserte hun hvordan IMF ser på verdensøkonomien i 2024 og gjennom resten av dette tredje tiåret av det 21. århundre. Hun la fram...
Høringsinnspill fra Motvind Norge vedrørende EUs fornybardirektiv fra 18. oktober 2023 (EU) 2023/2413. Organisasjonen Motvind Norge har sendt sitt høringsinnspill til EUs fornybardirektiv. I oppsummeringa heter det: Hvis EUs reviderte fornybardirektiv vedtas i Norge, vil konsekvensene bli svært inngripende og omfattende. Mange av plan- og bygningslovens prosesser og tidsfrister vil bli...
Hovedkvarteret til den Europeiske Union i Brussel huser verdens største byråkrati. Planer og forslag av ulik viktighet produseres i et kjør. Det settes korte høringsfrister når nye lover og regler ønskes innført. Få klarer å følge med i svingene.  For mange virker det sånn at en elite av byråkrater med...
Kongressen i USA fortsetter å streve med å sette sammen sin "hjelpepakke" til Israel og Ukraina, og i denne prosessen kommer det for en dag at mesteparten av denne "hjelpen" ikke vil forlate USA i det hele tatt, som magasinet Politico skriver. Magasinet står nær Det demokratiske partiet i...
Regjeringa har lagt fram Fornybardirektivet fra EU. Det er skjedd uten at det foreligger norsk oversettelse og uten at det er foretatt noen konsekvensutredning. Høringsfristen er i dag 19. april. Per klokka 7.30 var det kommet inn 4355 uttalelser. Det er fortsatt mulig å sende inn uttalelser her. Organisasjonen...
Regjeringa fikk ikke flertall for sin plan, de opererer med tall som ingen i jordbruket tror på, og tydeligvis ikke så mange på Stortinget heller. Etter to dager med demonstrasjoner foran Stortinget avsluttet bøndene skuffet, triste og forbanna. Hva som skjer når forhandlingene starter er det ikke godt å si. Vi...
I dag, fredag, blir Jan Christian Vestre utnevnt til ny helseminister. NRK har tidligere meldt at statsminister Jonas Gahr Støres plan er å utnevne næringsminister og Ap-nestleder Jan Christian Vestre til ny helse- og omsorgsminister fredag. Kilder opplyser til NRK at Støres kabal nå er klar. Det innebærer at statsministeren...