Stoltenberg: – Vi kunne kanskje klart å få kontroll over smitten uten å stenge ned så kraftig. FHI-direktør Camilla Stoltenberg sier i dag at det faglige grunnlaget for å stenge skoler og barnehager ikke var godt nok. Hun advarer mot en ny nedstengning...
Sultne og rasende demonstranter i Santiago i Chile har protestert kraftig mot matmangel og tap av jobber på grunn av lockdown, skriver Santiago Times. Soldater i panserede kjøretøyer og i full krigsmundur og med automatvåpen ble satt inn i arbeiderklassedistriktet El Bosque der...
Tyskland utløst en konflikt i EU som kan få enorm betydning for samholdet og fellesvalutaen euro. Dette skriver kommentator Thomas Vermes i ABC Nyheter. Han forklarer dette slik: Forfatningsdomstolen i EUs dominerende land, Tyskland, gjorde 5. mai nemlig det motsatte av det Stortinget og...
Av Terje Alnes. Befinner USA seg i en revolusjonær tid, eller er det heller en borgerkrig som truer? Om Trump taper valget 3. november bør ingen bli overrasket om Trump-lojale militser griper til våpen. (dette er del...
Den såkalte faktasjekkeren Faktisk.no har gått til angrep på vår artikkel om Norges gavmildhet og Bill Gates: Erna Solberg gir 13 milliarder skattekroner til Gates-alliansen. Artikkelen på Faktisk.no burde vært utstyrt med følgende "disclaimer": Faktisk.no tilhører faktasjekknettverket IFCN (Poynter), som har fått finansiering fra The Bill &...

Sneversynt Raudt

Av Svein Lund. Stadige krav om mer profitt og mer forbruk er i ferd med å ødelegge jorda. Barna våre vil vokse opp i en farligere verden på grunn av global oppvarming. Denne viktige innsikten står å lese på https://roedt.no/miljo....
Den farmasøytiske industrien er vel posisjonert til å gjøre enorme fortjenester på vaksiner mot koronaviruset. Dette skriver The Intercept. Et vanlig kallenavn på de farmasøytiske gigantene er "Big Pharma", fordi det handler om en svært monopolisert industri som domineres av en håndfull selskaper....
Myndighetsoverføring til jernbanebyrået ERA og EU-kommisjonen er mer enn «lite inngripende», fastslår jussprofessor. Regjeringens foreslåtte framgangsmåte er uforenlig med så vel Grunnlovens krav som med EØS-avtalens intensjon og to-pilarprinsipp. Av Jan R. Steinholt, politisk rådgiver i Nei til EU. Dette...
Jonas Gahr Støre anbefaler et energisløseri uten like. Av Jan Herdal. Da Statoils skifer-drøm i USA i sin tid begynte å rakne med 20 milliarder kroner i avskrivninger, kalte jeg det en ny Enron-skandale. Ikke verdens...
Koronakrisa har sendt hundrevis av millioner mennesker ut i arbeidsløshet, fattigdom og nød. Bare i USA er rundt 40 millioner blitt arbeidsløse og matkøene er kilometerlange. Men ikke alle rammes av denne krisa. Noen er blitt ekstremt mye rikere. En ny studie fra USA viser at landets...