Av Tollef Hovig. I de senere årene har høyrepartier lansert en kommende eldrebølge som en trussel mot velferdsstaten. De ønsker tydeligvis å bygge ned velferdsstaten og bruker en kommende eldrebølge som brekkstang for det. Vi kal la den høyrevridde tenketanken Civita formulere propagandaen...
Demonstrasjonene i Hong Kong har pågått siden 31. mars 2019. De har rettet seg mot den utleveringsloven som administrasjonen i Hong Kong la fram i februar. På det meste har det vært hundretusener av demonstranter i gatene. Rest av kolonitida
Av Ove Bengt Berg. Det er Kjetil Wiedswang som stiller dette spørsmålet i Dagens Næringsliv 28. juli 2019, der han skriver om det han omtaler som Middelhavstragedien. Wiedswang skreiv om dette i DN 16. juli i år om «Maritim moral»....
Gjennom fem artikler har vi sett på hvem som har kontrollen over noen av de viktigste strategiske sektorene i den USA-dominerte imperialismen. Det er på tide å sammenfatte hva vi har funnet ut. Men la oss først gå over 100 år tilbake. –...
Kajsa Ekis Ekman om Moderaternas propaganda for handel med barn Av Kajsa Ekis Ekman. Över hela världen är kvinnor på marsch. I Spanien strejkade 5,3 miljoner på kvinnodagen och krävde ett stopp för diskriminering på arbetsplatser,...
Av Ove Bengt Berg. Når alle ikke kan få sagt nok om «det grønne skiftet», kommer Bane NOR med det klare budskapet: Flere av de nye planlagte jernbane-stasjonene med tunneler i byene på Østlandet, må skrinlegges. Staten Norge har...
Av Patrik Paulov. Spänningarna mellan Iran och västvärlden skärps. Men de frågor som utlöste krisen är det tyst om. Med vilken rätt stryper västvärlden Syriens möjligheter att importera olja, och vilka blir effekterna för det krigsplågade syriska folket?
Informasjonsteknologien er blitt en av de viktigste infrastrukturene i det moderne samfunnet. I et samfunn der det brukes informasjonsteknologi i produksjonen av all annen teknologi og der all kommunikasjon, informasjonsinnhenting, formidling og medier, inklusive propaganda er totalt avhengig av IKT, er eierskapet til og kontrollen over denne...
Det var fire stjerners general og president Dwight D. Eisenhower som først formet begrepet og beskrev situasjonen da han i sin avskjedstale til nasjonen 17. januar 1961 advarte mot det «militær-industrielle komplekset» som hadde innflytelse på alle områder i USA. «Dets totale innflytelse – økonomisk, politisk, ja...
Mange forestiller seg at de kapitalistiske selskapene er frittstående enheter som konkurrerer med hverandre på et marked. Dette samsvarte med virkeligheten for om lag 150 år siden. Allerede omkring år 1900 hadde det vokst fram monopolkapitalistiske grupper som kontrollerte tusenvis av selskaper og...