Bedriften ble hausset opp som en ny Uber eller AirBnB. Den skulle drive global utleie av kontorlokaler. Vi snakker om WeWork. Den israelske gründeren Adam Neumann kalte den 'Kibbutz 2.0' og fortalte at hans erfaringer i den israelske hæren inspirerte ham til å etablere denne bedriften. Neumanns...
I ”Vi, skuggorna” skildras det skuggsamhälle som vuxit fram parallellt med den reguljära arbetsmarknaden. – Vissa branscher har tagits över av de oseriösa företagen, säger författaren Elinor Torp. Av Robert Wettersten, Proletären. Två uzbeker hyrs in vid renoveringen av en...
Solbergregimet bruker hundrevis av millioner norske kroner på å sikre Norge en plass i FNs sikkerhetsråd. Sikkerhetsrådet har hovedansvar for fred og sikkerhet i verden, og makt til å iverksette sanksjoner eller militær innsats. Alle FNs medlemsland må rette seg etter rådets beslutninger. Spørsmålene...

Krigen mot kontanter

Krigen mot kontanter er reell og pågående. Hva gjør du hvis det plutselig ikke finnes kontanter? Kari Jaquesson intervjuer Pål Steigan - sjefredaktør i steigan.no. Dette intervjuet ble gjort 19. januar 2019 og fram til 1. januar 2020 er det sett av 18.000 folk på Facebook. Nå...
«Green New Deal» blir solgt inn som veien framover for planeten og for menneskeheten. Men om en ser bak de flotte formuleringene, hva går dette egentlig ut på og hva innebærer dette for hver og en av oss? Kari Jaquesson fra steigan.no intervjuet...
Av Manlio Dinucci. Etter å ha forbudt det kinesiske selskapet Huawei å konkurrere om 5G-nettverk rundt omkring, så forbyr nå De Forente Stater europeerne å øke sin forsyning av russisk gass.  Mens den første...
Av Tollef Hovig. Som tidligere påpekt i disse spalter, består det vi kan kalle finansrenta av mange forskjellige deler. Renta på utlån fra sentralbanken er viktig, bankenes rente på utlån til publikum består av mange varianter fra rente på boliglån...
Oktober: Syltynne begrunnelser for Jernbanepakke 4 Erik Plahte - 22. oktober 2019 - Av Erik Plahte. På møtet foran Stortinget under jernbanestreiken mot EUs Jernbanepakke 4 den 10.... Fortsett her.
Danske og grønlandske politikere behandlet det som en dårlig timet aprilspøk da USAs president Donald Trump sa at han gjerne ville kjøpe Grønland. Grønlandske politikere sa tydelig at øya ikke er en vare som kan bli kjøpt og solgt. Men Donald Trump mener...
Historiske vendepunkter er ofte vanskelige å oppfatte når de skjer. Som oftest ser man dem best i ettertid. Og når vi ser tilbake på det andre tiåret i vårt århundre er det ikke vanskelig å se at det var i dette tiåret at globalismen sprakk, nærmere...